Extra's tonen of verbergen

Hulplijnen, rasters, selectieranden, segmenten en tekstbasislijnen zijn voorbeelden van niet-afdrukbare Extra's waarmee u objecten beter kunt selecteren, verplaatsen of bewerken. U kunt elke gewenste combinatie van Extra's inschakelen zonder gevolgen voor de afbeelding. U kunt ingeschakelde Extra's ook weergeven of verbergen om de werkruimte overzichtelijk te houden.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Weergave > Extra's om alle ingeschakelde Extra's weer te geven of te verbergen. (Er verschijnt een vinkje naast ingeschakelde Extra’s in het submenu Tonen.)

  • Als u een afzonderlijke Extra wilt weergeven, kiest u Weergave > Tonen, en selecteert u de Extra in het submenu.

  • Als u alle beschikbare Extra's wilt inschakelen en tonen, kiest u Weergave > Tonen > Alles.

  • Als u alle Extra's wilt uitschakelen en verbergen, kiest u Weergave > Tonen > Geen.

  • Als u groepen Extra's wilt in- of uitschakelen, kiest u Weergave > Tonen > Opties Extra's tonen.

  Opmerking:

  De opdrachten Extra's, Alle en Geen hebben gevolgen voor kleurvoorbeelden, hoewel die geen optie zijn in het submenu Tonen.