Informatie over elektronische proefdrukken van kleuren

In een traditionele publicatieworkflow drukt u een proefdruk van een document af om te zien hoe de kleuren op een bepaald uitvoerapparaat worden weergegeven. Bij een workflow met kleurbeheer kunt u dankzij de nauwkeurigheid van kleurprofielen een elektronische proefdruk van een document rechtstreeks op de monitor controleren. Via een voorvertoning op het scherm kunt u zien hoe de kleuren van het document er op een bepaald uitvoerapparaat uitzien.

De betrouwbaarheid van de elektronische proefdruk is afhankelijk van de kwaliteit van de monitor, de profielen van de monitor en de uitvoerapparaten en ook van de verlichting in de omgeving van het werkstation.

Opmerking:

Een elektronische proefdruk is niet voldoende om te zien hoe overdruk eruitziet wanneer er op een offsetdrukpers wordt afgedrukt. Als u met documenten werkt die overdruk bevatten, schakelt u voor een nauwkeurige weergave van overdrukken in een elektronische proefdruk de optie Voorvertoning overdruk in. Voor Acrobat wordt de optie Voorvertoning overdruk automatisch toegepast.

Elektronische proefdruk Voorvertoning overdruk in Photoshop
De uiteindelijke uitvoer van een document via een elektronische proefdruk op de monitor weergeven

A. Document wordt gemaakt in de werkkleurruimte. B. De kleurwaarden van het document worden omgezet in de kleurruimte van het gekozen proefdrukprofiel (gewoonlijk het profiel van het uitvoerapparaat). C. Op de monitor wordt weergegeven hoe de kleurwaarden van het document worden geïnterpreteerd door het proefdrukprofiel. 

Elektronische proefdruk van kleuren

 1. Klik op Weergave > Instellen proef en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies een voorinstelling die overeenkomt met de uitvoervoorwaarde die u wilt simuleren.
  • Kies Aangepast (Photoshop en InDesign) of Aanpassen (Illustrator) om een aangepaste proefinstelling voor een bepaalde uitvoervoorwaarde te maken. Deze optie wordt aanbevolen voor een zo nauwkeurig mogelijke voorvertoning van de uiteindelijke afdruk.
 2. Kies Weergave > Proefkleuren om de weergave van de elektronische proefdruk in en uit te schakelen. Wanneer de elektronische proefdruk is ingeschakeld, staat naast de opdracht Proefkleuren een vinkje en wordt de naam van de voorinstelling van de proefdruk of het profiel boven in het documentvenster weergegeven.

Opmerking:

Als u de kleuren in de oorspronkelijke afbeelding en in de elektronische proefdruk met elkaar wilt vergelijken, opent u het document in een nieuw venster voordat u de elektronische proefdruk instelt.

Voorinstellingen voor een elektronische proefdruk

CMYK-werkruimte Hiermee maakt u een elektronische proefdruk van de kleuren op basis van de huidige CMYK-werkruimte, zoals die is gedefinieerd in het dialoogvenster Kleurinstellingen.

Document CMYK (InDesign) Hiermee maakt u een elektronische proefdruk van kleuren op basis van het CMYK-profiel van het document.

Cyaan-, magenta-, gele, zwarte of CMY (Photoshop)-plaatwerkruimten Hiermee maakt u een elektronische proefdruk van specifieke CMYK-inktkleuren op basis van de huidige CMYK-werkruimte.

Verouderde Macintosh RGB (Photoshop en Illustrator) Hiermee maakt u een elektronische proefdruk van kleuren op basis van Mac OS 10.5 en eerder.

Internetstandaard RGB (Photoshop en Illustrator) Hiermee maakt u een elektronische proefdruk van kleuren op basis van Windows en Mac OS 10.6 en hoger.

Monitor RGB (Photoshop en Illustrator) Hiermee maakt u een elektronische proefdruk van de RGB-kleuren door het huidige monitorprofiel te gebruiken als profiel voor de proefdruk.

Opmerking:

Bij de opties Verouderd Macintosh, Internetstandaard en Monitor RGB wordt ervan uitgegaan dat het gesimuleerde apparaat uw document weergeeft zonder kleurbeheer. Deze opties zijn niet beschikbaar voor LAB- of CMYK-documenten.

Kleurenblindheid (Photoshop en Illustrator) Hiermee maakt u een elektronische proefdruk met kleuren die zichtbaar zijn voor personen die kleurenblind zijn. Protanopia en Deuteranopia, de twee opties voor elektronische proefdrukken, simuleren de kleurperceptie van de meest gebruikelijke vormen van kleurenblindheid. Zie Elektronische proefdrukken voor kleurenblindheid (Photoshop and Illustrator) voor nadere informatie.

Aangepaste opties voor een elektronische proefdruk

Te simuleren apparaat Hiermee wordt het kleurprofiel opgegeven van het apparaat waarvoor u een proefdruk wilt maken. De betrouwbaarheid van het gekozen profiel hangt af van de mate van nauwkeurigheid waarin het gedrag van het apparaat is beschreven. Vaak geven aangepaste profielen voor specifieke papier- en printercombinaties de meest nauwkeurige elektronische proefdrukken.

CMYK- of RGB-nummers behouden Hiermee worden de kleuren gesimuleerd zoals ze eruit komen te zien zonder te worden geconverteerd naar de kleurruimte van het uitvoerapparaat. Gebruik deze optie wanneer u een veilige CMYK-workflow volgt.

Rendering intent (Photoshop en Illustrator) Als de optie Nummers behouden is uitgeschakeld, wordt een rendering intent opgegeven voor het omzetten van kleuren in het apparaat dat u wilt simuleren.

Compensatie zwarte punten gebruiken (Photoshop) Hiermee zorgt u ervoor dat de schaduwdetails in de afbeelding behouden blijven door het volledige dynamische bereik van het uitvoerapparaat te simuleren. Selecteer deze optie als u zwartpuntcompensatie wilt gebruiken bij het afdrukken (aanbevolen voor de meeste situaties).

Papierkleur simuleren Hiermee wordt het wit van echt papier gesimuleerd volgens het proefdrukprofiel. Deze optie kan niet bij alle profielen worden gebruikt.

Zwarte inkt simuleren Hiermee wordt het donkere grijs gesimuleerd dat door veel printers wordt weergegeven in plaats van effen zwart, volgens het proefdrukprofiel. Deze optie kan niet bij alle profielen worden gebruikt.

Opmerking:

Als u in Photoshop de aangepaste proefinstellingen wilt instellen als standaardproefinstellingen voor documenten, sluit u alle documentvensters en kiest u daarna Weergave > Instellen proef > Aangepast.

Elektronische proefdrukken voor kleurenblindheid (Photoshop en Illustrator)

CUD (Color Universal Design) zorgt ervoor dat grafische informatie op de juiste wijze wordt weergegeven voor personen met verschillende typen kleurperceptie, zoals personen die kleurenblind zijn. In verschillende landen gelden richtlijnen die met CUD compatibele afbeeldingen vereisen in openbare ruimten.

De meest voorkomende typen kleurenblindheid zijn protanopia (beperkte gevoeligheid voor rode kleuren) en deuteranopia (beperkte gevoeligheid voor groene kleuren). Ongeveer een derde van alle kleurenblinde personen is sterk kleurenblind, de meeste andere kleurenblinde personen hebben een minder agressieve vorm van kleurenblindheid.

Ontwerpen aanpassen voor kleurenblindheid in Photoshop
Ontwerpen aanpassen voor kleurenblindheid

A. Oorspronkelijke afbeelding B. Proefdruk voor kleurenblindheid C. Geoptimaliseerd ontwerp 

Ga als volgt te werk om te bepalen of een document CUD-compatibel is:

 1. Zet het document om in de RGB-kleurmodus, dan verkrijgt u namelijk de meest nauwkeurige elektronische proefdrukken voor kleurenblindheid.
 2. (Optioneel) Als u het originele document en een elektronische proefdruk gelijktijdig wilt bekijken, gaat u naar Venster > Nieuw venster (Illustrator) of Venster > Ordenen > Nieuw venster (Photoshop).
 3. Kies Weergave > Instellen proef > Kleurenblindheid en kies het type Protanopia of Deuteranopia. (Controleer het document in beide weergaven om na te gaan of het voldoet aan CUD.)

Opmerking:

U kunt de proefdruk afdrukken in Photoshop. Zoek naar Een proefdruk maken op papier in de Help van Photoshop voor meer informatie.

Als objecten moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn in proefdrukken voor kleurenblindheid, kunt u het ontwerp als volgt aanpassen:

 • Wijzig de helderheid of de kleurtoon van de kleur:

  • Zuiver rood ziet er soms donker en troebel uit, oranjerood is vaak beter te herkennen.

  • Blauwgroen is duidelijker dan geelgroen.

  • Grijs wordt soms verward met magenta, lichtroze, lichtgroen of smaragdgroen.

  • Vermijd de volgende combinaties: rood en groen, geel en felgroen, lichtblauw en roze, en donkerblauw en paars.

  • Vermijd rode items op donkere achtergronden of witte items op een gele of oranje achtergrond.

 • Pas verschillende vormen of patronen toe.

 • Voeg witte, zwarte of donkere randen toe aan kleurgrenzen.

 • Gebruik verschillende lettertypefamilies of -stijlen.

Een aangepaste proefdrukinstelling opslaan of laden (Photoshop, InDesign)

 1. Kies Weergave > Instellen proef > Aangepast.
 2. Voer een van de twee volgende handelingen uit:
  • Klik op Opslaan om een aangepaste proefdrukinstelling op te slaan. Als u de nieuwe voorinstelling wilt weergeven in het menu Weergave > Instellen proef, slaat u de voorinstelling op de standaardlocatie op.

  • Klik op Laden om een aangepaste proefdrukinstelling te laden.

Kleuren controleren met een elektronische proefdruk (Acrobat)

 1. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van uw versie van Acrobat:
  • (Acrobat 9) Kies Geavanceerd > Afdrukproductie > Uitvoervoorbeeld.

  • (Acrobat X) Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Uitvoervoorbeeld.

 2. Kies in het menu Simulatieprofiel een kleurprofiel van een specifiek uitvoerapparaat.
 3. Kies een optie voor een elektronische proefdruk:

  Zwarte inkt simuleren Hiermee wordt het donkere grijs gesimuleerd dat door veel printers wordt weergegeven in plaats van effen zwart, volgens het proefdrukprofiel. Deze optie kan niet bij alle profielen worden gebruikt.

  Papierkleur simuleren Hiermee wordt het wit van echt papier gesimuleerd volgens het proefdrukprofiel. Deze optie kan niet bij alle profielen worden gebruikt.