Waarden invullen in de deelvensters, dialoogvensters en op de optiebalk

 1. Ga als volgt te werk:
  • Typ een waarde in het tekstvak en druk op Enter (Windows) of Return (Mac OS).

  • Sleep de regelaar.

  • Plaats de aanwijzer op de titel van een regelaar of pop-upregelaar. Als de aanwijzer verandert in een wijzend handje, sleept u de miniregelaar naar links of rechts. Deze functie is alleen beschikbaar voor de geselecteerde regelaars en pop-upregelaars.

  • Sleep de schijf.

  • Klik op de pijlknoppen in het deelvenster om de waarde te verhogen of te verlagen.

  • (Windows) Klik in het tekstvak en gebruik vervolgens de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de waarde te verhogen of te verlagen.

  • Selecteer een waarde in het menu van het tekstvak.

  Manieren om waarden in te voeren

  A. Menupijl B. Miniregelaar C. Tekstvak D. Schijf E. Regelaar 

Werken met schuifregelaars

Informatie over pop-upregelaars

Bepaalde deelvensters, dialoogvensters en optiebalken stelt u in met pop-upregelaars (bijv. de optie Dekking in het deelvenster Lagen). Als er naast het tekstvak een driehoek staat, kunt u de pop-upregelaar activeren door op de driehoek te klikken. Plaats de aanwijzer op de driehoek naast de instelling, houd de muisknop ingedrukt en sleep de regelaar of hoekstraal tot de gewenste waarde is bereikt. Als u het vak met de regelaar wilt sluiten, klikt u buiten het vak of drukt u op Enter. Als u wijzigingen wilt annuleren, drukt u op de Escape-toets.

Als u in het geopende vak van de pop-upregelaar de waarden wilt verhogen of verlagen met veelvouden van 10%, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op pijl-omhoog of pijl-omlaag.

Verschillende soorten pop-upregelaars gebruiken

A. Klik om het vak met de pop-upregelaar te openen B. Sleep de regelaar of hoekstraal. 

Opmerking:

U kunt bepaalde pop-upregelaars ook minimaliseren. Als u bijvoorbeeld de aanwijzer boven Vullen of Dekking in het deelvenster Lagen houdt, verandert de aanwijzer in een handje. Vervolgens kunt u de aanwijzer naar links of naar rechts slepen om het vullings- of dekkingspercentage te wijzigen.

Informatie over miniregelaars

In bepaalde deelvensters, dialoogvensters en optiebalken kunt u waarden wijzigen door miniregelaars te slepen. Miniregelaars zijn verborgen totdat u de aanwijzer plaatst op de titel van de regelaar of pop-upregelaar. Als de aanwijzer verandert in een wijzend handje, sleept u de regelaar naar links of rechts. Als u Shift ingedrukt houdt tijdens het slepen, zal de waarde met een factor 10 toenemen.

Als u de cursor boven een titel van een regelaar of pop-upregelaar houdt, wordt de miniregelaar weergegeven

Werken met pop-updeelvensters

Met pop-updeelvensters krijgt u snel toegang tot de beschikbare opties voor penselen, stalen, verlopen, stijlen, patronen, contouren en vormen. U kunt pop-updeelvensters aanpassen door items te hernoemen of te verwijderen en door bibliotheken te laden, op te slaan en te vervangen. U kunt de weergave van een pop-updeelvenster aanpassen, zodat van de items alleen de naam, alleen een miniatuur of zowel de naam als een miniatuur worden weergegeven.

Klik op een miniatuur van een gereedschap in de optiebalk om het bijbehorende pop-updeelvenster weer te geven. Klik op een item in het pop-updeelvenster om het te selecteren.

Het pop-updeelvenster Penseel in de optiebalk

A. Klik om het pop-updeelvenster weer te geven. B. Klik om het menu van het pop-updeelvenster weer te geven. 

Een item in een pop-updeelvenster hernoemen of verwijderen

 1. Selecteer een item, klik op de driehoek in de rechterbovenhoek van het pop-updeelvenster en kies één van de volgende opties:

  Naam van voorinstellingen voor gereedschap wijzigen

  Hiermee kunt u een nieuwe naam aan het item geven.

  Voorinstelling gereedschap verwijderen

  Hiermee verwijdert u een item uit het pop-updeelvenster.

  Opmerking:

  U kunt een item ook uit een pop-updeelvenster verwijderen door Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt te houden en op het item te klikken.

De lijst met elementen in een pop-updeelvenster aanpassen

 1. Klik op het driehoekje rechtsboven in het pop-updeelvenster om het deelvenstermenu weer te geven.
 2. Als u de standaardbibliotheek wilt herstellen, kiest u de opdracht Voorinstellingen gereedschap herstellen. U kunt de huidige lijst vervangen of de standaardbibliotheek aan de huidige lijst toevoegen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit om een andere bibliotheek te laden:
  • Kies de opdracht Voorinstellingen gereedschap laden als u een bibliotheek wilt toevoegen aan de huidige lijst. Selecteer vervolgens het bibliotheekbestand dat u wilt gebruiken en klik op Laden.

  • Kies de opdracht Voorinstellingen gereedschap vervangen als u de huidige lijst door een andere bibliotheek wilt vervangen. Selecteer vervolgens het bibliotheekbestand dat u wilt gebruiken en klik op Laden.

  • Kies een bibliotheekbestand (onder aan het deelvenstermenu). Klik vervolgens op OK om de huidige lijst te vervangen of op Toevoegen om de bibliotheek aan de huidige lijst toe te voegen.

 4. Als u de huidige lijst wilt opslaan als een bibliotheek voor toekomstig gebruik, kiest u de opdracht Voorinstellingen gereedschap opslaan. Vervolgens voert u een naam in voor het bibliotheekbestand en klikt u op Opslaan.

  Opmerking:

  (Mac OS) Voer ook de extensie van het bibliotheekbestand in, zodat u de bibliotheken gemakkelijk kunt delen tussen besturingssystemen. Selecteer Altijd bestandsextensie toevoegen in Voorkeuren bestandsbeheer om extensies achter bestandsnamen te zetten.

De weergave van elementen in een pop-updeelvenster aanpassen

 1. Klik op het driehoekje rechtsboven in het pop-updeelvenster om het deelvenstermenu weer te geven.
 2. Selecteer een weergaveoptie: Alleen tekst, Kleine lijst en Grote lijst.

Menu's weergeven en definiëren

Contextmenu's weergeven

In contextmenu's worden opdrachten weergegeven die betrekking hebben op het actieve gereedschap of deelvenster of op de actieve selectie. Ze verschillen van de menu's boven in de werkruimte.

Het contextmenu voor het pipet weergeven

 1. Plaats de aanwijzer op een afbeelding of element van een deelvenster.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS).

Een set menu's definiëren

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Bewerken > Menu's.

  • Kies Venster > Werkruimte > Sneltoetsen en menu's en klik op het tabblad Menu's.

 2. Kies een set menu's in het keuzemenu Set in het dialoogvenster Sneltoetsen en menu's. Zie Sneltoetsen aanpassen voor informatie over het maken van een nieuwe set.
 3. Kies een type bij menu Menu voor:

  Toepassingsmenu's

  Hiermee kunt u kleur tonen in, verbergen in of toevoegen aan opdrachten in toepassingsmenu's.

  Deelvenstermenu's

  Hiermee kunt u kleur tonen of verbergen in of toevoegen aan opdrachten in deelvenstermenu's.

 4. Klik op het driehoekje naast een menu of deelvensternaam.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een menuopdracht wilt verbergen, klikt u op de knop Zichtbaarheid .

  • Als u een menuopdracht wilt tonen, klikt u op de lege knop Zichtbaarheid.

  • Als u kleur wilt toevoegen aan een menuopdracht, klikt u op het kleurstaal (als er geen kleur is toegewezen, wordt Geen weergegeven) en kiest u een kleur.

 6. Wanneer de menu's zijn gewijzigd, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Als u alle wijzigingen in de huidige set menu's wilt opslaan, klikt u op de knop Set opslaan . Wijzigingen in een aangepaste set worden dan opgeslagen. Wanneer u de wijzigingen opslaat naar de set Photoshop standaardinstellingen, wordt het dialoogvenster Opslaan geopend. Typ een naam voor de nieuwe set en klik op Opslaan.

  • Als u een nieuwe set op basis van de huidige set menu's wilt maken, klikt u op de knop Set opslaan als .

  Opmerking:

  Als u de huidige wijzigingen niet hebt opgeslagen, kunt u op Annuleren klikken om geen wijzigingen door te voeren en het dialoogvenster te sluiten.

 7. In het dialoogvenster Opslaan voert u de naam in voor de set en klikt u op Opslaan.
Een kleur kiezen voor een menuopdracht met het dialoogvenster Sneltoetsen en menu's

Een set menu's verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Bewerken > Menu's.

  • Kies Venster > Werkruimte > Sneltoetsen en menu's en klik op het tabblad Menu's.

 2. Kies een set menu's in het menu Set in het dialoogvenster Sneltoetsen en menu's.
 3. Klik op het pictogram met de prullenbak .

Verborgen menuopdrachten tijdelijk tonen

Het is mogelijk om tijdelijk opdrachten te tonen die u hebt verborgen in een menu. Nadat u het menu sluit, wordt de opdracht weer verborgen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • In een menu met verborgen opdrachten kiest u Alle menuopdrachten tonen.

  • Houd Ctrl ingedrukt en klik (Windows) of houd Command ingedrukt en klik (Mac OS) op een menu met verborgen opdrachten.

Opmerking:

Selecteer Venster > Werkruimte > Essentiële elementen om alle menuopdrachten permanent weer te geven.

Menukleuren in- of uitschakelen

 1. Schakel in de Interface-voorkeuren de optie Menukleuren tonen in of uit.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid