Informatie over maskers en alfakanalen

Wanneer u een deel van een afbeelding selecteert, wordt het gebied dat niet is geselecteerd van een masker voorzien, zodat het tegen bewerking is beschermd. Met maskers kunt u gebieden in een afbeelding isoleren en beschermen terwijl u kleurwijzigingen, filters of andere effecten op de rest van de afbeelding toepast. U kunt met maskers ook complexe bewerkingen op afbeeldingen uitvoeren, bijvoorbeeld geleidelijke kleur- of filtereffecten op een afbeelding toepassen.

Photoshop - Voorbeelden van maskers
Voorbeelden van maskers

A. Dekkend masker om de achtergrond te beschermen en de vlinder te bewerken B. Dekkend masker om de vlinder te beschermen en de achtergrond te kleuren C. Halfdoorzichtig masker om de achtergrond en een gedeelte van de vlinder te kleuren 

Maskers worden opgeslagen in alfakanalen. Maskers en kanalen zijn grijswaardenafbeeldingen die u net als gewone afbeeldingen kunt bewerken met de teken- en bewerktools en de filters. Gebieden die zwart zijn getekend op een masker zijn beschermd, maar u kunt de gebieden bewerken die wit zijn getekend.

Gebruik de Snelmaskermodus om een selectie om te zetten in een tijdelijk masker, zodat u deze gemakkelijker kunt bewerken. Het snelmasker wordt als een gekleurde bedekking weergegeven waarvan u de dekking kunt aanpassen. U kunt het snelmasker bewerken met een tekentool of wijzigen met een filter. Nadat u de Snelmaskermodus hebt afgesloten, wordt het masker weer omgezet in een selectie in de afbeelding.

Als u een selectie langer wilt opslaan, kunt u het opslaan als een alfakanaal. Het alfakanaal slaat de selectie op als een bewerkbaar grijswaardenmasker in het deelvenster Kanalen. Als de selectie eenmaal is opgeslagen als een alfakanaal, kunt u de selectie op een willekeurig moment weer laden of deze zelfs in een andere afbeelding laden.

Photoshop - Het deelvenster Kanalen
Als alfakanaal opgeslagen selectie in het deelvenster Kanalen

Opmerking:

U kunt gedeelten van een laag maskeren of verbergen met gebruik van een laagmasker.

Alfakanaalmaskers maken en bewerken

U kunt een nieuw alfakanaal maken en vervolgens tekentools, bewerktools en filters gebruiken om een masker te maken van het alfakanaal. U kunt een bestaande selectie in een afbeelding in Photoshop ook opslaan als een alfakanaal dat in het deelvenster Kanalen wordt weergegeven. Zie Selecties opslaan en laden.

Een alfakanaalmasker maken met gebruik van de huidige opties

 1. Klik op de knop Nieuw kanaal  onder aan het deelvenster Kanalen.
 2. Teken op het nieuwe kanaal om afbeeldingsgebieden te maskeren.

  Opmerking:

  Selecteer gebieden in de afbeelding voordat u het kanaal voor het masker maakt. Teken vervolgens op het kanaal om het masker te verfijnen.

Een alfkanaalmasker maken en opties instellen

 1. Houd Alt ingedrukt en klik (Windows) of houd Option ingedrukt en klik (Mac OS) op de knop Nieuw kanaal onder aan het deelvenster Kanalen of kies Nieuw kanaal in het menu van het deelvenster Kanalen.
 2. Geef opties op in het dialoogvenster Nieuw kanaal.
 3. Teken op het nieuwe kanaal om afbeeldingsgebieden te maskeren.

Kanaalopties bewerken

Als u de opties voor een bestaand kanaal wilt wijzigen, dubbelklikt u op de miniatuur van het kanaal in het deelvenster Kanalen of selecteert u Kanaalopties in het menu van het deelvenster Kanalen.

De volgende opties zijn beschikbaar in de dialoogvensters Nieuw kanaal en Kanaalopties.

Gemaskeerde gebieden

Hiermee stelt u gemaskeerde gebieden in op zwart (dekkend) en geselecteerde gebieden op wit (transparant). Door met zwart te tekenen maakt u het gemaskeerde gebied groter, door met wit te tekenen maakt u het geselecteerde gebied groter. Als deze optie is geselecteerd, verandert de snelmaskerknop in de toolset in een witte cirkel op een grijze achtergrond .

Geselecteerde gebieden

Hiermee stelt u gemaskeerde gebieden in op wit (transparant) en geselecteerde gebieden op zwart (dekkend). Door met wit te tekenen breidt u het gemaskeerde gebied uit, door met zwart te tekenen maakt u het geselecteerde gebied groter. Als deze optie is geselecteerd, verandert de snelmaskerknop in de toolset in een grijze cirkel op een witte achtergrond .

Steunkleur

Hiermee zet u een alfakanaal om in een steunkleurkanaal. Deze optie is alleen beschikbaar voor bestaande kanalen.

Kleur

Hiermee stelt u de kleur en dekking van het masker in. Klik op het kleurveld om de kleur te wijzigen. De instellingen voor kleur en voor dekking hebben alleen effect op de vormgeving van het masker en niet op de bescherming van de onderliggende gebieden. U kunt deze instellingen wijzigen om het masker duidelijker zichtbaar te maken ten opzichte van de kleuren in de afbeelding.

Tekenen op een kanaal om afbeeldingsgebieden te maskeren

Onder in het deelvenster Kanalen wordt een nieuw kanaal weergegeven. Dit is het enige kanaal dat zichtbaar is in het afbeeldingsvenster. Klik op het oogpictogram  voor het samengestelde kleurkanaal (RGB, CMYK) om de afbeelding weer te geven met een kleurbedekking die het masker toont.

 1. Selecteer het penseel of een bewerktool en kies uit een van de volgende mogelijkheden om een gebied toe te voegen aan of te verwijderen uit het masker dat van het alfakanaal is gemaakt:
  • Als u gebieden in het nieuwe kanaal wilt verwijderen, tekent u met wit.

  • Als u gebieden aan het nieuwe kanaal wilt toevoegen, tekent u met zwart.

  • Als u gebieden met een dekking van minder dan 100% wilt toevoegen of verwijderen, stelt u de dekking in in de optiebalk van het tekengereedschap of het bewerkgereedschap en tekent u vervolgens met wit of zwart. U kunt ook met kleur tekenen voor een lagere dekking.

Selecties opslaan en laden

U kunt iedere selectie opslaan als een masker in een nieuw of bestaand alfakanaal en de selectie later opnieuw laden vanuit het masker.

U kunt een selectie als een laagmasker gebruiken door de selectie te laden om deze actief te maken en vervolgens een nieuw laagmasker toe te voegen.

Een selectie opslaan naar een nieuw kanaal

 1. Selecteer het gebied of de gebieden van de afbeelding die u wilt isoleren.
 2. Klik op de knop Selectie opslaan  onder in het deelvenster Kanalen. Het nieuwe kanaal wordt weergegeven en krijgt een naam gebaseerd op de volgorde waarin het is gemaakt.

Een selectie opslaan als een nieuw of bestaand kanaal

 1. Gebruik een selectietool om in de afbeelding een of meerdere gebieden te selecteren die u wilt isoleren.
 2. Kies Selecteren > Selectie opslaan.
 3. Voer de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Selectie opslaan en klik op OK.

  Document

  Hiermee kunt u de doelafbeelding voor de selectie kiezen. De selectie wordt standaard in een kanaal in uw actieve afbeelding geplaatst. U kunt de selectie in een kanaal in een andere open afbeelding met dezelfde pixelafmetingen of in een nieuwe afbeelding opslaan.

  Kanaal

  Hiermee kunt u het doelkanaal voor de selectie kiezen. De selectie wordt standaard in een nieuw kanaal opgeslagen. U kunt de selectie opslaan in een bestaand kanaal in de geselecteerde afbeelding of in een laagmasker als de afbeelding lagen bevat.

 4. Als u de selectie opslaat als een nieuw kanaal, voert u een naam in voor het kanaal in het tekstvak Naam.
 5. Als u de selectie opslaat naar een bestaand kanaal, selecteert u hoe de selecties moeten worden gecombineerd:

  Kanaal vervangen

  Hiermee vervangt u de huidige selectie in het kanaal.

  Toevoegen aan kanaal

  Hiermee voegt u de selectie toe aan de huidige inhoud van het kanaal.

  Verwijderen uit kanaal

  Hiermee verwijdert u de selectie uit de inhoud van het kanaal.

  Doorsnede maken met kanaal

  Hiermee behoudt u de doorsnede van de gebieden van de nieuwe selectie en de inhoud van het kanaal.

  U kunt in het deelvenster Kanalen het kanaal selecteren om de opgeslagen selectie in grijswaarden te zien.

Een opgeslagen selectie laden vanuit het deelvenster Kanalen

U kunt een eerder opgeslagen selectie opnieuw gebruiken door deze in een afbeelding te laden. U kunt u de selectie ook in een afbeelding laden als u klaar bent met het wijzigen van een alfakanaal.

 1. Voer in het deelvenster Kanalen een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer het alfakanaal, klik op de knop Selectie laden  onder in het deelvenster en klik vervolgens op het samengestelde kleurkanaal boven in het deelvenster.

  • Sleep het kanaal met de selectie die u wilt laden naar de knop Kanaal als selectie laden.

  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik op het kanaal met de selectie die u wilt laden.

  • Als u het masker aan een bestaande selectie wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+Shift (Windows) of op Command+Shift (Mac OS) en klikt u op het kanaal.

  • Wanneer u het masker uit een bestaande selectie wilt verwijderen, drukt u op Ctrl+Alt (Windows) of op Command+Option (Mac OS) en klikt u op het kanaal.

  • Wanneer u de doorsnede van de opgeslagen en een bestaande selectie wilt laden, drukt u op Ctrl+Alt+Shift (Windows) of op Command+Option+Shift (Mac OS) en selecteert u het kanaal.

  Opmerking:

  U kunt een selectie van de ene naar de andere geopende Photoshop-afbeelding slepen.

Een opgeslagen selectie laden

Opmerking:

Als u een opgeslagen selectie laadt uit een andere afbeelding, dient u de afbeelding eerst te openen. Zorg er ook voor dat de doelafbeelding actief is.

 1. Kies Selecteren > Selectie laden.
 2. Geef de bronopties op in het dialoogvenster Selectie laden:

  Document

  Hiermee selecteert u de bron die u wilt laden.

  Kanaal

  Hiermee kiest u het kanaal dat de selectie bevat die u wilt laden.

  Omkeren

  Hiermee selecteert u de niet-geselecteerde gebieden.

 3. Selecteer een optie bij Bewerking om aan te geven hoe de selecties moeten worden gecombineerd als de doelafbeelding al een selectie bevat.

  Nieuwe selectie

  Hiermee voegt u de geladen selectie toe.

  Toevoegen aan selectie

  Hiermee voegt u de geladen selectie toe aan de bestaande selecties van de afbeelding.

  Verwijderen uit selectie

  Hiermee verwijdert u de geladen selectie uit bestaande selecties in de afbeelding.

  Doorsnede met selectie

  Hiermee slaat u een selectie op uit de doorsnede van de geladen selectie en bestaande selecties in de afbeelding.

  Opmerking:

  U kunt een selectie van de ene naar de andere geopende Photoshop-afbeelding slepen.