Opmerking:

Deze functie is geïntroduceerd in de Creative Cloud-versie voor Photoshop CS6.

U kunt alle kleuren die zijn opgegeven in een HTML-, CSS- of SVG-document toevoegen aan het deelvenster Stalen. Als een kleurwaarde in een document wordt herhaald, wordt slechts één instantie van de kleur toegevoegd. Er worden geen duplicaten toegevoegd. Deze functie herkent de volgende HTML-/CSS-kleurensyntaxis: #112233, #123, rgb(1,2,3), rgba(1,2,3,4), hsb(1,2,3) en hsba(1,2,3,4).

  1. Voer in het deelvenster Stalen een van de volgende handelingen uit:

    • Kies Stalen laden in het deelvenstermenu.
    • Kies Stalen vervangen in het deelvenstermenu.
  2. Navigeer in het venster Laden naar het HTML-, CSS- of SVG-bestand, selecteer dit bestand en klik op Laden.

Zie voor meer informatie Kleurkiezers en -stalen aanpassen.