Voorinstellingen migreren uit eerdere versies van Photoshop

U kunt voorinstellingen van oudere versies van Photoshop migreren naar nieuwere versies. Met de opdracht Voorinstellingen migreren kunt u penselen, kleurstalen, verlopen, patronen en meer automatisch migreren.

 1. Kies Bewerken > Voorinstellingen > Voorinstellingen migreren.

 2. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd of u voorinstellingen uit een eerdere versie van Photoshop wilt importeren.

 3. Klik op OK.

Expert aan het woord: Voorinstellingen migreren naar Photoshop CS6

Expert aan het woord: Voorinstellingen migreren naar Photoshop CS6
Importeer snel voorinstellingen naar Photoshop met de opdracht Voorinstellingen migreren.
Dave Cross

Werken met Beheer voorinstellingen

Informatie over Beheer voorinstellingen

Met Beheer voorinstellingen beheert u de bibliotheken met vooraf ingestelde penselen, stalen, verlopen, stijlen, patronen, contouren, aangepaste vormen en voorinstellingen gereedschap die bij Photoshop worden geleverd. Bovendien kunt u zo de huidige set vooraf ingestelde items wijzigen en nieuwe bibliotheken maken. Nadat u een bibliotheek hebt geladen in Beheer voorinstellingen, hebt u toegang tot onder andere de bibliotheekitems voor de optiebalk, deelvensters en dialoogvensters.

Over het algemeen vraagt Photoshop u of u de wijzigingen in een voorinstelling wilt opslaan als een nieuwe voorinstelling, zodat de oorspronkelijke en de gewijzigde voorinstelling beide beschikbaar blijven.

Elk type bibliotheek heeft een eigen bestandsextensie en een standaardmap. Bestanden met voorinstellingen worden geïnstalleerd op uw computer in de map Presets in de toepassingsmap van Adobe Photoshop.

Als u Beheer voorinstellingen wilt openen, kiest u Bewerken > Voorinstellingen > Beheer voorinstellingen. Kies een optie in het menu Type voorinstelling om te schakelen naar een bepaald type voorinstelling.

U kunt de configuratie van voorinstellingen aanpassen door op de knop voor het deelvenstermenu te klikken en een weergavemodus te kiezen in het bovenste gedeelte van het menu:

Alleen tekst

Geeft de naam weer van elk vooraf ingesteld item.

Kleine miniaturen of Grote miniaturen

Geeft een miniatuurweergave weer van elk vooraf ingesteld item.

Kleine lijst of Grote lijst

Geeft de naam en een miniatuurweergave weer van elk vooraf ingesteld item.

Miniatuur streek

Geeft een voorbeeld weer van een penseelstreek en penseelminiatuur van elk vooraf ingesteld penseel. (Deze optie is alleen beschikbaar voor voorinstellingen voor penselen.)

Als u de lijst met items opnieuw wilt rangschikken, sleept u een item omhoog of omlaag in de lijst.

Voorinstellingen gereedschap opnieuw rangschikken in Beheer voorinstellingen

Opmerking:

Als u een voorinstelling in Beheer voorinstellingen wilt verwijderen, selecteert u de voorinstelling en klikt u op Verwijderen. U kunt op ieder gewenst moment de opdracht Herstellen gebruiken om de standaarditems in een bibliotheek terug te zetten.

Een bibliotheek met voorinstellingen laden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op het driehoekje rechts van het pop-upmenu Type voorinstelling en kies vervolgens een bibliotheekbestand onder in het deelvenstermenu. Klik op OK om de huidige lijst te vervangen of op Toevoegen om de bibliotheek aan de huidige lijst toe te voegen.
  • Als u aan de huidige lijst een bibliotheek wilt toevoegen, klikt u op Laden, selecteert u de gewenste bibliotheek en klikt u op Laden.
  • Als u de huidige lijst wilt vervangen door een andere bibliotheek, kiest u [Type voorinstelling] vervangen in het deelvenstermenu. Selecteer het bibliotheekbestand dat u wilt gebruiken en klik op Laden.

  Opmerking:

  Elk type bibliotheek heeft een eigen bestandsextensie en een standaardmap.

Vooraf ingestelde items beheren

U kunt de namen van vooraf ingestelde items wijzigen, u kunt deze items verwijderen en bibliotheken met voorinstellingen maken of herstellen.

Vooraf ingestelde items een andere naam geven

 1. Selecteer een voorinstelling. Houd Shift ingedrukt en klik als u meerdere voorinstellingen wilt selecteren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Naam wijzigen en voer een nieuwe naam in voor het penseel, het staal, enzovoort.
  • Als Beheer voorinstellingen de voorinstellingen als miniaturen weergeeft, dubbelklikt u op een voorinstelling, voert u een nieuwe naam in en klikt u op OK.
  • Als Beheer voorinstellingen is ingesteld om voorinstellingen weer te geven als een lijst of alleen tekst, dubbelklikt u op een voorinstelling, voert u in het deelvenster een nieuwe naam in en drukt u op Enter (Windows) of Return (Mac OS).

Voorinstellingen verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een voorinstelling en klik op Verwijderen.
  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik op de voorinstellingen die u wilt verwijderen.

Een nieuwe bibliotheek met voorinstellingen maken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u alle voorinstellingen in de lijst wilt opslaan als bibliotheek, moet u ervoor zorgen dat alle voorinstellingen zijn geselecteerd.
  • Als u een subset van de huidige lijst wilt opslaan als bibliotheek, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de voorinstellingen selecteert die u wilt opslaan.
 2. Klik op Set opslaan, kies een locatie voor de bibliotheek, voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan.

  U kunt de bibliotheek opslaan op een willekeurige locatie. Als u het bibliotheekbestand echter opslaat in de daarvoor bestemde voorinstellingenmap in de standaardmap met voorinstellingen, wordt de naam van de bibliotheek onder in het deelvenstermenu weergegeven nadat u Photoshop opnieuw hebt gestart.

De standaardbibliotheek met voorinstellingen opnieuw instellen

 1. Kies Herstellen in het deelvenstermenu. U kunt de huidige lijst vervangen of de standaardbibliotheek aan de huidige lijst toevoegen.

Standaardlocaties voor voorinstellingen

 1. De standaardlocatie voor het opslaan, laden en vervangen van voorinstellingen is afhankelijk van uw besturingssysteem.
  • Windows 7 en Windows Vista: [Station]:\Users\\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versienummer]\Presets.
  • Mac: /Library/Application Support/Adobe/AdobePhotoshop [versienummer]/Presets.
  • Windows XP: [Station]:\Document and Settings\\Application Data\Adobe\AdobePhotoshop [versienummer]\Presets.
 2. De bij Adobe Photoshop geleverde voorinstellingen worden opgeslagen in de programmamap van Photoshop.

Verborgen bestanden weergeven in Windows

De standaardlocaties voor het opslaan, laden en vervangen van voorinstellingen zijn standaard verborgen in Windows.

 1. Verborgen bestanden weergeven in Windows XP:
  1. Kies Start > Configuratiescherm > Mapopties.

  2. Selecteer op het tabblad Weergave onder Verborgen bestanden en mappen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven.

  3. Klik op OK.

 2. Verborgen bestanden weergeven in Windows Vista:
  1. Kies Start > Configuratiescherm > Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen > Mapopties.

  2. Selecteer op het tabblad Weergave onder Verborgen bestanden en mappen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven.

  3. Klik op OK.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid