Paden vullen met kleur

Een pad dat u met de pen maakt, wordt pas een afbeeldingselement nadat u het hebt omlijnd of gevuld. Met de opdracht Pad vullen kunt u een pad vullen met pixels, met een bepaalde kleur, een staat van de afbeelding, een patroon of een opvullaag.

Photoshop - Geselecteerd pad en gevuld pad
Geselecteerd pad (links) en opgevuld pad (rechts)

Opmerking:

Als u een pad vult, worden de kleurwaarden op de actieve laag weergegeven. Controleer of een standaard- of achtergrondlaag actief is voordat u de onderstaande stappen uitvoert. (U kunt een pad niet vullen wanneer een masker-, tekst-, opvullings- of aanpassingslaag of een laag met een slim object actief is.)

Een pad vullen met de huidige instellingen voor Pad vullen

 1. Selecteer het pad in het deelvenster Paden.
 2. Klik op de knop Pad vullen   onder in het deelvenster Paden.

Een pad vullen en er opties voor opgeven

 1. Selecteer het pad in het deelvenster Paden.
 2. Zo vult u het pad:
  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik op Pad vullen onder in het deelvenster Paden.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep het pad naar de knop Pad vullen.

  • Kies Pad vullen in het menu van het deelvenster Paden. Als het geselecteerde pad een padcomponent is, verandert deze opdracht in Subpad vullen.

 3. Kies de inhoud van de opvulling bij Gebruik. (Zie Een selectie of laag vullen met een kleur.)
 4. Geef een dekking op voor de vulling. Gebruik een laag percentage als u een transparante vulling wenst. Bij een instelling van 100% is de vulling dekkend.
 5. Kies een overvloeimodus voor de vulling. (Zie Overvloeimodus-beschrijvingen.)

  De lijst Modus bevat een modus Wissen waarmee u alles kunt wissen en een transparante laag verkrijgt. U moet in een andere laag werken dan de achtergrondlaag als u deze optie wilt gebruiken.

 6. Kies Transparantie behouden om de vulling te beperken tot laaggebieden die pixels bevatten. (Zie Lagen vergrendelen.)
 7. Selecteer een optie voor Rendering:

  Doezelstraal

  Hiermee kunt u bepalen tot hoe ver binnen of buiten het selectiekader de doezelstraal moet komen. Voer een pixelwaarde in.

  Anti-aliased

  Hiermee kunt u een vloeiendere overgang maken tussen de pixels in de selectie en die daarbuiten door de randpixels gedeeltelijk met de selectie te vullen.

  Zie Randen van selecties vloeiend maken voor meer informatie over deze opties.

 8. Klik op OK.

Paden omlijnen met kleur

Met de opdracht Pad omlijnen wordt er een rand om een pad heen getekend. Met de opdracht Pad omlijnen kunt u een getekende lijn maken (met de huidige instellingen van de tekentools) die elk willekeurig pad volgt. Deze opdracht werkt heel anders dan het effect Laag omlijnen, waarbij het effect van de tekentools niet wordt nagebootst.

Opmerking:

Als u een pad omlijnt, worden de kleurwaarden op de actieve laag weergegeven. Controleer of een standaard- of achtergrondlaag actief is voordat u de onderstaande stappen uitvoert. (U kunt een pad niet omlijnen wanneer een masker-, tekst-, opvullings- of aanpassingslaag of een laag met een slim object actief is.)

Photoshop-pad geselecteerd en omlijnd
Geselecteerd pad (links) en omlijnd pad (rechts)

Een pad omlijnen met de huidige opties voor Pad omlijnen

 1. Selecteer het pad in het deelvenster Paden.
 2. Klik op de knop Pad omlijnen  onder in het deelvenster Paden. Bij elke klik op de knop Pad omlijnen wordt de dekking van de omlijning verhoogd en, afhankelijk van de actuele penseelopties, kan de omlijning dikker lijken.

Een pad omlijnen en er opties voor opgeven

 1. Selecteer het pad in het deelvenster Paden.
 2. Selecteer de teken- of bewerktool waarmee u het pad wilt omlijnen. Stel de toolopties in op de optiebalk en kies een penseel.

  Zie Afbeeldingsgebieden uitsmeren en Informatie over tekentools, opties en deelvensters voor meer informatie over de instellingen van specifieke tools.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om het pad te omlijnen:
  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik op de knop Pad omlijnen  onder in het deelvenster Paden.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep het pad naar de knop Pad omlijnen.

  • Kies Pad omlijnen in het menu van het deelvenster Paden. Als het geselecteerde pad een padcomponent is, verandert deze opdracht in Subpad omlijnen.

 4. Kies in het dialoogvenster Pad omlijnen een tool als u dat nog niet hebt gedaan in stap 2. Selecteer Druk simuleren om met de hand getekende streken te simuleren. U kunt de selectie van deze optie opheffen om lineaire, gelijkmatige streken te maken.
 5. Klik op OK.