Overzicht van niveaus

Met de aanpassing Niveaus kunt u het toonbereik en de kleurbalans van een afbeelding corrigeren door de intensiteitsniveaus van de schaduwen, middentonen en hooglichten in de afbeelding aan te passen. Het histogram in het dialoogvenster Niveaus kunt u gebruiken als visueel hulpmiddel bij het aanpassen van de belangrijkste tonen van de afbeelding. Zie Informatie over histogrammen voor meer informatie over het lezen van histogrammen.

U kunt instellingen voor Niveaus opslaan als een voorinstelling, en deze vervolgens toepassen op andere afbeeldingen. Zie Aanpassingsinstellingen opslaan en Aanpassingsinstellingen opnieuw toepassen.

Niveaus aanpassen in Photoshop
Niveaus aanpassen

A. Schaduwen B. Middentonen C. Hooglichten D. Schuifregelaars van Uitgangsniveau 

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels
lynda.com

Zie voor een andere zelfstudie Kleur en tint corrigeren.

Het toonbereik aanpassen met niveaus

De buitenste twee schuifregelaars voor Invoerniveaus bepalen het zwart- en witpunt van de instellingen van de schuifregelaars voor Uitvoerniveaus. De schuifregelaars bij Uitvoerniveaus staan standaard op niveau 0, waarbij de pixels zwart zijn en op niveau 255, waarbij de pixels wit zijn. Dit betekent dat in de standaardpositie van de schuifregelaars voor Uitvoerniveaus de pixelwaarde op 0 wordt ingesteld als u de schuifregelaar voor het zwartpunt verplaatst en op 255 als u de schuifregelaar voor het witpunt verplaatst. De resterende niveaus worden opnieuw verdeeld tussen 0 en 255. Deze herverdeling vergroot het toonbereik van de afbeelding waardoor het contrast van de afbeelding groter wordt.

Opmerking:

Als schaduwen worden uitgeknipt, zijn de pixels zwart, zonder detail. Als hooglichten worden uitgeknipt, zijn de pixels wit, zonder detail.

Met de middelste schuifregelaar bij Invoerniveaus past u het gamma in de afbeelding aan. Met deze schuifregelaar wordt de middentoon (niveau 128) verplaatst en worden de intensiteitswaarden van het middelste bereik van grijstonen gewijzigd, zonder dat dit veel invloed heeft op de hooglichten en schaduwen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op het pictogram Niveaus  in het deelvenster Aanpassingen, of kies Niveaus in het deelvenstermenu.
  • Kies Laag > Nieuwe aanpassingslaag > Niveaus. Klik op OK in het dialoogvenster Nieuwe laag.

  Opmerking:

  Als u Afbeelding > Aanpassingen > Niveaus kiest, wordt de afbeeldingslaag rechtstreeks aangepast en worden afbeeldingsgegevens gewist.

 2. (Optioneel) Als u tonen voor een specifiek kleurkanaal wilt aanpassen, kiest u een optie in het menu Kanaal.
 3. (Optioneel) Als u een combinatie van kleurkanalen tegelijk wilt bewerken, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de kanalen selecteert in het deelvenster Kanalen. Kies daarna pas de opdracht Afbeelding > Aanpassingen > Niveaus. (Deze methode werkt niet in een aanpassingslaag voor niveaus.) In het menu Kanaal worden dan de afkortingen voor de doelkanalen weergegeven, bijvoorbeeld CM voor cyaan en magenta. Het menu bevat ook de afzonderlijke kanalen voor de geselecteerde combinatie. Bewerk steunkleurkanalen en alfakanalen afzonderlijk.
 4. Als u de schaduwen en hooglichten handmatig wilt aanpassen, moet u de zwarte en witte schuifregelaars voor Invoerniveaus naar de rand van de eerste groep pixels slepen aan een van de randen van het histogram.

  Als u bijvoorbeeld de schuifregelaar voor het zwartpunt naar rechts schuift naar niveau 5, geeft u Photoshop de opdracht om alle pixels op niveau 5 en lager in te stellen op niveau 0. Op dezelfde manier geeft u Photoshop de opdracht om alle pixels op niveau 243 en hoger in te stellen op niveau 255, als u de schuifregelaar voor het witpunt naar links verschuift naar niveau 243. Deze instelling geldt voor de donkerste en lichtste pixels in elk kanaal. De overeenkomende pixels in de andere kanalen worden in verhouding aangepast om te voorkomen dat de kleurbalans wordt gewijzigd.

  Opmerking:

  U kunt de waarden ook rechtstreeks invoeren in het eerste en derde tekstvak bij Invoerniveaus.

  Photoshop - Zwart- en witpunten aanpassen
  De zwart- en witpunten aanpassen met de schuifregelaars voor Invoerniveaus

 5. (Optioneel) Als u gebieden in de afbeelding wilt identificeren die worden uitgeknipt (volledig zwart of volledig wit), doet u een van de volgende dingen:
  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u de schuifregelaars voor het zwartpunt en het witpunt sleept.
  • Kies Kleurverlies tonen voor zwart/wit-punten in het deelvenstermenu.
 6. Als u de middentonen wilt aanpassen, gebruikt u de middelste schuifregelaar van Invoerniveaus voor het aanpassen van het gamma.

  Als u de middelste schuifregelaar van Invoerniveaus naar links verplaatst, wordt de hele afbeelding lichter. Door deze aanpassing wordt er een lager (donkerder) niveau toegewezen aan het middelste punt tussen de schuifregelaars van Uitvoerniveaus. Als de schuifregelaars van Uitvoerniveaus op hun standaardpositie staan (0 en 255), bevindt het middelste punt zich op niveau 128. In dit voorbeeld worden de schaduwen uitgebreid zodat deze het toonbereik van 0 tot 128 vullen en worden de hooglichten gecomprimeerd. Als u de middelste schuifregelaar van Invoerniveaus naar rechts verplaatst, heeft dit precies het tegenovergestelde effect en wordt de afbeelding donkerder.

  Opmerking:

  U kunt een waarde voor het aanpassen van het gamma ook rechtstreeks invoeren in het middelste vak bij Invoerniveaus.

  U kunt het aangepaste histogram in het deelvenster Histogram bekijken.

Kleuren aanpassen met behulp van niveaus

 1. Klik in het deelvenster Aanpassingen op het pictogram Niveaus  of kies Niveaus in het deelvenstermenu.

 2. Voer in het deelvenster Eigenschappen een van de volgende handelingen uit om een kleurzweem te neutraliseren:

  • Klik op het pipet om het grijspunt in te stellen. Klik vervolgens in een gedeelte van de afbeelding dat neutraal grijs is.
  • Klik op Automatisch om de standaard automatische aanpassing voor niveaus toe te passen. Als u wilt experimenteren met andere automatische opties voor aanpassing, kiest u Automatische opties in het deelvenstermenu Eigenschappen en wijzigt u vervolgens Algoritmen in het dialoogvenster Opties voor automatische kleurcorrectie.

  Over het algemeen moet u gelijke waarden aan kleurcomponenten toewijzen voor een neutrale grijstint. Wijs bijvoorbeeld gelijke waarden voor rood, groen en blauw toe om een neutrale grijstint te produceren in een RGB-afbeelding.

Contrast toevoegen aan een foto met Niveaus

Als de afbeelding algemeen contrast nodig heeft omdat geen gebruik wordt gemaakt van het volledige toonbereik, klikt u op het pictogram Niveaus  in het deelvenster Aanpassingen. Vervolgens sleept u de schuifregelaars voor de invoer van Schaduwen en Hooglichten naar binnen tot deze de randen van het histogram raken.

Photoshop - Contrastniveaus
De afbeeldingslagen reiken niet tot het einde van het diagram. Dit betekent dat er in deze afbeelding geen gebruik wordt gemaakt van het volledige toonbereik.

A. Schuifregelaar voor de invoer van schaduwen B. Schuifregelaar voor de invoer van hooglichten 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid