Als u de juiste prestatievoorkeuren instelt in Photoshop, voert uw computer het programma op de optimale snelheid uit, zonder dat er vertragingen ontstaan of het programma vastloopt. Stel deze voorkeuren in op basis van de specificaties van uw systeem, zodat u alles uit Photoshop kunt halen.

Photoshop biedt een reeks voorkeuren (Voorkeuren > Prestaties) zodat u uw computerbronnen optimaal kunt gebruiken, bijvoorbeeld geheugen, cache, grafische processor, displays etc. Afhankelijk van de belangrijkste reden waarom u Photoshop gebruikt en het type documenten waar u in het algemeen mee werkt, kunnen verschillende combinaties van deze instellingen op u van toepassing zijn. Extra instellingen zoals Werkschijven op andere tabbladen van het dialoogvenster Voorkeuren kunnen ook rechtstreeks van invloed zijn op de snelheid en stabiliteit van uw computer.

Photoshop-prestatievoorkeuren
Prestatievoorkeuren in Photoshop

Aan Photoshop toegewezen geheugen aanpassen

U kunt de prestaties verbeteren door de hoeveelheid geheugen/RAM die aan Photoshop is toegewezen, te verhogen. In de sectie Geheugenverbruik van het voorkeurenvenster Prestaties (Voorkeuren > Prestaties) ziet u hoeveel RAM beschikbaar is voor Photoshop. Bovendien wordt het ideale geheugentoewijzingsbereik voor Photoshop voor uw systeem weergegeven. Standaard gebruikt Photoshop 70% van het beschikbare RAM.

 1. Verhoog de hoeveelheid RAM die aan Photoshop is toegewezen door de waarde in het vakje Te gebruiken door Photoshop te wijzigen. U kunt ook de schuifregelaar Geheugenverbruik aanpassen.
 2. Start Photoshop opnieuw op om uw wijzigingen in te schakelen.

Wilt u de ideale RAM-toewijzing voor uw systeem weten, dan verhoogt u dit telkens met 5% en controleert u de prestaties in de Efficiëntie-indicator. Raadpleeg Controleer de Efficiëntie-indicator.

Het is niet raadzaam om meer dan 85% van uw computergeheugen aan Photoshop toe te wijzen. Er blijft dan geen geheugen over voor andere essentiële systeemtoepassingen.

Opmerking:

Als u in Photoshop fouten ervaart wegens geen RAM of geen geheugen, kunt u de hoeveelheid RAM vergroten die aan Photoshop is toegewezen. Als u de RAM-toewijzing voor Photoshop echter te hoog instelt (>85%), kunnen de prestaties van andere actieve toepassingen verslechteren, waardoor uw systeem onstabiel wordt. 

De beste oplossing voor dit probleem is meer RAM aan uw computer toevoegen.

Cacheniveaus aanpassen

De grondbeginselen van de cache

Photoshop gebruikt image-caching om het opnieuw samenstellen van documenten met hoge resolutie te versnellen wanneer u ermee werkt. U kunt maximaal acht niveaus van de afbeeldingsgegevens in cache opgeven en een van de vier beschikbare cachetegelgroottes kiezen.

Verhoging van cacheniveaus verbetert het reactievermogen van Photoshop terwijl u werkt, maar het duurt langer om afbeeldingen te laden. De cachetegelgrootte bepaalt de hoeveelheid gegevens waarop Photoshop per keer bewerkingen uitvoert. Grotere tegels versnellen complexe bewerkingen, zoals verscherpingsfilters. Kleinere wijzigingen, zoals penseelstreken, reageren beter met kleinere tegels.

Cachevoorinstellingen

In het deelvenster Prestatievoorkeuren zijn drie cachevoorinstellingen beschikbaar. Kies de voorinstellingen die het beste past bij uw belangrijkste gebruik van Photoshop:

 • Web-/UI-ontwerp: kies deze optie als u Photoshop voornamelijk gebruikt voor web-, app- of vensterontwerp. Deze optie is geschikt voor documenten die veel lagen hebben met middelen met kleine tot middelgrote pixelafmetingen.
 • Standaard/foto's: kies deze optie als u Photoshop voornamelijk gebruikt om middelgrote afbeeldingen te retoucheren of bewerken. Gebruik deze optie bijvoorbeeld als u foto's van uw mobiele telefoon of uw digitale camera normaal in Photoshop bewerkt.
 • Grote pixelafmetingen: kies deze optie als u vrijwel uitsluitend met veeleisende documenten in Photoshop werkt, bijvoorbeeld panorama's, matte schilderingen enz.

Cacheniveaus

Voor gedetailleerdere controle geeft u cacheniveaus handmatig op; de standaardwaarde is 4.

 • Als u relatief kleine bestanden gebruikt (ongeveer 1 megapixel of 1280 bij 1024 pixels) met veel lagen (meer dan 50), stelt u de cacheniveaus in op 1 of 2. Het instellen van de Cacheniveaus op 1 schakelt image-caching uit; alleen de huidige afbeelding op het scherm wordt in de cache opgeslagen.
 • Als u bestanden met veel pixels gebruikt (bijvoorbeeld 50 megapixels of groter), stelt u de Cacheniveaus op hoger dan 4 in. Hogere cacheniveaus versnellen het opnieuw tekenen.

Opmerking:

Sommige functies van Photoshop leveren mogelijk geen resultaten van hoge kwaliteit op als u uw cacheniveaus op 1 instelt.

Historiestaten beperken

U kunt werkschijfruimte besparen en de prestaties verbeteren door het aantal historiestaten die Photoshop opslaat, te beperken of te verminderen in het deelvenster Historie. De hoeveelheid ruimte die u opslaat, varieert afhankelijk van het aantal pixels dat door een bewerking wordt gewijzigd. Een historiestatus die hoort bij een kleine penseelstreek of een niet-destructieve bewerking, zoals het maken of wijzigen van een aanpassingslaag, verbruikt bijvoorbeeld weinig ruimte. Het toepassen van een filter op een gehele afbeelding verbruikt echter veel meer ruimte.

Photoshop kan maximaal 1.000 historiestaten opslaan; het standaardaantal is 20. Om dat aantal te verlagen, gaat u naar het dialoogvenster Prestatievoorkeuren, en kiest u Historie en cache > Historiestaten.Sleep de instelling in het pop-upmenu Historiestaten indien vereist naar een lagere waarde.

GPU-instellingen configureren (grafische processor)

De beste manier om GPU-versnelling te optimaliseren, waarmee het opnieuw tekenen van het scherm wordt versneld, is om het stuurprogramma van uw videoadapter bijgewerkt te houden. Raadpleeg FAQ voor Photoshop GPU en videokaart voor meer informatie over GPU-versnelling en instructies voor het bijwerken van stuurprogramma's van videoadapters.

Het inschakelen van OpenCL, een technologie waarmee applicaties de GPU kunnen gebruiken, verbetert mogelijk de prestaties als u de volgende Photoshop-functies gebruikt:

 • Videopanorama
 • Blur Gallery (Iris, Field en Tilt-shift Blur)

Als u OpenCL in het deelvenster Prestatievoorkeuren inschakelt, klikt u op Geavanceerde instellingen en selecteert u OpenCL gebruiken.

GPU-voorkeuren

Photoshop heeft specifieke GPU-instellingen in de secties Prestaties en 3D in het dialoogvenster Voorkeuren.

Instellingen in Voorkeuren > sectie Prestaties

Als er een geschikte videokaart op uw systeem is geïnstalleerd, wordt deze weergegeven in de sectie GPU-instellingen van de sectie Prestaties.

 • Als u GPU-versnelling wilt instellen, moet u zorgen dat de optie OpenGL-tekenen inschakelen is geselecteerd.
 • Als u de prestaties van de kaart nog verder wilt afstellen, klikt u op de knop Geavanceerde instellingen en selecteert u Basis, Normaal of Geavanceerd, al naar gelang uw vereisten.
  • Basis: gebruikt de kleinste hoeveelheid RAM-geheugen voor de eenvoudigste OpenGL-functies wanneer de GPU met andere toepassingen wordt gedeeld of wanneer de computer traag reageert. Selecteer deze optie als er andere toepassingen actief zijn die ook de GPU gebruiken of als u merkt dat vensters niet goed of traag worden vernieuwd wanneer u functies met GPU-versnelling gebruikt.
  • Normaal: dit is de standaardinstelling. Hierbij wordt een grote hoeveelheid GPU-geheugen gebruikt om geavanceerde OpenGL-functies te ondersteunen. Gebruik deze optie als u de functies met GPU-versnelling in Photoshop geregeld gebruikt.
  • Geavanceerd: gebruikt dezelfde hoeveelheid geheugen als de normale modus, maar activeert meer geavanceerde functies om tekenprestaties te verbeteren. Dit is de beste instelling wanneer u in 3D werkt of wanneer u geregeld met de functies met GPU-versnelling werkt.

Opmerking: moduswijzigingen worden geïmplementeerd wanneer u Photoshop opnieuw start.

Instellingen in de sectie Voorkeuren > 3D

In de 3D-sectie van het dialoogvenster Prestaties vindt u een VRAM-schuifregelaar die veel lijkt op het geheugenelement in de sectie Prestaties. Gebruik de schuifregelaar om de bovengrens te bepalen van de hoeveelheid VRAM (video-RAM) die beschikbaar is voor de 3D-engine van Photoshop. De totale waarde is een percentage van de algeheel beschikbare VRAM. Bij een instelling van 100% wordt nog steeds een deel van de algehele VRAM gereserveerd voor gebruik door het besturingssysteem. Hogere waarden helpen met algehele 3D-prestaties, maar kunnen een conflict veroorzaken met andere GPU-toepassingen.

memory-usage-3D
3D: geheugengebruik

Werkschijven beheren

Een werkschijf is een extern of intern station of stationspartitie met vrij geheugen. Photoshop gebruikt standaard de vaste schijf waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd als primaire werkschijf. U kunt instellingen voor werkschijven gedetailleerd afstellen in de sectie Voorkeuren > Werkschijven.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Werkschijven (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Werkschijven (Mac OS).
 2. Schakel een werkschijf in of uit door het selectievakje Actief? in of uit te schakelen. Klik op de pijlknoppen om de volgorde van de werkschijven te wijzigen.
 3. Klik op OK.
 4. Start Photoshop opnieuw om de wijziging toe te passen.

Aanbevelingen voor instellingen van werkschijven

 • Voor de beste prestaties koppelt u de werkschijven aan een compatibele poort met de grootste bandbreedte van alle beschikbare poorten. De bandbreedtelimieten voor verschillende poorten zijn als volgt:
  Thunderbolt = 10GB/sec
  eSATA = 600MB/sec
  PCIe = 500MB/sec
  USB3 = 400MB/sec
  USB2 = 35MB/sec
 • Om de prestatie te verbeteren, stelt u de werkschijf in op een gedefragmenteerde vaste schijf die voldoende ongebruikte ruimte en hoge lees-/schrijfsnelheden heeft. Indien u beschikt over meer dan één harde schijf, kunt u aanvullende werkschijven specificeren. Photoshop ondersteunt tot 64 exabytes ruimte op de werkschijf op een totaal van vier volumes. (Een exabyte is gelijk aan 1 miljard GB.)
 • Als uw opstartschijf een vaste schijf is, in tegenstelling tot een solid-state disk (SSD), probeer dan om een andere vaste schijf voor uw primaire werkschijf te gebruiken. Een SSD, daarentegen, werkt net zo goed als primaire opstartschijf als werkschijf. In feite is het waarschijnlijk beter om een SSD te gebruiken dan om een afzonderlijke vaste schijf als primaire werkschijf te gebruiken.
 • Werkschijven kunnen zich het beste op een ander station bevinden dan eventuele grote bestanden die u bewerkt.
 • Werkschijven moeten zich op een ander station bevinden dan de schijf die door uw besturingssysteem wordt gebruikt voor het virtuele geheugen.
 • RAID-schijven/schijfarrays zijn een goede keuze voor volumes die speciaal bedoeld zijn als werkschijf.
 • Defragmenteer stations met werkschijven regelmatig.

Opmerking:

Als u Photoshop niet kunt starten omdat de werkschijf vol is, houdt u Cmd + Opt (Mac) of Ctrl + Alt (Windows) tijdens het opstarten ingedrukt om een nieuwe werkschijf in te stellen.

Bekijk de Efficiëntie-indicator om de prestaties te controleren terwijl u in Photoshop werkt.Klik op het pop-upmenu onder aan het afbeeldingsvenster en kies Efficiëntie in dit menu.

Als de waarde in de indicator lager is dan 100%, dan heeft Photoshop al het beschikbare RAM-geheugen en de werkschijf gebruikt, wat de prestaties vertraagt. Als de efficiëntie minder dan 90% is, wijst u in Prestatievoorkeuren meer RAM-geheugen toe aan Photoshop. Of voeg extra RAM toe aan uw systeem.

Herstelopties en opties voor opslaan op de achtergrond

De optie Prestaties > Bestandsafhandeling > Herstelinformatie automatisch opslaan om de n minuten kan ook van invloed zijn op de prestaties. De voorkeur Op achtergrond opslaan is standaard ingeschakeld. Wanneer dit is ingeschakeld, kunt u in Photoshop doorgaan met werken terwijl de opdrachten Opslaan en Opslaan als worden uitgevoerd in plaats van dat u moet wachten totdat deze zijn voltooid. De voorkeur Automatisch herstelgegevens opslaan is alleen ingeschakeld als Opslaan in achtergrond is geselecteerd. Indien ingeschakeld, worden voor elk geopend bestand herstelgegevens opgeslagen op het opgegeven interval. (De herstelgegevens worden als redundante back-ups opgeslagen; uw oorspronkelijk bestand wordt niet gewijzigd.)

In de meeste gevallen beïnvloeden opslagbewerkingen op de achtergrond de prestaties of reactietijd van normale Photoshop-bewerkingen niet aanzienlijk. Als u echter een bestand bewerkt dat veel groter is dan de beschikbare RAM, kan de opslagbewerking de reactietijd of prestaties beïnvloeden totdat het opslaan is voltooid.

Als Photoshop af en toe lijkt te vertragen, kunt u bepalen of opslaan op de achtergrond van invloed is op de prestaties. Kies Voortgang opslaan in het pop-upstatusmenu aan de linkerkant van het afbeeldingsvenster.

Als u prestatieproblemen opmerkt tijdens het bewegen van de balk Voorgang opslag, ga dan naar Voorkeuren > Bestandsverwerking, en verminder de frequentie van de voorkeur Automatisch herstelgegevens opslaan. Of schakel de voorkeur uit.

Photoshop fijn afstemmen

Een lagere waarde instellen voor het hersteldinterval biedt betere bescherming tegen crashes. In de meeste gevallen beïnvloedt het opslaan van de herstelgegevens de prestaties of reactietijd van Photoshop niet. Als de bestanden die u wijzigt groter zijn dan de beschikbare RAM, dan zal de prestatie echter mogelijk vertragen.

Herstelgegevens worden op dezelfde locaties opgeslagen als de Photoshop-werkbestanden. Als u regelmatig veel grote bestanden geopend houdt terwijl u werkt, kan de hoeveelheid ruimte aanzienlijk zijn. Als u fouten over onvoldoende schijfruimte ontvangt terwijl u andere opdrachten dan opslagopdrachten uitvoert, voegt u werkschijfruimte toe. Of schakel de voorkeur Automatisch herstelgegevens opslaan uit.

De efficiëntie-indicator

Bekijk de Efficiëntie-indicator om de prestaties te controleren terwijl u in Photoshop werkt.Klik op het pop-upmenu onder aan het afbeeldingsvenster en kies Efficiëntie in dit menu.

Als de waarde in de indicator lager is dan 100%, dan heeft Photoshop al het beschikbare RAM-geheugen en de werkschijf gebruikt, wat de prestaties vertraagt. Als de efficiëntie minder dan 90% is, wijst u in Prestatievoorkeuren meer RAM-geheugen toe aan Photoshop. Of voeg extra RAM toe aan uw systeem.

Efficiëntie-indicator
De indicator Efficiëntie

Zie ook

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid