Bitdiepte en voorkeuren

Kom meer te weten over de concepten van bitdiepte in rasterafbeeldingen.

Bitdiepte

Bitdiepte bepaalt hoeveel kleurinformatie beschikbaar is voor elke pixel in een afbeelding. Een groter aantal bits met informatie per pixel zorgt ervoor dat er meer beschikbare kleuren zijn en dat kleuren nauwkeuriger worden weergegeven in een afbeelding, waardoor de afbeeldingsgrootte wordt beïnvloed. Simpel gezegd wordt het bestand van een afbeelding groter naarmate de bitdiepte toeneemt, omdat er meer kleurinformatie per pixel wordt opgeslagen in een afbeelding met een hogere bitdiepte.

Bijvoorbeeld:

 • Een afbeelding met de bitdiepte 1 heeft pixels met twee mogelijke waarden: zwart en wit. 
 • Een afbeelding met de bitdiepte 8 heeft echter 28, oftewel 256, mogelijke waarden.
 • Grijswaardenafbeeldingen met de bitdiepte 8 hebben 256 mogelijke grijswaarden.  
 • RGB-afbeeldingen bestaan uit drie kleurkanalen. Een RGB-afbeelding met 8 bits per pixel beschikt over 256 mogelijke waarden voor elk kanaal en dat betekent meer dan 16 miljoen mogelijke kleurwaarden. 
voorkeuren voor bits
Een bitdiepte voor uw afbeelding kiezen in Photoshop

RGB-afbeeldingen met 8-bits per kanaal (bits/kanaal of bpc) worden soms ook wel 24-bits afbeeldingen genoemd (8 bits x 3 kanalen = 24 bits met gegevens voor elke pixel). Photoshop kan niet alleen werken met afbeeldingen met 8-bits per kanaal, maar ook met afbeeldingen met 16 of 32 bits per kanaal. Afbeeldingen met 32 bits per kanaal worden ook wel HDR-afbeeldingen genoemd (High Dynamic Range).

Bitdiepte 1
Bitdiepte 1

Bitdiepte 8
Bitdiepte 8

Grijswaarde met bitdiepte 8
Grijswaarde met bitdiepte 8

Voorkeuren voor bits wijzigen

Ga op een van de volgende manieren te werk om uw voorkeuren voor bits om te zetten:

 • Kies Afbeelding > Modus > 16 bits per kanaal of 8 bits per kanaal om afbeeldingen om te zetten in 8 en 16 bits per kanaal.

 • Kies Afbeelding > Modus > 32 bits per kanaal om afbeeldingen met 8 of 16 bits per kanaal om te zetten in 32 bits per kanaal.

Ondersteuning voor afbeeldingen met 16 bits/kanaal in Photoshop

U kunt op de volgende manieren met afbeeldingen met 16 bits per kanaal werken in Photoshop:

 • Werk in de volgende kleurmodi: Grijswaarden, RGB, CMYK, Lab en Multikanaal.

 • Gebruik alle tools in de toolbox, met uitzondering van de tool Tekeninghistorie en afbeeldingen met 16 bits per kanaal.

 • Pas de opdrachten voor kleur-en toonaanpassing toe.

 • Werk met lagen, inclusief aanpassingslagen, in afbeeldingen met 16 bits per kanaal.

 • Pas talloze Photoshop-filters toe die kunnen worden gebruikt bij afbeeldingen met 16 bits per kanaal.

  Als u bepaalde Photoshop-functies (zoals bepaalde filters) wilt gebruiken, kunt u een afbeelding met 16 bits per kanaal omzetten in een afbeelding met 8 bits per kanaal. Het is aan te raden de opdracht Opslaan als te kiezen en een kopie van het afbeeldingsbestand om te zetten, zodat het oorspronkelijke bestand de volledige afbeeldingsgegevens met 16 bits per kanaal behoudt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account