U kunt de tool Patroonstempel gebruiken om uw foto's een met de hand getekende look te geven.

Tekenen met een patroon

Als u de tool Patroonstempel kiest, tekent u met een patroon. U kunt patronen uit een patronenbibliotheek gebruiken of zelf patronen maken.

  1. Selecteer de tool Patroonstempel .

  2. Kies een penseel in het deelvenster Voorinstellingen penseel. Zie Een vooraf ingesteld penseel selecteren.

  3. Stel de toolopties voor de modus, dekking en dergelijke in op de optiebalk. Zie Opties voor de tekentools.
  4. Schakel Uitgelijnd op de optiebalk in om het patroon te laten doorgaan vanaf het oorspronkelijke beginpunt, ook als u de muisknop hebt losgelaten en het tekenen daarna weer hebt hervat. Schakel Uitgelijnd uit als u het patroon iedere keer opnieuw wilt beginnen als u het tekenen onderbreekt en hervat.
  5. Kies een patroon in het pop‑updeelvenster Patroon in de optiebalk.
  6. Als u het patroon wilt toepassen met een impressionistisch effect, selecteert u Impr. (Impressionistisch)..
  7. Sleep in de afbeelding om hierin het patroon aan te brengen.