Foto's afdrukken in een figuurpakketlay-out

(alleen 32-bits CS6 en lager) Plaats meerdere foto's in een figuurpakket

Opmerking:

Als u de hieronder beschreven optionele plug-in Figuurpakket wilt gebruiken, downloadt u deze eerst voor Windows of Mac OS. Het is ook mogelijk om figuurpakketten en aangepaste pakketten te maken in Photoshop Lightroom. Zie Foto's in een afdruksjabloon plaatsen in Help bij Lightroom.

Met de optionele plug-in Figuurpakket kunt u meerdere exemplaren van een afbeelding op één pagina plaatsen, net als portretfotografen doen met schoolfoto's. U kunt ook verschillende afbeeldingen op één pagina plaatsen. U kunt kiezen uit een reeks opties voor grootte en plaatsing en zo de pakketindeling geheel aan uw wensen aanpassen.

Photoshop - Lay-out van een figuurpakket
Lay-out van een figuurpakket

 1. Figuurpakket is een optionele plug-in. Download en installeer de plug-in voor Windows of Mac OS.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Bestand > Automatisch > Figuurpakket. Als u meerdere afbeeldingen hebt geopend, wordt voor het figuurpakket de voorste afbeelding gebruikt.

  • (Bridge) Kies Extra > Photoshop > Figuurpakket. Voor de opdracht Figuurpakket wordt de eerste afbeelding gebruikt die in Bridge wordt weergegeven, tenzij u een specifieke afbeelding hebt geselecteerd voordat u de opdracht Figuurpakket selecteerde.

  Als u alleen de voorste afbeelding gebruikt of een in Bridge geselecteerde afbeelding, gaat u naar stap 3.

 3. Voeg een of meer afbeeldingen toe aan de lay-out door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Kies in het gedeelte Bronafbeeldingen van het dialoogvenster Figuurpakket de optie Bestand of Map in de lijst Gebruiken en klik op Bladeren (Windows) of Kiezen (Mac OS). Als u Map kiest, kunt u het selectievakje Inclusief alle submappen inschakelen om de afbeeldingen die zich in de submappen bevinden ook op te nemen.

  • Klik op een tijdelijke aanduiding in de voorvertoningslay-out en blader om een afbeelding te selecteren.

  Photoshop - Dialoogvenster Figuurpakket
  Als u in de voorvertoningslay-out van het figuurpakket op een tijdelijke aanduiding klikt, kunt u bladeren om een afbeelding te selecteren.

  • Sleep een afbeelding van het bureaublad of uit een map naar een tijdelijke aanduiding.

  Photoshop - Een afbeelding naar een plaatsaanduiding slepen
  Voeg een afbeelding toe aan een figuurpakket door de afbeelding van het bureaublad naar de tijdelijke aanduiding te slepen.

  U kunt elke afbeelding in de lay-out wijzigen door op de tijdelijke aanduiding te klikken en te bladeren om een nieuwe afbeelding te selecteren.

 4. Selecteer in het gedeelte Document van het dialoogvenster Figuurpakket de paginagrootte, lay-out, resolutie en kleurmodus. Een miniatuur van de geselecteerde lay-out wordt aan de rechterkant van het dialoogvenster weergegeven.
 5. Schakel Alle lagen samenvoegen in als u een figuurpakket wilt maken met alle afbeeldingen en labeltekst op één laag. Maak de selectie van Alle lagen samenvoegen ongedaan om een figuurpakket te maken met afzonderlijke afbeeldings- en tekstlagen (voor labels). Als u iedere afbeelding en ieder label op een andere laag plaatst, kunt u het figuurpakket bijwerken nadat het is opgeslagen. Als u lagen gebruikt, wordt het bestand van het figuurpakket wel aanzienlijk groter.
 6. Kies in het gedeelte Label de bron voor labeltekst in het vak Inhoud of kies Geen. Als u Eigen tekst kiest, geeft u de tekst voor het label op in het veld Eigen tekst.
 7. Geef het lettertype en de tekengrootte op en kies een kleur, dekking, positie en rotatie voor de labels.
 8. Klik op OK.

Een lay-out voor een figuurpakket aanpassen

U kunt bestaande lay-outs aanpassen of nieuwe lay-outs maken met de functie Lay-out Figuurpakket bewerken. Aangepaste lay-outs worden als tekstbestanden opgeslagen in de submap Layouts van de map Presets. U kunt uw opgeslagen lay-outs vervolgens opnieuw gebruiken. De functie Lay-out Figuurpakket bewerken maakt gebruik van een grafische interface, zodat u geen tekstbestanden hoeft te maken om lay-outs te maken of aan te passen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • (Photoshop) Selecteer Bestand > Automatisch > Figuurpakket.

  • (Bridge) Kies Extra > Photoshop > Figuurpakket.

 2. Kies in het dialoogvenster Figuurpakket een lay-out in het menu Lay-out als u een lay-out maakt of een bestaande lay-out wijzigt.
 3. Klik op de knop Lay-out bewerken.
 4. Geef in het dialoogvenster Lay-out Figuurpakket bewerken in het tekstvak Naam een naam op voor de aangepaste lay-out.
 5. (Optioneel) Kies in het gedeelte Lay-out van het dialoogvenster Lay-out Figuurpakket bewerken een afmeting in het vak Paginagrootte of geef waarden op in de tekstvakken Breedte en Hoogte. In het vak Eenheden kunt u inches, centimeters, pixels of millimeters opgeven.
  Photoshop - Tijdelijke aanduiding naar een nieuwe locatie slepen
  Een tijdelijke aanduiding naar een nieuwe locatie in de lay-out van een figuurpakket slepen

 6. Als u in het gedeelte Raster van het dialoogvenster Lay-out Figuurpakket bewerken de optie Magnetisch inschakelt, wordt een raster weergegeven waarmee u de elementen in de aangepaste lay-out kunt plaatsen. Voer in het tekstvak Grootte een waarde in om het uiterlijk van het raster te veranderen.
 7. Als u een tijdelijke aanduiding wilt toevoegen of verwijderen, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Zone toevoegen om een tijdelijke aanduiding aan de lay-out toe te voegen.

  • Selecteer een tijdelijke aanduiding en klik op Zone verwijderen om de aanduiding uit de lay-out te verwijderen.

 8. Als u een tijdelijke aanduiding wilt wijzigen, selecteert u de aanduiding en voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Geef waarden op in de tekstvakken Breedte en Hoogte om de afmetingen van de aanduiding te wijzigen.

  • Klik op een greep en sleep deze om de afmetingen van een tijdelijke aanduiding te wijzigen. Als u de afmetingen wijzigt van een rechthoekige tijdelijke aanduiding waarin zich een afbeelding bevindt, wordt de afbeelding magnetisch in horizontale of verticale richting aan de aanduiding gekoppeld. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de afmetingen van de zone worden gewijzigd.

  • Geef waarden op in de tekstvakken X en Y om een tijdelijke aanduiding te verplaatsen.

  • Klik op een tijdelijke aanduiding en sleep deze naar de gewenste locatie in de lay-out.

 9. Klik op Opslaan.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account