Kanalen dupliceren

U kunt een kanaal kopiëren en het in de huidige afbeelding of in een andere afbeelding gebruiken.

Zo kunt u de functie Kanaal dupliceren gebruiken voor het maken van een kanaalmasker; of u wilt een reservekopie van een kanaal maken voordat u het kanaal bewerkt.

Een kanaal dupliceren

Wanneer u alfakanalen tussen afbeeldingen dupliceert, moeten de kanalen identieke pixelafmetingen hebben. U kunt een kanaal niet dupliceren naar een afbeelding in de bitmapmodus.

 1. Selecteer in het deelvenster Kanalen het kanaal dat u wilt dupliceren.
 2. Selecteer Kanaal dupliceren in het menu van het deelvenster Kanalen.
 3. Typ een naam voor het gedupliceerde kanaal.
 4. Voer bij Document een van de volgende handelingen uit:
  • Kies een doel. Alleen open afbeeldingen met pixelafmetingen die identiek zijn aan de huidige afbeelding, zijn beschikbaar. Selecteer het huidige bestand van het kanaal om het kanaal in hetzelfde bestand te dupliceren.

  • Kies Nieuw om het kanaal naar een nieuwe afbeelding te kopiëren. Op deze manier maakt u een multikanaalafbeelding met één kanaal. Typ een naam voor de nieuwe afbeelding.

 5. Selecteer Omkeren om de geselecteerde en gemaskerde gebieden in het gedupliceerde kanaal om te keren.

Een kanaal dupliceren in een afbeelding

 1. Selecteer in het deelvenster Kanalen het kanaal dat u wilt dupliceren.
 2. Sleep het kanaal naar de knop Nieuw kanaal  onder aan het deelvenster.

Een kanaal dupliceren naar een andere afbeelding

 1. Selecteer in het deelvenster Kanalen het kanaal dat u wilt dupliceren.
 2. Zorg ervoor dat de doelafbeelding is geopend.

  Opmerking:

  De doelafbeelding hoeft niet dezelfde pixelafmetingen te hebben als het gedupliceerde kanaal.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep het kanaal van het deelvenster Kanalen naar het venster van de doelafbeelding. Het gedupliceerde kanaal verschijnt onder aan het deelvenster Kanalen.

  • Kies Selecteren > Alles en kies vervolgens Bewerken > Kopiëren. Selecteer het kanaal in de doelafbeelding en kies Bewerken> Plakken. Het bestaande kanaal wordt door het geplakte kanaal overschreven.

Kanalen splitsen in afzonderlijke afbeeldingen

U kunt alleen kanalen van verenigde afbeeldingen splitsen. Kanalen splitsen is nuttig wanneer u de gegevens van de afzonderlijke kanalen wilt behouden in een bestandsindeling waarin kanalen niet behouden blijven.

 1. Kies Kanalen splitsen in het menu van het deelvenster Kanalen als u kanalen naar afzonderlijke afbeeldingen wilt splitsen.

  Het oorspronkelijke bestand wordt gesloten en de afzonderlijke kanalen verschijnen in afzonderlijke vensters voor grijswaardenafbeeldingen. In de titelbalken in de nieuwe vensters staat de oorspronkelijke bestandsnaam plus het kanaal. U kunt de nieuwe afbeeldingen afzonderlijk opslaan en bewerken.

Kanalen verenigen

U kunt meerdere grijswaardenafbeeldingen combineren als de kanalen van één afbeelding. De afbeeldingen die u wilt verenigen, moeten in de grijswaardenmodus staan, samengevoegd zijn (geen lagen bevatten), dezelfde pixelafmetingen hebben en geopend zijn. Wanneer u kanalen verenigt, worden de beschikbare kleurmodi bepaald aan de hand van het aantal grijswaardenafbeeldingen dat u hebt geopend. Als er bijvoorbeeld drie afbeeldingen geopend zijn, kunt u ze verenigen in een RGB-afbeelding en als er vier afbeeldingen geopend zijn, kunt u deze verenigen in een CMYK-afbeelding.

Opmerking:

Wanneer u DCS-bestanden hebt waarin de koppelingen per ongeluk verloren zijn gegaan (en die u dus niet kunt openen, plaatsen of afdrukken), kunt u de kanaalbestanden openen en deze in een CMYK-afbeelding verenigen. Sla het bestand vervolgens opnieuw op als een DCS-EPS-bestand.

 1. Open de grijswaardenafbeeldingen met de kanalen die u wilt verenigen en maak een van de afbeeldingen actief.

  Er moeten meerdere afbeeldingen geopend zijn, want anders is de optie Kanalen verenigen niet beschikbaar.

 2. Selecteer Kanalen verenigen in het menu van het deelvenster Kanalen.
 3. Kies bij Modus de kleurmodus die u wilt maken. In het tekstvak Kanalen wordt het juiste aantal kanalen voor de modus weergegeven.
 4. Voer indien nodig in het tekstvak Kanalen een getal in.

  Wanneer u een getal invoert dat niet met de geselecteerde modus overeenkomt, wordt automatisch de multikanaalmodus geselecteerd. Op deze manier maakt u een multikanaalafbeelding met twee of meer kanalen.

 5. Klik op OK.
 6. Controleer voor elk kanaal of u de gewenste afbeelding hebt geopend. Als u een ander soort afbeelding wilt kiezen, klikt u op Modus om terug te keren naar het dialoogvenster Kanalen verenigen.
 7. Wanneer u kanalen verenigt in een multikanaalafbeelding, klikt u op Volgende en selecteert u de resterende kanalen.

  Opmerking:

  Alle kanalen van een multikanaalafbeelding zijn alfakanalen of steunkleurkanalen.

 8. Klik op OK wanneer u de kanalen geselecteerd hebt.

  De geselecteerde kanalen worden verenigd in een nieuwe afbeelding van het opgegeven type en de oorspronkelijke afbeeldingen worden ongewijzigd gesloten. De nieuwe afbeelding wordt in een venster zonder titel weergegeven.

  Opmerking:

  U kunt een afbeelding met steunkleurkanalen niet splitsen en opnieuw combineren (verenigen). Het steunkleurkanaal wordt als alfakanaal toegevoegd.