Een individuele overeenkomst delen met een andere partij

Als verzender van documenten kunt u uw individuele overeenkomsten delen met elk ander e-mailadres, zolang de partij met wie wordt gedeeld, nog niet aan de overeenkomst is gekoppeld.

Deze functionaliteit is nuttig voor het delen van een overeenkomst wanneer iemand een individuele transactie moet zien, maar geen blijvende toegang nodig heeft tot de volledige lijst van overeenkomsten van een gebruiker. (Ga naar Account delen als u een blijvende weergave moet maken van de volledige reeks overeenkomsten van een gebruiker of groep.)

Bij het delen van een overeenkomst wordt de ontvanger gemaild met een PDF-kopie van de overeenkomst in zijn huidige staat (een overeenkomst in uitvoering levert bijvoorbeeld een PDF op met alle content die door eerdere ontvangers is verstrekt).

Door een overeenkomst met interne gebruikers te delen wordt de overeenkomst ook op de pagina Beheren geplaatst van de gebruiker met wie wordt gedeeld, waar deze de overeenkomst kan bekijken en bewaken naarmate deze vordert.

Opmerking:
 • U kunt het delen van een overeenkomst niet ongedaan maken.
 • Overeenkomsten kunnen alleen worden gedeeld wanneer ze de volgende Status hebben:
  • In uitvoering
  • In afwachting
  • Voltooid
 • Deze deelstatus blijft bestaan, zelfs als u de transactie verbergt op uw pagina Beheren.
 • Als u een overeenkomst probeert te delen met een e-mailadres dat al deelneemt aan die overeenkomst, wordt er een foutbericht gegenereerd dat aangeeft dat er al een of meer deelnemers zijn voor de overeenkomst en dat de overeenkomst daarom niet wordt gedeeld.

Een individuele overeenkomst delen:

 1. Als verzender van de overeenkomst gaat u naar de pagina Beheren en selecteert u de overeenkomst die u wilt delen.

  Het menu Acties wordt rechts van het venster geopend.

 2. Selecteer de actie Delen.

  Als u de optie voor Delen niet ziet, heeft uw account of groep mogelijk niet de juiste machtiging. Neem contact op met uw account- of groepsbeheerder om de besturingselementen te evalueren.

 3. Voer het e-mailadres in van degene met wie u de overeenkomst wilt delen.

  Voeg een optioneel bericht toe dat in de kennisgevings-e-mail moet worden opgenomen.

  Klik op de knop Delen.

  Overeenkomst delen

  Nadat het delen is voltooid, wordt er een succesbericht verzonden:

  Succesbericht

Bij het delen van een overeenkomst:

 • De ontvanger ontvangt per e-mail een PDF van de overeenkomst in de huidige vorm.
 • De overeenkomstweergave op de pagina Beheren wordt bijgewerkt om de lijst van partijen te tonen met wie de overeenkomst is gedeeld.
 • De record Activiteit en het rapport Controle worden bijgewerkt met de record van de personen met wie deze zijn gedeeld. 
 • De actie Delen actie toont een getal dat het totaal aantal keren weergeeft dat de overeenkomst is gedeeld (intern en extern).
Voltooide deelrecords

Opmerking:

Externe ontvangers van een gedeelde record worden geregistreerd met alleen hun e-mailadres.

Interne ontvangers tonen zowel hun profielnaam als hun e-mailadres.

Een overeenkomst delen met een extern e-mailadres

Een extern e-mailadres wordt gedefinieerd als elk e-mailadres dat niet in uw eigen Adobe Acrobat Sign-account staat. Dit kunnen ook andere mensen in uw bedrijf zijn die een ander Acrobat Sign-account hebben of die helemaal geen account hebben.

 • Het aantal keren dat u een overeenkomst kunt delen met externe e-mailadressen, wordt beperkt door het serviceniveau van de deler:
  • Proefniveaus: 5
  • Individueel niveau: 10
  • Niveau voor kleine bedrijven: 10
  • Niveau voor bedrijven: 20
  • Niveau voor onderneming: 20
 • Het totaal aantal keren dat een overeenkomst gedeeld kan worden met externe e-mailadressen, is per overeenkomst.
 • Het delen van een overeenkomst met interne gebruikers is onbeperkt en telt niet mee voor het totaal aantal keren delen naar externe adressen.
 • Er treedt een fout op wanneer een overeenkomst het maximum aantal keren heeft bereikt dat een overeenkomst met externe gebruikers kan worden gedeeld.
Fout voor te vaak delen

Een overeenkomst delen met een interne gebruiker

Wanneer een overeenkomst wordt gedeeld met een intern e-mailadres (alle e-mailadressen binnen uw Acrobat Sign-account), wordt de overeenkomst ingevuld op de pagina Beheren van die gebruiker (naast de gemailde PDF-kopie). Dit geeft realtimetoegang tot de transactie voor herziening.

Lichtgrijze tekst onder de titel van de overeenkomst geeft de gebruiker aan dat de overeenkomst een gedeelde transactie is.

Gedeeld door op de beheerpagina

Op de pagina Beheren biedt de weergave van een gedeelde overeenkomst alleen-lezen toegang. Via het delen van een individuele overeenkomst wordt geen bevoegdheid verleend om de overeenkomst te wijzigen of te annuleren.

De gebruiker met wie wordt gedeeld, heeft de volgende bevoegdheden:

 • De overeenkomst in de huidige toestand bekijken en herzien.
 • Een PDF downloaden van de overeenkomst in de huidige toestand.
 • Het auditverslag downloaden in de huidige vorm.
 • De overeenkomst verbergen in de weergave van de pagina Beheren.
 • De overeenkomst delen met andere partijen.
 • Persoonlijke notities toevoegen.
 • De ontvanger(s) controleren met betrekking tot de ontvangersrollen van de ontvanger en de verificatiemethode.
 • Toegang tot het rapport Activiteiten.

De gebruiker met wie de transactie gedeeld is, mag de status, de documenten, de ontvangers of de verificatiemethoden niet wijzigen. De enige zinvolle bevoegdheid van een gebruiker met wie wordt gedeeld, is om de overeenkomst verder te delen.

Delen met een interne gebruiker heeft geen invloed op de limiet die geldt voor extern delen.

Pagina Beheren van gebruikers met wie gedeeld is

Adobe-logo

Aanmelden bij je account