Adobe Sign biedt SAML-verificatie voor klanten die prijs stellen op een federatief aanmeldingssysteem.

Inleiding

De standaard voor identiteitsfederatie SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) staat de veilige uitwisseling van gebruikersverificatiegegevens tussen internettoepassingen en identiteitserviceproviders toe.

Wanneer u het SAML 2.0-protocol gebruikt om eenmalige aanmelding (Single Sign-On, ofwel SSO) in te schakelen, wisselen beveiligingstokens met asserties informatie over een eindgebruiker (principal) uit tussen een SAML-autoriteit (een identiteits
provider (IdP)
) en een SAML-klant (een serviceprovider (SP)). 

Adobe Sign fungeert als de SP (serviceprovider) en ondersteunt eenmalige aanmelding via SAML met gebruik van externe IdP's (identiteitsproviders) zoals Okta, OneLogin, Oracle Federated Identity (OIF) en Microsoft Active Directory Federation Service. Adobe Sign is compatibel met alle externe IdP's die SAML 2.0 ondersteunen.

In de volgende handleidingen vindt u meer informatie over de integratie met deze IdP's (identiteitsproviders):

U kunt Adobe Sign bovendien configureren voor eenmalige aanmelding (SSO) met andere systemen die al gebruikt worden in uw onderneming, zoals Salesforce.com of andere providers die SAML 2.0 ondersteunen.

Adobe Sign maakt gebruik van federatieve verificatie, dus niet van overgedragen verificatie. Federatieve verificatie valideert niet het daadwerkelijke wachtwoord van de gebruiker in Adobe Sign. In plaats daarvan ontvangt Adobe Sign een SAML-assertie in een HTTP POST-aanvraag. Adobe Sign biedt ook ondersteuning voor versleutelde asserties.

De SAML-assertie is slechts gedurende beperkte tijd geldig, bevat een unieke identificatiecode en wordt digitaal ondertekend. De gebruiker krijgt toegang tot Adobe Sign als de assertie nog geldig is, een identificatiecode heeft die nog niet eerder is gebruikt en over een geldige handtekening van een vertrouwde identiteitsprovider beschikt.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de Adobe Sign-specificaties voor verificatie: 

Specificatie (standaardnaam) Waarde
Federatieprotocol SAML 2.0
Federatieprofiel Browserpost
Unieke federatie-id E-mailadres
Relaystatus Niet nodig.  Adobe Sign beschikt over de logica om te weten waar de gebruiker na verificatie naartoe moet worden geleid.  
4-1(a1)

Voorwaarden

Uw bedrijfsnetwerk moet ondersteuning bieden voor het SAML 2.0-protocol, anders kunt u SSO niet inschakelen. Als uw bedrijfsnetwerk geen ondersteuning biedt voor SAML, neemt u contact op met de ondersteuning van Adobe Sign om andere opties voor het inschakelen van SSO voor uw account te bespreken.

U dient het volgende te doen voordat u SAML SSO kunt instellen:

 • Claim en vestig uw domeinnaam. (In de voorbeelden in deze handleiding wordt rrassoc.com gebruikt.)
 • Schakel SAML in voor uw domein met gebruik van een provider als Microsoft Active Directory Federation, Okta, Onelogin, Oracle Identity Federation, enz. Mogelijk dient u een Adobe Sign-ondersteuningsticket te openen om uw domein te laten inschakelen door de back-end.
 • Maak een beheerdersaccount bij uw IdP aan de hand van een e-mailadres (voor de voorbeelden in deze handleiding wordt het e-mailadres susan@rrassoc.com gebruikt) of controleer of u zo'n account hebt.
  • Als u nog geen Okta-account hebt, kunt u een gratis Okta Developer Edition-organisatie maken met de volgende koppeling: https://www.okta.com/developer/signup/.
  • Als u geen OneLogin-account hebt, gebruikt u de volgende koppeling om een gratis proefaccount te maken: https://www.onelogin.com/. Klik vervolgens op de knop FREE TRIAL rechtsboven in het scherm.
 • (Optioneel) Voeg een extra e-mail-id toe voor gebruikerprovisioning in zowel de IdP als de SP. Zo kunt u meer gebruikers toevoegen die zich bij Adobe Sign kunnen aanmelden met hun SSO-aanmeldingsgegevens.
 • (Vereist) Controleer of u een beheerder voor Adobe Sign en een Admin-gebruiker voor de IdP hebt.
  (Optioneel) Maak een Adobe Sign-beheerderaccount dat hetzelfde e-mailadres gebruikt als het account voor uw IdP of controleer of u zo'n account hebt. (In de voorbeelden in deze handleiding wordt hiervoor het e-mailadres susan@rrassoc.com gebruikt.) Zo kunt de accounts eenvoudiger beheren.
 • Stel de SAML-modus in Adobe Sign in op SAML toegestaan. (Zie Werken met SAML-instellingen voor meer informatie.)

Opmerking:

Bij het instellen van de SAML SSO raden we u aan de SAML-modus in te stellen op SAML toegestaan totdat het volledige set-upproces is voltooid en u hebt gecontroleerd of alles naar behoren werkt. Na deze controle kunt u de modus wijzigen in SAML verplicht.

Eenmalige aanmelding met gebruik van SAML inschakelen

Voor het inschakelen van SAML SSO tussen Adobe Sign (de SP) en uw IdP dient u de volgende geavanceerde stappen uit te voeren:

1. Indien vereist (door uw IdP), stelt u uw IdP in met gebruik van de Info over de Adobe Sign-serviceprovider (SP).

2. Stel Adobe Sign in met gebruik van de informatie van uw IdP.

3. Controleer of de SAML SSO op de juiste wijze is ingesteld. 

Werken met SAML-instellingen

Als u uw Adobe Sign SAML-instellingen zoekt, meldt u zich aan als een account- of groepsbeheerder en klikt u op Account. Klik onder Accountinstellingen op SAML-instellingen

2. SAML UI - Unbranded

Blader naar de onderkant van de SAML-instellingenpagina als u de opties voor Gebruikerscreatie, Aanpassen aanmeldingspagina, Identiteitsprovider (IdP) configuratie en Info over de Adobe Sign-serviceprovider (SP) wilt bekijken. 

Instellingen SAML-modus

Adobe Sign beschikt over drie opties voor de SAML-modus plus een aanvullende optie voor de instelling SAML verplicht.

7-1(a3)
 • SAML uitgeschakeld—Schakel deze optie in als u SAML niet gebruikt voor uw account. Als deze optie is geselecteerd, is een van de SAML-instellingen toegankelijk.
 • SAML toegestaan—Schakel deze optie in om alle gebruikers, inclusief accountbeheerders, toe te staan om SAML SSO te gebruiken. Gebruikers kunnen ook hun Adobe Sign-aanmeldingsgegevens blijven gebruiken.
 • SAML verplicht—Schakel deze optie in om alle gebruikers ertoe te dwingen zich aan te melden met SAML SSO. 

Zoals hierboven vermeld onder Voorwaarden, raden we u aan de SAML-modus in te stellen op SAML toegestaan totdat u hebt gecontroleerd of uw SAML SSO-instellingen goed werken.

Hostnaam

De hostnaam is uw domeinnaam. (Zie Voorwaarden hierboven.) Wanneer de hostnaam
wordt ingevoerd, maakt deze deel uit van de Assertion-consumer-URL, de URL voor enkelvoudige afmelding en de URL voor enkelvoudige aanmelding

7-2(a4)

Instellingen voor Gebruikerscreatie

Alleen de eerste van de twee Gebruikerscreatie-instellingen zijn rechtstreeks gekoppeld aan de SAML-instellingen. De tweede instelling betreft alle gebruikers in de wachtrij, ongeacht het feit of ze al dan niet zijn toegevoegd als gevolg van verificatie door middel van SAML.

8-1(a5)
 • Automatisch gebruikers toevoegen die zijn geverifieerd met SAML—Als deze optie is ingeschakeld, worden gebruikers die zijn geverifieerd via uw IdP automatisch toegevoegd als gebruikers in de wachtrij in Adobe Sign.
 • Gebruikers in wachtrij automatisch actief maken in mijn account—Deze instelling dient ook te worden ingeschakeld als de instelling Laat ondertekenaars in mijn account zich vóór ondertekening aanmelden bij Adobe Sign is ingeschakeld onder Identiteitsverificatie van ondertekenaars (Beveiligingsinstellingen). Wanneer een handtekening wordt opgevraagd van een nieuwe gebruiker, wordt deze gebruiker gemaakt als een gebruiker in de wachtrij in uw account. Als deze optie niet is ingeschakeld, kunnen deze gebruikers geen overeenkomsten ondertekenen die ter ondertekening naar hen worden verzonden. 

Instellingen voor Aanpassen aanmeldingspagina

U kunt het aanmeldingsbericht aanpassen dat gebruikers op de aanmeldingspagina van Adobe Sign zien wanneer eenmalig aanmelden met SAML is ingeschakeld. 

8-2(a6)
 • Bericht voor eenmalig aanmelden—Geef optioneel een bericht op voor weergave boven de knop voor SSO-aanmelding op de aanmeldingspagina van Adobe Sign. Hieronder volgen enkele voorbeelden van aangepaste SSO-aanmeldingsberichten en het standaard SSO-aanmeldingsbericht, in dit geval voor Okta.
7-1 Authentication - Rebranded
7-2 Authentication - Rebranded

Identiteitsprovider (IdP) configuratie in Adobe Sign

Voor het instellen van de meeste IdP's, behalve de vermelde uitzondering voor Okta, dient u de informatie van uw IdP in te voeren in de IdP-configuratievelden in Adobe Sign.

10-1(a9)
 • Entiteits-id/uitgevers-URL—Deze waarde wordt verschaft door de IdP voor de unieke identificatie van uw domein.
 • Afmeldings-URL/SLO-eindpunt—Wanneer iemand zich afmeldt bij Adobe Sign, wordt deze URL aangeroepen om de desbetreffende persoon ook af te melden bij de IdP.
 • Aanmeldings-URL/SSO-eindpunt—De URL die Adobe Sign aanroept om een gebruikerslog-in aan te vragen van de IdP.  De IdP is verantwoordelijk voor het verifiëren en het aanmelden van de gebruiker.
 • IdP-certificaat—Het verificatiecertificaat dat wordt verleend door uw IdP.

Info over de Adobe Sign-SAML-serviceprovider

In het gedeelte met SP-informatie ziet u de standaardinformatie voor Adobe Sign. Nadat u de hostnaam en IdP-configuratiegegevens hebt ingevoerd en opgeslagen, wordt de informatie in het gedeelte met SP-informatie bijgewerkt met uw hostnaam.

(In ons voorbeeld verandert https://secure.echosign.com/public/samlConsume
in https://globalcorp.na1.echosign.com/public/samlConsume.)

11-1(a10)

De opgegeven SP-informatie luidt als volgt:

 • Entiteits-id/SAML-gebruikers—Een URL die de entiteit beschrijft die het SAML-bericht moet ontvangen. In dit geval is dat de URL voor Adobe Sign.
 • SP-certificaat—Bepaalde providers vereisen dat een certificaat wordt gebruikt om de serviceprovider te identificeren. De koppeling in deze weergave verwijst naar het serviceprovidercertificaat van Adobe Sign.
 • Assertion-consumer-URL— Dit is de callback die de IdP verzendt om Adobe Sign opdracht te geven een gebruiker aan te melden.
 • URL voor enkelvoudige afmelding—De URL waar gebruikers naartoe worden geleid als ze zich afmelden.
 • URL voor enkelvoudige aanmelding— Dit is de URL waar de IdP aanmeldingsverzoeken naartoe stuurt.

Downloaden

Microsoft Active Directory Federation Services Configuration

Guide for Configuring Microsoft Active Directory Federation Services

Overview

This document describes the process for setting up Single Sign On for Adobe Sign using Microsoft Active Directory Federation Service. Before proceeding, please review the Adobe Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Adobe Sign.

 • The process of setting up SAML SSO includes the following:
 • Installing the Active Directory Domain Service
 • Installing the Active Directory Federation Service
 • Creating a Test User 
 • Adding Adobe Sign as a relying party

Installing the Active Directory Domain Service

Before configuring SAML for MSAD, you must install the Active Directory Domain Service if it is not already installed. You must have system administrator privileges in Windows Server to install Active Directory Domain Services. 

Installing the Active Directory Federation Service

1. If required, launch the Server Manager, then click Dashboard.

3-1(a11)

2. In the Dashboard, click Add roles and features. The Add Roles and Features Wizard displays.

3. In the Select installation type dialog, select Rule-based or Feature-based Installation then click
Next.

4-1 (a12)

4. In the Select destination server dialog of the wizard, leave the Select a server from the server pool option enabled, select a Server Pool, then click Next.

4-2(a13)

5. In the Select server roles dialog, select Active Directory Federation Services, then click Next.

5-1(a14)

6. In the Confirm installation selections dialog of the wizard, accept all the defaults by clicking Install.

7. On the post install options, select Create the first federation server in a federation server farm.

8. On the Welcome page, leave the options as is and click Next.

6-1 (a15)

9. In the Connect to Active Directory Domain Services dialog of the wizard, select the Administrator account if not by default, then click Next.

7-1 (a16)

10. In the Specify Service Properties dialog, import the pfx file that you created using the steps defined in the Certificate Creation section, enter a Federation Service Display Name, then click Next.

8-1 (a17)

11. In the Specify Service Account dialog, select Use an existing domain user account or group Managed Service Account. Use Administrator as the service account and provide your administrator password, then click Next.

9-1 (a18)

12. In the Specify Configuration Database dialog, select Create a database on this server using Windows Internal Database, then click Next.

10-1 (a19)

13. In the Review Options dialog, click Next.

10-2(a20)

14. In the Prerequisite Checks dialog, once the prerequisite check is done, click Configure.

11-1 (a21)

15. In the Results dialog, ignore the warning and click Close.

11-2(a22)

Adding Adobe Sign as a relying party

1. From the Apps menu, launch AD Federation Service Management.

12-1(a23)

2. In the AD FS console, select Authentication Policies then Edit.

12-2(a24)

3. In the Edit Global Authentication Policy dialog, under both Extranet and Intranet, enable Forms Authentication

13-1(a25)

4. In the AD FS console, under Trust Relationships, select Relying Party Trusts and click Add Relying Party Trust. The Add Relying Party Trust wizard displays.

5. In the Select Data Source dialog of the wizard, enable the Enter Data about the relying party manually option, then click Next.

14-1(a26)

6. In the Specify Display Name dialog, enter a Display Name, then click Next.

14-2(a27)

7. In the Choose Profile dialog, enable the AD FS profile option, then click Next.

15-1(a28)

8. In the Configure Certification dialog there is no certificate to configure, so click Next.

15-2(a29)

9. In the Configure URL dialog, select Enable support for the SAML 2.0 WebSSO protocol and enter the Assertion Consumer URL from Adobe Sign, then click Next.

(See the Hostname section of the Single Sign On with SAML Guide for more information about the Assertion Consume URL.)

16-1(a30)

10. In the Configure Identifiers dialog, enter http://echosign.com for Relying party trust Identifier and click Add, then click Next.

17-1(a31)

11. In the next screen, leave the defaults as-is, and click Next.

17-2(a32)

12. In the Choose Issuance Authorization Rules dialog, confirm that the Permit all users to access the relying party option is enabled.

18-1(a33)

13. In the Ready to Add Trust dialog, click Next.

18-2(a34)

14. In the Finish dialog, click Close.

19-1(a35)

15. In the Edit Claim Rules dialog, click Add Rule.

19-2(a36)

The Add Transform Claim Rule Wizard displays.

 

16.  In the Select Rule Template dialog of the wizard, select Send LDAP Attributes as Claims from the Claim rule template drop-down.

20-1(a37)

17. In the Configure Rule dialog, select the options shown in the dialog and click Finish. Adobe Sign only supports the email address as the unique identifier. You need to select E-Mail Addresses as the LDAP Attribute and E-Mail Address as the Outgoing Claim.

21-1(a38)

18. When the Select Rule Template dialog of the wizard redisplays, select Send Claims Using a Custom Rule from the Claim rule template drop-down, then click Next.

21-2(a39)

19. In the Configure Rule dialog, enter the following:

 • Name of rule—Enter EmailToNameId
 • Custom rule description—enter the following:

c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"]

=> issue(Type =
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value,
ValueType = c.ValueType, Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress",
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
= "");

22-1(a40)

20. Click Finish. The Add Transform Claim Rule Wizard closes.

21. Back in the Edit Claim Rules for Adobe Sign dialog, click the Issuance Authorization Rules tab and Delegation Authorization rules tab and ensure that the Permit Access to All Users is enabled for both as shown below.

If not, add a rule, so that Permit Access To All Users is enabled.

23-1(a41)
24-1(a42)

22. Click OK to accept all changes can close the Edit Claims Rules for Adobe Sign dialog.

Adding the Certificate from Adobe Sign

1. In the AD FS console, under Trust Relationships, select the Adobe Sign Relying Party click Properties.

2. Once launched, select Authentication Policies and then Edit.

25-1(a43)

3. Select the Signature tab.

4. Click Add and add the SP certificate file you downloaded from Adobe Sign.
(See the Adobe Sign SAML Service Provider (SP) Information section of the SingleSign Onwith SAML Guide for more information about the SP certificate.)

5. Select the Advanced tab and change the Secure Hash Algorithm to SHA-2.

6. Select the Endpoints tab and add the Single Logout (SLO) URL from Adobe Sign.
(See the Hostname section of the SingleSign Onwith SAML Guide for more information about the Single Logout (SLO) URL).

7.  Disable Claims Encryption – Open power shell on the ADFS server and type

8. Set-ADFSRelyingPartyTrust -TargetName "Adobe Sign" -EncryptClaims $false 

 

Adobe Sign specific settings

 • The account should have SAML_AVAILABLE=true
 • Host Name
 • SAML Mode
 • ACCOUNT_USER_ADD_EMAIL_DOMAINS setting to be for example dev.com
 • Select the token signing certificate in ADFS and export it as a cer file ( do not export private key) and add it to the account admins SAML Settings page in Adobe Sign.
26-1(a44)
26-2(a45)

Open this certificate file in notepad, and Adobe Sign Admin copy its contents into the IdP Certificate field in SAML Settings.

Now you should be able to test. 

Certificate Creation

1. On Windows, install openssl. On Mac , openssl is present.

2. Launch a command prompt and type:
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout .pem -out .pem -days <#ofdays>

Enter the following:

 • Country code- US
 • State - Californiacity – San Jose
 • Enter some Organization and Organization unit
 • Common Name- This is the fully qualified name that is the same as your host system name example sjtest.es.com

3. Now create the pkcs12 key
pkcs12 -export -in <yourkeynameCer>.pem -inkey <yourkeyName>.pem -out my_pkcs12.pfx

4. Enter password when prompted

5. Click Import and select the my_pkcs12.pfx selected above and enter password that you provided at pkcs12 export time when prompted

Downloaden

Okta Configuration

Guide for Configuring Okta Single Sign-On

Overview

Adobe Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as Okta. This document describes the steps for configuring Adobe Sign for SAML SSO with Okta. This document also provides information on testing your SAML SSO configuration. Before proceeding, please see the Adobe Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Adobe Sign.

Configuring SAML SSO with Okta

You must be an administrator for both your Adobe Sign and Okta accounts to enable SAML SSO. The username for both accounts must be the same. The passwords can be different.

When enabling SAML SSO with Okta, information only needs to be entered in Adobe Sign. Okta has developed a custom Adobe Adobe Sign Provisioning app that makes it unnecessary to transfer the SP Information from Adobe Sign to Okta. 

Opmerking:

Note: For the most up-to-date instructions for Okta, see http://developer.okta.com/docs/guides/setting_up_a_saml_application_in_okta.html

1. Log in to Okta and Adobe Sign in different browsers or in different windows within the same browser.

 • In Okta, log in to your account with the same administrator account you use for your Adobe Sign Admin Account.
3-1 (a46)
 • In Adobe Sign, log in to your account using the same admin account credentials that you use for Okta. 
4-1 (a47)

2. Click the blue Admin button.

4-2 (a48)

3. Click the Add Applications shortcut.

4-3(a49)

The Add Application page displays.

5-1 (a50)

4. In Search, type Adobe Sign.

 • Click the Add button to add the Adobe Sign Provisioning application.
5-2(a51)

The Add Adobe Sign Provisioning wizard launches displaying the General Setting tab.

6-1 - Rebranded

5. Log in to Adobe Sign to obtain your Hostname and Adobe Sign server environment:

 • Log in an an Adobe Sign Account Admin
 • Navigate to: Account > Account Settings > SAML Settings
  • Scroll to the bottom of the page and find the Assertion Consumer URL
  • Copy the string between https://  and  .echosign.com/
   • The first value is your Hostname
   • After the Hostname is the Adobe Sign environment your account resides on (na1, na2, eu1, jp1, etc.)
   • In the below example you would copy rrassoc.na1 (include the dot between values)
okta_-_hostname_andinstance

6. In Okta under General Settings, enter the Hostname.Instance for your Adobe Sign account in the Your Adobe Sign Sub domain field.

 

Click Next to continue. 

Opmerking:

Note: If you don’t want users to automatically log in to Adobe Sign when they log in to Okta, disable the Automatically log in when user lands on the login page option. 

okta_8-1_-_rebranded

7. On the Sign-On Options tab, enable SAML 2.0.

9-1 - Rebranded

The SAML 2.0 section displays.

 

8. Under SAML 2.0, click View Setup Instructions.

10-1 - Rebranded

The Okta How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign page displays in a new browser window. This page includes instructions and the IdP information that you must enter in the Adobe Sign SAML Settings page.

11-1 (a57)

9. Copy the Entity ID/Issuer URL from the Okta page, and enter it into the Entity ID/Issuer URL field in Adobe Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign)

Opmerking:

Note: The "Entity ID/Issuer URL" does not need to be a well formatted URL. It can be an any unique value.

12-1 (a58)

10. Copy the Login URL/SSO Endpoint from the Okta page, and enter it into the Login URL/SSO Endpoint field in Adobe Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign)

Opmerking:

Note that in Adobe Sign, the Logout URL/SLO Endpoint is before the Login URL/SSO Endpoint.

12-2 (a59)

11. Copy the Logout URL/SLO Endpoint from the Okta page and enter it into the Logout URL/SLO Endpoint field in Adobe Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign)

13-1 (a60)

Opmerking:

Note: The Logout URL/SLO Endpoint shown above is only a suggestion. You can actually specify any valid URL (e.g., Google).

12. Copy the IdP Certificate from the Okta page to the IdP Certificate field in Adobe Sign.

 • Make sure there are no spaces or returns after “-----END CERTIFICATE-----“.

(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign)

13-2(a61)

You can close the browser window that displays the Okta How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign page after you copy the IdP Certificate.

 

13. In Adobe Sign, click Save.

14-1 (a62)

14. Click the browser window that displays the Okta Sign-On Options if needed.

15. In the Credential Details section of Sign-On Options (see step 8 above), select Email from the Application username format drop-down, then click Next to continue.

14-2 (a63)

16. Under Provisioning, you have the option to select the Enable provisioning features option. (See Setting up Auto-Provisioning for more information.) Click Next to continue without setting up Auto-provisioning. 

14-3 - Rebranded

Opmerking:

Note: If you enable the Enable provisioning features option, you must enable the Automatically add users authenticated through SAML in SAML settings in Adobe Sign.

17. Under the Assign to People tab, in the People section check the box next to your name to assign at least one active user (yourself), then click Next.

15-1 - Rebranded

18. Click Done.

15-2 - Rebranded

You can now log out of Okta and proceed with testing your SAML setup. (See Testing Your Okta SAML SSO Configuration for more information.)

 

Setting Up Auto-provisioning in Okta

If this option is enabled, and the “Automatically add users authenticated through SAML” option in Adobe Sign is also enabled, you can automatically provision users in Adobe Sign.

16-1 - Rebranded

Setting up Auto-launch for Adobe Sign

You can automatically launch Adobe Sign when you log in to Okta. If this feature is enabled, Adobe Sign will open in a separate window when you log in to Okta. You must have pop-ups enabled in your browser for this feature to work.       

Opmerking:

Note If you also enabled the “Automatically log in when user lands on login page” option, when you launch Okta two Adobe Sign windows will open. 

1. Log in to Okta. Your Home page will display.

2. On the Adobe Sign Provisioning app, cursor over the gear icon, then click to activate it.

Okta 17-2 - Rebranded

3. When the Adobe Sign Provisioning Settings popup displays, click the General tab.

Okta18-1 - Rebranded

4. Enable the Launch this app when I sign into Okta option.

Okta18-2 - Rebranded

5. Click Save.

 

Testing Your Okta SAML SSO Configuration

There are two ways to test your Okta SAML setup. 

Log in to Adobe Sign through Okta

1. If logged in, log out of Okta.

2. Log in to Okta. Your Okta Home page displays.

3. On the Home page, click the Adobe Sign Provisioning app.

Okta 19-1 - Rebranded

You are automatically logged into Adobe Sign.

Okta19-2 - Rebranded

Log in to Adobe Sign using your URL

1.  Enter your company login URL in your browser. The Adobe Sign Sign In page displays.

2. On the Sign In page, click the second Sign In button. If you’ve entered a custom Single Sign On Login Message that message displays above this button. If you have not entered a custom message, the default message displays.

Okta 20-1-3 - Rebranded

You are logged into Adobe Sign.

Okta 20-2 - Rebranded

Downloaden

OneLogin Configuration

Guide for Configuring OneLogin Single Sign-On

Overview

Adobe Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as OneLogin. This document describes the steps for configuring Adobe Sign for SAML SSO with OneLogin. This document also provides information on testing your SAML SSO configuration. Before proceeding, please see the Adobe Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Adobe Sign.

 

Configuring SAML SSO with OneLogin

1. Log in to OneLogin and Adobe Sign in different browsers or in different windows within the same browser.

 • In OneLogin, log in to your account with the same administrator credentials you use for your Adobe Sign Admin Account. 
3-1 (a76)
 • In Adobe Sign, log in to your account using the same admin account credentials you use for OneLogin. The passwords for these two logins do not have to be the same, but you must log in as the administrator for each account.
3-2(a77)

2. In OneLogin, click Add Apps.

4-1 (a78)

3. Search for Adobe Sign.

OneLogin 4-2 - Rebranded

4. Click the row for Adobe Sign.

OneLogin 4-3 - Rebranded

5. In the Add page, under Connectors select SAML 2.0 – user provisioning, then click Save at the top.

OneLogin 5-1- Rebranded

6. Navigate to the SAML Settings page. Note the Hostname for Adobe Sign.

OneLogin 6-1 - unbranded

7. In OneLogin, click the Configuration tab. In the Subdomain field, enter your Hostname from Adobe Sign, then click Save.

6-2(a83)

8. Click the SSO tab.

7-1 (a84)

9. In the SSO tab, click View Details to display the Standard Strength Certificate (2048-bit) page.

7-2 (a85)

10. In the Standard Strength Certificate page that displays, click the Copy to Clipboard button for the X.509 Certificate field to copy the certificate to the clipboard.

8-1 (a86)

If the certificate successfully copies, the rollover text says “Copy to Clipboard” text updates to “Copied”.

 

11. In Adobe Sign, paste the copied certificate into the IdP Certificate field. Be sure to remove any returns that may have been copied. The cursor should be at the end of the last line as shown below. 

8-2 (a87)

12.  In OneLogin, click the Copy to Clipboard button for the Issuer URL.

9-1 (a88)

13. In Adobe Sign, paste the Issuer URL into the Entity ID/Issuer URL field.

9-2 (a89)

14. In OneLogin, click the Copy to Clipboard button for the SAML 2.0 Endpoint (HTTP) URL.

10-1 (a90)

15. In Adobe Sign, right click to paste the SAML 2.0 Endpoint (HTTP) URL in the IdP Login URL field. 

10-2 (a91)

16. In OneLogin, click the Copy to Clipboard button next to SLO Endpoint (HTTP).

11-1 (a92)

Opmerking:

Note: The OneLogin SAML 2.0 Endpoint URL is only a suggestion. You can actually specify any valid URL (e.g., Google).

17. In Adobe Sign, copy the SLO Endpoint value into the Logout URL/SLO Endpoint field.

11-2 (a93)

18. In Adobe Sign, click Save.

11-3(a94)

19. In OneLogin, click the back arrow to return to the SSO page.

12-1 (a95)

20. Click the Users tab to add users.

12-2 (a96)

21. Click the row to add the user. The Save button is not activated until you click at least one user.

12-3(a97)

22. When done, click Save

 

Testing Your OneLogin SAML SSO Configuration

There are two ways to test your OneLogin SAML Setup. 

Log in to Adobe Sign through OneLogin

1. If logged in, log out of Adobe Sign.

2. Log in to OneLogin.

13-1 (a98)

3. On the App Home page, click the Adobe Sign app.

OneLogin 13-2 - Rebranded

You are automatically logged into Adobe Sign.

OneLogin 13-3 - rebranded

Log in to Adobe Sign using your URL

1. Enter your company login URL for Adobe Sign in the address line of your browser (such as myCompany.adobesign.com). The Adobe Sign Sign In page
displays.

2. On the Sign In page, click the second Sign In button. If you’ve entered a custom Single Sign On Login Message that message displays above this button. If you have not entered a custom message, the default message displays.

OneLogin 14-1 - Rebranded

3. You are logged into Adobe Sign.

OneLogin 14-3 - rebranded

Downloaden

Oracle Identity Federation Configuration

Guide for Configuring Oracle Identity Federation

Overview

Adobe Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as Oracle Identity Federation (11g). This document describes the steps for configuring Adobe Sign, acting as the SAML consumer or service provider (SP), to use OIF. This document also provides suggested steps for configuring OIF, however, please contact your OIF system administrator before making any configuration changes to your OIF Server. Before proceeding, please see the Adobe Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Adobe Sign.

Configuring OIF as an IdP in Adobe Sign

Your organization’s instance of OIF needs to be configured within Adobe Sign as the external SAML Identity Provider (IdP). As an administrator for your Adobe Sign Account, navigate to SAML Setting in Adobe Sign as an (Account | Account Settings | SAML Settings).

You will need metadata information from your OIF IdP
configuration. Typically, the metadata for the OIF is available as an XML
content at: http://:/fed/idp/metadata.
Please contact your OIF administrator to gather the relevant. You will need the
following configuration information.

 • Entity ID/Issuer URL—The entityID attribute on EntityDescriptor element
 • Logout URL/SLO Endpoint—When someone logs out of Adobe Sign, this URL is called to log them out of the IdP as well.
 • Login URL/SSO Endpoint—The Location attribute on SingleSignOnService element
 • IdP Certificate—Certificate information under the element EntityDescriptor -> IDPSSODescriptor -> KeyDescriptor use="signing"

 

This information should be configured in the appropriate fields in the Adobe Sign SAML configuration. See image below:

OIF 4-1 - Unbranded

Configuring Adobe Sign as a SP in OIF

Once the OIF SAML configuration is complete within the Adobe Sign UI, the next step is to configure Adobe Sign as a Service Provider within OIF. The information required for configuring Adobe Sign within OIF is available on the Adobe Sign SAML Service Provider (SP) information section under Account | Account Settings | SAML Settings

OIF 5-1 - unbranded

The metadata description for Adobe Sign is shown below:

code(a105)

Downloaden

You must customize this metadata description and change the highlighted section in the XML to match the URL for your account. The Assertion Consumer URL for your specific account is shown in SAML Settings.

 

The steps for completing the configuration in OIF are as follows:

1. Go to the Federations configuration screen on the OIF Administration panel

7-1 (a106)

2. Create a new federation profile

7-2 (a107)

3. Create a new Service Provider (SP) listing for Adobe Sign

 

Import the Adobe Sign SP configuration XML or manually create the SP listing using the provider information from the Adobe Sign SAML settings.

8-1 (a108)

4. Complete the configuration. Adobe Sign will appear as a new Service Provider listing in the OIF list of SPs. 

8-2 (a109)

Verifying Email Address as NameID Format

Adobe Sign uses email address as the unique user identifier. Before testing the single sign-on one last step is the ensure that the email address field is mapped to the appropriate user attribute within OIF and that email address is enabled as a valid NameID format.

9-1 (a110)
9-2 (a111)

Downloaden

©2016 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.

Products mentioned in this document, such as the services of identity providers Microsoft Active Directory Federation, Okta, Onelogin, and Oracle Identity Federation, and Salesforce software retain all of the copyrights and trademark rights of their specific corporations.

 

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2016

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid