Beschrijving van functie

Widget-URL's kunnen worden gewijzigd om toegewezen velden te vullen met inhoud. Zo kan het nut van één enkele widget die unieke waarden voor verschillende situaties vereist, worden uitgebreid.

Als u bijvoorbeeld meerdere kiosken in een bepaalde regio hebt geplaatst en de widget automatisch wilt invullen met het getal voor een bepaalde winkel en werknemer, kunt u dat heel eenvoudig doen door een aantal parameters aan het einde van de widget-URL te plakken. 

De enige vereiste is dat de velden die moeten worden ingevuld, op de juiste manier zijn geïdentificeerd, en dat de waarden die moeten worden ingevoegd, op de juiste wijze aan de URL worden toegevoegd.

Adobe Sign gebruikt URL-fragmenten met hekjes (#) om deze functie in te schakelen. Hierdoor kunnen de Adobe Sign-servers nooit de waarden zien die worden doorgegeven via de URL. Dit gebeurt uit beveiligingsoverwegingen voor persoonlijke gegevens die deel kunnen uitmaken van de ingevoegde parameters.


Gebruik

Als u waarden in een widgetveld wilt opnemen, met u twee dingen weten:

 • Hoe markeert u een veld als 'beschikbaar' voor URL-parameters?
 • Hoe construeert u de URL-parameters die moeten worden ingevoegd?

 

Hoe markeert u een veld als 'beschikbaar' voor URL-parameters?

Een veld beschikbaar maken voor URL-parameters:

 • Maak of bewerk een widget om toegang te krijgen tot de velden.
 • Voeg het tekstveld toe dat u via een URL wilt invullen
  • Alleen tekstvelden kunnen waarden accepteren
 • Open de eigenschappen van het veld door erop te dubbelklikken
 • Bewerk de veldnaam zodat deze betekenis voor u heeft. De veldnaam is het eerste onderdeel van de parameter die u gaat gebruiken, dus korter is gewoonlijk beter
 • Schakel het selectievakje Standaardwaarde kan van URL komen in
  • Schakel (optioneel) het vak Alleen lezen in als u wilt dat de waarde niet kan worden bewerkt
 • Klik op OK om de parameters op te slaan
 • Herhaal dit voor alle velden die een parameter van de URL moeten accepteren
 • Klik op Opslaan om de widget op te slaan
field_settings_toallowvaluestopassinviaurl

In dit voorbeeld maken we twee velden die moeten worden ingevuld door de URL:

 • Branch_Office: het veld dat de (hierboven) weergegeven tekenreeks accepteert
 • Emp_ID: het veld dat de werknemer-ID accepteert

 

Hoe construeert u de URL-parameters die moeten worden ingevoegd?

Een eenvoudige manier om de URL te definiëren:

 • Kopieer de URL van de widget. De eenvoudigste manier om dit te doen is:
  • Bewerk de widget vanuit de pagina Beheren
  • Klik op de koppeling Widget-URL kopiëren
 • Plak de widget-URL in een teksteditor (bijvoorbeeld Kladblok)
copy_widget_url

Widget-URL's zijn erg lang. In dit voorbeeld wordt een korte versie gebruikt (uw URL zal er anders uitzien):

Voorbeeld-URL:

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 

 • Uw parameters toevoegen

Het beginpunt van de parameters wordt aangegeven door een hekje (#) toe te voegen aan het einde van de widget-URL.

Vervolgens voegt u de parameters toe in de volgende indeling {veld_naam}={waarde}

Voorbeeld-URL met één parameter

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

 

Meerdere waarden worden toegevoegd door een en-teken (&) tussen veldenwaarden op te nemen.

Voorbeeld-URL met twee parameters

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 

Wanneer alle 'veld=waarde'-paren zijn toegevoegd aan de URL, kopieert u de volledige tekenreeks en plakt u deze in uw browser.

De widget wordt weergegeven met de ingevulde velden:

populated_widget

Eigenschappen en beperkingen

 • U gebruikt het hekje (#) slechts eenmaal om het begin van de parameter(s) te bepalen
  • Als u nogmaals een hekje gebruikt in een waarde heeft dit geen negatieve gevolgen voor het resultaat
 • Het gebruik van spaties in de waarden is acceptabel
 • Het gebruik van spaties in de veldnaam is alleen acceptabel wanneer u expliciet %20 invoegt als spatieteken in de URL
  • Dit werkt wel: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Dit werkt niet: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Het wordt over het algemeen aanbevolen om onderstrepingstekens in veldnamen te gebruiken, en geen spaties. Uiteindelijk zult u hiermee tijd besparen
 • Er is geen ruimte toegestaan tussen de veldnaam, het is-gelijk-teken en het begin van de waarde (Veldnaam=Waarde)
 • Er mag geen zijn aan weerszijden van het en-teken (&) als u werkt met meerdere waarden
 • Er is geen limiet (behalve de lengte van de URL) voor het aantal velden die hun waarde kunnen ophalen uit de URL-parameters
 • Tekstvelden met berekeningen kunnen niet worden overschreven. In de veldeigenschappen van deze tekstvelden wordt het selectievakje niet weergegeven.
 • URL-parameters werken niet met geverifieerde widgets. Vanwege het gebruik van URL-hekjesfragmenten worden de URL-parameters na verificatie niet teruggegeven aan de client (de server ziet dat gedeelte van de URL nooit). Dit geldt echter alleen als de widget is beschermd met een wachtwoord of andere verificatiemethode.

 

Foutafhandeling

 • URL-parameters die niet exact overeenkomt met de naam van een formulierveld worden genegeerd
 • Elke URL-parameter die probeert om een waarde aan een niet-tekstveld toe te wijzen, of aan een tekstveld waarvoor de optie Standaardwaarde kan van URL komen niet is ingeschakeld, wordt genegeerd


Configuratieopties

Er zijn geen opties voor deze functie.


In- of uitschakelen

De mogelijkheid om velden te vullen via een URL is een inherente eigenschap van de widget en kan niet worden uitgeschakeld.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid