De optie om Widgets (online/ingesloten formulieren) te maken, staat ter beschikking van klanten op Business- en Enterprise-niveau.

Een widget maken

Een widget is een ondertekenbaar webformulier dat u maakt en waarnaar u een koppeling maakt of dat u insluit op uw website, zodat meerdere mensen eenvoudig toegang hebben tot uw document en het kunnen ondertekenen. Deze optie is vooral handig als u een formulier voor ondertekening op uw eigen website moet plaatsen.

Elke ondertekenaar vult het formulier afzonderlijk in en elke individuele transactie wordt als een afzonderlijke overeenkomst geregistreerd op het tabblad Beheren.

U kunt permanente medeondertekenaars instellen voor een widget. Deze personen ondertekenen altijd nadat de persoon die de widget heeft bezocht het formulier heeft ingevuld en ondertekend.

Snelle stappen

1. Klik op de pagina Dashboard op de koppeling Widget maken

2. Geef een naam op voor de widget in het veld Widgetnaam

3. Definieer de rol van de initiatiefnemer van de widget. Dit kan elke rol zijn die een handtekening toestaat, hoewel niet voor alle rollen een handtekening nodig is.

4. Definieer de verificatiemethode die u voor de initiatiefnemer van de widget wilt gebruiken door een van de waarden te selecteren in het vervolgkeuzemenu Widgetverificatie.

5. Typ, indien nodig, het e-mailadres van de medeondertekenaar(s) van de widget in het veld Medeondertekenaars.

◘ Stel de desbetreffende ontvangersrol in voor elke medeondertekenaar.

◘ Stel naar wens verificatie-opties in voor de identiteit van de medeondertekenaar.

6. Sleep bestanden naar de sectie Bestanden of upload een document via de koppeling Bestanden toevoegen.

7. (Optioneel) Stel een wachtwoord in om de weergave van de ondertekende PDF te beschermen.

◘ Houd er wel rekening mee dat dit wachtwoord niet op een zichtbare locatie in Adobe Sign wordt opgeslagen. U dient het wachtwoord handmatig op te slaan buiten Adobe Sign.

8. (Optioneel) stel de widgettaal in.  

◘ Deze optie bepaalt de taal voor de aanwijzingen op het scherm en voor de e-mailsjabloon die de status van elke widgettransactie aangeeft.

9. Selecteer de optie Zie voorbeeld/zet handtekening/voeg formuliervelden toe.

10. Klik op Volgende.

11. Als de ontwerpomgeving is geladen, plaatst u alle vereiste velden.

◘ Zorg dat u de ontvanger voor elk veld goed definieert.

◘ Opmerking: elke ontvanger die minstens één handtekeningveld heeft, dient ook minstens één e-mailveld te hebben. Als u geen e-mailveld voor een Ondertekenaar toevoegt, wordt het handtekeningenblok onder aan de widget toegevoegd

12. Als alle velden op de juiste wijze zijn geplaatst en toegewezen, klikt u op Opslaan.

13. De pagina wordt vervolgens opnieuw geladen om een voorbeeld van de widget zelf weer te geven.

◘ Boven aan de pagina ziet u de koppelingen die u kunt gebruiken om de widget te distribueren of in te sluiten. Het maakt niet uit welke koppeling u gebruikt, want ze verwijzen allemaal naar hetzelfde formulier/dezelfde sjabloon. 

 

 

Het gebruik

 1. Klik in het Dashboard op Widget maken in de sectie Aanvullende functies.

  Nav to Widget
 2. Voer op de volgende pagina de Widgetnaam in.

  • U kunt de naam van een widget niet bewerken, dus zorg ervoor dat de naam juist is.
  Widget - Name
 3. Configureer de juiste functie voor de widget Deelnemer (de opties verschillen per beheerdersconfiguratie).

  • Ondertekenaar - Ondertekenaars moeten een handtekening plaatsen, in aanvulling op eventuele andere verplichte velden
  • Fiatteur - Fiatteurs kunnen velden invullen, maar zijn niet verplicht een handtekening toe te passen
  • Acceptant - Acceptanten kunnen net als Fiatteurs veldinhoud invullen, maar zijn niet verplicht een handtekening te plaatsen
  • Invuller van formulier - Invullers van formulieren mogen alleen formulieren invullen. Er is geen handtekeningveld op ze toegepast.

   

  Widget Recipient Role

  Configureer de methode Widgetverificatie. Dit is de verificatiemethode die de partij die het widgetondertekeningsproces start, moet gebruiken (hoewel de partij niet altijd zelf een handtekening hoeft te plaatsen):

  • Geen - Wanneer deze optie wordt gekozen, wordt alleen e-mailverificatie toegepast nadat de widget is verzonden.
  • Wachtwoord - Wanneer de optie Wachtwoord wordt gekozen, dient de ontvanger een wachtwoord in te voeren voordat hij of zij het document kan weergeven.
  • Sociale identiteit - Ontvangers moeten zich verifiëren bij een sociale-netwerksite voordat ze het document kunnen weergeven.
  • KBA-verificatie - KBA kan als verificatiemethode worden ingeschakeld als uw account is geconfigureerd voor een onbeperkt aantal KBA-transacties. Houd er rekening mee dat KBA alleen geldig is in de Verenigde Staten.
  Widget - Recip Verification
 4. Zo kunt u uw widget de optie voor medeondertekening geven:

  • Voer in de sectie Medeondertekenaars de e-mailadressen in van de partijen die de overeenkomst moeten medeondertekenen of goedkeuren:
   • U kunt uzelf (de maker van de widget) toevoegen door te klikken op de koppeling Mij toevoegen aan de rechterzijde.
   • Configureer de desbetreffende functie voor elke ondertekenaar. Alle functies die door de beheerder zijn ingeschakeld, zijn beschikbaar.
   • Definieer de juiste verificatiemethode voor elke medeondertekenaar.
   • Alle gedefinieerde medeondertekenaars moeten hun handtekening/goedkeuring plaatsen in de volgorde die u hebt bepaald om de overeenkomst geldig te maken.

  Opmerking:

  Onthoud dat de medeondertekenaars altijd de laatste ondertekenaars zijn. Het proces begint altijd met de persoon die de widget bezoekt.

  Widget -= Countersigner
 5. Sleep de bestanden die u wilt gebruiken als de basis voor de widget naar de sectie Bestanden of klik op Bestanden toevoegen en navigeer naar het document op een willekeurig netwerkstation of geïntegreerde bestandsopslag.

  Widget - Files
 6. Configureer de opties

  • Wachtwoordbeveiliging instellen - Schakel dit vakje in als u een wachtwoord wilt gebruiken om de definitieve PDF die door ondertekening van de widget wordt gegenereerd te kunnen openen.  U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren.
  • Taal van ontvanger(s) - Deze instelling bepaalt de taal waarin de aanwijzingen op het scherm en de e-mailkennisgevingen met betrekking tot de widget worden weergegeven.
  Widget - Options
 7. Schakel de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in en klik vervolgens op Volgende.

  Widget - Next
 8. De pagina wordt vernieuwd en de geüploade velden worden in de ontwerpomgeving weergegeven.

  Sleep de gewenste velden van de rechterzijde van de pagina naar het document.

  Zorg ervoor dat u ten minste één handtekeningveld en één e-mailveld voor elke ondertekenaar opneemt, met inbegrip van de eerste ondertekenaar en alle medeondertekenaars.

  Opmerking:

  Alle ondertekenaars/fiatteurs moeten een e-mailveld hebben naast het handtekeningveld. Als u geen e-mailveld plaatst, voegt de toepassing een handtekeningenblok toe onderaan het document.

  Add Fields
 9. Zodra alle velden zijn geplaatst, klikt u op de knop Opslaan rechtsonder.

 10. De pagina voor na het maken van een widget wordt dan weergegeven. Hier ziet u de URL naar de widget en de iframe- of JavaScript-code waarmee u de widget kunt insluiten.

  U kunt uw widget ook testen.

  Widget - Post Create

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid