Príručka používateľa Zrušiť

Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Zobrazenie mriežok

Pomocou mriežky môžete presne zarovnať text a objekty v dokumente. Keď je mriežka zapnutá, je viditeľná nad dokumentom. Zo zapnutou voľbou Priťahovať na mriežku sa objekt pri presune zarovná na najbližšej čiare mriežky.

Zobrazenie alebo skrytie mriežky

 1. Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Mriežka. Keď je mriežka zobrazená, zobrazí sa vedľa tohto príkazu zaškrtnutie.

Zapnutie alebo vypnutie voľby Priťahovať na mriežku

 1. Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Priťahovať na mriežku. Keď je táto voľba zapnutá, zobrazí sa vedľa názvu príkazu zaškrtnutie.

Zmena vzhľadu mriežky

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Jednotky a vodidlá.

 2. Ak chcete zmeniť nastavenie mriežky, vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:
  • Ak chcete zmeniť medzery medzi čiarami mriežky, zadajte požadovanú hodnotu do polí Šírka medzi čiarami a Výška medzi čiarami.

  • Ak chcete zmeniť začiatok mriežky, zadajte požadovanú hodnotu do polí Posun mriežky od ľavého okraja a Posun mriežky od horného okraja.

  • Ak chcete zmeniť počet vedľajších dielikov v štvorci mriežky, zadajte hodnotu pre vedľajšie dieliky. Čiary vedľajších dielikov sú svetlejšie ako čiary mriežky.

  • Ak chcete zmeniť farbu čiar mriežky, kliknite na štvorček Farba čiar mriežky a vyberte novú farbu v rozbaľovacom menu Farby.

Vytváranie vodiacich líšt

Vodorovné a zvislé pravítka umožňujú kontrolu veľkosti objektov v dokumente. Môžete tiež v dokumente vytvoriť vodidlá, ktoré sú užitočné najmä na zarovnávanie objektov, ako sú polia formulárov. Môžete zmeniť jednotky merania a farbu pravítok.

Vytváranie nových vodiacich líšt

 1. Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Pravítka.

 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ťahajte nadol z vodorovného pravítka, ak chcete vytvoriť vodorovnú vodiacu lištu, alebo ťahajte doprava zo zvislého pravítka, ak chcete vytvoriť zvislú vodiacu lištu.

  • Kliknite dvakrát na určité miesto na vodorovnom pravítku, ak tam chcete vytvoriť zvislú vodiacu lištu, alebo kliknite dvakrát na zvislé pravítko, ak chcete vytvoriť vodorovnú vodiacu lištu.

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich líšt

 1. Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Vodidlá.

Premiestnenie alebo odstránenie vodiacich líšt

 1. Ak chcete vodiacu lištu posunúť, kliknutím ju vyberte a posuňte na nové miesto.

 2. Ak chcete vodiacu lištu odstrániť, kliknutím ju vyberte a stlačte kláves Delete.

 3. Ak chcete odstrániť všetky vodiace lišty, kliknite pravým tlačidlom myši v oblasti pravítka a vyberte voľbu Vymazať všetky vodidlá alebo Vymazať vodidlá na strane.

Zmena farby vodiacich líšt

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Jednotky a vodidlá.

 2. Kliknite na štvorček Farba vodidla a v rozbaľovacom menu Farba vyberte novú farbu.

Meranie výšky, šírky alebo plochy objektov

Pomocou nástrojov na meranie môžete merať vzdialenosti a plochy objektov v dokumentoch PDF. Nástroje na meranie sú vhodné na zobrazenie vzdialeností a plôch, ktoré sa vzťahujú k objektom vo formulároch alebo kresbách CAD. Tieto nástroje môžete použiť aj na meranie určitých plôch v dokumente pred jeho odoslaním do profesionálnej tlačiarne. Pre používateľov aplikácie Acrobat Reader sú nástroje na meranie dostupné len vtedy, ak autor dokumentu PDF povolí funkcie merania.

Pri používaní nástrojov na meranie sa na paneli informácií o meraní zobrazujú informácie o meraní, ako sú napríklad aktuálne meranie, hodnoty rozdielu a mierka. Aplikácia Acrobat vkladá poznámky s vypočítanými hodnotami vzdialenosti, obvodu či plochy.

Nástroje na meranie v aplikácii Acrobat
Meracie nástroje

A. Panel s nástrojmi na meranie B. Meraný objekt C. Panel informácií o meraní 

 1. Vyberte položky Nástroje > Meranie.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na meranie.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Nástroj Meranie.

  Zobrazí sa panel s nástrojmi na meranie a panel s informáciami o meraní.   

 3. Ak chcete merať plochy v dokumente PDF, vyberte niektorý z nasledujúcich typov merania:
  • Nástroj vzdialenosť vyberte, ak chcete zmerať vzdialenosť medzi dvomi bodmi. Kliknite na prvý bod, presuňte ukazovateľ do druhého bodu a znova kliknite.

  • Nástroj obvod vyberte, ak chcete zmerať celkovú vzdialenosť medzi viacerými bodmi. Kliknite na všetky body, ktorých celkovú vzdialenosť chcete zmerať. Potom dvakrát kliknite na posledný bod. 

  • Nástroj plocha vyberte, ak chcete zmerať plochu vo vnútri čiary, ktorú nakreslíte. Kliknite na všetky body, ktorých celkovú vzdialenosť chcete zmerať. Po kliknutí na najmenej dva body kliknite na prvý bod, aby ste uzatvorili meranú plochu. 

 4. Pri meraní objektov vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov:
  • Ak chcete meranie pritiahnuť ku koncu čiary, vyberte príkaz Priťahovať k cestám .

  • Ak chcete meranie pritiahnuť ku koncovému bodu čiary, vyberte príkaz Priťahovať ku koncovým bodom .

  • Ak chcete meranie pritiahnuť k strednému bodu čiary, vyberte príkaz Priťahovať ku stredným bodom .

  • Ak chcete meranie pritiahnuť k priesečníku viacerých čiar, vyberte príkaz Priťahovať ku priesečníkom 

  • Ak chcete čiary merania obmedziť na násobky 45°, podržte stlačený kláves Shift.

  • Ak chcete meranie prerušiť, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Zrušiť meranie.

  • Ak chcete odstrániť označenie merania, kliknite naň nástrojom Meranie a stlačte kláves Delete.

Voľby nástrojov na meranie

Ak chcete nastaviť voľby nástroja Meranie, nástroj vyberte, následne pravým tlačidlom myši kliknite kdekoľvek v dokumente PDF a zobrazia sa voľby.

Zmeniť mierku zväčšenia

Zmení mierku zväčšenia (napríklad 3:2) a jednotku merania v oblasti kreslenia.

Zmeniť štítok značky

Pridá alebo zmení text, ktorý sa zobrazuje pri meraní.

Zakázať/Povoliť značky merania

Ak je táto funkcia povolená, nakreslené čiary merania sa pridajú do dokumentu PDF. Ak je táto funkcia zakázaná, čiary merania sa stratia pri začatí merania iného objektu alebo výbere iného nástroja.

Zapnúť/Vypnúť kolmé

Ak je táto funkcia povolená, môžete použiť len kolmé čiary merania.

Zobraziť/Skryť pravítka

Zobrazí alebo skryje zvislé a vodorovné pravítko na strane. (Má rovnaký účinok ako výber položiek Zobraziť > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Pravítka.)

Priťahovať/Nepriťahovať k obsahu strany

Zapne alebo vypne všetky povolené priťahovania.

Export merania do aplikácie Excel

Uloží informácie všetkých meraní v dokumente PDF do súboru .CSV.

Predvoľby

Otvorte predvoľby merania 2D.

Predvoľby merania

Zmenou predvolieb 2D merania určíte, ako sa budú merať 2D dáta.

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader sa predvoľby merania uplatňujú na dokumenty PDF s povoleným vytváraním komentárov.

Použiť mierku a jednotky z dokumentu (keď existujú)

Ak je povolená táto voľba, aplikujú sa merania používajúce jednotky odvodené z pôvodného dokumentu, ak existujú. Zrušte výber tejto voľby, ak chcete určiť jednotky meraní ručne.

Použiť pravouhlé čiary

Ak je táto funkcia povolená, môžete použiť len kolmé čiary merania.

Farba čiary meraní

Určuje farbu alebo čiaru, ktorá sa zobrazí pri kreslení.

Povoliť značky merania

Ak je táto funkcia povolená, nakreslené čiary merania sa pridajú do dokumentu PDF. Ak je táto funkcia zakázaná, čiary merania sa stratia pri začatí merania iného objektu alebo výbere iného nástroja. Môžete použiť predvolené štítky merania alebo definovať vlastné štítky.

Použiť predvolenú dĺžku vodiča (len pre Nástroj vzdialenosť)

Ak táto voľba nie je vybratá, pri každom nakreslení merania vzdialenosti musíte posúvaním myši určiť dĺžku vodiča.

Predvolený začiatok riadka

Určuje vzhľad počiatočného riadka pri meraní vzdialenosti.

Predvolený koniec riadka

Určuje vzhľad konečného riadka pri meraní vzdialenosti.

Štýl štítku (len pre Nástroj vzdialenosť)

Určuje, či sa štítok merania vzdialenosti nachádza vo vnútri alebo nad čiarou merania.

Predvolená dĺžka začiatku (len pre Nástroj vzdialenosť)

Určuje dĺžku vodiča čiary, ktorý sa zobrazuje na jednej strane bodov merania.

Predvolené rozšírenie začiatku nad čiarou (len pre Nástroj vzdialenosť)

Určuje dĺžku rozšírenia vodiča, ktorý sa nachádza nad čiarou merania.

Predvolený posun začiatku od bodov čiary (len pre Nástroj vzdialenosť)

Určuje veľkosť medzery medzi bodmi merania a vodičom.

Nastavenie priťahovaní pre 2D

Určuje správanie priťahovania. Citlivosť naznačuje, ako blízko musí byť ukazovateľ, aby došlo k pritiahnutiu k položke. Voľba Farba tipov priťahovania určuje farbu čiary priťahovania, ktorá sa zobrazí, keď podržíte ukazovateľ nad objektom.

Zobrazenie súradníc kurzora

Súradnice kurzora zobrazujú polohu ukazovateľa v súradnicovej sústave tably dokumentu. Počiatok súradníc je v ľavom hornom rohu dokumentu. V rámci súradníc kurzora sa zobrazuje aj šírka a výška vybratého objektu pri zmene jeho veľkosti.

Zobrazenie súradníc X a Y

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Súradnice kurzora.

 2. Posúvajte kurzor a sledujte súradnice X a Y.

Zmena jednotiek merania súradníc kurzora

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Jednotky a vodidlá.

 2. V rozbaľovacom zozname Jednotky strany a pravítok vyberte inú jednotku merania.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu