O prevode farieb

Farby sa musia často prevádzať, keď sa zobrazujú na obrazovke alebo posielajú do tlačiarne. Prevod je nutný, keď sa farebné modely nezhodujú (napríklad keď sa farby CMYK zobrazujú na monitore RGB alebo keď sa dokument s obrázkami v farebnom priestore RGB posiela do tlačiarne).

Acrobat použije zdrojové farebné priestory objektov v PDF, aby určil, aký (ak nejaký) prevod farieb je požadovaný, napríklad z RGB do CMYK. Pri obrázkoch a objektoch, ktoré obsahujú vložené farebné profily, aplikácia Acrobat používa informácie v profile na správu vzhľadu farieb. Pri súboroch, ktoré vyhovujú skupine štandardov PDF/X, sa na správu farieb v súbore používa výstupný zámer. Nespravované farby však nepoužívajú profily, preto sa na konverziu musí dočasne použiť profil. Panel Správa farieb v dialógovom okne Predvoľby poskytuje profily pre prevod farieb, ktoré nie sú riadené správou farieb. Môžete tiež vybrať špecifické profily na základe svojich lokálnych podmienok tlače.

Dialógové okno Previesť farby – prehľad

Ak sa PDF bude posielať na výstup na vysoko kvalitné zariadenie alebo bude začlenený do predtlačového pracovného postupu, môžete previesť farebné objekty do CMYK alebo do iného farebného priestoru. Na rozdiel od ostatných funkcií aplikácie Acrobat, ktoré dočasne prevádzajú farby počas tlače alebo zobrazovania, funkcia Previesť farby mení hodnoty farieb v dokumente. V dialógovom okne Previesť farby môžete previesť farby na jednej strane alebo v celom dokumente.

Poznámka:

Pomocou dialógového okna Previesť farby môžete previesť všetky farby v dokumente alebo všetky farby zadaných typov objektov do cieľového farebného priestoru. Ak chcete previesť len farby vybratého objektu, použite nástroj na úpravu objektu.

Dialógové okno Previesť farby
Dialógové okno Previesť farby

A. Atribúty prevodu B. Farby dokumentu 

Otvorenie dialógového okna Previesť farby

 1. Zvoľte Nástroje > Produkcia tlače > Previesť farby.

Prevod farieb do iného farebného priestoru

V závislosti od farebných priestorov, ktoré vyberiete, prevod farieb zachová, prevedie alebo namapuje hodnoty farieb zo zdrojového farebného priestoru do určeného cieľového priestoru nasledujúcimi spôsobmi:

 • Objekty s netagovanými údajmi (Zariadenie) sa prevedú do cieľového priestoru pomocou profilov pracovných priestorov ako zdroj. Tento prevod sa vykoná pre všetky netagované priestory, RGB, CMYK a odtiene sivej, či už samostatné, alebo ako alternatívna hodnota pre priame farby.

 • Objekty vo farebných priestoroch nezávislých od zariadenia (CalGray, CalRGB alebo Lab) je možné zachovať alebo previesť. Ak sú prevedené, aplikácia Acrobat používa informácie o objektoch nezávislé od zariadenia.

 • Objekty nastavené na priame farby sa môžu zachovať, previesť alebo mapovať (vytvoriť zástupcu) na akúkoľvek inú tlačovou farbu, ktorá sa v dokumente vyskytuje. Tieto objekty zahŕňajú farebné priestory Separation, DeviceN a NChannel. Priame farby sa môžu mapovať aj na výťažkové farby CMYK, ak je výťažkový farebný model cieľového priestoru CMYK. Pre priame farby mapované na iné tlačové farby možno zobraziť náhľad v dialógovom okne Náhľad výstupu.

Poznámka:

Ak chcete previesť špecifické tlačové dosky priamych farieb, použite Správcu tlačových farieb spolu s nástrojom Previesť farby. Ak chcete previesť len špecifické tlačové dosky priamych farieb na výťažkové farby, namapujte ich na výťažkové farby v nástroji Správca tlačových farieb. Ak to neurobíte a vyberiete ako typ farby hodnotu Priama farba, všetky priame farby v dokumente sa prevedú na výťažkové.

Prevod farieb dokumentu

 1. V dialógovom okne Previesť farby vyberte príkaz prevodu. Ak zoznam neobsahuje žiadne existujúce príkazy, kliknite na položku Pridať a pridajte predvolený príkaz prevodu.

 2. Vyberte príkaz prevodu, ktorý chcete upraviť, a potom vyberte niektorú voľbu v časti Zodpovedajúce kritériá:

  Typ objektu

  Určuje, či chcete previesť farby pre všetky objekty, alebo len pre určitý typ objektu v rámci dokumentu.

  Typ farby

  Určuje farebný priestor objektov určených na prevod.

  Veľkosť textu

  Určuje minimálnu a maximálnu veľkosť textu pre textové objekty určené na prevod.

 3. Vyberte niektorý z dostupných príkazov prevodu:

  Zachovať

  Ponechá pri výstupe dokumentu objekty vo vybratom farebnom priestore.

  Previesť do profilu

  Použije profil cieľového priestoru na prevod farebných objektov do spoločného profilu ICC pre výstupné zariadenie.

  Zrušiť kalibráciu

  Odstráni vložené profily z vyhovujúcich objektov.

 4. Zadajte profil prevodu.
 5. Vyberte zámer reprodukcie, ktorý sa má použiť na prevod. Predvolená je voľba Použiť zámer dokumentu. Ak vyberiete ľubovoľný iný zámer, vybratý zámer prepíše zámer dokumentu pre prevod.
 6. Ak chcete vložiť profil, vyberte položku Vložiť. Výberom vloženia sa tagom označia všetky objekty vybratého profilu prevodu. Dokument môže napríklad obsahovať päť objektov: jeden v odtieňoch sivej a po dvoch vo farebných priestoroch RGB a CMYK. V tomto prípade môžete vložiť samostatný profil farieb pre kalibrovanie farieb v každom farebnom priestore, to znamená spolu tri profily. Tento proces je užitočný, ak váš RIP vykonáva správu farieb v súboroch PDF alebo ak zdieľate súbory PDF s inými užívateľmi.

 7. Vyberte položku Previesť farby do výstupného zámeru a zadajte výstupný zámer, ktorý chcete použiť namiesto aktuálneho výstupného zámeru dokumentu. Výstupný zámer opisuje charakteristiky reprodukcie farieb v možnom výstupnom zariadení alebo produkčnom prostredí, v ktorom sa má dokument tlačiť. Táto voľba je nedostupná, ak dokument nemá výstupný zámer. (Dokumenty PDF, ktoré nevyhovujú štandardom, napríklad PDF/X alebo PDf/A, často neobsahujú výstupný zámer.)
 8. Určite strany, ktoré chcete previesť.
 9. Vyberte niektoré ďalšie možnosti prevodu:

  Zachovať čiernu

  Počas prevodu zachová všetky čierne objekty vykreslené vo farebných priestoroch CMYK, RGB alebo odtiene sivej. Táto voľba zabráni tomu, aby sa pri prevode do CMYK previedol text v RGB čierna na sýtu čiernu farby.

  Zmeniť odtiene sivej na CMYK Black

  Prevedie odtiene sivej zariadenia na spektrum CMYK.

  Zachovať primárne hodnoty CMYK

  Zachová primárne farby pri transformácii farieb na prípravu dokumentov CMYK pre iný cieľový profil tlače. Pre farby s len jednou farebnou zložkou používa aplikácia Acrobat túto farebnú zložku. Pre farby s viac ako jednou farebnou zložkou aplikácia Acrobat vyhľadá farbu s najmenšou farebnou odlišnosťou.

 10. Ak chcete zobraziť zoznam farebných priestorov a priamych farieb v dokumente, kliknite na voľbu Farby dokumentu.

 11. Ak chcete zadať nastavenia tlačovej farby a vytvoriť zástupcu tlačovej farby, kliknite na položku Správca tlačových farieb. Ak sa zástupca nastaví v nástroji Správca tlačových farieb, jeho názov sa zobrazuje vedľa tlačidla Správca tlačových farieb v dialógovom okne Previesť farby.
 12. Vyberte príkaz v zozname Príkazy prevodu a pomocou tlačidiel Posunúť hore alebo Posunúť dole nastavte požadované poradie prevodu.
 13. Ak chcete vytvoriť prednastavenie založené na vašich nastaveniach, kliknite na tlačidlo Uložiť príkazy. Nastavenia môžete neskôr importovať kliknutím na položku Načítať príkazy.

Prevod farieb objektov

Ak niektoré objekty v dokumente PDF nesúhlasia s farebným priestorom dokumentu, na ich opravu môžete použiť nástroj na úpravu objektu . Nástroj na úpravu objektu umožňuje zmeniť farebný priestor vybratých objektov. Ak napríklad umiestnite obrázok RGB do dokumentu CMYK, pomocou tohto nástroja môžete zmeniť iba daný obrázok RGB tak, aby táto zmena neovplyvnila zvyšnú časť dokumentu PDF. Môžete vložiť profil do objektu.

Poznámka:

Nástroj na úpravu objektu neumožňuje zmenu výstupného zámeru, pretože ten ovplyvňuje celý dokument.

 1. Zvoľte Nástroje > Produkcia tlače > Upraviť objekt.

 2. Vyberte objekty, ktoré chcete previesť.

  Poznámka:

  Ak máte problém s výberom objektu, skúste použiť kartu Obsah (Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Obsah). Na karte Obsah sa uvádzajú všetky elementy dokumentu PDF v poradí, v akom sa zobrazujú na strane.  

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a vyberte položku Vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Farby.

 5. V menu Previesť na vyberte profil, ktorý bude novým farebným priestorom objektu. Aktuálny farebný priestor pre jeden objekt (alebo identické farebné priestory pre viac objektov) sa zobrazí v hornej časti na karte Farby. Rôzne farebné priestory pre viac objektov sa nezobrazia.
 6. V menu Zámer reprodukcie vyberte príslušnú metódu prevodu pre objekt.
 7. (Voliteľné) Vyberte niektorú z týchto volieb prevodu:

  Vložiť profil

  Vloží farebný profil do objektu.

  Zachovať čiernu

  Počas prevodu zachová všetky čierne objekty vykreslené vo farebných priestoroch CMYK, RGB alebo odtiene sivej. Táto voľba zabráni tomu, aby sa pri prevode do CMYK previedol text v RGB čierna na sýtu čiernu farby.

  Zmeniť odtiene sivej na CMYK Black

  Prevedie odtiene sivej zariadenia na spektrum CMYK.

  Zachovať primárne hodnoty CMYK

  Zachová primárne farby pri transformácii farieb na prípravu dokumentov CMYK pre iný cieľový profil tlače. Pre farby s len jednou farebnou zložkou používa aplikácia Acrobat túto farebnú zložku. Pre farby s viac ako jednou farebnou zložkou aplikácia Acrobat vyhľadá farbu s najmenšou farebnou odlišnosťou.

 8. Kliknite na položku Previesť farby.

Odstránenie vložených profilov z jednotlivých objektov

Môžete odstrániť vložené farebné profily z obrázkov a iných objektov v dokumente PDF. Ak profil nie je vložený, aplikácia Acrobat na určenie vzhľadu farby používa profil pracovného priestoru objektu.

 1. Zvoľte Nástroje > Produkcia tlače > Upraviť objekt a vyberte objekty, ktoré chcete previesť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a vyberte položku Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Farby.

 4. Kliknite na položku Zrušiť kalibráciu farieb.

Správca tlačových farieb – prehľad

Správca tlačových farieb umožňuje kontrolu nad tlačovými farbami počas tvorby výstupu. Zmeny vykonané pomocou Správcu tlačových farieb majú vplyv na výstup, nie na spôsob definície farieb v dokumente.

Možnosti Správcu tlačových farieb sú zvlášť užitočné pre poskytovateľov tlačových služieb. Ak napríklad úloha obsahuje priamu farbu, poskytovateľ služieb môže otvoriť dokument a zmeniť priamu farbu na ekvivalentnú výťažkovú farbu CMYK. Ak dokument obsahuje dve podobné priame farby, pričom sa vyžaduje iba jedna z nich, alebo ak má tá istá priama farba dva rôzne názvy, poskytovateľ služieb môže týmto dvom farbám priradiť jedného zástupcu.

Pri pracovnom postupe týkajúcom sa presahov umožňuje Správca tlačových farieb nastaviť hustotu tlačových farieb a tým riadiť vytváranie presahov a tiež umožňuje nastaviť správny počet a poradie tlačových farieb.

Poznámka:

Aplikácie InDesign a Acrobat zdieľajú rovnakú technológiu Správcu tlačových farieb. Iba v aplikácii InDesign je však dostupná voľba Use Standard Lab Values For Spots (Použiť štandardné hodnoty Lab pre priame farby).

Správca tlačových farieb v aplikácii Acrobat
Správca tlačových farieb

A. Výťažková tlačová farba B. Zástupca priamej tlačovej farby C. Priama tlačová farba 

Otvorenie Správcu tlačových farieb v aplikácii Acrobat

Vykonajte jeden z týchto úkonov:

 • Zvoľte Nástroje > Produkcia tlače > Správca tlačových farieb.
 • Zvoľte Súbor > Tlačiť a kliknite na tlačidlo Ďalšie voľby. Na paneli Výstup v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače kliknite na tlačidlo Správca tlačových farieb.
 • Zvoľte Súbor > Uložiť ako iné > Viac volieb > Zapuzdrený PostScript alebo PostScript. Kliknite na položku Nastavenie a kliknite na položku Správca tlačových farieb.

Separácia priamych farieb ako výťažkových

Pomocou Správcu tlačových farieb môžete prevádzať priame farby na výťažkové farby. Keď sa priame farby prevedú na ekvivalentné výťažkové farby, vytlačia sa ako výťažky namiesto jednej platne. Prevod priamych farieb je užitočný, ak ste do dokumentu s výťažkovými farbami omylom pridali priamu farbu alebo ak dokument obsahuje viac priamych farieb, než koľko je praktické vytlačiť.

 1. V Správcovi tlačových farieb vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete separovať jednotlivé priame farby, kliknite na ikonu typu tlačovej farby naľavo od priamej farby alebo jej zástupcu. Zobrazí sa ikona výťažkovej farby. Ak chcete zmeniť farbu späť na priamu, znova kliknite na ikonu.

  • Ak chcete separovať všetky priame farby, vyberte voľbu Previesť všetky priame farby na výťažkové. Ikony naľavo od priamych farieb sa zmenia na ikony výťažkových farieb. Ak chcete obnoviť všetky priame farby, zrušte výber voľby Previesť všetky priame farby na výťažkové.

  Poznámka:

  Ak vyberiete voľbu Previesť všetky priame farby na výťažkové, odstránia sa všetci zástupcovia tlačových farieb, ktorých ste nastavili v Správcovi tlačových farieb, a tiež to môže mať vplyv na nastavenia pretlače a presahov v dokumente.

 2. (Iba v aplikácii InDesign) Ak chcete používať hodnoty Lab priamych farieb namiesto definícií CMYK, vyberte voľbu Použiť štandardné hodnoty Lab pre priame farby.

Vytvorenie zástupcu tlačovej farby pre priamu farbu

Priamej farbe môžete priradiť inú priamu farbu alebo výťažkovú farbu vytvorením zástupcu. Zástupca je užitočný, ak dokument obsahuje dve podobné priame farby, pričom sa vyžaduje len jedna z nich, alebo ak obsahuje príliš veľa priamych farieb. Účinky zástupcov tlačových farieb vidno na tlačovom výstupe a aj na obrazovke, ak je aktívny režim Náhľad pretlače.

 1. V Správcovi tlačových farieb vyberte priamu tlačovú farbu, pre ktorú chcete vytvoriť zástupcu.
 2. Vyberte požadovanú voľbu v menu Zástupca tlačovej farby. Podľa toho sa zmení ikona typu tlačovej farby a popis tlačovej farby.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online