Príručka používateľa Zrušiť

Interakcia s 3D modelmi

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Interagujte v súboroch PDF s 3D modelmi ako nikdy predtým. Zistite, ako môžete pomocou aplikácie Acrobat v súboroch PDF zmeniť režim vykreslenia, osvetlenie, projekciu a pozadie.

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Zmeniť premietanie, vykreslenie modelu, osvetlenie a pozadie

3D nástroje aplikácie Acrobat vám umožňujú upravovať viaceré komponenty 3D modelov vrátane ortografického premietania, režimov vykreslenia modelu, osvetlenia a farby pozadia. Tým sa zaistí pútavý a vizuálne zaujímavý zážitok, ktorý vašim 3D modelom vdýchne život dynamickým spôsobom.

Premietanie

Ak chcete zobraziť pravouhlý priemet, kliknite na možnosť Použiť pravouhlé premietanie . Pravouhlé premietanie prakticky odstráni tretí rozmer. Zachová sa pomer veľkosti objektov, ale 3D model bude mať menej realistický vzhľad.

Znova kliknite na možnosť Použiť ortografické premietanie, čím premietanie zmeníte na Premietanie perspektívy.

Vykreslenie modelu

Režim vykreslenie modelu určuje vzhľad povrchov 3D modelu.
Kliknite na možnosť Režim vykreslenia modelu z panelu nástrojov 3D. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka so všetkými režimami vykreslenia modelu.

Predvolene je zvolený režim vykreslenia Plný. Môžete ho však zmeniť podľa svojich potrieb.

Príklady režimov vykreslenia modelu

Režimy vykreslenia modelu zahŕňajú kombinácie faktorov, ktoré ovplyvňujú vzhľad 3D objektu. Nasledujúca ilustrácia zobrazuje vykreslenie jednoduchého objektu vo všetkých dostupných režimoch.

Režimy vykreslenia modelu
Režimy vykreslenia modelu

A. Plný B. Priehľadný ohraničovací rámček C. Priehľadný D. Plný drôtový model E. Ilustrácia F. Plný obrys G. Tieňovaná ilustrácia H. Ohraničovací rámček I. Priehľadný obrys ohraničovacieho rámčeka J. Drôtový model K. Tieňovaný drôtový model L. Priehľadný drôtový model M. Skrytý drôtový model N. Vrcholy O. Tieňované vrcholy 

Osvetlenie

Kliknutím na možnosť Povoliť extra osvetlenie v 3D paneli nástrojov zapnete, vypnete alebo upravíte osvetlenie.

Môžete používať rôzne dostupné typy osvetlenia.

Pozadie

Kliknutím na možnosť Farba pozadia zmeníte farbu pozadia.

Môžete si vybrať vami preferovanú farbu z palety farieb.

Tu nájdete niekoľko grafických znázornení funkcií panelu nástrojov 3D.

Poznámka:

Môžete tiež zmeniť ortografické premietanie, režimy vykreslenia modelu, schémy osvetelenia a farbu pozadia kliknutím pravým tlačidlom na 3D model. Pravým tlačidlom kliknite na 3D model a následne kliknite na Možnosti zobrazenia.

Strom modelu – prehľad

Na pravej strane obrazovky sa zobrazí strom modelu. Ak chcete otvoriť strom modelu, môžete buď klknúť na možnosť Prepnúť strom modelu v paneli nástrojov 3D alebo pravým tlačidlom kliknúť na 3D model a vybrať možnosť Zobraziť strom modelu.

Poznámka:

Na použitie stromu modelu je potrebná aplikácia Acrobat alebo Adobe Reader verzie 7.0.7 alebo novšia. Užívatelia starších verzií môžu interaktívne pracovať s 3D modelmi, ale nie so stromom modelu.

Strom modelu
Strom modelu

A. Hierarchia 3D objektov B. Uložené& pohľady C. Informácie o časti alebo objekte 

Strom modelu obsahuje tri tably a na každej z nich sa zobrazuje špecifický typ informácií alebo ovládacích prvkov.

Tabla Štruktúra

Na tejto najvyššie umiestnenej table sa zobrazuje štruktúra 3D modelu. Napríklad 3D model znázorňujúci automobil má samostatné skupiny objektov (označujú sa ako uzly) pre podvozok, motor a kolesá. Na tejto table môžete prechádzať hierarchiou a vyberať, izolovať alebo skrývať rôzne časti.

Dáta PMI (Product Manufacturing Information) sa zobrazujú ako skupina položiek na rovnakej hierarchickej úrovni, na akej sa zobrazujú aj ich súvisiace objekty alebo zostavy.

Tabla Zobraziť

Stredná tabla zobrazuje definované zobrazenia 3D modelu. Ak chcete načítať naposledy uložený pohľad, vyberte ho v zozname tably Zobraziť. Prečítajte si viac o nastaveniach 3D zobrazení v súboroch PDF. Okrem toho môžete v table Zobraziť pridať nové zobrazenia alebo upraviť existujúce. Napríklad po izolácii a otočení určitej časti môžete uložiť toto konkrétne zobrazenie vrátane uhla kamery, pozadia, osvetlenia a ďalších atribútov.

Upozorňujeme, že táto funkcia nie je k dispozícii pre aplikáciu Adobe Reader.

Tabla Dáta objektu

Na tejto najnižšie umiestnenej table sa zobrazujú ďalšie informácie vrátane vlastností a metadát (ak existujú) objektu alebo časti. V aplikácii Acrobat nemôžete tieto informácie pre 3D objekty upraviť.

Poznámka:

Ak chcete zmeniť predvolené správanie stromu modelu, otvorte dialógové okno Preferencie (Ctrl + K v systéme Windows a Command + K v systéme macOS). Kliknite na možnosť Multimédia a 3D a následne vyberte ktorúkoľvek z dostupných možností v možnosti Otvoriť model stromu v aktivácii zobrazenia 3D.

 Autor dokumentu PDF môže 3D model nastaviť v rámci nastavení prevodu tak, že po kliknutí na model sa automaticky zobrazí strom modelu.

Skryť, izolovať a zmeniť vzhľad častí 3D stromu modelu

Niektoré 3D modely sa skladajú z jednotlivých súčastí. Pomocou stromu modelu je možné konkrétne súčasti skryť alebo oddeliť, zväčšiť ich zobrazenie alebo ich zmeniť na priehľadné. Časti, ktoré sa zobrazujú v 3D modeli, sa v strome zobrazujú so znakom začiarknutia.

Práce so súčasťami
Práce so súčasťami

A. Vybratá súčasť B. Skrytá súčasť C. Izolovaná súčasť D. Priehľadná súčasť 

 1. V 3D modeli kliknite nástrojom ruka na súčasť, s ktorou chcete pracovať. Ak vám predvolené nastavenie zabraňuje v používaní nástroja Ruka, vyberte súčasť v zozname Strom modelu.

 2. Kliknite na ponuku Možnosti v pravej hornej časti karty Strom modelu.

  Poznámka:

  Položky zobrazené v menu Voľby závisia od toho, či 3D model pozostáva z jedinej časti alebo z viacerých častí.

  Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka, v ktorej môžete pre 3D model vybrať nasledujúce úkony:

  Režim vykreslenia modelu

  Zmení vzhľad povrchu celého 3D modelu podľa položky, ktorú vyberiete v podmenu: Priehľadný ohraničovací rámček, Plný, Priehľadný, Plný drôtový model atď.

  Zobraziť všetky súčasti

  Zobrazí celý 3D model.

  Podľa obsahu

  Zobrazuje všetky viditeľné časti a zarovnáva ich na stred zobrazenia.

  Zobraziť fyzické vlastnosti

  Zobrazuje plochu povrchu a objem (ak existuje) na table Dáta objektu v strome modelu.

  Zobrazovať ohraničovací rámček

  Zobrazuje rámček, ktorý ohraničuje 3D objekt alebo vybraté súčasti modelu.

  Nastaviť farbu ohraničovacieho rámčeka

  Zmení farbu ohraničovacieho rámčeka. Vyberte možnosť, farbu, a následne kliknite na OK.

  Skryť

  Zobrazí model bez vybratých súčastí. Môžete tiež začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčok na hornej table stromu modelu a takto skrývať a zobrazovať rôzne časti.

  Izolovať

  Zobrazí iba vybratú súčasť a ostatné skryje.

  Izolovať súčasť

  Zobrazí geometriu, dáta PMI (Product Manufacturing Information) a všetky zobrazenia (vrátane zobrazení dát PMI) len pre izolovanú súčasť. Zobrazenia a informácie o všetkých ostatných súčastiach sú skryté alebo nie sú vybraté. Tieto zmeny sú viditeľné aj v strome modelu. V table Štruktúra (hore) je zvolená len izolovaná súčasť, zatiaľ čo ostatné súčasti sú dostupné, ale nie sú zvolené.

  Na table zobrazenia (v strede) sú uvedené iba zobrazenia určené pre izolovanú súčasť, vrátane zobrazení dát PMI. Ak kliknete na zobrazenie, na table dokumentu sa zobrazia iba dáta PMI pre toto zobrazenie. Ostatné zobrazenia súvisiace so zostavou alebo inými súčasťami vrátane vlastných zobrazení vytvorených v aplikácii Acrobat sú skryté. Na zvolenej časti 3D modelu môžete vykonávať rôzne operácie kliknutím pravým tlačidlom na súčasť a použitím dostupných funkcií.

   Ak chcete izolovanú súčasť zrušiť, skúste postupovať nasledovne:

  • Pomocou príkazu Izolovať súčasť vyberte inú súčasť.

  • V strome modelu vyberte možnosť Zostava.

  • Kliknite na možnosť Domovské zobrazenie.

  Zväčšiť zobrazenie časti

  Zmení stredové ohnisko z celého 3D modelu na vybraté časti. Toto nastavenie je mimoriadne užitočné pre otáčanie časti a umožňuje otáčanie okolo stredového ohniska časti namiesto otáčania okolo celého modelu.

  Rozdeliť režim vykresľovania

  Zobrazuje všetky režimy vykresľovania, ktoré sú k dispozícii pre časť. Režim vykreslenia mení vzhľad 3D modelu podľa vami vybratého režimu vykreslenia.

  Priehľadný

  Zobrazí priehľadnú verziu vybratej súčasti.

  Exportovať ako XML

  Vytvorí samostatný súbor XML celého stromu alebo platného uzla 3D modelu.

  Exportovať ako CSV

  Vytvorí samostatný súbor vo formáte CSV, ktorý obsahuje všetky dáta modelu. Môžete exportovať dáta celého stromu modelu alebo vybratého uzla. Súbor je možné otvoriť v každom programe, ktorý podporuje formát CSV, ako je napríklad aplikácia Microsoft Excel.

  Poznámka:

  Ak 3D model zahŕňa dáta PMI (Product Manufacturing Information), v tomto menu sú k dispozícii aj voľby na zobrazovanie a skrývanie dát PMI.

Vytváranie prierezov

Zobrazenie prierezu 3D modelu je ako jeho rozrezanie na polovice a zobrazenie pohľadu dovnútra. Na nastavenie orientácie, posunutia a naklonenia roviny rezu sa používa dialógové okno Ovládacie prvky prierezu.

pred-prierezom

Predtým

po-priereze

Potom

 1. Kliknite na ikonu Zobraziť/skryť prierez na paneli s nástrojmi 3D, ak chcete prierez zapnúť alebo vypnúť.

 2. (Voliteľné) vyberte šípku v možnosti Zobraziť/Skryť prierez, čím sa otvorí rozbaľovacia ponuka. Kliknite na možnosť Vlastnosti prierezu, čím sa otvorí dialógové okno Vlastnosti prierezu. Potom vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  • Zmeňte nastavenia pod nadpismi Zarovnanie, Nastavenie zobrazenia a Poloha a orientácia.

  • Ak chcete uložiť aktuálne zobrazenie prierezu, kliknite na tlačidlo Uložiť pohľad na prierez. (Uložený pohľad sa zobrazí v menu Pohľady na paneli s nástrojmi 3D a na table Zobraziť v strome modelu s predvoleným názvom PohľadNaPrierez[n].)

Vlastnosti prierezu

Zmeny vykonané v tomto okne sa prejavia okamžite. Ak chcete zobraziť tieto zmeny, zabezpečte, aby dialógové okno Vlastnosti prierezu neblokovalo zobrazenie aktívneho 3D modelu. Dialógové okno Vlastnosti prierezu zostáva v popredí aj v prípade, ak aktivujete dokument PDF pod ním alebo ak pracujete s týmto dokumentom. Ak ho chcete zatvoriť, kliknite na tlačidlo Zatvoriť v jeho pravom hornom rohu.

Povoliť prierez

Keď je vybratá táto voľba, sú dostupné aj ostatné voľby.

Zarovnanie

Určuje os (x, y alebo z), podľa ktorej sa prierez zarovná.

Zarovnať na priečelie

Vytvorí prierez v rovine definovanej povrchom ľubovoľného priečelia, na ktoré potom kliknete v 3D modeli. (Dialógové okno je stlmené, kým nekliknete na priečelie časti modelu.)

Zarovnať na 3 body

Vytvorí prierez v rovine definovanej ľubovoľnými troma bodmi, na ktoré kliknete v 3D modeli. (Dialógové okno je stlmené, kým nekliknete na tri body modelu.)

Nastavenie zobrazenia

Zobraziť priesečníky

Označí pridaním farebného obrysu, kde sa rovina rezu pretína s 3D modelom. Ak chcete vybrať inú farbu, kliknite na vzorku farby.

Zobraziť rovinu rezu

Zobrazí dvojrozmernú plochu pretínajúcu 3D model. Kliknite na vzorku farby, ak chcete vybrať inú farbu, a zadajte inú hodnotu v percentách, ak chcete zmeniť sýtosť zafarbenia roviny rezu.

Ignorovať vybrané časti

Odstraňuje vybrané časti z pohľadu na prierez.

Pridať uzávery prierezov

Odstraňuje vybrané časti z pohľadu na prierez.

Zobraziť priehľadný

Zobrazuje časti, ktoré nie sú súčasťou prierezu.

Krytie roviny rezu

Definuje úroveň priehľadnosti roviny rezu.

Zarovnať kameru podľa roviny rezu

Otočí 3D model tak, aby bol zarovno s rovinou rezu.

Poloha a orientácia

Posun

Určuje, aká časť 3D modelu je rozrezaná. Myšou posuňte jazdec doľava alebo doprava alebo zmeňte percentuálnu hodnotu.

Poznámka:

Ak chcete pochopiť, ako jednotlivé osi rozdeľujú 3D model, vyberte os a potom posúvajte jazdec Posun dozadu a dopredu. Preskúmajte zmeny vo vloženom 3D modeli.

Prevrátiť

Prevráti prierez. Keď je napríklad horná polovica modelu odrezaná, kliknutím na položku Prevrátiť zobrazíte hornú polovicu a odrežete dolnú polovicu.

Jazdce Naklonenie

Určujú uhly medzi rovinou rezu a osami. Pretiahnite jazdca doľava alebo doprava alebo zmeňte hodnoty v percentách.

Uložiť pohľad na prierez

Otvorí dialógové okno Vlastnosti zobrazenia, v ktorom môžete vybrať vlastnosti zobrazenia, ktoré sa uložia s pohľadom. Po výbere vlastností na uloženie sa pohľad na prierez pridá do zoznamu pohľadov na paneli s nástrojmi 3D a v strome modelu. Uložený pohľad bude mať predvolený názov PohľadNaPrierez[n].

Pre vlastnosti zobrazenia, ktoré sa rozhodnete neuložiť, sa obnoví nastavenie predchádzajúceho pohľadu. Ak napríklad neuložíte farbu pozadia, pohľad prierezu si zachováva farbu pozadia predtým zobrazeného pohľadu.

Zmena vlastností kamery

Vlastnosti kamery definujú presný uhol, umiestnenie pre zobrazenie objektu. Určujú pohľad kamery, ktorý sa môže použiť medzi pohľadmi aj medzi súbormi.

V paneli nástrojov 3D kliknite na možnosť Vlastnosti kamery.

Ak sa táto ikona nezobrazuje, kliknite na šípku vedľa nástroja Navigácia na ľavej strane panela s nástrojmi 3D.

Vlastnosti kamery

Možnosť Vlastnosti kamery v paneli nástrojov 3D vám umožňuje zmeniť spôsob zobrazenia a interakcie s 3D modelmi.

Prednastavenie kamery

Uložiť ako

Umožňuje vám pridať nové zobrazenie kamery alebo vybrať existujúce zobrazenie z ponuky.

Zarovnanie

Cieľ

Zarovná vlastnosti kamery len s cieľovou pozíciou.

Kamera a cieľ

Zarovná vlastnosti kamery so smerom kamery a s cieľovou pozíciou.

Vybrať model

Po výbere tejto voľby kliknite na 3D model v dokumente.

 • Ak je vybratá voľba Cieľ, novou polohou cieľa kamery je stred vybratého modelu.

 • Ak je vybratá voľba Kamera a cieľ, polohou cieľa kamery je stred vybratého modelu.

Vybrať tvár

Po výbere tejto voľby kliknite na lícnu stranu 3D modelu v dokumente.  

 • Ak je vybratá voľba Cieľ, novou polohou cieľa kamery je stred vybratej lícnej strany.

 • Ak je vybratá voľba Kamera a cieľ, polohou cieľa kamery je stred vybratej lícnej strany.

Vybrať tri body

Po výbere tejto voľby vyberte tri body na rovnakom modeli alebo na rôznych modeloch v dokumente.

 • Ak je vybratá voľba Cieľ, novou polohou cieľa kamery je stred troch vybratých bodov.

 • Ak je vybratá voľba Kamera a cieľ, cieľom kamery je stred troch vybratých bodov. Poloha kamery je zarovnaná s rovinou vytvorenou troma vybratými bodmi.

Poloha

Uhlové jednotky

Zmení hodnoty kamery X, kamery Y a kamery Z na Azimut, Nadmorskú výšku a Vzdialenosť. Tieto hodnoty vám umožňujú manipulovať s kamerou podľa azimutu (vzdialenosti) a nadmorskej výšky (os X) a približovať pomocou hodnoty vzdialenosti.

Cieľ

Určuje bod v 3D modeli, na ktorý kamera mieri. Nastavením cieľa kamery môžete kameru zaostriť na určitú časť alebo prvok v 3D modeli a potom posúvať kameru naokolo, aby ste získali lepší pohľad.

Parametre

Pole zobrazenia

Zmení zorný uhol kamery. Potiahnutím jazdca Pole zobrazenia zmeníte zorný uhol na požadovanú hodnotu.

Otočiť

Zmení uhol otáčania kamery. Potiahnutím jazdca Otočiť zmeníte uhol otáčania na požadovanú hodnotu.

Uložiť zobrazenie kamery

Uloží nastavenia a pridá zobrazenie do stromu modelu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?