Informácie o knižniciach kontroly pred výstupom

Profily, opravy a kontroly kontroly pred výstupom sú teraz prehľadne usporiadané v časti Knižnice. Knižnice môžu byť praktické na získanie prispôsobených skupín profilov, kontrol a opráv. Môžu slúžiť na tieto účely:

 • Vytvorenie rozsiahlej knižnice pre potrebné pracoviská alebo partnerov.
 • V rámci jednej knižnice je možné vyhradiť menšiu skupinu funkcií pre špecifickú skupinu.
 • Do jednej knižnice možno zaradiť pracovné postupy pre konkrétny proces.
  V rámci jednej knižnice možno zoskupiť napríklad funkcie digitálnej tlače a publikovania, ako sú ofset, digitálne spracovanie, tlač či veľkoformátová tlač a ďalšie.
Knižnice kontroly pred výstupom

Spravovať knižnice

Pomocou možnosti Spravovať knižnice môžete vytvárať, upravovať, odstraňovať, importovať a exportovať knižnice kontroly pred výstupom.

 1. Vyberte položky Nástroje > Produkcia tlače a na pravej table kliknite na položku Kontrola pred výstupom.

 2. Kliknite na rozbaľovací zoznam Knižnice v hornej časti.

 3. Kliknite na možnosť Spravovať knižnice. Zobrazí sa dialógové okno Správa knižníc so zoznamom predvolených knižníc.

Dialógové okno Správa knižníc
A. Pridanie novej knižnice B. Duplikovanie existujúcej knižnice C. Úprava vybratej knižnice D. Ochrana/uzamknutie vybratej knižnice E. Zrušenie ochrany/odomknutie vybratej knižnice F. Export vybratej knižnice G. Import knižnice H. Odstránenie vybratej knižnice 

Pridanie novej knižnice

 1. Vyberte položky Nástroje > Produkcia tlače a na pravej table kliknite na položku Kontrola pred výstupom.

 2. Kliknite na rozbaľovací zoznam Knižnice v hornej časti.

 3. Kliknite na možnosť Spravovať knižnice.

 4. Ak chcete pridať novú knižnicu, kliknite na tlačidlo .
  Zobrazí sa dialógové okno Kontrola pred výstupom: Nová knižnica.

  Dialógové okno Kontrola pred výstupom: Nová knižnica
  A. Názov knižnice B. Popis knižnice C. Uzamknutie knižnice na ochranu pred vykonávaním zmien D. Zmena farby pozadia knižnice E. Úvodný profil knižnice 
 5. Zadajte názov a náležitý popis knižnice.

 6. Vyberte farbu a úvodný súbor profilov knižnice. Knižnicu môžete v prípade potreby uzamknúť, aby ste ju ochránili pred vykonávaním ďalších zmien.

 7. Novú knižnicu uložíte kliknutím na tlačidlo OK.

Prepínanie knižníc

 1. Kliknite na rozbaľovací zoznam Knižnice v hornej časti.

  Prepnutie knižnice v rozbaľovacom zozname Knižnice
 2. Vyberte požadovanú knižnicu.

  Výber knižnice

Prispôsobenie alebo úprava knižnice

 1. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na rozbaľovací zoznam Knižnice v hornej časti.

 2. Vyberte možnosť Spravovať knižnice.

 3. Na ľavej table vyberte položku Profily (číslo 1).

  Dialógové okno Správa knižníc
 4. Z rozbaľovacieho zoznamu v strednej table vyberte knižnicu (čísla 2 a 3).

 5. Na pravej table vyberte profil a kliknite na tlačidlo s modrou šípkou (číslo 4).

 6. Vykonané zmeny potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:

  V prípade potreby postupujte podľa uvedených krokov aj pri položke Kontroly (číslo 5) a Opravy (číslo 6) .

Import alebo export knižníc kontroly pred výstupom

Knižnice kontroly pred výstupom môžete zdieľať s inými používateľmi. Ak si chcete s niekým vymeniť knižnicu, musíte ju zbaliť na import a export. Balík obsahuje všetky profily, kontroly, opravy a vlastnosti vybratej knižnice.

Export knižnice

 1. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na rozbaľovací zoznam Knižnice v hornej časti.

 2. Vyberte knižnicu, ktorú chcete exportovať.

 3. V rovnakom rozbaľovacom zozname Knižnice vyberte možnosť Exportovať knižnicu.

 4. Uveďte názov a umiestnenie, kam sa má knižnica exportovať.

 5. Kliknite na položku Uložiť.

Import knižnice

 1. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na rozbaľovací zoznam Knižnice v hornej časti.

 2. Kliknite na možnosť Importovať knižnicu.

 3. Vyhľadajte súbor knižnice kontroly pred výstupom (súbor .kfp), ktorý chcete importovať.

 4. Kliknite na položku Otvoriť. Importovaná knižnica sa zobrazí v rozbaľovacom zozname Knižnice.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online