Digitálny identifikátor obsahuje certifikát s verejným kľúčom a súkromným kľúčom. Účastníci pracovných postupov podpisovania a zabezpečenia certifikátmi si musia vymieňať verejnú časť (certifikát) svojich digitálnych identifikátorov. Po získaní certifikátu inej osoby a jeho pridaní do svojho zoznamu dôveryhodných identít môžete šifrovať dokumenty pre túto osobu. Môžu sa vyskytnúť prípady, keď certifikát netvorí reťaz k vami špecifikovanej dôveryhodnej entite. V takých prípadoch môžete nastaviť úroveň dôveryhodnosti certifikátu tak, aby ste mohli overiť podpis vlastníka. Ak pochopíte, čo znamená dôveryhodná identita a ako sa nastavujú úrovne dôveryhodnosti, môžete zjednodušiť pracovné postupy a ľahšie riešiť problémy. Môžete napríklad vopred pridať dôveryhodné identity a jednotlivo nastaviť úroveň dôveryhodnosti pre každý certifikát. V podnikových nastaveniach možno vopred nakonfigurovať zoznam dôveryhodných identít. Tiež môžete vyhľadať na adresárovom serveri ďalšie certifikáty.

Import a export certifikátu

Údaje o certifikáte a kontakte môžete exportovať a využívať ich pri overovaní podpisov a pracovných postupoch zabezpečenia certifikátmi. Ostatní užívatelia tieto údaje môžu importovať do svojho zoznamu dôveryhodných identít. Kontaktné dáta pridané týmto spôsobom pomáhajú rozšíriť počet užívateľov, ktorí sa môžu zúčastniť na zabezpečených pracovných postupoch týkajúcich sa dokumentov. Informácie o exportovaní certifikátov nájdete v dokumente Digital Signature Guide (Užívateľská príručka pre digitálne podpisy) (PDF) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_security_sk.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby (Úpravy > Predvoľby).

 2. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Podpisy.
 3. V časti Identity a dôveryhodné certifikáty kliknite na tlačidlo Viac.
 4. V ľavej časti vyberte položku Digitálne identifikátory.
 5. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete importovať identifikátor, kliknite na tlačidlo Pridať identifikátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  • Ak chcete certifikát exportovať, kliknite na tlačidlo Exportovať a podľa pokynov na obrazovke certifikát odošlite e-mailom alebo uložte do súboru.

Nastavenie dôveryhodnosti certifikátu

Zoznam dôveryhodných identít vytvárate získavaním certifikátov digitálnych identifikátorov od autorov podpisov a pomocou pracovných postupov zabezpečenia certifikátmi. Tieto informácie môžete získať zo servera, súboru alebo podpísaného dokumentu. Pri pracovných postupoch podpisovania môžete tieto informácie získať počas overovania podpisu. Pri pracovných postupoch zabezpečenia certifikátmi zahŕňajúcich šifrovanie vyžiadajte informácie vopred. Umožní vám to zašifrovať dokument pomocou verejného kľúča príjemcu dokumentu. Informácie o nastavení dôveryhodnosti certifikátov nájdete v dokumente Digital Signature Guide (Používateľská príručka pre digitálne podpisy) (PDF) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_security_sk.

Funkcia AATL (Adobe Approved Trust List)

Funkcia AATL (Adobe Approved Trust List) umožňuje používateľom vytvárať certifikované podpisy, ktoré sú dôveryhodné pri každom otvorení podpísaného dokumentu v aplikácii Acrobat 9 alebo Reader 9, alebo novšej verzii. Aplikácie Acrobat a Reader preberajú každých 30 dní zoznam dôveryhodných koreňových digitálnych certifikátov z webovej stránky spoločnosti Adobe. Každý certifikovaný podpis vytvorený pomocou poverenia, ktorého reťaz väzieb smeruje späť k certifikátu na tomto zozname, je dôveryhodný. Spoločnosť Adobe a iné autority overili, že dôveryhodné koreňové certifikáty spĺňajú špecifické technické požiadavky. Predstavujú vysokú záruku identity a podpisových poverení. Certifikáty zahŕňajú vládne a civilné poverenia z celého sveta. Okrem toho zahŕňajú poverenia od globálnych komerčných certifikačných autorít a oprávnených poskytovateľov certifikačných služieb (CSP) v Európe.

Podrobné informácie o tejto funkcii a o tom, prečo je dôležitá pri overovaní podpisov, nájdete na webovej stránke funkcie AATL na adrese www.adobe.com/security/approved-trust-list.html.

Funkcia AATL je štandardne zapnutá. Zoznam sa prevezme pri prvom otvorení alebo vytvorení podpísaného dokumentu alebo pri otvorení rôznych dialógových okien s predvoľbami zabezpečenia. Budete vyzvaní na potvrdenie toho, či je pre vás automatická aktualizácia funkcie AATL prijateľná. Ak chcete prijímať aktualizácie, kliknite na tlačidlo Áno.

Poznámka:

U správcu si overte, či vaša organizácia z nejakého dôvodu nevypla prístup k funkcii AATL.

Ak chcete skontrolovať, či je funkcia AATL zapnutá:

 1. Zvoľte Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Predvoľby.

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Správca dôveryhodnosti.

 3. Vyberte voľbu Načítať dôveryhodné koreňové certifikáty zo servera Adobe.

  Táto voľba umožňuje, aby aplikácia Acrobat alebo Reader automaticky prevzala nastavenia dôveryhodnosti zo servera spoločnosti Adobe. Tieto nastavenia dôveryhodnosti zabezpečujú, že používateľ alebo organizácia súvisiaca s certifikátom spĺňa úrovne kontroly zabezpečenia vyžadované programom AATL (Adobe Approved Trust List).

 4. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete, aby sa zobrazovalo upozornenie na dostupnosť nových koreňových certifikátov od spoločnosti Adobe, vyberte možnosť Potvrdiť pred aktualizáciou.

  • Ak chcete prevziať najnovšiu verziu zoznamu dôveryhodných certifikátov od spoločnosti Adobe, kliknite na tlačidlo Aktualizovať teraz.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online