Príručka používateľa Zrušiť

Správa dôveryhodných identít

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Digitálny identifikátor obsahuje certifikát s verejným kľúčom a súkromným kľúčom. Účastníci pracovných postupov podpisovania a zabezpečenia certifikátmi si musia vymieňať verejnú časť (certifikát) svojich digitálnych identifikátorov. Po získaní certifikátu inej osoby a jeho pridaní do svojho zoznamu dôveryhodných identít môžete šifrovať dokumenty pre túto osobu. Môžu sa vyskytnúť prípady, keď certifikát netvorí reťaz k vami špecifikovanej dôveryhodnej entite. V takých prípadoch môžete nastaviť úroveň dôveryhodnosti certifikátu tak, aby ste mohli overiť podpis vlastníka. Ak pochopíte, čo znamená dôveryhodná identita a ako sa nastavujú úrovne dôveryhodnosti, môžete zjednodušiť pracovné postupy a ľahšie riešiť problémy. Môžete napríklad vopred pridať dôveryhodné identity a jednotlivo nastaviť úroveň dôveryhodnosti pre každý certifikát. V podnikových nastaveniach možno vopred nakonfigurovať zoznam dôveryhodných identít. Tiež môžete vyhľadať na adresárovom serveri ďalšie certifikáty.

Import a export certifikátu

Údaje o certifikáte a kontakte môžete exportovať a využívať ich pri overovaní podpisov a pracovných postupoch zabezpečenia certifikátmi. Ostatní užívatelia tieto údaje môžu importovať do svojho zoznamu dôveryhodných identít. Kontaktné dáta pridané týmto spôsobom pomáhajú rozšíriť počet používateľov, ktorí sa môžu zúčastniť na zabezpečených pracovných postupoch. Informácie o exportovaní certifikátov nájdete v dokumente Užívateľská príručka pre digitálne podpisy (PDF) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_security_sk.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby (ponuka   hamburger (Windows) alebo ponuka Acrobat (macOS) > Predvoľby).

 2. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Podpisy.
 3. V časti Identity a dôveryhodné certifikáty vyberte položku Viac.

 4. V ľavej časti vyberte položku Digitálne identifikátory.
 5. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete importovať identifikátor, kliknite na tlačidlo Pridať identifikátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  • Ak chcete certifikát exportovať, kliknite na tlačidlo Exportovať a podľa pokynov na obrazovke certifikát odošlite e-mailom alebo uložte do súboru.

Nastavenie dôveryhodnosti certifikátu

Zoznam dôveryhodných identít vytvárate získavaním certifikátov digitálnych identifikátorov od autorov podpisov a pomocou pracovných postupov zabezpečenia certifikátmi. Tieto informácie môžete získať zo servera, súboru alebo podpísaného dokumentu. Pri pracovných postupoch podpisovania môžete tieto informácie získať počas overovania podpisu. Pri pracovných postupoch zabezpečenia certifikátmi zahŕňajúcich šifrovanie vyžiadajte informácie vopred. Umožní vám to zašifrovať dokument pomocou verejného kľúča príjemcu dokumentu. Informácie o nastavení dôveryhodnosti certifikátov nájdete v dokumente Používateľská príručka pre digitálne podpisyhttps://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/DigSigDC/index.html.

Funkcia AATL (Adobe Approved Trust List)

Funkcia AATL (Adobe Approved Trust List) umožňuje používateľom vytvárať certifikované podpisy, ktoré sú dôveryhodné pri každom otvorení podpísaného dokumentu v aplikácii Acrobat 9 alebo Reader 9, alebo novšej verzii. Aplikácie Acrobat a Reader preberajú každých 30 dní zoznam dôveryhodných koreňových digitálnych certifikátov z webovej stránky spoločnosti Adobe. Každý certifikovaný podpis vytvorený pomocou poverenia, ktorého reťaz väzieb smeruje späť k certifikátu na tomto zozname, je dôveryhodný. Spoločnosť Adobe a iné autority overili, že dôveryhodné koreňové certifikáty spĺňajú špecifické technické požiadavky. Predstavujú vysokú záruku identity a podpisových poverení. Certifikáty zahŕňajú vládne a civilné poverenia z celého sveta. Okrem toho zahŕňajú poverenia od globálnych komerčných certifikačných autorít a oprávnených poskytovateľov certifikačných služieb (CSP) v Európe.

Podrobné informácie o tejto funkcii a o tom, prečo je dôležitá pri overovaní podpisov, nájdete na webovej stránke funkcie AATL na adrese https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/approved-trust-list2.html.

Funkcia AATL je štandardne zapnutá. Zoznam sa prevezme pri prvom otvorení alebo vytvorení podpísaného dokumentu alebo pri otvorení rôznych dialógových okien s predvoľbami zabezpečenia. Budete vyzvaní na potvrdenie toho, či je pre vás automatická aktualizácia funkcie AATL prijateľná. Ak chcete prijímať aktualizácie, kliknite na tlačidlo Áno.

Poznámka:

U správcu si overte, či vaša organizácia z nejakého dôvodu nevypla prístup k funkcii AATL.

Ak chcete skontrolovať, či je funkcia AATL zapnutá:

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby (ponuka   hamburger (Windows) alebo ponuka Acrobat (macOS) > Predvoľby).

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Správca dôveryhodnosti.

 3. Vyberte možnosť Načítať dôveryhodné certifikáty zo AATL servera Adobe.

  Táto voľba umožňuje, aby aplikácia Acrobat alebo Reader automaticky prevzala nastavenia dôveryhodnosti zo servera spoločnosti Adobe. Tieto nastavenia dôveryhodnosti zabezpečujú, že používateľ alebo organizácia súvisiaca s certifikátom spĺňa úrovne kontroly zabezpečenia vyžadované programom AATL (Adobe Approved Trust List).

 4. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete, aby sa zobrazovalo upozornenie na dostupnosť nových koreňových certifikátov od spoločnosti Adobe, vyberte voľbu Potvrdiť pred aktualizáciou.

  • Ak chcete prevziať najnovšiu verziu zoznamu dôveryhodných certifikátov od spoločnosti Adobe, kliknite na tlačidlo Aktualizovať teraz.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online