Príručka používateľa Zrušiť

Nastavenie 3D zobrazenia v súboroch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Zistite, ako pomocou aplikácie Adobe Acrobat môžete v súboroch PDF nastaviť 3D zobrazenia. Vylepšite si vizualizáciu dokumentov tak, že budete postupovať podľa krokov našej príručky

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Predvolené zobrazenie

Predvolené zobrazenie 3D modelu poskytuje jednoduchý spôsob návratu do počiatočného bodu pri každej interakcii s modelom. Upozorňujeme, že predvolené zobrazenie sa líši od náhľadu, ktorý zobrazuje vzhľad 3D modelu, keď nie je aktivovaný. Menu Zobrazenia na paneli nástrojov 3D a paneli Zobraziť v časti Strom modelu zobrazuje úplný zoznam všetkých dostupných zobrazení pre daný 3D model. Aplikácia Acrobat vygeneruje počiatočné predvolené zobrazenie pri vytváraní dokumentu PDF z 3D modelu alebo pridávaní 3D súboru do existujúceho dokumentu PDF. Toto predvolené zobrazenie je nezávislé od akýchkoľvek ďalších predvolených zobrazení alebo zobrazení v rámci súboru 3D.

Toto predvolené zobrazenie má nasledujúce vlastnosti:

 • Perspektívna projekcia.
 • Pozorovací bod sa nachádza ďalej od objektu, aby sa väčšina viditeľných uzlov nachádzala vo väčšine poľa zobrazenia.
 • Smer a orientácia posunu sú hlavne pozdĺž zápornej osi X, s menším posunom na negatívnej osi Y a menším posunom na pozitívnej osi Z.
 • Kamera smeruje do stredu viditeľných uzlov a os Z je zvislá a v zobrazenej anotácii je smer nahor kladný.

Ak chcete prispôsobiť farbu pozadia, režim vykresľovania a osvetlenie pre predvolené zobrazenie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V ľavom hornom rohu vyberte ponuku Všetky nástroje. Na ľavom bočnom paneli vyberte možnosť Zobraziť viac a prejdite na možnosť Pridať multimediálny obsah. Potom vyberte nástroj 3D médiá.

 2. Teraz môžete potiahnuť alebo dvakrát kliknúť na požadované miesto na vloženie 3D média. Táto činnosť otvorí dialógové okno Vložiť 3D. Vyberte pole Zobraziť rozšírené voľby v dialógovom okne Vložiť 3D.

  Výber položky Zobraziť rozšírené voľby

 3. Vyberte kartu 3D, upravte zobrazené parametre a potom vyberte položku OK.

  Adjust-3d-parameters

Vytvorenie vlastného pohľadu

Aplikácia Acrobat vám umožňuje vytvárať ďalšie zobrazenia 3D modelu na uľahčenie navigácie v 3D obsahu. Môžete personalizovať zobrazenia tak, aby zobrazovali rôzne perspektívy, ako je horná, spodná, ľavá, pravá, vnútorná, vonkajšia, rozložená alebo zostavená. Tieto prispôsobené zobrazenia môžu zahŕňať aj rôzne nastavenia, ako je osvetlenie, poloha kamery, režim vykresľovania, stav stromu modelu a nastavenie priehľadnosti a prierezu. Vo vlastných zobrazeniach môžu byť zahrnuté presné vlastnosti kamery.

 1. Pomocou nástroja Vybrať vyberte 3D model, čím ho aktivujete.

 2. Ak chcete upraviť zobrazenie 3D modelu, kliknite naň pravým tlačidlom myši a prejdite na možnosť Nástroje. Potom vyberte položku Zobraziť panel s nástrojmi. Keď sa zobrazí panel s nástrojmi 3D, môžete použiť nástroje Otočiť, Posunúť a Zväčšiť na úpravu zobrazenia.

  Zobraziť panel s nástrojmi

 3. V dialógovom okne Vlastnosti zobrazenia vyberte nastavenia zobrazenia, ktoré sa majú zahrnúť do pohľadu.

  Vlastnosti, ktoré nie sú vybraté, budú používať naposledy zobrazené nastavenia. Ak napríklad nie je vybratá vlastnosť Farba pozadia, farba pozadia pohľadu zostane rovnaká ako pozadie, ktoré sa zobrazovalo predtým.

  Pohľad sa zobrazí pod názvom NovýPohľad na table Zobraziť v strome modelu. Ak ho chcete premenovať, vyberte ho.

Zobrazenie pohľadu

Ak chcete zobraziť iné zobrazenie ako predvolené, vyberte zobrazenie z rozbaľovacej ponuky Zobrazenia pomocou panela s nástrojmi 3D.

Zmena predvoleného pohľadu

Ak chcete nastaviť preferované zobrazenie ako predvolené pre váš 3D model, kliknite pravým tlačidlom myši na 3D model. Vyberte položku Zobrazenia a potom vyberte položku Správa zobrazení. Vyberte zobrazenie, ktoré chcete nastaviť ako predvolené, a potom vyberte tlačidlo Použiť ako predvolené. Po dokončení vyberte položku OK.

Poznámka:

Ak chcete vytvoriť nové zobrazenie, vyberte rozbaľovaciu ponuku Zobrazenia na paneli s nástrojmi 3D a vyberte položku Správa zobrazení. V dialógovom okne Správa zobrazení vyberte položku Nové zobrazenie a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena úvodného obrazu podľa predvoleného zobrazenia

Ak chcete zmeniť úvodný obraz tak, aby zodpovedal predvolenému zobrazeniu, postupujte pomocou nasledujúcich krokov:

 1. V ľavom hornom rohu vyberte ponuku Všetky nástroje. Na ľavom bočnom paneli vyberte možnosť Zobraziť viac a prejdite na možnosť Pridať multimediálny obsah. Potom vyberte nástroj 3D médiá.

 2. Teraz môžete potiahnuť alebo dvakrát kliknúť na požadované miesto na vloženie 3D média. Táto činnosť otvorí dialógové okno Vložiť 3D. Vyberte pole Zobraziť rozšírené možnosti v dialógovom okne Vložiť 3D a potom vyberte kartu Nastavenie spustenia.

 3. V oblasti Úvodný obraz vyberte položku Získať úvodný obraz z predvoleného zobrazenia.

 4. Vyberte položku OK a potom uložte dokument PDF.

Na tento postup je potrebný 3D model s jedným alebo viacerými definovanými pohľadmi, ktoré môžete vytvoriť. Pomocou týchto krokov môžete priradiť zobrazenie k existujúcej záložke:

 1. Na vytvorenie novej záložky vyberte položku Záložka na pravom bočnom paneli a otvorte panel Záložky. Vyberte možnosť Pridať novú záložku v hornej časti panela Záložky a zadajte názov novej záložky. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na názov záložky a vyberte položku Vlastnosti.  Ak chcete naviazať pohľad na existujúcu záložku alebo odkaz, kliknite pravým tlačidlom myši na záložku alebo odkaz a vyberte položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti vyberte kartu Akcie.

 3. V menu Vybrať akciu vyberte položku Prejsť na pohľad 3D/multimédiá a potom kliknite vyberte položku Pridať.

 4. V dialógovom okne Vybrať 3D pohľad vyberte pre 3D model zo zoznamu vľavo 3D anotáciu a potom vyberte vpravo voľbu pohľadu:

  Súčasné zobrazenie

  Vytvorený odkaz alebo záložka bude replikovať nastavenia 3D otáčania, posúvania a zväčšenia vášho dokumentu bez ohľadu na to, či je toto zobrazenie uvedené v strome modelu ako definované zobrazenie.

  Prvé zobrazenie

  Zmeny sa vykonajú v zobrazení na začiatku zoznamu Strom modelu.

  Posledné zobrazenie

  Zmeny sa vykonajú v definícii zobrazenia na konci zoznamu Strom modelu.

  Predchádzajúce zobrazenie

  Posunie sa hore v zozname definovaných pohľadov v strome modelu, vždy o jeden pohľad.

  Nasledujúce zobrazenie

  Posunie sa dole v zozname definovaných pohľadov v strome modelu, vždy o jeden pohľad.

  Pomenované zobrazenie

  Zmení zobrazenie na definovaný pohľad, ktorý vyberiete zo zoznamu pod touto voľbou.

  Poznámka:

  Ak chcete, aby záložka alebo odkaz zároveň prešli na určitú stranu a zobrazenie strany, vyberte položku Prejsť na zobrazenie strany v menu Výber akcie a vyberte položku Pridať. Potom pomocou posúvačov a nástrojov na zväčšenie nastavte zobrazenie strany skôr, ako vyberiete tlačidlo Nastaviť odkaz. Po dokončení kliknite na položku Zatvoriť v dialógovom okne Vlastnosti.

Pridanie 3D pohľadu k odkazu

Pomocou týchto krokov môžete pridať 3D zobrazenie k odkazu: 

 1. Ak chcete vytvoriť nový odkaze, vyberte položku Všetky nástroje a potom vyberte položku Upraviť PDF. Na ľavom bočnom paneli vyberte položku Odkaz a potom vyberte položku Pridať alebo upraviť odkaz. Teraz potiahnutím vytvorte obdĺžnik kdekoľvek na strane. Táto činnosť otvorí dialógové okno Vytvoriť odkaz. Potom v časti Akcia odkazu vyberte položku Vlastný odkaz a vyberte položku Ďalšie.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti odkazu vyberte kartu Akcie. V rozbaľovacej ponuke Vybrať akciu vyberte položku Prejsť na pohľad 3D/multimédiá a vyberte položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vybrať 3D pohľad vyberte pre 3D model zo zoznamu vľavo 3D anotáciu a potom vyberte vpravo voľbu pohľadu. Nižšie nájdete zoznam možností zobrazenia a ich funkcií.

  Súčasné zobrazenie

  Vytvorený odkaz alebo záložka bude replikovať nastavenia 3D otáčania, posúvania a zväčšenia vášho dokumentu bez ohľadu na to, či je toto zobrazenie uvedené v strome modelu ako definované zobrazenie.

  Prvé zobrazenie

  Zmeny sa vykonajú v zobrazení na začiatku zoznamu Strom modelu.

  Posledné zobrazenie

  Zmeny sa vykonajú v definícii zobrazenia na konci zoznamu Strom modelu.

  Predchádzajúce zobrazenie

  Posunie sa hore v zozname definovaných pohľadov v strome modelu, vždy o jeden pohľad.

  Nasledujúce zobrazenie

  Posunie sa dole v zozname definovaných pohľadov v strome modelu, vždy o jeden pohľad.

  Pomenované zobrazenie

  Zmení zobrazenie na definovaný pohľad, ktorý vyberiete zo zoznamu pod touto voľbou.

  Poznámka:

  Ak chcete, aby záložka alebo odkaz zároveň prešli na určitú stranu a zobrazenie strany, vyberte položku Prejsť na zobrazenie strany v menu Výber akcie a vyberte položku Pridať. Potom pomocou posúvačov a nástrojov na zväčšenie nastavte zobrazenie strany skôr, ako vyberiete tlačidlo Nastaviť odkaz. Po dokončení kliknite na položku Zatvoriť v dialógovom okne Vlastnosti.

Odstránenie 3D pohľadu

Ak chcete odstrániť zobrazenie, prejdite na panel s nástrojmi 3D, vyberte rozbaľovaciu ponuku Zobrazenia a vyberte položku Správa zobrazení. Vyberte pohľady, ktoré chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť zobrazenie.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?