Príručka používateľa Zrušiť

Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Predvolený pohľad 3D modelu umožňuje rýchly návrat do predvoleného bodu, keď s modelom pracujete interaktívne. Predvolený pohľad je niečo iné ako náhľad, ktorý určuje, ako 3D model vyzerá, keď nie je aktivovaný. Zoznam všetkých dostupných pohľadov pre 3D model sa zobrazuje v menu Pohľady na paneli s nástrojmi 3D a na table Zobraziť v strome modelu.

V aplikácii Acrobat môžete tiež vytvoriť ďalšie pohľady na 3D model, ktoré vám umožnia rýchlu navigáciu v 3D obsahu podľa potreby (napríklad zhora, zdola, zľava, sprava, vnútri, zvon, rozdelený na časti alebo zostavený). Pohľad môže zahŕňať osvetlenie, polohu kamery, režim vykresľovania, stav stromu modelu a nastavenie priehľadnosti a prierezu. Vlastné pohľady môžu zahŕňať presné vlastnosti kamery.

Pohľady môžete tiež zviazať so záložkami na paneli Záložky alebo môžete použiť akciu Prejsť na 3D pohľad a zviazať pohľady s tlačidlami a odkazmi, ktoré na strane vytvoríte.

Predvolené zobrazenie

Pri vytváraní dokumentu PDF z 3D modelu alebo pridávaní súboru 3D do existujúceho dokumentu PDF aplikácia Acrobat vytvorí počiatočné predvolené zobrazenie. Predvolené zobrazenie sa vytvorí bez ohľadu na to, či sú vytvorené ďalšie predvolené zobrazenia, alebo v súbore 3D existujú zobrazenia.

Vytvorené predvolené zobrazenie má nasledujúce vlastnosti:

 • Používa sa perspektívne premietanie.

 • Pozorovací bod sa nachádza ďalej od objektu, aby všetky viditeľné uzly vyplnili väčšinu poľa zobrazenia.

 • Smer a orientácia posunu je najmä pozdĺž zápornej osi X s relatívne malým posunom pozdĺž zápornej osi Y a menším posunom pozdĺž kladnej osi Z.

 • Kamera je namierená do stredu viditeľných uzlov a je orientovaná tak, že os Z je zvislá a v zobrazenej anotácii je smer nahor kladný.

Ak chcete nastaviť farbu pozadia, režim vykresľovania a osvetlenie predvoleného zobrazenia, v dialógovom okne Vložiť 3D začiarknite políčko Zobraziť rozšírené voľby, vyberte kartu 3D a upravte zobrazené parametre.

Vytvorenie vlastného pohľadu

 1. Kliknite na 3D model nástrojom Ruka, aby ste ho zapli.
 2. Zmeňte zobrazenie pomocou nástrojov pre otočenie, posunutie a zväčšenie zobrazenia na paneli s nástrojmi 3D.
 3. V dialógovom okne Vlastnosti zobrazenia vyberte nastavenia zobrazenia, ktoré sa majú zahrnúť do pohľadu.

  Vlastnosti, ktoré nie sú vybraté, budú používať naposledy zobrazené nastavenia. Ak napríklad nie je vybratá vlastnosť Farba pozadia, farba pozadia pohľadu zostane rovnaká ako pozadie, ktoré sa zobrazovalo predtým.

  Pohľad sa zobrazí pod názvom NovýPohľad na table Zobraziť v strome modelu. Ak ho chcete premenovať, vyberte ho.

Zobrazenie pohľadu

 1. Podľa potreby použite na zmenu pohľadu tieto metódy:
  • Vyberte pohľad z rozbaľovacieho menu Pohľady na paneli s nástrojmi 3D.

  • Na paneli Strom modelu kliknite na názov pohľadu.

  • Kliknite na ikonu Predvolený pohľad.

Zmena predvoleného pohľadu

 1. Na table Zobraziť v strome modelu vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte pohľad a potom v menu Voľby kliknite na položku Nastaviť ako predvolený pohľad.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na pohľad a potom vyberte voľbu Nastaviť ako predvolený pohľad.

Poznámka:

Ak chcete vytvoriť nové zobrazenie, na paneli s nástrojmi 3D alebo v kontextovom menu vyberte voľby Pohľady > Správa zobrazení. V dialógovom okne Správa zobrazení, ktoré sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Nové zobrazenie.

Zmena úvodného obrazu podľa predvoleného zobrazenia

 1. Pomocou nástroja na výber objektu (Nástroje > Multimediálny obsah > Vybrať objekt) dvakrát kliknite na 3D model.

 2. V dialógovom okne Upraviť 3D kliknite na kartu Nastavenie spustenia.
 3. V oblasti Úvodný obraz vyberte voľbu Získať úvodný obraz z predvoleného zobrazenia.
 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom uložte dokument PDF.

Na tento postup je potrebný 3D model s jedným alebo viacerými definovanými pohľadmi, ktoré môžete vytvoriť. Pohľad môžete spojiť s existujúcou záložkou alebo odkazom, alebo môžete pre tento účel vytvoriť nové.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vytvoriť novú záložku, kliknite na tlačidlo Nová záložka  v hornej časti panela Záložky a zadajte nový názov pre záložku. Potom na túto záložku kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vlastnosti.

  • Ak chcete vytvoriť nový odkaz, vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Odkaz > Pridať alebo upraviť odkaz a ťahaním vytvorte kdekoľvek na strane rámček odkazu. Potom pre voľbu Akcia odkazu v dialógovom okne Vytvoriť odkaz vyberte Užívateľský odkaz a kliknite na položku Ďalšie.

  • Ak chcete naviazať pohľad na existujúcu záložku alebo odkaz, kliknite pravým tlačidlom myši na záložku alebo odkaz a vyberte voľbu Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na štítok Akcia.
 3. V menu Vybrať akciu vyberte položku Prejsť na pohľad 3D/multimédiá a potom kliknite na položku Pridať.
 4. V dialógovom okne Vybrať 3D pohľad vyberte pre 3D model zo zoznamu vľavo 3D anotáciu a potom vyberte vpravo voľbu pohľadu:

  Súčasný pohľad

  Použije charakteristiky natočenia, posunutia a zväčšenia 3D zobrazenia, ktoré sú v dokumente aktívne v okamihu vytvorenia odkazu alebo záložky, bez ohľadu na to, či je toto zobrazenie obsiahnuté v zozname v strome modelu ako definovaný pohľad.

  Prvý pohľad

  Zmení zobrazenie na definíciu pohľadu, ktorá je hore v zozname v strome modelu.

  Posledný pohľad

  Zmení zobrazenie na definíciu pohľadu, ktorá je dole v zozname v strome modelu.

  Predchádzajúci pohľad

  Posunie sa hore v zozname definovaných pohľadov v strome modelu, vždy o jeden pohľad.

  Nasledujúci pohľad

  Posunie sa dole v zozname definovaných pohľadov v strome modelu, vždy o jeden pohľad.

  Pomenovaný pohľad

  Zmení zobrazenie na definovaný pohľad, ktorý vyberiete zo zoznamu pod touto voľbou.

 5. (Voliteľne) Ak chcete, aby záložka alebo odkaz zároveň prešli na určitú stranu a zobrazenie strany, vyberte voľbu Prejsť na zobrazenie strany v menu Výber akcie a kliknite na položku Pridať. Potom pomocou posúvačov a nástrojov na zväčšenie nastavte zobrazenie strany skôr, ako kliknete na tlačidlo Nastaviť odkaz. Po dokončení kliknite na Zatvoriť v dialógovom okne Vlastnosti.

Odstránenie 3D pohľadu

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Na paneli s nástrojmi 3D otvorte rozbaľovacie menu Pohľady a vyberte voľbu Správa pohľadov. Vyberte pohľady, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť zobrazenie.

  • Na table Zobraziť v strome modelu vyberte pohľady, ktoré chcete odstrániť. Na table Zobraziť kliknite na tlačidlo Odstrániť  alebo kliknite na tlačidlo Možnosti a vyberte položku Odstrániť pohľad.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu