Príručka používateľa Zrušiť

Otváranie dokumentov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Dokument PDF možno otvoriť mnohými spôsobmi: z aplikácie Acrobat , z e-mailovej aplikácie, zo systému súborov alebo na sieti z webového prehliadača.

Otvorenie PDF v aplikácii

 1. Spustite aplikáciu Acrobat a vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Otvorte súbor z položky Domov > Posledné zobrazenie.

  • Vyberte položku Otvoriť z ponuky hamburger (Windows) alebo Súbor (macOS). V dialógovom okne Otvoriť vyberte jeden alebo viac názvov súborov a kliknite na Otvoriť. Dokumenty PDF majú obvykle príponu .pdf.

  Poznámka:

  Ak máte viac otvorených dokumentov, môžete medzi nimi prepínať výberom názvu dokumentu v menu Okná.

Otvorenie PDF z plochy počítača alebo z inej aplikácie

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete otvoriť dokument PDF priložený k e-mailovej správe, otvorte správu a dvakrát kliknite na ikonu PDF.

  • Ak chcete otvoriť PDF pripojené k otvorenej webovej stránke, kliknite na odkaz na daný súbor PDF. PDF sa obvykle otvorí vo webovom prehľadávači.

  • Dvakrát kliknite na ikonu súboru PDF v systéme súborov.

  Poznámka:

  V systéme Mac OS niekedy nemožno otvoriť dokument PDF vytvorený v systéme Windows dvojitým kliknutím na ikonu. Namiesto toho vyberte Súbor > Otvoriť pomocou > Acrobat.

Otvorenie dokumentu PDF vo webovom prehliadači

Keď sa dokumenty PDF otvárajú na webovej stránke, otvoria sa v režime čítania. V režime čítania sa dokument PDF zobrazuje bez menu, tabiel či panelov s nástrojmi. V spodnej časti okna sa zobrazí plávajúci panel s nástrojmi so základnými funkciami na prehliadanie dokumentu.

 • Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi, presuňte kurzor do spodnej časti okna.
 • Na prechádzanie stranami dokumentu PDF použite navigačné tlačidlá na paneli s nástrojmi.
 • Ak chcete zatvoriť režim čítania a zobraziť pracovnú plochu, kliknite na ikonu aplikácie Acrobat na paneli s nástrojmi.
 • Ak chcete vypnúť režim čítania v prehliadači, otvorte predvoľby aplikácie Acrobat alebo Reader. Vyberte položku Predvoľby z ponuky hamburger (Windows) alebo Acrobat/Acrobat Reader(macOS) v ľavom hornom rohu. V dialógovom okne Predvoľby vyberte v ľavom paneli položku Internet. Zrušte výber voľby Štandardne zobraziť v režime čítania.
Poznámka:

Ak máte v počítači viac aplikácií Adobe PDF, môžete určiť, ktorá aplikácia sa má používať na otváranie dokumentov PDF. Pozrite si voľbu Vybrať predvolenú aplikáciu PDF v časti Všeobecné predvoľby.

Zobrazenie dokumentov PDF vo webovom prehľadávači

Voľby vo webovom prehliadači upravujú spôsob zobrazenia dokumentu PDF, a to buď v prehliadači, alebo priamo v aplikácii Acrobat či Reader. Ak chcete zmeniť aktuálny spôsob zobrazovania, skontrolujte dokumentáciu prehliadača zameranú na správu doplnkov alebo zásuvných modulov. Ak dokumenty PDF otvoríte v aplikácii Acrobat mimo prehliadača, v prehliadači nie je možné použiť predvoľbu Zapnúť rýchle zobrazovanie z webu.

Keďže klávesové príkazy môžu byť presmerované do webového prehliadača, niektoré skratky aplikácie Acrobat nemusia byť k dispozícii. Obdobne budete možno musieť namiesto panela s nástrojmi alebo menu prehliadača použiť nástroje a príkazy na paneli s nástrojmi aplikácie Acrobat. Ak chcete napríklad dokument PDF vytlačiť, musíte namiesto príkazu na tlač v prehliadači použiť tlačidlo Tlač na paneli s nástrojmi aplikácie Acrobat. (V aplikácii Microsoft Internet Explorer môžete vybrať voľby Súbor > Tlačiť, Úpravy > Kopírovať a Úpravy > Hľadať na tejto stránke na paneli s nástrojmi aplikácie Internet Explorer.)

Poznámka:

Neodporúča sa mať v jednom počítači súčasne nainštalovaných viacero verzií aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader. Zmiešané verzie môžu v systéme zabrániť zobrazovaniu dokumentov PDF vo webovom prehliadači. Príkladom je aplikácia Acrobat XI s aplikáciou Adobe Reader X alebo aplikácia Acrobat 9 s aplikáciou Reader XI a tak ďalej. Ďalšie informácie o paralelných inštaláciách nájdete v tejto _skTechnickej poznámke.

Predvoľby pre Internet

Štandardne zobraziť v režime čítania

Túto voľbu vyberte, ak chcete dokumenty PDF zobraziť v prehľadávači bez menu, tabiel či panelov s nástrojmi.

Povoliť rýchle zobrazovanie z webu

Túto voľbu vyberte, ak chcete povoliť preberanie dokumentov PDF, ktoré boli uložené s povoleným rýchlym zobrazovaním z webu, po jednej strane. Pri zapnutom rýchlom zobrazovaní z webu môže webový server poslať namiesto celého dokumentu PDF iba požadovanú stranu.

Povoliť špekulatívne sťahovanie v pozadí

Túto voľbu vyberte, ak chcete povoliť, že prehľadávač môže pokračovať v preberaní strán dokumentu PDF z webu aj po zobrazení prvej strany.

Rýchlosť pripojenia

Vyberte rýchlosť pripojenia z menu. Rýchlosť pripojenia pomáha aplikácii Acrobat alebo iným médiám plynulo zobrazovať obsah pri jeho načítavaní z Internetu.

Nastavenie Internetu [alebo Sieťové nastavenia]

Kliknutím otvoríte dialógové okno alebo panel Internetu alebo sieťového pripojenia vášho počítača. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi k vášmu operačnému systému alebo vám ich dá váš poskytovateľ služieb internetu alebo správca miestnej siete.

Opätovné otvorenie súborov PDF z poslednej relácie aplikácie Acrobat

Aplikácia Acrobat môže pri spustení automaticky opätovne otvoriť súbory PDF z poslednej relácie. Ak chcete nastaviť predvoľby, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Predvoľby z ponuky hamburger (Windows) alebo Acrobat/Acrobat Reader(macOS) v ľavom hornom rohu.

 2. V ľavom paneli dialógového okna Predvoľby vyberte položku Všeobecné a potom vyberte možnosť Otvoriť PDF súbory z poslednej relácie pri spustení Acrobatu..

  Otvoriť súbory PDF z poslednej relácie pri spustení aplikácie Acrobat

 3. Vyberte OK.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?