Zobrazenie spôsobu predtlače farieb (Acrobat Pro)

Náhľad predtlače poskytuje na obrazovke simuláciu, ktorá aproximuje prelínanie a predtlač na výstupe s farebnými výťažkami. Efekty predtlače je možné simulovať aj pri výstupe na tlačové zariadenie so zloženými farbami. Obidve tieto metódy sú užitočné na kontrolu dokumentov so separovanými farbami.

kresba na obrazovke (vľavo) a vytlačená kresba (vpravo)
Porovnanie vzhľadu kresby na obrazovke (vľavo) a vytlačenej kresby (vpravo).

Správa farieb (Acrobat Pro)

Keď tlačíte dokument RGB alebo CMYK so správou farieb, môžete určiť ďalšie voľby správy farieb, aby ste zachovali rovnaké farby vo výstupe. Predpokladajme napríklad, že dokument obsahuje profil prispôsobený pre výstup na osvit, ale vy chcete vytlačiť kontrolný nátlačok farieb na stolnej tlačiarni. Na paneli Správa farieb v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače môžete dočasne previesť farby dokumentu do farebného priestoru stolnej tlačiarne. Pri tlači sa použije profil stolnej tlačiarne namiesto súčasného profilu dokumentu. Navyše môžete dáta farieb posielať do tlačiarne ako RGB hodnoty s použitím rôznych profilov RGB.

O zloženej tlači (Acrobat Pro)

Keď tlačíte farebné PDF, vytlačia sa všetky farby použité v súbore na jednom tlačovom výťažku. Tento proces sa nazýva zložená tlač. Voľby dostupné na paneli Výstup v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače závisia od vybratej tlačiarne.

Grafické návrhy, ktoré sa budú komerčne reprodukovať a obsahujú viac ako jednu farbu, sa musia tlačiť na samostatné tlačové dosky (pre každú farbu jedna tlačová doska). Tento proces sa nazýva separácia farieb. Ak vytvárate farebné výťažky, môžete vytlačiť zložený skúšobný výtlačok (farebný alebo v stupňoch sivej), aby ste skontrolovali svoju prácu.

Pri tlači zložených farieb odporúčame postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:

 • Všetky vybraté voľby predtlače sa vytlačia správne iba na tlačiarni, ktorá podporuje predtlač. Pretože väčšina stolných tlačiarní predtlač nepodporuje, môžete simulovať efekty predtlače tým, že vyberiete voľbu Simulovať predtlač na paneli Výstup v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače. Keď vyberiete voľbu Simulovať predtlač, prevedú sa pre tlač priame farby na výťažkové farby. Ak chcete použiť súbor pre konečný výstup, nevyberajte túto voľbu.

 • Keď tlačíte na čiernobielej tlačiarni, vytvorí sa zložená verzia strán v odtieňoch sivej (ak nevyberiete voľbu Tlačiť farby ako čiernu v hlavnom tlačovom dialógovom okne – s touto voľbou sa tlačia všetky farby ako čierna). Ak dokument obsahuje farby, použije sa na simuláciu určitej farby vizuálne správny odtieň sivej. Napríklad sivá, ktorá simuluje 20 % odtieň žltej, je svetlejšia ako 20 % odtieň čiernej, pretože žltá je vizuálne svetlejšia ako čierna.

Poznámka:

Pripomíname, že i farebné tlačiarne sa podobne ako monitory výrazne líšia v kvalite reprodukcie farieb; preto najlepším spôsobom, ako overiť vzhľad výsledného výstupu, sú kontrolné výtlačky od poskytovateľa služieb.

 1. Vyberte Súbor > Tlačiť a vyberte tlačiareň.
 2. Určite voľby spracovania strán.
 3. V menu Poznámky a formuláre zvoľte položku Dokument a pečiatky, aby sa tlačil všetok viditeľný obsah.
 4. Kliknite na Ďalšie voľby a v ľavej časti dialógového okna vyberte Výstup.
 5. Vyberte voľbu zložených farieb z menu Farby.
 6. Zadajte ďalšie voľby farieb a výstupu a kliknite na tlačidlo OK.
 7. Ak dokument obsahuje objekty s nastavením priehľadnosti, zvoľte voľbu v menu Prednastavenie zlúčenia priehľadnosti.
 8. (Len pre PostScriptovú tlač) Určite voľby na paneli Voľby PostScriptu.

O výťažkoch (Acrobat Pro)

Ak chcete dosiahnuť výťažky vysokej kvality, pomôže vám, ak sa oboznámite so základmi tlače vrátane čiarových rastrov, rozlíšenia, výťažkových farieb a priamych farieb.

Ak využívate služby poskytovateľa tlačových služieb, ktorý vytvára farebné výťažky, mali by ste úzko spolupracovať s jeho expertmi pred začiatkom každej zákazky a v priebehu celého procesu.

Na reprodukciu farebných obrázkov a obrázkov so súvislými tónmi tlačiarne zvyčajne rozdelia obrázok na štyri platne – jednu platňu pre azúrovú (C), žltú (Y), purpurovú (M) a čiernu (K) časť obrázka. Keď sa vytlačia pomocou príslušnej tlačovej farby a zarovnané s ostatnými farbami, kombináciou týchto farieb vznikne reprodukcia pôvodného obrázka. Proces rozdelenia obrázka na dve alebo viac farieb sa nazýva separácia farieb a filmy, z ktorých sa vytvárajú platne, sa nazývajú výťažky.

Zložené farby (naľavo) a výťažky (napravo)
Zložené farby (naľavo) a výťažky (napravo)

Acrobat podporuje separácie na hostiteľovi a separácie In-RIP (v RIPe). Hlavný rozdiel medzi nimi je v tom, kde sa výťažky vytvárajú – na hostiteľskom počítači (systém používa Acrobat a ovládač tlačiarne) alebo v RIPe výstupného zariadenia.

Pre separácie na hostiteľovi vytvára aplikácia Acrobat PostScriptové informácie pre každý s požadovaných výťažkov pre dokument a posiela tieto informácie na výstupné zariadenia. Pre separácie In-RIP vykonáva separáciu súboru RIP. To často zaberie menej času než vytváranie výťažkov na hostiteľovi, ale vyžaduje to výstupné zariadenia s PostScriptom 3 s možnosťou separácií In-RIP. Pre vytváranie separácií in-RIP musíte mať súbor PPD, ktorý podporuje separácie in-RIP, a ľubovoľné výstupné zariadenia s PostScriptom 3 alebo zariadenie s PostScriptom Level 2, ktorého RIP podporuje separácie in-RIP.

Príprava na tlač výťažkov

Pred tlačou výťažkov urobte nasledujúce úkony:

Poznámka:

Ak využívate služby poskytovateľa tlačových služieb, ktorý vytvára farebné výťažky, mali by ste spolupracovať s ich expertmi pred začiatkom každej zákazky a v priebehu celého procesu.

 1. Vyberte Súbor > Tlačiť a vyberte tlačiareň.
 2. Vyberte voľbu z menu Poznámky a formuláre.
 3. Vyberte rozsah tlače strán a voľby spracovania strán.
 4. Kliknite na Ďalšie voľby.
 5. Ak ste vytvorili vlastný súbor nastavení tlačiarne s požadovaným nastavením, vyberte ho v menu Nastavenia v hornej časti dialógového okna Ďalšie nastavenie tlače.
 6. Vľavo vyberte Výstup a potom vyberte voľbu z menu Farby:
  • Vyberte Separácie, ak PPD nepodporuje separácie In-RIP.

  • Vyberte separácia In-RIP, ak PPD podporuje separácie In-RIP. Zobrazia sa voľby pre presahy. Z menu Presahy vyberte Adobe In-RIP alebo Vypnuté. Ak ste vybrali položku Adobe In-RIP, kliknite na tlačidlo Prednastavenie presahov a zvoľte požadované prednastavenie. Kliknite na OK.

 7. Zadajte nastavenie pre hustotu poltónového rastra a uhol, na ktorý sa otočí poltónový raster vybratej tlačovej farby.
 8. Ak dokument obsahuje objekty s nastavením priehľadnosti, zvoľte voľbu v menu Prednastavenie zlúčenia priehľadnosti.
 9. V položke Správca tlačových farieb zrušte výber všetkých farieb, ktoré nechcete separovať.

  Na začiatku zoznamu výťažkov sa vždy zobrazia štyri výťažkové farby (azúrová, purpurová, žltá a čierna), pod nimi sú priame farby v abecednom poradí.

 10. Kliknite na tlačidlo Správca tlačových farieb, ak chcete zmeniť nastavenie tlačových farieb pre separáciu farieb.
 11. Vľavo kliknite na položku Značky a spadávky a vyberte možnosť Všetky značky.
 12. Vľavo kliknite na položku Voľby PostScriptu a vyberte požadované nastavenia. Kliknutím na OK zatvorte dialógové okno a potom ďalším kliknutím na OK vytlačte výťažky.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o kvalitnej komerčnej tlači dokumentov PDF nájdete v týchto zdrojoch:

 

Potvrdenie prítomnosti informácií o vytváraní presahov (Acrobat Pro)

Ak posielate súbory PDF poskytovateľovi tlačových služieb, môžete v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu určiť, či súbor PDF obsahuje informácie o vytváraní presahov (trappingu). Tento detail môže pomôcť zaistiť, aby poskytovateľ služieb k súboru nepridal potenciálne konfliktné príkazy pre vytváranie presahov . Informácie o vytváraní presahov môžu byť importované spolu s ďalšími PostScriptovými informáciami zo zdrojovej aplikácie alebo môžu byť vytvorené v aplikácii Acrobat pomocou prednastavených presahov, podporovaného Adobe In-RIP Trappingom.

 1. Otvorte súbor PDF a vyberte Súbor > Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Ďalšie voľby.
 3. Vyberte voľbu z menu Presahy a kliknite na tlačidlo OK.

  Áno

  Súbor obsahuje informácie o vytváraní presahov (trappingu).

  Nie

  Súbor neobsahuje informácie o vytváraní presahov.

  Neznámy

  Nie je známe, či súbor obsahuje informácie o vytváraní presahov.

Uloženie výťažkov ako PostScriptu (Acrobat Pro)

Podľa dostupného prepress softvéru môže byť poskytovateľ služieb schopný vykonať niektoré predtlačové operácie, napríklad vytvorenie presahov (trapping), vyradenie strán, separácia a OPI náhrady vo formáte RIP výstupného zariadenia. Poskytovateľ služieb preto môže chcieť, aby ste mu skôr ako predseparovaný PostScriptový súbor predali zložený PostScriptový súbor dokumentu optimalizovaný pre in-RIP separácie.

Pri uložení súboru ako PostScriptu sa uloží tiež nastavenie výťažkov, informácie PPD a všetky prevody farieb, ktoré boli definované v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače.

Najlepšie výsledky pri generovaní PostScriptu na opätovné použitie v pracovnom postupe získate, keď namiesto tlače do súboru použijete príkaz Uložiť ako.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online