Príručka používateľa Zrušiť

Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

V rámci portfólia PDF môžete čiastkové súbory usporiadať a zobraziť ich náhľad, a môžete ich tiež otvoriť, upraviť a uložiť v ich natívnej aplikácii. Niektoré typy súborov vyžadujú, aby ste mali v počítači nainštalovanú ich natívnu aplikáciu.

Zobrazenie súborov v zozname

V otvorenom portfóliu kliknite na položky Zobraziť > Portfólio > Podrobnosti. Zoznam čiastkových súborov v portfóliu PDF sa zobrazí pod sekundárnym panelom s nástrojmi. Ak chcete podrobnosti súborov usporiadať vzostupne alebo zostupne, kliknite na názov stĺpca. Ak chcete zmeniť poradie na opačné, znova kliknite na stĺpec.

Úprava podrobností súboru v zozname (Acrobat Pro)

 1. V otvorenom portfóliu kliknite na položky Zobraziť > Portfólio > Podrobnosti.


 2. Na table so zoznamom súborov vykonajte niektorý z nasledujúcich úkonov:

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť stĺpec v zozname, kliknite pravým tlačidlom, vyberte položku Zobraziť a zvoľte názov stĺpca.

  • Ak chcete usporiadať požadované stĺpce vzostupne alebo zostupne, kliknite na nadpis stĺpca. Ak chcete zmeniť poradie na opačné, znova kliknite na stĺpec

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť informácie o súbore, kliknite pravým tlačidlom na názov súboru a zvoľte možnosť Upraviť hodnotu a následne vyberte typ informácií, ktoré chcete aktualizovať. Ak chcete napríklad pridať k súboru popisné informácie, kliknite pravým tlačidlom na názov súboru a vyberte položky Upraviť hodnotu > Popis. V dialógovom okne Upraviť popis zadajte popis súboru.

  • Ak chcete pridať stĺpec, kliknite pravým tlačidlom a vyberte položku Vlastnosti portfólia. V dialógovom okne Vlastnosti portfólia kliknite na položku Pridať, napíšte názov stĺpca, ktorý chcete pridať, a kliknite na položku OK.

  • Ak chcete odstrániť voliteľné stĺpce, otvorte dialógové okno Vlastnosti portfólia, vyberte názov stĺpca, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na možnosť Odstrániť. Povinné stĺpce, ako napríklad Názov, Upravené, Veľkosť a Vytvorené, nie je možné odstrániť.

  • Ak chcete zmeniť poradie v stĺpci, otvorte dialógové okno Vlastnosti portfólia, vyberte názov stĺpca a kliknite na tlačidlo nahor alebo nadol. Stĺpec môžete presunúť aj myšou na paneli so zoznamom súborov.

  • Ak chcete zmeniť poradie súborov, pozrite si časť Usporiadanie, filtrovanie a zmena poradia súborov alebo priečinkov.

Pridanie súborov a priečinkov do portfólia PDF

Súbory a priečinky môžete pridať do existujúceho portfólia PDF v režime Rozloženie (Náhľad) alebo v režime Podrobnosti (zobrazenie zoznamu súborov).

 1. Na sekundárnom paneli kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory alebo položku Pridať priečinok.

  Súbory alebo priečinky môžete prípadne pridať aj týmito spôsobmi:

  • V zobrazení Rozloženie kliknite pravým tlačidlom na ľavý panel a vyberte položku Vytvoriť priečinok. Prípadne, ak ste v zobrazení Podrobnosti, kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom súborov a vyberte položku Vytvoriť priečinok.

  • Ak chcete pridať súbory zo svojho počítača, potiahnite súbory alebo priečinky na ľavý panel (zobrazenie Rozloženie) alebo panel so zoznamom súborov (zobrazenie Podrobnosti). Potiahnutím súboru alebo priečinku na priečinok ho môžete pridať do svojho portfólia.

Poznámka:

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, čiastkových súborov by nemalo byť viac ako 15 a ich celková veľkosť by mala byť menšia ako 50 MB.

Odstránenie súborov a priečinkov z portfólia PDF

Ak odstránite priečinok, všetky súbory v ňom obsiahnuté sa odstránia z portfólia PDF.

 1. Vyberte jeden alebo viacero súborov alebo priečinkov v portfóliu PDF a stlačte kláves Delete (Odstrániť). Prípadne kliknite na ikonu Odstrániť súbor na sekundárnom paneli.

Zmena usporiadania súborov a priečinkov v portfóliu PDF

Na ľavej navigačnej table môžete súbory potiahnuť a pustiť do nasledujúceho:

 • Zmeňte usporiadanie súborov v priečinku portfólia PDF.
 • Potiahnite súbory do priečinkov alebo priečinok do iného priečinka v prípade, že oba sú na rovnakej úrovni alebo v rovnakom priečinku.

Usporiadanie, filtrovanie a zmena poradia súborov alebo priečinkov (Acrobat Pro)

Čiastkové súbory sú pri predvolenom nastavení usporiadané abecedne podľa názvu súboru. Súbory sa budú zobrazovať a tlačiť v tomto poradí.

Môžete zmeniť alebo prispôsobiť poradie, v akom sa zobrazia súbory. Súbory sa však vždy tlačia v abecednom poradí.

Poznámka:

Pri usporiadaní súborov v režime Rozloženie (Náhľad) sa zmení poradie len pre aktuálnu reláciu. Pri nasledujúcom otvorení portfólia PDF sa zobrazí v poradí špecifikovanom v dialógovom okne Vlastnosti portfólia.

 1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti portfólia.

  Poznámka:

  Ak ste v zobrazení usporiadania, kliknite pravým tlačidlom na ľavý panel a vyberte položku Vlastnosti portfólia. Prípadne, ak ste v zobrazení zoznamu súborov, kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom súborov a vyberte položku Vlastnosti portfólia.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti portfólia vykonajte niektorý z nasledujúcich úkonov:

  • Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov na paneli so zoznamom súborov, zvoľte názov stĺpca a pomocou tlačidla nahor alebo nadol zmeňte usporiadanie.

  • Ak chcete určiť poradie zobrazenia súborov pri prvom otvorení portfólia PDF, vyberte názov stĺpca v ponuke Usporiadať podľa a potom určite Poradie usporiadania. Ak chcete napríklad zobraziť súbory podľa dátumu úpravy, v ponuke Usporiadať podľa zvoľte položku Upravené a následne určite Poradie usporiadanie ako Vzostupne alebo Zostupne.

  • Ak chcete určiť spôsob zobrazenia portfólia PDF, vyberte možnosť zobrazenia v ponuke Počiatočné zobrazenie.

 3. Uložte portfólio PDF.

Otvorenie, úprava a uloženie čiastkových súborov

Čiastkový súbor môžete otvoriť, upraviť a uložiť v jeho natívnej aplikácii, pokiaľ je daná aplikácia nainštalovaná v počítači. Zmeny čiastkových súborov neovplyvnia pôvodné súbory mimo portfólia PDF.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V režime Rozloženie (Náhľad) kliknite pravým tlačidlom myši alebo so stlačeným klávesom Ctrl na súbor a vyberte možnosť Otvoriť súbor v natívnej aplikácii (v prípade iných súborov ako PDF) alebo Otvoriť súbor (v prípade súborov PDF).

  • V pravom hornom rohu okna aplikácie Acrobat kliknite na odkaz Otvoriť dokument.

  Poznámka:

  Čiastkový súbor sa otvorí v samostatnom okne. Ak je portfólio PDF zobrazené v prehliadači, súbor sa otvorí v samostatnom produkte Acrobat mimo prehliadača.

 2. Ak sa zobrazí potvrdzovacie dialógové okno, vyberte voľbu Otvoriť tento súbor alebo Vždy povoliť otváranie súborov tohto typu (ak formátu dôverujete) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Podľa potreby upravte súbor a potom ho uložte.

Úprava názvov a popisov čiastkových súborov v portfóliu PDF

 1. Otvorte panel so zoznamom súborov výberom položiek Zobraziť > Portfólio > Podrobnosti.

  V paneli so zoznamom súborov vykonajte niektorý z týchto úkonov:

  • Ak chcete upraviť zobrazený názov čiastkového súboru, kliknite pravým tlačidlom na názov súboru a vyberte položky Upraviť hodnotu > Názov. Zadajte nový názov čiastkového súboru a kliknite na položku OK. Aktualizovaný názov sa zobrazí dole v stĺpci Názov na paneli so zoznamom súborov.

  • Ak chcete upraviť popis čiastkového súboru, kliknite pravým tlačidlom na názov súboru a vyberte položky Upraviť hodnotu > Popis. Zadajte text popisu a kliknite na položku OK. Aktualizovaný popis sa zobrazí dole v stĺpci Popis na paneli so zoznamom súborov.

Extrakcia čiastkových súborov z portfólia PDF

Súbory môžete extrahovať alebo presunúť z okna portfólia PDF do počítača. Extrahovaný súbor sa neodstráni z portfólia PDF.

 1. Vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:
  • V režime Rozloženie alebo Podrobnosti kliknite pravým tlačidlom na názov čiastkového súboru a vyberte možnosť Extrahovať z portfólia.

  • Vyberte jeden alebo viac súborov a myšou ich presuňte na pracovnú plochu.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu