Príručka používateľa Zrušiť

Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

V rámci portfólia PDF môžete čiastkové súbory usporiadať a zobraziť ich náhľad a môžete ich tiež otvoriť, upraviť a uložiť v ich natívnej aplikácii. Niektoré typy súborov vyžadujú, aby ste mali v počítači nainštalovanú ich natívnu aplikáciu.

Zobrazenie súborov v zozname

Otvorte portfólio PDF. Zobrazí sa zoznam súborov čiastkových dokumentov v portfóliu PDF.

Úprava podrobností súboru v zozname (Acrobat Pro)

 1. Otvorte portfólio PDF. Zobrazí sa zoznam súborov čiastkových dokumentov v portfóliu PDF.

 2. Na table so zoznamom súborov vykonajte niektorý z nasledujúcich úkonov:

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť stĺpec v zozname, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vlastnosti portfólia. Vyberte stĺpec, ktorý chcete zobraziť, a potom vyberte položku Zobraziť.  Ak chcete stĺpec skryť, vyberte ho a potom vyberte položku Skryť. Vyberte OK
  • Ak chcete súbory usporiadať v určitom poradí, vyberte názov stĺpca. Ak chcete zmeniť poradie súborov, vyberte názov stĺpca druhýkrát.
  • Ak chcete pridať stĺpec, kliknite pravým tlačidlom a vyberte položku Vlastnosti portfólia. V dialógovom okne Vlastnosti portfólia vyberte položku Pridať, zadajte názov stĺpca, ktorý chcete pridať, a vyberte položku OK.
  • Ak chcete odstrániť voliteľné stĺpce, otvorte dialógové okno Vlastnosti portfólia, vyberte názov stĺpca, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na možnosť Odstrániť. Povinné stĺpce, ako napríklad Názov, Upravené, Veľkosť a Vytvorené, nie je možné odstrániť.
  • Ak chcete zmeniť poradie v stĺpci, otvorte dialógové okno Vlastnosti portfólia, vyberte názov stĺpca a kliknite na tlačidlo nahor alebo nadol.

Pridanie súborov a priečinkov do portfólia PDF

Do existujúceho portfólia PDF môžete pridávať súbory a priečinky.

Otvorte portfólio PDF, kliknite pravým tlačidlom myši na okno portfólia PDF a vyberte položku Pridať súbory , ak chcete pridať súbor alebo Pridať priečinok , ak chcete pridať priečinok.

Prípadne môžete pridať súbory alebo priečinky z počítača tak, že do PDF portfólia potiahnete ľubovoľné súbory alebo priečinky. Potiahnutím súboru alebo priečinku na priečinok ho môžete pridať do svojho portfólia.

Môžete tiež vytvoriť a pridať nový priečinok v Portfóliu. Kliknite pravým tlačidlom myši na otvorené okno PDF Portfólia a vyberte položku Vytvoriť priečinok.

Poznámka:

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, čiastkových súborov by nemalo byť viac ako 15 a ich celková veľkosť by mala byť menšia ako 50 MB.

Odstránenie súborov a priečinkov z portfólia PDF

Ak odstránite priečinok, všetky súbory v ňom obsiahnuté sa odstránia z portfólia PDF.

Vyberte jeden alebo viacero súborov alebo priečinkov v portfóliu PDF a stlačte kláves Delete. Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť Áno

Zmena usporiadania súborov a priečinkov v portfóliu PDF

V stĺpci Názov môžete potiahnutím súborov alebo priečinkov vykonať nasledujúce kroky:

 • Zmeňte usporiadanie súborov v priečinku portfólia PDF.
 • Pretiahnite súbory do priečinkov alebo priečinky do iných priečinkov, ak sú oba na rovnakej úrovni alebo v rovnakom priečinku.

Usporiadanie, filtrovanie a zmena poradia súborov alebo priečinkov (Acrobat Pro)

Čiastkové súbory sú pri predvolenom nastavení usporiadané abecedne podľa názvu súboru. Súbory sa budú zobrazovať a tlačiť v tomto poradí.

Môžete zmeniť alebo prispôsobiť poradie, v akom sa zobrazia súbory. Súbory sa však vždy tlačia v abecednom poradí.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na otvorené okno PDF portfólia a vyberte položku Vlastnosti portfólia.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti portfólia vykonajte niektorý z nasledujúcich úkonov:

  • Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov na paneli so zoznamom súborov, zvoľte názov stĺpca a pomocou tlačidla nahor alebo nadol zmeňte usporiadanie.

  • Ak chcete určiť poradie zobrazenia súborov pri prvom otvorení portfólia PDF, vyberte názov stĺpca v ponuke Usporiadať podľa a potom určite Poradie usporiadania. Ak napríklad vyberiete možnosť Upravené v ponuke Zoradiť podľa, aby sa súbory zobrazovali podľa dátumu ich úpravy, a potom určte Poradie usporiadanie ako Vzostupne alebo Zostupne.

 3. Uložte portfólio PDF.

Otvorenie, úprava a uloženie čiastkových súborov

Čiastkový súbor môžete otvoriť, upraviť a uložiť v jeho natívnej aplikácii, pokiaľ je táto aplikácia nainštalovaná v počítači. Zmeny čiastkových súborov neovplyvnia pôvodné súbory mimo vášho portfólia PDF.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte položku Otvoriť súbor v natívnej aplikácii (pri iných súboroch ako PDF) alebo Otvoriť súbor (pri súboroch PDF).

  • V pravom hornom rohu vyberte položku Otvoriť dokument.

  Poznámka:

  Čiastkový súbor sa otvorí v samostatnom okne. Ak si prezeráte portfólio PDF v prehliadači, súbor sa otvorí v samostatnom produkte Acrobat mimo prehliadača.

 2. Ak sa zobrazí potvrdzovacie dialógové okno, vyberte voľbu Otvoriť tento súbor alebo Vždy povoliť otváranie súborov tohto typu, ak formátu dôverujete, kliknite na tlačidlo OK.

 3. Podľa potreby upravte súbor a potom ho uložte.

Extrakcia čiastkových súborov z portfólia PDF

Súbory môžete extrahovať alebo presunúť z okna portfólia PDF do počítača. Extrahovaný súbor sa neodstráni z portfólia PDF.

Kliknite pravým tlačidlom myši na názov súboru súčasti a vyberte možnosť Extrahovať z portfólia. Prípadne vyberte jeden alebo viac súborov a potom ich potiahnite na pracovnú plochu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?