Príručka používateľa Zrušiť

Zobrazenie dokumentov PDF a predvolieb zobrazenia

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Inštalácia a nastavenie služby Adobe Acrobat Sign pre Salesforce

Správa používateľov v službe Adobe Acrobat Sign pre Salesforce

Správa zmlúv v službe Adobe Acrobat Sign pre Salesforce

 • Prezeranie súborov PDF v režime čítania alebo v režime celej obrazovky
 •   
 • Zobrazenie súborov PDF
 •   
 • Predvoľby zobrazenia dokumentov PDF

Počiatočné zobrazenie PDF závisí od toho, ako tvorca dokumentu nastavil jeho vlastnosti. Dokument sa môže napríklad otvoriť na určitej strane alebo s určitým zväčšením.

Zobrazenie dokumentov PDF v režime čítania

Pri čítaní dokumentu môžete skryť všetky panely s nástrojmi a pracovné tably, aby ste maximalizovali oblasť zobrazenia na obrazovke.

Základné ovládacie prvky čítania, napríklad navigácia na strane a zväčšovanie, sa zobrazia na polopriehľadnom plávajúcom paneli s nástrojmi v spodnej časti okna.

 • Ak chcete aktivovať režim čítania, zvoľte možnosť Zobrazenie > Režim čítania alebo kliknite na tlačidlo Režim čítania na plávajúcom paneli s nástrojmi.

 • Ak chcete obnoviť predchádzajúce zobrazenie pracovnej plochy, znova zvoľte možnosť Zobrazenie > Režim čítania. Tiež môžete kliknúť na tlačidlo Zbaliť na plávajúcom paneli s nástrojmi.

Plávajúci panel s nástrojmi v Režime čítania
Režim čítania s plávajúcim panelom

Prezeranie PDF v režime Na celú obrazovku

V režime Na celú obrazovku sa zobrazí iba dokument. Lišta menu, panely s nástrojmi, pracovné tably a ovládacie prvky okna sa skryjú. Autor dokumentu PDF môže nastaviť, aby sa dokument PDF otváral v režime Na celú obrazovku, alebo môžete toto zobrazenie nastaviť sami.Režim Na celú obrazovku sa často používa pre prezentácie, niekedy aj s automatickým prechodom stranami a prechodmi.

V režime Na celú obrazovku zostáva ukazovateľ aktívny, takže môžete vyberať prepojenia a otvárať poznámky. Existujú dva spôsoby prechádzania dokumentom PDF v režime Na celú obrazovku. Môžete použiť klávesové skratky príkazov na navigáciu a zväčšenie alebo môžete nastaviť predvoľby režimu Na celú obrazovku tak, aby sa zobrazili navigačné tlačidlá režimu Na celú obrazovku, a potom môžete vybrať tieto tlačidlá a meniť strany alebo ukončiť režim Na celú obrazovku.

Vo vydaní aplikácie Acrobat z októbra 2019 môžete otvoriť recenzované súbory PDF v režime Na celú obrazovku. Pomôže vám to sústrediť sa na obsah a prijaté poznámky. Ak chcete prejsť do režimu Na celú obrazovku, použite klávesovú skratku – Ctrl + L.

Nastavenie predvolieb navigačnej lišty pre režim Na celú obrazovku

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Na celú obrazovku.
 2. Vyberte položku Zobraziť navigačnú lištu a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zvoľte možnosť Zobrazenie > Režim na celú obrazovku.

Navigačná lišta Na celú obrazovku obsahuje tlačidlá Predchádzajúca strana , Nasledujúca strana  a Ukončiť režim na celú obrazovku . Tieto tlačidlá sa zobrazujú v ľavom dolnom rohu pracovnej plochy.

Čítanie dokumentu v režime Na celú obrazovku

Ak sa nezobrazí navigačná lišta pre režim Na celú obrazovku, dokumentom PDF môžete prechádzať pomocou klávesových skratiek.

Poznámka:

Ak máte nainštalované dva monitory, režim Na celú obrazovku sa môže niekedy zobraziť len na jednom z nich. Ak chcete prechádzať stranami dokumentu, kliknite na obrazovku, na ktorej je zobrazená strana v režime Na celú obrazovku.

 1. Zvoľte Zobrazenie > Režim na celú obrazovku.
 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete prejsť na nasledujúcu stranu, stlačte kláves Enter, Page Down alebo kláves so šípkou dolu alebo so šípkou doprava.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stranu, stlačte Shift+Enter, Page Up alebo kláves so šípkou hore alebo so šípkou doľava.

 3. Ak chcete zavrieť režim Na celú obrazovku, použite klávesovú skratku Ctrl+L alebo kláves Esc. (V predvoľbách režimu Na celú obrazovku musí byť vybratá voľba Ukončiť klávesom Escape.)
Poznámka:

Ak chcete zobraziť nástroj Na celú obrazovku na paneli s nástrojmi Bežné nástroje, kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi a vyberte možnosť Zobraziť nástroje zobrazenia strany > Režim na celú obrazovku. Potom kliknutím na nástroj Na celú obrazovku prepnite zobrazenie do režimu Na celú obrazovku.

Zachovanie aktuálneho stavu tably nástrojov v aplikácii Acrobat Reader

Ak chcete zachovať aktuálny stav tably nástrojov v aplikácii Acrobat Reader, postupujte podľa uvedených krokov.

Veľkosť zobrazenia v aplikácii Acrobat

Môžete upraviť veľkosť zobrazenia vášho dokumentu PDF pre jednoduchšie čítanie podľa zariadenia, ktoré používate. Prejdite na položku Zobraziť > Veľkosť zobrazenia a potom podľa potreby vyberte možnosť Malá, Štandardná alebo Veľká.

Upravenie veľkosti zobrazenia

Motívy zobrazenia v aplikácii Acrobat

Nastavením motívov zobrazenia môžete zmeniť celkový vzhľad a dojem z aplikácie Acrobat. Ak si chcete zvoliť motív, prejdite na položky Zobrazenie > Motív zobrazenia a potom vyberte jeden z motívov uvedených nižšie:

 • Motív systému – Keď si zvolíte možnosť Motív systému, aplikácia Acrobat zmení používateľské rozhranie podľa motívu operačného systému. Ak sa motív operačného systému zmení v čase, keď je spustená aplikácia Acrobat, aktualizuje sa aj motív aplikácie Acrobat.
 • Svetlo sivá – predvolený motív používaný v aplikácii Acrobat je svetlosivý. Všetky prvky používateľského rozhrania a pozadie dokumentu sa zobrazia svetlosivou.
 • Tmavo sivá – nastavením motívu na možnosť Tmavo sivá sa zlepší vizuálna ergonómia vďaka menšiemu namáhaniu očí a zlepší sa používanie obrazovky v tmavých prostrediach – a zároveň sa šetrí energia batérie. Tmavý motív je teraz rozšírený aj na hornú ponuku, kontextovú ponuku na stránke, posúvač a tablu poznámok.
Motívy zobrazenia

Predvoľby zobrazenia dokumentov PDF

Dialógové okno Predvoľby slúži na definovanie predvoleného usporiadania strán a na prispôsobenie vašej aplikácie mnohými ďalšími spôsobmi. Informácie o zobrazovaní dokumentov PDF zistite podľa možností predvolieb v kategóriách Dokumenty, Celá obrazovka, Všeobecné, Zobrazenie strán a 3D a multimédiá.

Nastavenia predvolieb určujú, ako sa bude aplikácia pri používaní správať. Nie sú spojené so žiadnym konkrétnym dokumentom PDF. Ak chcete otvoriť dialógové okno Predvoľby, vyberte položky Úpravy Predvoľby (Windows) alebo Acrobat/Adobe Acrobat Reader Predvoľby (macOS).

Poznámka:

Ak nainštalujete nejaké zásuvné moduly od iného výrobcu, nastavte tieto predvoľby pomocou ponuky Predvoľby tretích strán.

Dialógové okno predvolieb aplikácie Acrobat

Predvoľby dokumentov

Otvoriť nastavenie

 • Pri ďalšom otváraní dokumentov obnoviť posledné nastavenie zobrazenia: Určuje, či sa dokumenty automaticky otvárajú na naposledy zobrazenej strane.
 • Otvoriť prepojenia na iné dokumenty v  rovnakom  okne: Otvorený dokument sa zatvorí a v rovnakom okne sa otvorí dokument, na ktorý odkazuje prepojenie. Tým sa minimalizuje počet otvorených okien. Ak je dokument, na ktorý odkazuje odkaz, už otvorený v inom okne, súčasný dokument sa nezatvorí, keď kliknite na odkaz do otvoreného dokumentu. Ak túto voľbu nevyberiete, otvorí sa nové okno vždy, keď kliknite na odkaz do iného dokumentu.
 • Povoliť nastavenie stavu vrstvy podľa informácií používateľa: Umožňuje autorovi dokumentu PDF s vrstvami určiť viditeľnosť vrstiev na základe informácií od používateľa.
 • Povoliť v dokumente skrytie panela s ponukami, nástrojovej lišty a ovládacích prvkov okna: Umožňuje určiť, či sa pri otvorení dokumentu PDF má skryť panel s ponukami, panel s nástrojmi a ovládacie prvky okna.
 • Ako názov dokumentu vždy použiť názov súboru: Umožňuje ako názov dokumentu použiť názov súboru. (Táto voľba nie je štandardne zvolená.)
 • Počet dokumentov v zozname naposledy použitých: Nastavenie maximálneho počtu dokumentov, ktoré sa zobrazia v ponuke Súbor.

Uložiť nastavenia

 • Automaticky ukladať zmeny dokumentu do dočasného súboru každých _ minút: Určuje, ako často má aplikácia Acrobat automaticky ukladať zmeny do otvoreného dokumentu.
 • Uložiť ako optimalizuje pre rýchle zobrazovanie z webu: Zmení štruktúru dokumentu PDF pre preberanie z webového servera po stranách.
 • Vždy zmenšiť veľkosť súborov väčších ako 10 MB: Zmenší veľkosť súboru PDF automaticky, ak veľkosť súboru presahuje 10 MB.

Režim zobrazenia PDF/A

 • Zobraziť dokumenty v režime PDF/A určuje, kedy sa má použiť tento režim zobrazenia: Nikdy alebo Iba pre dokumenty PDF/A.

Skryté informácie

Hľadá v dokumente PDF položky, ktoré nemusia byť viditeľné, napríklad metadáta, priložené súbory, poznámky, skrytý text a vrstvy. Výsledky hľadania sa zobrazia v dialógovom okne a používateľ môže odstrániť ľubovoľný typ položiek, ktorý sa v ňom zobrazí.

 • Odstrániť skryté informácie pri zatváraní dokumentu (Nie je predvolene vybraté.)
 • Odstrániť skryté informácie pri odosielaní dokumentu e-mailom (Nie je predvolene vybraté.)

Redigovanie

 • Pri uložení použitých značiek redigovania prispôsobiť názov súboru: Určuje predponu alebo príponu, ktorá sa má použiť pri ukladaní súboru, v ktorom sa použili značky redigovania.
 • Vybrať lokalizáciu pre vzory vyhľadania a redigovania: Určuje, ktorá nainštalovaná jazyková verzia aplikácie Acrobat sa má použiť pre vzory. Ak ste napríklad nainštalovali anglickú aj nemeckú verziu, môžete vybrať jeden z týchto jazykov pre vzory. V dialógových oknách Prehľadať a Redigovanie sa zobrazí voľba Vzory.

Predvoľby režimu Na celú obrazovku

Nastavenie režimu Na celú obrazovku

 • Len aktuálny dokument: Určuje, či je zobrazenie obmedzené na jeden dokument PDF.
 • Vyplniť obrazovku jednou stranou: Nastaví zobrazenie strany tak, aby jedna strana pokryla maximálnu možnú plochu obrazovky.
 • Upozorniť, keď dokument vyžaduje režim Na celú obrazovku: Pred prechodom do režimu Na celú obrazovku zobrazí správu. Zvolením tejto voľby zmeníte v tejto správe predchádzajúce zaškrtnutie voľby Nabudúce túto správu nezobrazovať.
 • Ktorý monitor použiť: Špecifikuje monitor, na ktorom sa zobrazí dokument v režime Na celú obrazovku (pre používateľov, ktorí majú nakonfigurovaných viac monitorov).

Navigácia v režime Na celú obrazovku

 • Ukončenie klávesom Escape: Umožňuje ukončiť režim Na celú obrazovku stlačením klávesu Esc. Ak táto voľba nie je vybratá, môžete na ukončenie použiť klávesovú skratku Ctrl+L.
 • Zobraziť navigačnú lištu: Zobrazí minimálnu navigačnú lištu bez ohľadu na nastavenia dokumentu.
 • Kliknutie ľavým tlačidlom prejde o stranu dopredu, pravým tlačidlom o stranu dozadu: Umožňuje prechádzať dokumentom Adobe PDF po stranách kliknutím myši. Dokumentom môžete prechádzať tiež stlačením klávesu Return, Shift+Return (ak sa chcete vrátiť späť) alebo klávesov so šípkami.
 • Dookola po poslednej strane: Umožňuje prechádzať dokumentom PDF po stranách nepretržite, s návratom na prvú stranu po poslednej strane. Táto voľba sa typicky používa pri nastavení zobrazenia pre informačný stánok.
 • Dopredu po každých _ sekundách: Určuje, či sa má automaticky prejsť na ďalšiu stranu po nastavenom počte sekúnd. Aj keď je nastavené automatické prechádzanie na ďalšie strany, môžete prechádzať stranami dokumentu pomocou myši alebo pomocou klávesových skratiek.

Vzhľad v režime Na celú obrazovku

 • Farba pozadia Určuje farbu pozadia okna v režime Na celú obrazovku. Na prispôsobenie farby pozadia môžete vybrať farbu na palete farieb.
 • Kurzor myši: Určuje, či chcete pri používaní režimu Na celú obrazovku zobraziť alebo skryť kurzor.

Prechody v režime Na celú obrazovku

 • Zakázať všetky prechody strán: Odstráni prechodové efekty z prezentácií, ktoré prehliadate v režime Na celú obrazovku.
 • Predvolený prechod: Určuje prechodový efekt, ktorý sa použije, keď prejdete na inú stranu v režime Na celú obrazovku a v dokumente nie je nastavený žiadny prechodový efekt.
 • Smer: Určuje smer postupu vybratého predvoleného prechodu na obrazovke, napríklad Dole, Vľavo, Vodorovne atď. Dostupné voľby sa líšia podľa prechodu. Ak vybratý predvolený prechod neovplyvňuje žiadne smerové voľby, táto voľba nebude dostupná.
 • Smer navigácie: Napodobuje postup používateľa v prezentácii, napríklad pri postupe používateľa na nasledujúcu stranu zobrazí prechod zhora dole a pri kroku používateľa späť na predchádzajúcu stranu zobrazí prechod odspodu nahor. Dostupné iba pre prechody so smerovými voľbami.

  

Všeobecné predvoľby

Základné nástroje

 • Používať jednoznakové klávesové skratky na prístup k nástrojom: Umožňuje výber nástrojov jedným stlačením klávesu. Táto voľba štandardne nie je nevybratá.
 • Vytvoriť odkazy z adries URL: Určuje, či sa majú v dokumente PDF automaticky identifikovať prepojenia, ktoré neboli vytvorené pomocou aplikácie Acrobat, a či sa majú zmeniť na prepojenia, na ktoré možno kliknúť.
 • Používať nástroj ruka na výber textu a obrázkov: Umožňuje, aby nástroj ruka fungoval ako nástroj výberu, keď sa s ním v súbore Adobe PDF ukáže na text.
 • Používať nástroj ruka na čítanie článkov: Pri posunutí nad zreťazením článku zmení vzhľad kurzora nástroja ruky. Pri prvom kliknutí priblíži článok tak, aby vodorovne vyplnil tablu dokumentu; nasledujúce kliknutia sledujú zreťazenie článku.
 • Používať s nástrojom ruka zväčšovanie kolieskom myši: Zmení akciu kolieska myši z rolovania na zväčšenie.
 • Nástroj na výber vyberie obrázky pred textom: Zmení poradie, v ktorom nástroj na výber vyberá objekty.
 • Zobraziť Rýchle akcie s výberom textu: Zobraziť panel s rýchlymi akciami s výberom textu alebo obrázku.
 • Zobraziť online úložisko pri otváraní súborov: Zobrazenie cloudového úložiska v dialógovom okne otvoreného súboru.
 • Zobraziť online úložisko pri ukladaní súborov: Zobrazenie cloudového úložiska pri ukladaní súboru.
 • Otvoriť súbory PDF z poslednej relácie pri spustení aplikácie Acrobat: Opätovné otvorenie súborov PDF z poslednej relácie pri spustení aplikácie Acrobat.
 • Otvoriť dokumenty ako nové karty v rovnakom okne (vyžaduje sa opätovné spustenie): Zoskupenie viacerých otvorených dokumentov do kariet. Karty môžete tiež prichytiť alebo vytiahnuť ako samostatné okná. Vyberte kartu, potiahnite zobrazenú miniatúru mimo panelu s nástrojmi a potom kartu uvoľníte. 
 • Zobraziť výzvu pred zatvorením viacerých kariet: Pred zatvorením aplikácie Acrobat sa vyžaduje potvrdenie používateľa.
 • Zobraziť súbory označené hviezdičkou na karte Posledné: Súbory označené hviezdičkou sa zobrazia ako karty v zobrazení Domov.
 • Používať pre obrázky nástroja Obrázok pevné rozlíšenie: Nastaví rozlíšenie použité na kopírovanie obrázkov zachytených nástrojom Obrázok.
 • Povolenie miniatúrnych ukážok súborov PDF v programe Prieskumník Windows: Vyberte miniatúrne ukážky súborov PDF v programe Windows Prieskumník.
 • Dotykový režim: Slúži na nastavenie toho, či a ako prejde aplikácia Acrobat do dotykového režimu v prípade zariadení podporujúcich dotykové ovládanie. V dotykovom režime sa tlačidlá na paneli s nástrojmi, panely aj menu posunú o kúsok ďalej od seba, aby sa uľahčil výber pomocou prstov. Režim dotykového čítania optimalizuje zobrazovanie a podporuje väčšinu najbežnejších gest.
 • Upraviť podľa rozlíšenia obrazovky (vyžaduje sa reštartovanie): Automaticky zistiť rozlíšenie obrazovky a zmeniť rozlíšenie súboru PDF na prezeranie alebo zobraziť súbor PDF tak, ako je, bez ohľadu na rozlíšenie obrazovky.

  

Upozornenie

 • Nezobrazovať upozornenia úprav: Vypína výstražné správy, ktoré by sa normálne zobrazili, keď odstránite položky, ako sú prepojenia, strany, miniatúry strán a záložky.
 • Obnoviť všetky upozornenia: Obnoví predvolené nastavenia pre upozornenia.

  

Správy od spoločnosti Adobe

 • Zobraziť správy pri spustení aplikácie Acrobat: Povolí zobrazenie marketingových správ od spoločnosti Adobe na uvítacej obrazovke pri spustení aplikácie bez otvoreného dokumentu. Kliknite na správu, ak chcete získať informácie o funkciách, aktualizáciách alebo online službách, prípadne ak chcete otvoriť element v aplikácii, napríklad pracovnú tablu. Zrušte výber tejto voľby, ak nechcete, aby sa v produkte zobrazovali marketingové správy. 
Poznámka:

Správy týkajúce sa transakcií od online služby spoločnosti Adobe nemožno vypnúť.

Spúšťanie aplikácie

 • Použiť iba certifikované zásuvné moduly: Zabezpečí, aby sa načítali len tie zásuvné moduly tretích strán, ktoré sú certifikované spoločnosťou Adobe. Položka Teraz v certifikovanom režime obsahuje v závislosti od stavu hodnotu Áno alebo Nie.
 • Skontrolovať akcelerátor grafiky 2D (len v systéme Windows): (Zobrazuje sa iba vtedy, ak hardvér počítača podporuje urýchľovanie grafiky 2D.) Ak je vybratá táto voľba, povolí sa pri otvorení prvého dokumentu využívanie hardvérového urýchľovania. Ak je výber tejto voľby zrušený, využívanie hardvérového urýchľovania sa spustí po otvorení prvého dokumentu. Táto voľba môže predĺžiť čas spúšťania, preto je predvolene nevybratá.
Poznámka:

Táto voľba je k dispozícii len vtedy, ak je v predvoľbách Zobrazenie strán vybratá voľba Urýchliť používanie grafiky 2D.

 • Vybrať ako predvolený obslužný program súborov PDF (len v systéme Windows): Určí, ktorá aplikácia sa bude používať na otváranie dokumentov PDF – Reader alebo Acrobat. Toto nastavenie sa použije, ak máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Acrobat aj Reader. V operačnom systéme Windows 7 alebo staršom používa prehliadač toto nastavenie iba vtedy, ak na zobrazovanie dokumentov PDF využíva zásuvný modul alebo doplnok Adobe. V operačnom systéme Windows 8 toto nastavenie určuje, ktorá aplikácia sa použije ako predvolená aplikácia pre dokumenty PDF, tak v operačnom systéme, ako aj vo vašom prehliadači. V systéme Windows 8 sa pred aplikovaním tejto zmeny do vášho systému zobrazí výzva, aby ste túto zmenu povolili. Po nastavení bude systém Windows 8 používať zvolenú aplikáciu PDF aj na úlohy súvisiace so súbormi PDF, ako napr. náhľad, zobrazenie miniatúr a poskytovanie informácií o súboroch.
 • Informujte ma, ak nie je Adobe Acrobat moja predvolená aplikácia pre PDF (len v systéme Windows): Ak Acrobat nie je nastavený ako predvolená aplikácia na obsluhovanie súborov PDF, zobrazí sa dialógové okno s výzvou na nastavenie programu Adobe Acrobat ako predvolenej aplikácie pre súbory PDF vždy, keď spustíte Acrobat.

Zobrazenie strán, predvoľby

Predvolené usporiadanie a zväčšenie

 • Rozloženie strán: Nastavuje rozloženie strán, ktoré sa použije na rolovanie, keď prvýkrát otvoríte dokument. Predvolené nastavenie je Automaticky. Nastavenie Rozloženie strán v ponuke Súbor > Vlastnosti > Počiatočné zobrazenie prepíše túto hodnotu.
 • Zväčšenie: Nastaví úroveň zväčšenia pre dokumenty PDF pri prvom otvorení. Predvolené nastavenie je Automaticky. Nastavenie zväčšenia v ponuke Súbor > Vlastnosti > Počiatočné zobrazenie prepíše túto hodnotu.
Poznámka:

Usporiadanie strán a zväčšenie môžu ovplyvniť dve podmienky. 1) Niekto už nastavil konkrétny dokument PDF na iné počiatočné zobrazenie pomocou položiek Súbor > Vlastnosti. 2) Je zvolená možnosť Pri otváraní dokumentov obnoviť posledné nastavenie zobrazenia v ponuke Úpravy > Predvoľby > kategória Dokumenty.

Rozlíšenie

 • Použiť systémové nastavenie: Použije systémové nastavenie pre rozlíšenie monitora.
 • Iné rozlíšenie: Nastaví rozlíšenie monitora.

Vykreslenie

 • Vyhladiť text: Určuje typ vyhladenia textu, ktorý sa má použiť.
 • Vyhladiť čiarovú grafiku: Pomocou vyhladenia odstráni ostré uhly čiar.
 • Vyhladiť obrázky: Pomocou vyhladenia minimalizuje prudké zmeny na obrázkoch.
 • Používať lokálne písma: Určuje, či aplikácia použije, alebo ignoruje lokálne písma nainštalované vo vašom systéme. Ak je táto voľba vypnutá, použijú sa pre písma, ktoré nie sú vložené do PDF, náhradné písma. Ak písmo nie je možné nahradiť, text sa zobrazí ako typografické bodky a zobrazí sa chybová správa.
 • Vylepšiť tenké čiary: Ak je vybratá táto voľba, zlepší sa viditeľnosť tenkých čiar pri zobrazení dokumentu.
 • Používať pamäť čiar: Umiestni nasledujúcu stranu do vyrovnávacej pamäte ešte skôr, ako sa zobrazí platná strana, aby sa skrátila doba potrebná na prechádzanie dokumentom po stranách.
 • Používať akcelerátor grafiky 2D (len v systéme Windows): (Zobrazuje sa iba vtedy, ak hardvér počítača podporuje urýchľovanie grafiky 2D.) Zrýchľuje zmeny mierky zobrazenia, rolovania a prekresľovania obsahu strany aj reprodukciu a manipuláciu s obsahom dvojrozmerného dokumentu PDF. Táto voľba je v predvolenom nastavení zvolená.  
Poznámka:

Ak táto voľba nie je k dispozícii v predvoľbách Zobrazenie strán, na povolenie tejto hardvérovej funkcie bude pravdepodobne potrebné aktualizovať ovládač karty GPU. Aktualizovaný ovládač si vyžiadajte od výrobcu karty alebo počítača.

Obsah a informácie strán

 • Zobrazovať veľké obrázky: Zobrazenie veľkých obrázkov. Ak je systém pomalý pri zobrazovaní strán so zložitými obrázkami, vypnite túto voľbu.
 • Používať plynulé zväčšovanie (len v systéme Windows): Ak je táto voľba vypnutá, sú vypnuté efekty animácie, čo zvyšuje rýchlosť.
 • Zobrazovať rámčeky kresby, orezanie a spadávky: Zobrazí všetky rámčeky kresby, rezania alebo spadávky definované pre dokument.
 • Zobrazovať mriežku priehľadnosti: Zobrazí mriežku za priehľadnými objektmi.
 • Používať logické čísla strán: Umožňuje použiť príkaz Číslovať strany na spojenie pozície strany v dokumente PDF s číslom vytlačeným na strane. Na paneli s nástrojmi Navigácia na strane a v dialógových oknách Prejsť na stranu a Tlačiť sa zobrazí číslo strany, za ktorým sa v zátvorkách zobrazí umiestnenie strany. Napríklad,  i  (1 z 1), ak je tlačené číslo prvej strany i. Ak táto voľba nie je vybratá, strany sa číslujú arabskými číslicami od čísla 1. Zapnutie tejto voľby pomáha zabrániť neočakávanému správaniu po kliknutí na príkaz Späť alebo Prejsť späť vo webovom prehliadači.
 • Vždy zobrazovať veľkosť strany dokumentu: Zobrazí rozmery strany vedľa vodorovného posúvača.
 • Použiť náhľad predtlače: Určuje, či je režim Náhľad predtlače zapnutý len pre súbory PDF/X, či je vždy vypnutý, vždy zapnutý alebo sa nastavuje automaticky. Ak je nastavená hodnota Automaticky, režim Náhľad predtlače sa aktivuje, ak dokument obsahuje predtlače. Režim Náhľad predtlače umožňuje zobrazenie (na obrazovke) efektov vytvorenia zástupcov tlačových farieb v tlačenom výstupe. Poskytovateľ služieb alebo tlačiareň môže napríklad vytvoriť zástupcu tlačovej farby, ak dokument obsahuje dve podobné priame farby, pričom sa vyžaduje len jedna z nich.
 • Predvolený farebný priestor zlúčenia priehľadností: Udáva predvolený farebný priestor zlúčenia priehľadností: Aktívny profil RGB alebo Aktívny profil CMYK.

Režim zobrazenia referenčných objektov XObject

 • Zobraziť ciele referenčných objektov XObject: Určuje typ dokumentov, v ktorých je možné zobraziť referenčné objekty XObject.
 • Umiestnenie odkazovaného súboru (voliteľné) Určuje umiestnenie odkazovaných dokumentov.

Dotykový režim pre tablety a mobilné zariadenia

Vďaka dotykovému režimu sa aplikácie Acrobat a Acrobat Reader ľahšie ovládajú na dotykových zariadeniach. Tlačidlá na paneli s nástrojmi, panely aj menu sa posunú o kúsok ďalej od seba, aby vám tak uľahčili ovládanie pomocou prstov. Režim dotykového čítania optimalizuje zobrazovanie a podporuje väčšinu najbežnejších gest. Aplikácie Acrobat a Acrobat Reader sa na zariadeniach ovládaných dotykom automaticky prepnú do dotykového režimu. Predvolené nastavenie predvoľby pre dotykový režim môžete zmeniť.

Zmena predvoľby pre dotykový režim

 1. Vyberte položky Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat/Adobe Acrobat Reader > Predvoľby (macOS).

 2. V časti Kategórie vyberte položku Všeobecné.

 3. V časti Základné nástroje vyberte požadované predvolené nastavenie v menu Dotykový režim.

Zmena režimu zobrazenia PDF/A

PDF/A je štandard ISO pre dlhodobú archiváciu a uchovávanie elektronických dokumentov. Dokumenty naskenované do PDF vyhovujú PDF/A. Môžete zadať, či chcete dokumenty zobraziť v tomto režime zobrazenia.

Ak otvoríte dokument kompatibilný so štandardom PDF/A v režime zobrazenia PDF/A, dokument sa otvorí v režime čítania, aby sa zabránilo jeho zmene. Na lište správ dokumentu sa zobrazí správa. Nebudete môcť vykonávať zmeny ani pridávať do dokumentu anotácie. Ak režim PDF/A vypnete, dokument môžete upravovať.

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Dokumenty.

 2. Vyberte voľbu v časti Zobrazovať dokumenty v režime PDF/A: Nikdy alebo Iba pre dokumenty PDF/A.

  Režim zobrazenia PDF/A môžete zapínať alebo vypínať zmenou tohto nastavenia predvoľby.

Zobrazenie PDF v režime hrúbky čiar

V zobrazení hrúbky čiar sa zobrazujú čiary s hrúbkami definovanými v dokumente PDF. Ak je zobrazenie hrúbky čiar vypnuté, na čiary sa aplikuje konštantná hrúbka ťahu (jeden pixel) bez ohľadu na zväčšenie. Pri tlači dokumentu sa ťah vytlačí v skutočnej hrúbke.

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Hrúbky čiar. Ak chcete zobrazenie Hrúbky čiar vypnúť, znova vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Hrúbky čiar.

Poznámka:

Pri prezeraní dokumentov PDF vo webovom prehliadači nemôžete vypnúť zobrazenie hrúbky čiar.

Zobrazenie alebo skrytie navigačnej tably, tably s nástrojmi, položiek panela s nástrojmi a ďalších položiek

Počas prezerania súboru PDF môžete vybrať zobrazenie nasledujúcich položiek pomocou ponuky Zobrazenie > Zobraziť/skryť:

 • Navigačné tably: Navigačná tabla predstavuje časť pracovného priestoru, ktorá umožňuje zobrazenie rôznych navigačných panelov. Vyberte, či sa majú zobraziť alebo skryť položky ponuky Navigácia. Ďalšie informácie o navigačnej table nájdete na stránkach s informáciami o Navigácii v súbore PDF.
 • Tabla s nástrojmi: Tabla na pravej strane aplikácie Acrobat zobrazuje často používané nástroje. Vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Tabla s nástrojmi a zbaľte tablu s nástrojmi vpravo.
 • Položky na paneli s nástrojmi: Ak chcete skryť všetky panely s nástrojmi, zvoľte možnosť Zobrazenie Zobraziť/skryť > Položky na paneli s nástrojmi > Skryť nástrojové lišty. Ak chcete obnoviť predvolenú konfiguráciu panelov s nástrojmi, zvoľte možnosť Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky na paneli s nástrojmi > Obnoviť panely s nástrojmi.
 • Ovládacie prvky strán: Môžete si vybrať, či chcete skryť ovládacie prvky strán, ako napríklad Rolovanie podľa šírky, Prispôsobenie jednej celej strane, plávajúci panel s nástrojmi a iné. Vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Ovládacie prvky strán > Zobraziť ovládacie prvky strán. Ak chcete skryť plávajúci panel s nástrojmi, vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť> Ovládacie prvky strán > Zrušiť ukotvenie.
 • Lišta menu: Ak chcete zobraziť alebo skryť lištu menu, vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť> Lišta menu. Okrem toho môžete použiť funkčný kláves klávesnice F9.
 • Popisy tlačidiel: Zobrazí popisy tlačidiel vybratého nástroja. Ak chcete zobraziť alebo skryť popisy tlačidiel vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Popisy tlačidiel.
 • Pravítka a mriežky: Pomocou mriežky môžete presne zarovnať text a objekty v dokumente. Ak chcete zobraziť alebo skryť mriežku, vyberte položky Zobrazenie Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Mriežka. Keď je mriežka zobrazená, zobrazí sa vedľa tohto príkazu zaškrtnutie. Ďalšie informácie nájdete v časti Mriežky, vodidlá a rozmery v súboroch PDF.
 • Súradnice kurzora: Súradnice kurzora zobrazujú polohu ukazovateľa v súradnicovej sústave tably dokumentu. Ak chcete zobraziť súradnice X a Y, vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Súradnice kurzora. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie súradníc kurzora.

Porovnanie revidovaného súboru PDF s predchádzajúcou verziou (Acrobat Pro)

Na zobrazenie rozdielov medzi dvoma verziami súboru PDF môžete použiť funkciu Porovnať súbory. Môžete prispôsobiť veľký počet volieb na zobrazenie výsledkov porovnania. Ďalšie informácie nájdete v časti Porovnanie dvoch verzií súboru PDF.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?