Príručka používateľa Zrušiť

Tlačové značky a vlasové čiary (Acrobat Pro)

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

O tlačových značkách v PDF

Keď pripravujete dokument na tlačovú produkciu, potrebujete množstvo značiek, ktoré pomôžu poskytovateľovi tlačových služieb zarovnať filmy výťažkov pri produkcii testovacej tlače, zmerať film pre správnu kalibráciu a sýtosť tlačových farieb, orezať film na požadovanú veľkosť a podobne. Tlačové značky ukazujú hranice rámčekov dokumentu, ktoré Adobe PDF podporuje, ako sú rezacie rámčeky a rámčeky spadávky.

Tlačové značky môžete pridať dočasne v čase tlače pomocou panelu Značky a spadávky v dialógovom okne Ďalšie nastavenia tlače alebo môžete tlačové značky vložiť do súboru (a prípadne na samostatnú vrstvu) pomocou dialógového okna Pridať tlačové značky. Informácie o pridávaní tlačových značiek len do tlačeného výstupu nájdete v časti Zahrnutie značiek a spadávok.

Poznámka:

Dokument PDF vytvorený v aplikácii Adobe InDesign CS alebo novšej môže obsahovať tlačové značky v samostatnej vrstve alebo na strane. Tieto značky môžete zobraziť pomocou karty Vrstvy v aplikácii Acrobat. Ak boli tlačové značky exportované ako vrstva, akékoľvek tlačové značky, ktoré vytvoríte pomocou funkcie aplikácie Acrobat Pridať tlačové značky, nahradia tlačové značky aplikácie InDesign. Ak tlačové značky nie sú vo vrstve, tlačové značky aplikácie Acrobat prekryjú značky z aplikácie InDesign a nemusia byť s nimi v zákryte.

Vloženie tlačových značiek do PDF

 1. Vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Pridať tlačové značky.

 2. Určite strany, na ktoré chcete značky umiestniť.
 3. Určite značky a nastavenia.

Prehľad dialógového okna Nastavenie strán

Dialógové okno Nastavenie strán (predtým sa nazývalo Orezanie strán) slúži na určenie hraníc pre orezanie, spadávku a kresbu pri príprave dokumentu PDF na tlač a iný výstup. Môžete nastaviť okraje rámčekov dokumentu, ktoré podporuje Adobe PDF, vrátane rámčeka média (veľkosť strany), rezania, spadávky a kresby. Táto možnosť je užitočná, ak by sa tlačové značky, ktoré ste pridali pomocou nástroja Pridať tlačové značky (nie na paneli Značky a spadávky v dialógovom okne Ďalšie nastavenia tlače) orezali, pretože orezový rámček je príliš malý na to, aby sa do neho značky zmestili. Poskytovatelia tlačových služieb môžu tento nástroj tiež použiť na rozšírenie veľkosti strany pre úlohy vyradenia strán.

Môžete prepínať medzi rámčekmi bez toho, aby ste stratili okraje, ktoré ste nastavili pre jednotlivé rámčeky. Keď nastavíte jednotlivé rámčeky, náhľad v dialógovom okne Nastavenie strán sa prekreslí, aby zodpovedal novým nastaveniam. Ak napríklad rozšírite orezový rámček alebo rám kresby média, zmenší sa obsah strany sa v náhľade.

Poznámka:

Keď sa rozšíri orezový rámček, nastaví sa zodpovedajúcim spôsobom aj rámček média.

Dialógové okno Nastavenie strán
Dialógové okno Nastavenie strán umožňuje nastaviť hranice na orezanie, spadávky, rám kresby a veľkosť strany

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strán

 1. Vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Nastaviť prechody strán.

Oprava vlasových čiar

Veľmi tenké čiary, nazývané vlasové čiary, sú pri ofsetovej tlači problematické. Ak ich v PDF necháte tak ako sú, nemusia sa objaviť na finálnom výtlačku. Nástroj Opraviť vlasové čiary dokáže vyhľadať väčšinu vlasových čiar a nahradiť ich hrubšími čiarami.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Opraviť vlasové čiary.

 2. Zadajte hrúbku vlasových čiar, ktoré chcete nájsť, a novú hrúbku, ktorá sa má použiť.
  Dialógové okno Oprava vlasových čiar
  Nastavte hrúbku vlasových čiar pomocou šípok. Kliknutím so stlačeným klávesom Shift zmeníte hrúbku o celé číslo.

 3. Vyberte jednotky merania z menu Jednotky.
 4. (Voliteľne) Vyberte Zahrnúť písma Type3 alebo Zahrnúť vzory, ak chcete nahradiť vlasové čiary v znakoch písma Type 3 alebo vo vzoroch s použitím rovnakej náhradnej hrúbky ako pre ostatné vlasové čiary.

  Znaky písma a vzory môžu byť v jednom dokumente použité v rôznom kontexte (napríklad s rôznym zväčšením), takže zmena hrúbky čiar môže spôsobiť neočakávané výsledky. Ak tieto voľby vyberiete, mali by ste skontrolovať výsledky a podľa potreby nastavenia upraviť.

 5. Určite strany, ktoré chcete skontrolovať.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?