Príručka používateľa Zrušiť

Import a export poznámok

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Zistite, ako importovať a exportovať poznámky z PDF. Pomocou programu Acrobat Pro v systéme Windows môžete tiež exportovať poznámky do programu Word (Windows) alebo AutoCAD.  

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Import poznámok

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader sú funkcie pridávania poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Poznámky môžete importovať aj z dokumentu PDF. Poznámky môžete tiež importovať zo súboru FDF (Forms Data Format) alebo súboru XFDF, čo je verzia súboru FDF založená na formáte XML. FDF alebo XFDF nemôžete samostatne otvoriť a zobraziť.

 1. Ak chcete prijať poznámky v požadovanom dokumente, otvorte ho, vyberte ponuku Možnosti v zozname poznámok a potom vyberte možnosť Importovať dátový súbor.

  Poznámka:

  Ak chcete vybrať zoznam poznámok, vyberte položku Pridať poznámky z časti Všetky nástroje na ľavej table.

 2. Vyberte položku Všetky súbory (*.*) pre systém Windows a Všetky súbory pre systém macOS z ponuky Typ súboru. Ak poznáte formát súboru poznámok, ktoré chcete importovať, prejdite na súbor a potom ho otvorte stlačením klávesu Enter alebo dvojitým kliknutím.

  Poznámka:

  Umiestnenie poznámok bude zodpovedať ich umiestneniu v súbore, z ktorého boli importované. Ak sa poznámky zobrazia na nesprávnych miestach, bude to pravdepodobne tým, že zdrojový dokument PDF a dokument, do ktorého boli importované, sú rôzne. Keď napríklad importujete poznámky z dokumentu s desiatimi stranami do dokumentu s dvomi stranami, zobrazia sa len poznámky z prvých dvoch strán.

Export poznámok

Ak pridáte poznámky do PDF, ktoré nie je súčasťou spravovanej recenzie, môžete poznámky exportovať a niekomu ich odoslať alebo si naopak importovať poznámky, ktoré ste prijali. súboroch PDF v pracovnom postupe spravovanej recenzie sú špeciálne voľby umožňujúce odoslať alebo publikovať poznámky namiesto ich exportu.

Keď exportujete poznámky, vytvorí sa súbor FDF (Forms Data Format), ktorý obsahuje len poznámky. Preto sú súbory FDF väčšinou menšie ako súbory PDF. Vy alebo iný recenzent potom môžete poznámky importovať zo súboru FDF do pôvodného PDF.

Export poznámok do dátového súboru

 1. Otvorte dokument, z ktorého chcete exportovať poznámky. V zozname poznámok vyberte ponuku možností a potom vyberte položku Exportovať všetky do dátového súboru.

 2. Pomenujte súbor a ako typ súboru vyberte buď Súbory Acrobat FDF (*.fdf), alebo Súbory Acrobat XFDF (*.xfdf).

 3. Určite umiestnenie súboru a potom kliknite na Uložiť.

Export vybratých poznámok

Poznámka:

Exportovanie vybratých poznámok nie je k dispozícii v aplikácii Acrobat Reader.

 1. V zozname poznámok vyberte poznámky, ktoré chcete exportovať.

  Poznámka:

  Ak chcete otvoriť zoznam poznámok, vyberte položku Všetky nástroje a potom vyberte položku Poznámky.

 2. V menu volieb v zozname poznámok vyberte voľbu Exportovať vybraté do dátového súboru.

 3. Pomenujte súbor a ako typ súboru vyberte buď Súbory Acrobat FDF (*.fdf), alebo Súbory Acrobat XFDF (*.xfdf).

 4. Určite umiestnenie súboru a potom kliknite na Uložiť.

Export poznámok do aplikácie Word (Windows)

V niektorých prípadoch recenzenti pridávajú poznámky do dokumentu PDF, ktorý bol vytvorený z dokumentu aplikácie Microsoft Word. Pomocou exportu týchto poznámok z PDF môžete zmeniť originálny dokument aplikácie Word. Text, ktorý bol vložený, prečiarknutý alebo nahradený pomocou nástrojov pre úpravy textu v PDF, sa môže napríklad pridať alebo odstrániť priamo v zdrojovom dokumente aplikácie Word. Formátovanie pridané do poznámok (napríklad tučný text) sa počas tohto procesu stratí a musí sa pridať do dokumentu aplikácie Word ručne.

Ak chcete skontrolovať dokument aplikácie Word pomocou poznámok, je nutné vytvoriť tagovaný súbor PDF z dokumentu aplikácie Word. Skôr, ako prenesiete textové úpravy z dokumentu PDF, odstráňte všetky nadbytočné slová alebo informácie a zlúčte ich do jedného dokumentu PDF (ak máte poznámky od viacerých recenzentov). Ak chcete poznámky importovať viac ako raz, mali by ste si pred importom poznámok vytvoriť kópiu dokumentu aplikácie Word, inak sa poznámky nemusia naimportovať správne.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V zozname poznámok vyberte ponuku možností a potom vyberte položku Exportovať do programu Word.

  • Otvorte zdrojový dokument v programe Word. Vyberte položku Acrobat Comments a potom vyberte položku Importovať poznámky z Acrobatu. V prípade programu Word 2013 vyberte položku Acrobat, potom Acrobat Comments a následne vyberte položku  Importovať poznámky z Acrobatu.

 2. Prečítajte si pokyny a kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Import poznámok z aplikácie Adobe Acrobat vyberte súbory PDF a Word a potom vyberte nasledujúce voľby a kliknite na položku Pokračovať:

  Vziať poznámky z tohto súboru PDF

  Vyhľadajte súbor PDF, ktorý obsahuje poznámky.

  Umiestniť poznámky do tohto súboru aplikácie Word

  Vyhľadajte dokument aplikácie Word, do ktorého chcete importovať poznámky.

  Všetky poznámky

  Importuje všetky poznámky.

  Všetky poznámky so začiarknutím

  Importuje iba poznámky, ktoré sú označené znakom začiarknutia.

  Iba úpravy textu: vloženie, odstránenie a nahradenie

  Importuje len tie poznámky, ktoré ste pridali pomocou príkazov na úpravy textu na paneli Anotácie.

  Použiť vlastný filter poznámok

  Importuje len poznámky, ktoré určíte podľa autora, typu alebo stavu.

  Zapnúť sledovanie zmien pred importom poznámok

  Zobrazí zmeny vykonané importovanými poznámkami v aplikácii Word.

 4. (Voliteľne) Ak ste importovali úpravy textu, kliknite na Integrovať úpravy textu v dialógovom okne Úspešný import a prejdite a aplikujte jednotlivé úpravy individuálne. Pre každú úpravu vyberte jednu z týchto volieb:

  Použiť

  Vykoná zmenu v dokumente a odstráni bublinu poznámky. Ak poznámka vyzerá prázdna, skúste ju začleniť, aby ste videli, či to nie je medzera alebo koniec odseku.

  Použiť všetky zostávajúce

  Začlení všetky zostávajúce úpravy textu a odstráni bubliny poznámok.

  Vypustiť

  Odmietne zmenu a odstráni bublinu poznámky.

  Ďalšie

  Preskočí na nasledujúcu úpravu textu. Úpravy textu, ktoré preskočíte alebo nezačleníte, sa v dokumente aplikácie Word zobrazia ako bubliny.

  Posledné späť

  Odvolá poslednú úpravu textu, vrátane všetkých ručných zmien.

 5. Ak chcete odstrániť všetky bubliny poznámok v dokumente aplikácie Word:
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na bublinu poznámky a vyberte voľbu Odstrániť poznámku.

  • Vyberte položku Poznámky Acrobat a potom vyberte položku Odstrániť všetky poznámky v dokumente. V aplikácii Word 2013 alebo novšej sa táto voľba nachádza na páse kariet Acrobat.

Export poznámok do aplikácie AutoCAD (Acrobat Pro v systéme Windows)

Recenzenti môžu pridať poznámky do súboru PDF, ktorý bol vytvorený z výkresu AutoCAD. Ak na vytvorenie súboru PDF použijete modul PDFMaker v aplikácii AutoCAD, môžete poznámky importovať do výkresu aplikácie AutoCAD namiesto prepínania medzi aplikáciami AutoCAD a Acrobat. Môžete importovať väčšinu typov poznámok, vrátane kreslených označení, lístkov s poznámkou, pečiatok a úprav textu.

 1. Uložte PDF, aby ste zabezpečili, že sa zahrnú aj nedávno pridané poznámky.
 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V menu volieb  v zozname poznámok vyberte voľbu Exportovať do aplikácie AutoCAD a potom vyberte súbor PDF a súbor aplikácie AutoCAD v dialógovom okne Import poznámok.

  • V aplikácii AutoCAD vyberte možnosť Označenia aplikácie Acrobat a potom Importovať poznámky z Acrobatu.

 3. V dialógovom okne Import poznámok určite súbor PDF, ktorý obsahuje poznámky, a poznámky, ktoré chcete importovať, a kliknite na tlačidlo Pokračovať. Ak importujete vlastnú sadu poznámok, určite nastavenia a skontrolujte, či sú vybraté len požadované vlastnosti. Musíte vybrať aspoň jednu voľbu z každej kategórie.

  Zobraziť podľa recenzentov

  Importuje poznámky od jednotlivých recenzentov.

  Zobraziť podľa typu

  Importuje poznámky podľa typu, napríklad úpravy textu alebo lístky s poznámkou.

  Zobraziť podľa stavu

  Importuje poznámky podľa stavu v recenzii.

  Zobraziť podľa stavu začiarknutia

  Importuje začiarknuté poznámky.

  Všetky importované poznámky sa zobrazia vo vrstve označení aplikácie Adobe Acrobat ako užívateľské objekty, ktoré môžete upraviť, filtrovať alebo odstrániť.

 4. Ak chcete upraviť importovanú poznámku (zmeniť jej stav, pridať znak začiarknutia alebo upraviť text), kliknite na poznámku pravým tlačidlom myši, vyberte položku Poznámky aplikácie Acrobat a potom vyberte príslušnú voľbu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?