Príručka používateľa Zrušiť

Princípy správy farieb

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Systém správy farieb vyrovnáva farebné rozdiely medzi zariadeniami tak, aby ste s dostatočnou istotou poznali farby, ktoré systém nakoniec vytvorí. Presné zobrazenie farieb umožňuje vykonávať správne rozhodnutia týkajúce sa farieb počas celého pracovného postupu, od digitálneho zachytenia až po finálny výstup. Správa farieb tiež umožňuje vytvoriť výstup založený na štandardoch produkcie tlače ISO, SWOP a Japan Color.

Prečo farby niekedy nesúhlasia

Žiadne zariadenie v publikačnom systéme nie je schopné reprodukovať plný rozsah farieb viditeľných ľudským okom. Každé zariadenie pracuje v rámci špecifického farebného priestoru, ktorý môže vyprodukovať určitý rozsah alebo gamut farieb.

Farebný model určuje väzby medzi hodnotami a farebný priestor definuje absolútny význam týchto hodnôt ako farieb. Niektoré farebné modely (napríklad CIE L*a*b) majú pevný farebný priestor, pretože sa priamo týkajú spôsobu, akým ľudia vnímajú farby. Tieto modely sa označujú ako nezávislé od zariadenia. Iné farebné modely (RGB, HSL, HSB, CMYK atď.) môžu mať veľa rôznych farebných priestorov. Keďže sa tieto modely líšia pri každom priradenom farebnom priestore alebo zariadení, označujú sa ako závislé od zariadenia.

Kvôli týmto premenlivým farebným priestorom sa pri prenose dokumentov medzi rôznymi zariadeniami môže posunúť vzhľad farieb. Farebné odchýlky môžu vzniknúť v dôsledku rozdielov v zdrojoch obrazu, spôsobu, akým softvérové aplikácie definujú farby, tlačových médií (novinový papier reprodukuje menší gamut ako papier s kvalitou časopisu) a iných prirodzených odchýlok, akými sú výrobné rozdiely monitorov alebo vek monitorov.

Farebné gamuty rôznych zariadení a dokumentov
Farebné gamuty rôznych zariadení a dokumentov

A. Farebný priestor Lab B. Dokumenty (pracovný priestor) C. Zariadenia 

Čo je systém správy farieb?

Problémy s farebnou zhodou vyplývajú z toho, že rôzne zariadenia a softvér používajú rôzne farebné priestory. Jedným z riešení je systém, ktorý medzi zariadeniami presne interpretuje a prevádza farby. Systém správy farieb (CMS) porovnáva farebný priestor, v ktorom bola farba vytvorená, s farebným priestorom, v ktorom bude tá istá farba výstupom. Vykonáva potrebné úpravy na konzistentné zobrazenie farby v rôznych zariadeniach.

Systém správy farieb prevádza farby pomocou profilov farieb. Profil je matematický popis farebného priestoru zariadenia. Napríklad profil skenera poskytuje systému správy farieb informácie o tom, ako skener „vidí“ farby. Správa farieb Adobe používa profily ICC, formát definovaný konzorciom ICC (International Color Consortium) ako štandard pre rôzne platformy.

Keďže žiadna metóda prevodu farieb nie je ideálna pre všetky typy grafiky, systém správy farieb umožňuje výber zámeru reprodukcie alebo metódy prevodu, aby ste mohli použiť metódu vhodnú pre príslušný grafický prvok. Napríklad metóda prevodu farieb, ktorá zachováva správne väzby medzi farbami pri fotografiách života v prírode, môže zmeniť farby v logu obsahujúcom uniformné odtiene farieb.

Poznámka:

Nemýľte si správu farieb s opravou farieb. Systém správy farieb neopraví obrázok, ktorý bol uložený s problémami s tónmi alebo vyvážením farieb. Poskytuje prostredie, v ktorom môžete spoľahlivo vyhodnocovať obrázky v kontexte finálneho výstupu.

Potrebujete správu farieb?

Bez systému správy farieb sú vaše špecifikácie farieb závislé od zariadenia. Správu farieb nemusíte potrebovať, ak je váš produkčný proces tesne spätý iba s jedným médiom. Vy alebo váš poskytovateľ tlačových služieb môže napríklad prispôsobiť obrázky CMYK a špecifikovať hodnoty farieb pre známu, špecifickú množinu podmienok tlače.

Hodnota správy farieb sa zvyšuje, keď je v produkčnom procese viac premenných. Správa farieb sa odporúča, ak očakávate opätovné použitie farebnej grafiky na tlačové médiá a médiá online pomocou rôznych druhov zariadení v rámci jedného média (napríklad rôznych tlačiarenských strojov) alebo ak spravujete viac pracovných staníc.

Zo systému správy farieb budete mať úžitok, ak potrebujete dosiahnuť niektorý z nasledujúcich cieľov:

 • Získať predvídateľný a konzistentný farebný výstup na viacerých výstupných zariadeniach vrátane farebných výťažkov, stolnej tlačiarne a monitora. Správa farieb je užitočná najmä na úpravu farieb pre zariadenia s relatívne obmedzeným gamutom, napríklad štvorfarebný tlačiarenský stroj.

 • Zobraziť presný kontrolný náhľad farebného dokumentu na monitore tým, že monitor simuluje špecifické výstupné zariadenie. (Na kontrolný náhľad majú vplyv obmedzenia zobrazenia na monitore a iné faktory, napríklad svetelné podmienky v miestnosti.)

 • Presne vyhodnotiť a konzistentne začleniť farebnú grafiku z mnohých rôznych zdrojov, ak tiež používajú správu farieb, a v niektorých prípadoch aj keď ju nepoužívajú.

 • Odosielať farebné dokumenty do rôznych výstupných zariadení a na rôzne výstupné médiá bez nutnosti ručných úprav farieb v dokumente alebo pôvodnej grafike. Je to užitočné pri vytváraní obrázkov, ktoré budú nakoniec použité v tlačenej podobe aj online.

 • Tlačiť správne farby pomocou neznámeho farebného výstupného zariadenia. Napríklad môžete uložiť dokument online, aby ho bolo možné konzistentne reprodukovať pri farebnej tlači na požiadanie kdekoľvek na svete.

Vytvorenie zobrazovacieho prostredia pre správu farieb

Vaše pracovné prostredie má vplyv na to, ako vidíte farby na monitore a na tlačenom výstupe. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, riaďte farby a svetlo vo svojom pracovnom prostredí nasledujúcim spôsobom:

 • Zobrazujte dokumenty v prostredí s konzistentnou úrovňou svetla a farebnou teplotou. Napríklad farebná charakteristika slnečného svetla sa počas dňa mení a ovplyvňuje vzhľad farieb na obrazovke, takže zatiahnite žalúzie alebo pracujte v miestnosti bez okien. Môžete nainštalovať osvetlenie D50 (5000° Kelvina), aby ste eliminovali modrozelený odtieň žiarivkového osvetlenia. Vytlačené dokumenty tiež môžete zobraziť pomocou svetelného boxu D50.

 • Zobrazujte dokumenty v miestnosti so stenami a stropom neutrálnej farby. Farba miestnosti môže ovplyvňovať vnímanie farieb na monitore aj vnímanie vytlačených farieb. Najlepšia farba pre miestnosť na zobrazovanie je neutrálna sivá. Na vzhľad farieb na obrazovke môže mať vplyv aj farba vašich šiat, ktorá sa odráža od skla monitora.

 • Z pracovnej plochy na monitore odstráňte farebné vzory pozadia. Živé alebo svetlé vzory okolo dokumentu narúšajú presné vnímanie farieb. Nastavte pracovnú plochu tak, aby na nej bola zobrazená iba neutrálna sivá.

 • Zobrazte kontrolný náhľad dokumentu za reálnych podmienok, pri ktorých budú vidieť finálny dokument koncoví užívatelia. Napríklad si môžete pozrieť, ako vyzerá katalóg domácich potrieb pri osvetlení žiarovkami používanými v domácnostiach, alebo si pozrieť katalóg kancelárskeho nábytku pri žiarivkovom osvetlení používanom v kanceláriách. Finálne posúdenie farieb však vždy vykonajte pri svetelných podmienkach stanovených právnymi záväzkami pre zmluvnú kvalitu vo vašej krajine.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?