Príručka používateľa Zrušiť

Správa farieb v dokumentoch

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Správa farieb dokumentov na zobrazenie online

Správa farieb pre online zobrazenie sa výrazne líši od správy farieb pre tlačené médiá. Pri tlačených médiách máte oveľa väčšiu kontrolu nad vzhľadom finálneho dokumentu. Pri online médiách bude dokument zobrazený na rôznych typoch monitorov a systémov na zobrazenie videa, ktoré nemusia byť kalibrované, čo výrazne obmedzí vašu kontrolu nad konzistentnosťou farieb.

Pri správe farieb dokumentov zobrazovaných výlučne online odporúča spoločnosť Adobe používať farebný priestor sRGB. sRGB je predvolený pracovný priestor pre väčšinu nastavení farieb Adobe, ale môžete si overiť, či je v možnosti Správa farieb v dialógovom okne Predvoľby vybratý pracovný priestor sRGB. Ak je pracovný priestor nastavený na sRGB, každá grafika RGB, ktorú vytvoríte, bude používať farebný priestor sRGB.

Pri exporte dokumentov PDF do nich môžete vložiť profily. V správne nakonfigurovanom systéme správy farieb sa farby v dokumentoch PDF reprodukujú konzistentne. Pamätajte na to, že vložením profilov farieb sa zväčší veľkosť dokumentov PDF. Profily RGB sú zvyčajne malé (približne 3 kB), avšak profily CMYK môžu mať veľkosť od 0,5 do 2 MB.

Kontrola farieb

Pri tradičnom pracovnom postupe publikovania vytlačíte kontrolný výtlačok dokumentu a pozriete si, ako vyzerajú jeho farby pri reprodukovaní na konkrétnom výstupnom zariadení. Pri pracovnom postupe so správou farieb môžete použiť presnosť profilov farieb na zobrazenie kontrolného náhľadu dokumentu priamo na monitore. Na obrazovke môžete zobraziť náhľad zobrazenia farieb dokumentu pri reprodukcii na konkrétnom výstupnom zariadení.

Pamätajte na to, že spoľahlivosť kontrolného náhľadu závisí od kvality monitora, profilov monitora a výstupných zariadení, ako aj od svetelných podmienok v pracovnom prostredí.

Poznámka:

Samotný kontrolný náhľad vám neumožní zobraziť, ako vyzerá predtlač pri tlači na ofsetovom tlačiarenskom stroji. Ak pracujete s dokumentmi obsahujúcimi predtlač, zapnite funkciu Náhľad predtlače, aby sa pri kontrolnom náhľade zobrazil presný náhľad predtlače.

Použitie kontrolného náhľadu na zobrazenie finálneho výstupu
Použitie kontrolného náhľadu na zobrazenie finálneho výstupu dokumentu na monitore

A. Dokument je vytvorený v pracovnom farebnom priestore. B. Hodnoty farieb dokumentu sa prevedú do farebného priestoru vybratého profilu kontrolného náhľadu (zvyčajne do profilu výstupného zariadenia). C. Monitor zobrazí interpretáciu hodnôt farieb dokumentu profilom kontrolného náhľadu. 

Kontrolný náhľad farieb (Acrobat Pro)

 1. Otvorte súbor PDF v programe Acrobat a vyberte položku Všetky nástroje > Viac >  Použiť tlačovú produkci. V ľavom paneli sa zobrazia nástroje produkcie tlače.

 2. V ľavom paneli kliknite na položku Náhľad výstupu.

 3. Vyberte farebný profil konkrétneho výstupného zariadenia z ponuky Simulačný profil v dialógovom okne Náhľad výstupu.

 4. Vyberte ďalšie možnosti kontrolného náhľadu:

  Simulovať čiernu tlačovú farbu

  Simuluje tmavosivú farbu, ktorú pri mnohých tlačiarňach v skutočnosti získate namiesto plnej čiernej farby, podľa profilu kontrolného náhľadu. Túto voľbu nepodporujú všetky profily.

  Simulovať farbu papiera

  Simuluje špinavobielu farbu reálneho papiera podľa profilu kontrolného náhľadu. Túto voľbu nepodporujú všetky profily.

  Simulovať pretlač simuluje prelínanie a pretlač farieb na výstupe s farebnými výťažkami.

  Nastaviť farbu pozadia strany zobrazí farbu stránky. Ak chcete vybrať farbu, vyberte políčko farby vedľa názvu.

Správa farieb v dokumentoch PDF na tlač (Acrobat Pro)

Keď vytvárate dokumenty Adobe PDF určené na komerčnú tlač, môžete určiť spôsob reprezentácie informácií o farbách. Najjednoduchšie je použiť štandard PDF/X. Ďalšie informácie o štandarde PDF/X a spôsoboch vytvárania dokumentov PDF nájdete v pomocníkovi.

Vo všeobecnosti sú k dispozícii nasledujúce voľby pre prácu s farbami pri vytváraní súborov PDF:

 • (PDF/X‑3) Farby sa neprevádzajú. Túto metódu použite pri vytváraní dokumentu, ktorý sa bude tlačiť alebo zobrazovať na rôznych alebo neznámych zariadeniach. Keď vyberiete štandard PDF/X‑3, do dokumentu PDF sa automaticky vložia profily farieb.

 • (PDF/X‑1a) Všetky farby sa prevedú do cieľového farebného priestoru CMYK. Túto metódu použite na vytvorenie súboru pripraveného na tlač, ktorý si nevyžaduje ďalšie konverzie farieb. Keď vyberiete štandard PDF/X‑1, do dokumentu PDF sa nevložia žiadne profily.

Poznámka:

Počas prevodu farieb sa zachovajú všetky informácie o priamych farbách, do určeného farebného priestoru sa prevedú len ekvivalenty výťažkových farieb.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online