Správa farieb dokumentov na zobrazenie online

Správa farieb na zobrazenie online sa výrazne líši od správy farieb pre tlačené médiá. Pri tlačených médiách máte oveľa väčšiu kontrolu nad vzhľadom finálneho dokumentu. Pri online médiách bude dokument zobrazený na rôznych typoch monitorov a systémov na zobrazenie videa, ktoré nemusia byť kalibrované, čo výrazne obmedzí vašu kontrolu nad konzistentnosťou farieb.

Pri správe farieb dokumentov, ktoré sa zobrazujú iba na webe, odporúča spoločnosť Adobe použiť farebný priestor sRGB. sRGB je predvolený pracovný priestor pre väčšinu nastavení farieb Adobe, no v predvoľbách Správa farieb si môžete overiť, či je vybratý pracovný priestor sRGB. Ak je pracovný priestor nastavený na sRGB, každá grafika RGB, ktorú vytvoríte, bude používať farebný priestor sRGB.

Pri exporte dokumentov PDF do nich môžete vložiť profily. V správne nakonfigurovanom systéme správy farieb sa farby v dokumentoch PDF reprodukujú konzistentne. Pamätajte na to, že vložením profilov farieb sa zväčší veľkosť dokumentov PDF. Profily RGB sú zvyčajne malé (približne 3 kB), avšak profily CMYK môžu mať veľkosť od 0,5 do 2 MB.

Kontrola farieb

Pri tradičnom pracovnom postupe publikovania vytlačíte kontrolný výtlačok dokumentu a pozriete si, ako vyzerajú jeho farby pri reprodukovaní na konkrétnom výstupnom zariadení. Pri pracovnom postupe so správou farieb môžete použiť presnosť profilov farieb na zobrazenie kontrolného náhľadu dokumentu priamo na monitore. Na obrazovke môžete zobraziť náhľad zobrazenia farieb dokumentu pri reprodukcii na konkrétnom výstupnom zariadení.

Pamätajte na to, že spoľahlivosť kontrolného náhľadu závisí od kvality monitora, profilov monitora a výstupných zariadení, ako aj od svetelných podmienok v pracovnom prostredí.

Poznámka:

Samotný kontrolný náhľad vám neumožní zobraziť, ako vyzerá predtlač pri tlači na ofsetovom tlačiarenskom stroji. Ak pracujete s dokumentmi obsahujúcimi predtlač, zapnite funkciu Náhľad predtlače, aby sa pri kontrolnom náhľade zobrazil presný náhľad predtlače.

Použitie kontrolného náhľadu na zobrazenie finálneho výstupu
Použitie kontrolného náhľadu na zobrazenie finálneho výstupu dokumentu na monitore

A. Dokument je vytvorený v pracovnom farebnom priestore. B. Hodnoty farieb dokumentu sa prevedú do farebného priestoru vybratého profilu kontrolného náhľadu (zvyčajne do profilu výstupného zariadenia). C. Monitor zobrazí interpretáciu hodnôt farieb dokumentu profilom kontrolného náhľadu. 

Kontrolný náhľad farieb (Acrobat Pro DC)

 1. Vyberte položky Nástroje > Produkcia tlače. Na pravom paneli sa zobrazia nástroje produkcie tlače.

 2. Na pravom paneli kliknite na položku Náhľad výstupu.

 3. V ponuke Simulačný profil vyberte profil farieb konkrétneho výstupného zariadenia.

 4. Vyberte ľubovoľné ďalšie voľby kontrolného náhľadu:

  Simulovať čiernu tlačovú farbu

  Simuluje tmavosivú farbu, ktorú pri mnohých tlačiarňach v skutočnosti získate namiesto plnej čiernej farby, podľa profilu kontrolného náhľadu. Túto voľbu nepodporujú všetky profily.

  Simulovať farbu papiera

  Simuluje špinavobielu farbu reálneho papiera podľa profilu kontrolného náhľadu. Túto voľbu nepodporujú všetky profily.

Správa farieb v dokumentoch PDF na tlač (Acrobat Pro DC)

Keď vytvárate dokumenty Adobe PDF určené na komerčnú tlač, môžete určiť spôsob reprezentácie informácií o farbách. Najjednoduchšie je použiť štandard PDF/X. Ďalšie informácie o štandarde PDF/X a spôsoboch vytvárania dokumentov PDF nájdete v pomocníkovi.

Vo všeobecnosti sú k dispozícii nasledujúce voľby pre prácu s farbami pri vytváraní súborov PDF:

 • (PDF/X‑3) Farby sa neprevádzajú. Túto metódu použite pri vytváraní dokumentu, ktorý sa bude tlačiť alebo zobrazovať na rôznych alebo neznámych zariadeniach. Keď vyberiete štandard PDF/X‑3, do dokumentu PDF sa automaticky vložia profily farieb.

 • (PDF/X‑1a) Všetky farby sa prevedú do cieľového farebného priestoru CMYK. Túto metódu použite, ak chcete vytvoriť súbor pripravený na tlač, ktorý nevyžaduje žiadne ďalšie prevody farieb. Keď vyberiete štandard PDF/X‑1, do dokumentu PDF sa nevložia žiadne profily.

Poznámka:

Počas prevodu farieb sa zachovajú všetky informácie o priamych farbách, do určeného farebného priestoru sa prevedú len ekvivalenty výťažkových farieb.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online