Príručka používateľa Zrušiť

Pracovné postupy schvaľovania

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

O pracovných postupoch schvaľovania

Užívatelia aplikácie Acrobat (týka sa to len tradičnej čínštiny, zjednodušenej čínštiny, japončiny a kórejčiny) môžu odosielať súbory PDF ako prílohy e-mailu iným užívateľom na schválenie. Keď účastníci otvoria požiadavku na schválenie v aplikácii Acrobat (všetky jazyky), môžu dokument PDF schváliť pridaním pečiatky s digitálnou identitou. Môžu potom PDF odoslať ďalším schvaľovateľom alebo môžu PDF vrátiť iniciátorovi a ďalším príslušným účastníkom. Iniciátor môže sledovať priebeh tak, že zvolí, aby sa mu pri každom schválení PDF zobrazilo upozornenie. Pracovný postup končí, keď posledný účastník pridá konečné schválenie. Ak PDF nebolo schválené, musí sa pracovný postup schvaľovania spustiť znova.

Poznámka:

Ak na začatie pracovného postupu používate program Acrobat Pro , môžete užívateľov programu Reader 9 alebo jeho novšej verzie pozvať na účasť tak, že v dokumente PDF povolíte pridávanie poznámok.


Sprievodca nastavuje pracovné postupy schvaľovania (vľavo); paleta pečiatok obsahuje pečiatky na schvaľovanie dokumentov (vpravo).

  

Odoslanie PDF na schválenie

Ak dokument PDF odošlete e-mailom na schválenie (týka sa to len tradičnej čínštiny, zjednodušenej čínštiny, japončiny a kórejčiny), schvaľovateľom sa súbor PDF doručí ako e-mailová príloha. Keď príjemcovia otvoria prílohu PDF, môžu na ňu aplikovať pečiatku s digitálnou identitou z palety Pečiatky a potom vykonať príslušný výber v lište správ dokumentu.

Ak chcete odoslať PDF na schválenie, použite sprievodcu v aplikácii Acrobat. Sprievodca zobrazuje na obrazovke pokyny, ktoré vám pomôžu pozvať schvaľovateľa, prispôsobiť pokyny a odoslať PDF.

V aplikácii Acrobat Pro sprievodca umožňuje pridávanie poznámok v dokumente PDF, aby sa užívatelia aplikácie Acrobat Reader mohli zúčastniť pracovného postupu schvaľovania.

Skôr ako začnete pracovný postup schvaľovania, skontrolujte, či je vaša e-mailová aplikácia správne nakonfigurovaná pre spoluprácu s aplikáciou Acrobat.

 1. Ak chcete spustiť pracovný postup schvaľovania, vyberte položku Zdieľať > Odoslať e-mailom na schválenie.

 2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoju e-mailovú adresu v dialógovom okne Nastavenie identity.
 3. Zadajte dokument PDF a kliknite na tlačidlo Ďalšie.

 4. Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu prvého schvaľovateľa.
 5. (Acrobat Pro) Ak chcete používateľom aplikácie Reader umožniť účasť alebo ak chcete, aby sa vám zobrazovalo upozornenie so stavom schvaľovania pri každom účastníkovi, nastavte príslušné voľby.

 6. (Acrobat Standard) Ak chcete, aby sa vám pri každom účastníkovi zobrazovalo upozornenie so stavom schvaľovania, nastavte príslušné voľby.

 7. (Voliteľné) Zadajte ďalšie pokyny pre prvého schvaľovateľa na začiatku e-mailovej správy.

  Ďalším schvaľovateľom sa zobrazí len predvolený text správy a pokyny.

  Poznámka:

  E-mail s pozvaním obsahuje pokyny, ktoré pomôžu účastníkom dokončiť proces schvaľovania. Tento text by ste nemali zmeniť ani odstrániť.

 8. Kliknite na Poslať výzvu.

Účasť na pracovnom postupe schvaľovania

Ak budete pozvaní zúčastniť sa na pracovnom postupe schvaľovania, doručí sa vám e-mail s pokynmi, ako krok za krokom postupovať pri schvaľovaní priloženého dokumentu PDF. Keď otvoríte dokument PDF, otvorí sa paleta Pečiatky a vo vrchnej časti dokumentu PDF sa zobrazí lišta správ dokumentu. Ak je verzia aplikácie Acrobat staršia ako 7.0, zobrazí sa výzva na prevzatie poslednej verzie aplikácie Reader.

Na schválenie dokumentu môžete použiť ľubovoľnú pečiatku s digitálnou identitou z palety Pečiatky. Pečiatka s digitálnou identitou obsahuje informácie o identite, ktoré poskytnete, ako je napríklad meno, titul, organizácia a e-mailová adresa. Pečiatku identity môžete použiť namiesto podpisu. Aplikovaná pečiatka sa stane súčasťou obsahu strany dokumentu. V priebehu procesu schvaľovania môžete odstrániť vlastnú pečiatku; ale po dokončení procesu schvaľovania bude vaša pečiatka zamknutá. Nemôžete premiestniť ani odstrániť pečiatky od ostatných účastníkov.

Môžete tiež zamietnuť dokumenty, ktoré nevyhovujú vašim štandardom.

Okrem pridania digitálnych pečiatok môžete do PDF pridať tiež ďalšie typy poznámok, vrátane lístkov s poznámkou, úprav textu, vlastných pečiatok a priložených súborov.

Schválenie PDF

 1. Otvorte prílohu PDF v e-mailovej správe s výzvou na schválenie.
  Poznámka:

  Ak ste do pečiatky nepridali informácie o identite, budete vyzvaní, aby ste ich zadali.

 2. Vyberte pečiatku z palety Pečiatky (Nástroje > Pečiatkapaleta Pečiatky). (Ak si chcete prezrieť všetky pečiatky, posúvajte ich zoznam alebo pretiahnite roh okna, aby ste zväčšili veľkosť okna.)

 3. Kliknutím do dokumentu aplikujte vybratú schvaľovaciu pečiatku.
  Poznámka:

  Ak chcete odstrániť pečiatku s digitálnou identitou, ktorú ste aplikovali, vyberte ju a stlačte Delete. Ak v priebehu procesu schvaľovania zvolíte Tlačiť, Uložiť kópiu alebo Odoslať e-mailom, nebudete môcť svoju pečiatku odstrániť.

 4. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete dokument odoslať ďalšiemu schvaľovateľovi, kliknite na tlačidlo Schváliť na lište správ dokumentu. V dialógovom okne Odoslať ďalšiemu schvaľovateľovi zadajte e-mailovú adresu ďalšieho schvaľovateľa do poľa Komu, podľa potreby pridajte adresy ďalších príjemcov a kliknite na Odoslať.

  • Ak chcete dokončiť proces schvaľovania, kliknite na tlačidlo Záverečné schválenie na lište správ dokumentu. V dialógovom okne Dokončiť záverečné schválenie určite, či sa má odoslať upozornenie na schválenie z menu Metóda záverečného schválenia. Ak chcete odoslať upozornenie, zadajte e-mailovú adresu do poľa Komu, podľa potreby pridajte adresy ďalších príjemcov a kliknite na Odoslať. V prípade, že upozornenie odoslať nechcete, kliknite na Dokončiť.

   Ak je vybratá voľba Upozorniť iniciátora na stav schvaľovania e-mailom, zobrazí sa samostatné e-mailové upozornenie adresované iniciátorovi. Toto upozornenie odošlete kliknutím na Odoslať.

 5. Uložte súbor PDF.
  Poznámka:

  Ak použijete tlačidlo Odoslať e-mailom na paneli s nástrojmi na odoslanie PDF, dané PDF už nebude súčasťou pracovného postupu a pre príjemcu tejto e-mailovej správy nebudú dostupné voľby schvaľovania.

Zamietnutie PDF

Ak PDF prijaté v požiadavke na schválenie nevyhovuje vašim podmienkam na schválenie, môžete dokument pomocou volieb na lište správ dokumentu zamietnuť a vrátiť iniciátorovi. Keď je PDF zamietnuté, musí sa pracovný postup schvaľovania spustiť znovu.

 1. Otvorte prílohu PDF v e-mailovej správe s výzvou na schválenie.
 2. Kliknite na tlačidlo Zamietnuť na lište správ dokumentu.

 3. V dialógovom okne Zamietnuť a poslať upozornenie zadajte e-mailovú adresu iniciátora do poľa Komu. Ak je vybratá voľba Upozorniť iniciátora na stav schvaľovania e-mailom, iniciátorovi schvaľovania sa odošle samostatná e-mailová správa. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

 4. V e-mailovej správe, ktorá sa zobrazí, kliknite na Odoslať.

Pridanie alebo zmena informácií o identite pre digitálnu pečiatku

 1. Zvoľte Nástroje > Pečiatky > paleta Pečiatky.

 2. Na palete Pečiatky vyberte položku Pečiatky s digitálnou identitou, kliknite pravým tlačidlom myši na svoju pečiatku a zvoľte Upraviť identitu.

 3. V dialógovom okne Nastavenie identity zadajte alebo upravte svoje meno, titul, názov spoločnosti, oddelenia a e-mailovú adresu a kliknite na Dokončiť.

Poznámka:

Informácie o identite môžete zmeniť aj v dialógovom okne Predvoľby. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Identita.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?