Príručka používateľa Zrušiť

Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF (Acrobat Pro)

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb
Poznámka:

V aplikácii Acrobat DC (vydanie z mája 2020) je nástroj pod názvom Úplná kontrola premenovaný na Kontrola prístupnosti

Nástroje aplikácie Acrobat umožňujú jednoducho vytvárať prístupné dokumenty PDF a kontrolovať prístupnosť existujúcich dokumentov PDF. Môžete vytvárať dokumenty PDF, ktoré budú spĺňať bežné normy prístupnosti, ako sú napríklad normy Web Content Accessibility Guidelines (Zásady prístupnosti webového obsahu) (WCAG) 2.0 a normy PDF/UA (univerzálny prístup alebo ISO 14289). Tento jednoduchý riadený pracovný postup vám umožňuje:

Uľahčovať prístup k dokumentom PDF: Preddefinovaná akcia umožňuje automatizáciu mnohých úloh, kontroluje úroveň prístupnosti a uvádza pokyny pre položky, ktoré je nutné manuálne opraviť. Rýchlo vyhľadávať a opravovať problémové oblasti.

Kontrolovať prístupnosť: Nástroj na Úplnú kontrolu/Kontrolu prístupnosti overuje, či dokument spĺňa normy prístupnosti, ako sú napríklad normy PDF/UA a WCAG 2.0.

Vytvárať správy o stave prístupnosti: Správa o prístupnosti je zhrnutím zistení kontroly prístupnosti. Obsahuje odkazy na nástroje a dokumentáciu nápomocnú pri riešení problémov.

Uľahčenie prístupu k dokumentom PDF (Acrobat Pro)

Akcia Uľahčiť prístup vás bude sprevádzať krokmi potrebnými na uľahčenie prístupu k dokumentom PDF. Vyzve vás, aby ste riešili jednotlivé problémy s prístupnosťou, ako je napríklad chýbajúci opis či názov dokumentu. Vyhľadáva bežné prvky, ktoré si vyžadujú ďalšie úpravy, ako sú napríklad naskenovaný text, polia formulára, tabuľky a obrázky. Túto akciu môžete spustiť pre všetky dokumenty PDF s výnimkou dynamických formulárov (dokumentov XFA) a portfólií.

 1. Vyberte položky Nástroje > Sprievodca akciami.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov sprievodcu akciami.

  Poznámka:

  V zozname akcií na table vpravo sa zobrazí zoznam dostupných akcií.

 2. V zozname akcií kliknite na voľbu Uľahčiť prístup.

  Pravá tabla sa zmení na zobrazenie každej úlohy v rámci akcie uľahčenia prístupu a pokynov na vykonanie danej akcie.

 3. Vyberte súbory, na ktoré chcete uplatniť akciu Uľahčiť prístup. Predvolene sa táto akcia spustí pre dokument, ktorý je práve otvorený. Ak chcete vybrať ďalšie súbory alebo priečinok, pre ktorý sa má táto akcia vykonať, vyberte voľbu Pridať súbory.

  Uľahčenie prístupu k dokumentom PDF
  Ak chcete generovať správu pre ďalšie súbory alebo priečinky, vyberte voľbu Pridať súbory.

 4. Kliknite na voľbu Štart.

 5. Podľa výziev vykonajte akciu Uľahčiť prístup.

Kontrola prístupnosti dokumentov PDF (Acrobat Pro)

Vhodný spôsob kontroly prístupnosti dokumentu je využiť nástroje, ktoré budú používať čitatelia. Aplikácia umožňuje automatizovanú kontrolu prístupnosti súboru PDF dokonca aj vtedy, keď tieto nástroje nemáte k dispozícii. Funkcia Úplná kontrola/Kontrola prístupnosti aplikácie Acrobat umožňuje kontrolovať v dokumente PDF mnoho charakteristík prístupnosti dokumentu PDF. Môžete si vybrať, aké problémy prístupnosti chcete hľadať a ako chcete zobraziť výsledky.

 1. Vyberte položky Nástroje > Uľahčenie prístupu.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na uľahčenie prístupu.

 2. Na tomto sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Úplná kontrola/Kontrola prístupnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Voľby kontroly uľahčenia prístupu.

 3. V časti Voľby správy vyberte požadované voľby zobrazenia výsledkov. Výsledky môžete v systéme uložiť ako súbor HTML alebo môžete pripojiť súbor s výsledkami k samotnému dokumentu.

 4. Ak dávate prednosť kompletnej kontrole jednotlivých strán dokumentu, vyberte rozsah strán.

  Poznámka:

  Ak máte veľký dokument, je účinnejšie vykonávať úplnú kontrolu/kontrolu prístupnosti jednotlivých strán postupne.

 5. Vyberte jednu alebo dve Voľby kontroly.

 6. Kliknite na voľbu Spustiť kontrolu. Výsledky sa zobrazia na paneli Kontrola uľahčenia prístupu na ľavej strane, na ktorom nájdete aj užitočné odkazy a tipy na opravu problémov. Ak ste v kroku 2 vytvorili správu, výsledky sú k dispozícii vo vybratom priečinku.

  Keďže funkcia Úplná kontrola/Kontrola prístupnosti nedokáže rozlišovať medzi podstatným a nepodstatným obsahom, niektoré problémy, ktoré ohlasuje, neovplyvňujú čitateľnosť. Je vhodné prejsť všetky položky a určiť, ktoré z nich vyžadujú opravu.

  Správa pre každú z kontrol pravidiel uvádza jeden z týchto stavov:

  • Vyhovuje: Položka je prístupná.
  • Preskočené používateľom: Pravidlo nebolo skontrolované, pretože nebolo označené v dialógovom okne Voľby kontroly uľahčenia prístupu.
  • Je potrebná manuálna kontrola: FunkciaÚplná kontrola/Kontrola prístupnosti túto položku nedokáže skontrolovať automaticky. Overte túto položku manuálne.
  • Neúspešné: Položka pri kontrole prístupnosti neuspela.
  Kontrola uľahčenia prístupu v aplikácii Acrobat
  Stavy pravidiel kontroly uľahčenia prístupu.

Poznámka:

Okrem úplnej kontroly/kontroly prístupnosti ponúka aplikácia Acrobat aj ďalšie možnosti kontroly prístupnosti dokumentov PDF:

 • Pomocou zobrazenia Reflow môžete rýchlo skontrolovať poradie čítania.
 • Použite funkciu Čítať nahlas na vypočutie dokumentu tak, ako ho budú počuť používatelia využívajúci nástroj na prevod textu na reč.
 • Uložte dokument ako prístupný text a potom zobrazte uložený textový súbor v textovom editore. To vám umožňuje napodobniť skúsenosti používateľov, ktorí na čítanie dokumentu používajú tlačiareň na tlač Braillovým písmom.
 • Pomocou nástroja Poradie čítania a panelov Poradie, Tagy a Obsah môžete skontrolovať štruktúru, poradie pri čítaní a obsah dokumentu PDF.

Riešenie problémov s prístupnosťou (Acrobat Pro)

Ak chcete po spustení úplnej kontroly/kontroly prístupnosti napraviť neúspešný výsledok, kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na danú položku na paneli Kontrola uľahčenia prístupu. Z kontextového menu vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Opraviť:

Aplikácia Acrobat buď položku opraví automaticky, alebo zobrazí dialógové okno s výzvou, aby ste ju opravili manuálne.

Preskočiť pravidlo:

Zruší v dialógovom okne Voľby kontroly uľahčenia prístupu označenie tejto voľby pre budúce kontroly tohto dokumentu a stav položky zmení na Vynechané.

Vysvetliť:

Otvorí online pomocníka, kde nájdete ďalšie podrobnosti o probléme s prístupnosťou.

Skontrolovať znova:

Znova spustí kontrolu pre všetky položky. Túto voľbu vyberte po úprave jednej či viac položiek.

Zobraziť správu:

Zobrazí sa správa s odkazmi na tipy, ako opraviť neúspešnú kontrolu.

Možnosti:

Otvorte dialógové okno Voľby kontroly uľahčenia prístupu, aby ste mohli vybrať, ktoré kontroly sa majú vykonať.

Problémy s prístupnosťou

Dokument

Zabezpečenie, aby nastavenie zabezpečenia nebránilo v činnosti aplikáciám na čítanie z obrazovky

Autor dokumentu môže určiť, že žiadnu časť sprístupneného súboru PDF nemožno kopírovať, tlačiť, vybrať, opatriť poznámkami alebo upraviť. Toto nastavenie by mohlo aplikácii na čítanie z obrazovky brániť správne daný dokument prečítať, pretože tieto aplikácie musia mať možnosť kopírovať alebo vybrať text z dokumentu, aby ho mohli previesť na reč.

Tento príznak uvádza, či je nutné zapnúť bezpečnostné nastavenia umožňujúce uľahčenie prístupu.

Ak chcete toto pravidlo opraviť automaticky, vyberte voľbu Príznak povolenia uľahčenia prístupu na paneli Kontrola uľahčenia prístupu. Vyberte voľbu Opraviť z menu Voľby .

Prípadne opravte povolenia uľahčenia prístupu manuálne:

 1. Vyberte voľby Súbor > Vlastnosti > Zabezpečenie.

 2. V rozbaľovacom zozname Metóda zabezpečenia vyberte voľbu Bez zabezpečenia.

 3. Kliknite na tlačidlo OK a zatvorte dialógové okno Vlastnosti dokumentu.

Ak je váš asistenčný produkt zaregistrovaný spoločnosťou Adobe ako Dôveryhodný sprostredkovateľ, budete môcť čítať aj súbory PDF, ktoré môžu byť pre iné asistenčné produkty neprístupné. Acrobat rozpozná, keď je aplikácia na čítanie z obrazovky alebo iný produkt zaregistrovaný ako Dôveryhodný sprostredkovateľ, a na účely uľahčenia prístupu potlačí nastavenia zabezpečenia, ktoré obvykle bránia prístupu k obsahu. Nastavenia zabezpečenia ale zostávajú účinné pre všetky ostatné účely, napríklad na zabránenie tlače, kopírovania, vybratia a upravovania textu a vytváranie poznámok.

Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.1.1 Netextový obsah. (A), 4.1.2 Názov, rola, hodnota

Obrázkový súbor PDF

Uvádza, či dokument obsahuje netextový obsah, ktorý nie je prístupný. Ak sa zdá, že dokument obsahuje text, no neobsahuje písma, môže ísť o obrázkový súbor PDF.

Ak chcete kontrolu tohto pravidla automaticky opraviť, na paneli Kontrola uľahčenia prístupu vyberte voľbu Obrázkový súbor PDF a z ponuky Voľby vyberte voľbu Opraviť.

Alebo ak chcete túto kontrolu pravidla opraviť manuálne, použite funkciu OCR na rozpoznanie textu v naskenovaných obrázkoch:

 1. Zvoľte možnosť Nástroje > Skenovať a OCR.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na skenovanie.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte voľbu Rozpoznať text > V tomto súbore.

 3. Vyberte strany, ktoré chcete spracovať, jazyk dokumentu a kliknite na voľbu Rozpoznať text.

Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.1.1 Netextový obsah (A)

Tagovaný súbor PDF

Ak kontrola tohto pravidla nie je úspešná, dokument nie je tagovaný tak, aby určoval správne poradie čítania.

Ak chcete túto položku automaticky opraviť, na paneli Kontrola uľahčenia prístupu vyberte voľbu Tagovaný súbor PDF a z ponuky Voľby vyberte voľbu Opraviť. Aplikácia Acrobat do dokumentu PDF automaticky vloží tagy.

Ak chcete tagy zadať manuálne, vykonajte jeden z týchto úkonov:

 • Povoľte tagovanie v aplikácii, v ktorej bol dokument PDF vytvorený, a znova ho vytvorte.
 • V aplikácii Acrobat vyberte voľby Nástroje > Uľahčenie prístupu > Automaticky otagovať dokument. V prípade zistenia problémov sa na navigačnej table zobrazí Správa o pridaní tagov. V tejto správe sú uvedené potenciálne problémy na jednotlivých stranách, odkazy na prechod na jednotlivé problémy a návrhy na odstránenie problémov.
 • V aplikácii Acrobat vyberte voľby Nástroje > Uľahčenie prístupu > Poradie čítania a vytvorte strom tagov. Ďalšie informácie nájdete v prehľade nástroja Poradie čítania.
 • Otvorte panel Tagy a vytvorte strom tagov manuálne. Ak chcete zobraziť panel Tagy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Tagy. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy.
Poznámka:

Pozrite si príslušné časti normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Názov, rola, hodnota

Logické poradie čítania

Kontrolu tohto pravidla overte manuálne. Skontrolujte, či poradie čítania zobrazené na paneli Tagy súhlasí s logickým poradím čítania dokumentu.

Jazyk dokumentu

Nastavenie jazyka dokumentu PDF umožňuje niektorým aplikáciám na čítanie z obrazovky prepnúť sa do príslušného jazyka. Táto kontrola zistí, či je pre dokument PDF stanovený primárny jazyk textu. Ak je táto kontrola neúspešná, jazyk nastavte.

Ak chcete jazyk nastaviť automaticky, na karte Kontrola uľahčenia prístupu vyberte voľbu Primárny jazyk a potom z ponuky Voľby vyberte voľbu Opraviť. V dialógovom okne Nastaviť jazyk čítania vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete jazyk nastaviť manuálne, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Vyberte voľbu Súbor > Vlastnosti > Ďalšie voľby a z rozbaľovacieho zoznamu v časti Voľby čítania vyberte jazyk. (Ak príslušný jazyk nie je v rozbaľovacom zozname uvedený, môžete do poľa Jazyk zadať kód tohto jazyka podľa normy ISO 639.) Toto nastavenie sa vzťahuje na primárny jazyk v rámci celého dokumentu PDF.
 • V podstrome stromu tagov vyberte jazyk pre všetok text. Otvorte panel Tagy . Rozbaľte koreň tagov a vyberte príslušný prvok. Potom z menu Voľby vyberte voľbu Vlastnosti. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk vyberte príslušný jazyk. (Ak chcete zobraziť panel Tagy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Tagy.)
 • Výberom textového prvku alebo kontajnerového elementu na paneli Obsah nastavte jazyk pre blok textu. Potom kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na text, v kontextovom menu vyberte voľbu Vlastnosti a v rozbaľovacom zozname Jazyk vyberte jazyk. (Ak chcete zobraziť panel Obsah, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Obsah.)
Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: Jazyk strany (úroveň A)

Názov

Uvádza, či je na lište názvu aplikácie Acrobat uvedený názov.

Ak chcete názov opraviť automaticky, na karte Kontrola uľahčenia prístupu vyberte voľbu Názov a potom z ponuky Voľby vyberte voľbu Opraviť. V dialógovom okne Opis zadajte názov dokumentu (v prípade potreby zrušte označenie voľby Ponechať ako je).

Prípadne názov opravte manuálne:

 1. Vyberte voľby Súbor > Vlastnosti > Opis.

 2. Do textového poľa Názov zadajte názov.

 3. Kliknite na voľbu Počiatočné zobrazenie a z rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť vyberte voľbu Názov dokumentu

 4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Opis.

Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 2.4 Názov strany (úroveň A)

Záložky

Táto kontrola je neúspešná, ak má dokument 21 alebo viac strán a neobsahuje záložky zoradené podľa štruktúry dokumentu.

Ak chcete do dokumentu pridať záložky, na paneli Kontrola uľahčenia prístupu vyberte voľbu Záložky a z menu Voľby vyberte voľbu Opraviť. V dialógovom okne Elementy štruktúry vyberte prvky, ktoré chcete použiť ako záložky, a kliknite na tlačidlo OK. (Dialógové okno Elementy štruktúry je tiež možné otvoriť kliknutím na menu Možnosti na karte Záložka a výberom príkazu Nové záložky zo štruktúry.)

Poznámka:

Pozrite si príslušné časti normy WCAG: 2.4.1 Vynechať bloky (úroveň A), 2.4.5 Viacero spôsobov (úroveň AA)

Farebný kontrast

Ak je táto kontrola neúspešná, je možné, že v tomto dokumente sa nachádza obsah, ktorý nie je prístupný pre farboslepých.

Ak chcete tento problém odstrániť, skontrolujte, či je obsah dokumentu v súlade so zásadami uvedenými v norme WCAG, časť 1.4.3. Prípadne môžete vložiť odporúčanie, aby používateľa pri prehliadaní dokumentu PDF využívali vysoko kontrastné farby:

 1. Vyberte položky Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat > Predvoľby (Mac OS).

 2. Kliknite na voľbu Uľahčenie prístupu.

 3. Vyberte voľbu Nahradiť farby dokumentu a potom voľbu Použiť vysoko kontrastné farby. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovanú farebnú kombináciu a kliknite na tlačidlo OK.

Obsah strany

Tagovaný obsah

Táto kontrola uvádza, či je všetok obsah dokumentu tagovaný. Dbajte na to, aby bol všetok obsah dokumentu buď obsiahnutý v strome tagov, alebo označený ako artefakt.

Kontrolu tohto pravidla opravte pomocou niektorého z nasledujúcich krokov:

 • Otvorte panel Obsah a kliknite pravým tlačidlom (Windows) alebo podržte kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na obsah, ktorý chcete označiť ako artefakt. Následne v kontextovom menu vyberte voľbu Vytvoriť artefakt. (Ak chcete zobraziť kartu Obsah, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Obsah.)
 • Obsah označte tagmi výberom volieb Nástroje > Uľahčenie prístupu > Poradie čítania. Vyberte príslušný obsah a podľa potreby vložte tagy.
 • Priraďte tagy pomocou panela Tagy . Kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na príslušný prvok v strome tagov a vyberte voľbu Vytvoriť tag z výberu. Položky, ako sú napríklad poznámky, odkazy a anotácie, sa v strome tagov nie vždy zobrazujú. Ak chcete vyhľadať tieto položky, vyberte z menu Voľby voľbu Hľadať. (Ak chcete zobraziť panel Tagy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Tagy.)
Poznámka:

Pozrite si príslušné časti normy WCAG: 1.1.1 Netextový obsah (A), 1.3.1 Informácie a vzťahy (úroveň A), 1.3.2 Zmysluplná postupnosť (úroveň A), 2.4.4 Účel odkazov (v kontexte) (úroveň A), 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí (úroveň AA), 4.1.2 Názov, rola, hodnota

Tagované anotácie

Toto pravidlo kontroluje, či sú všetky anotácie označené tagom. Dbajte na to, aby boli anotácie, ako sú napríklad poznámky či označenia úprav (napríklad vložené prvky či zvýraznenia), buď zaradené do stromu tagov, alebo označené ako artefakty.

 • Otvorte panel Obsah a kliknite pravým tlačidlom (Windows) alebo podržte kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na obsah, ktorý chcete označiť ako artefakt. Následne v kontextovom menu vyberte voľbu Vytvoriť artefakt. (Ak chcete zobraziť panel Obsah, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Obsah.)
 • Obsah označte tagmi výberom volieb Nástroje > Uľahčenie prístupu > Poradie čítania. Vyberte príslušný obsah a podľa potreby vložte tagy.
 • Priraďte tagy pomocou panela Tagy . (Ak chcete zobraziť panel Tagy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Tagy.)

Ak chcete, aby aplikácia Acrobat anotáciám priraďovala tagy pri vytvorení, vyberte z menu Voľby na paneli Tagy voľbu Tagovať anotácie.

Poznámka:

Pozrite si príslušné časti normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy (úroveň A), 4.1.2 Názov, rola, hodnota

Poradie polí

Keďže sa polia často využívajú na pohyb v dokumentoch PDF, je dôležité, aby poradie polí zodpovedalo štruktúre dokumentu.

Ak chcete poradie polí upraviť automaticky, na paneli Kontrola uľahčenia prístupu vyberte voľbu Poradie polí a z ponuky Voľby vyberte voľbu Opraviť.

Ak chcete poradie polí pre odkazy, polia formulárov, poznámky a iné anotácie opraviť manuálne:

 1. Kliknite na panel Miniatúry strán na navigačnej table.

 2. Kliknite na miniatúru strany a z menu Voľby vyberte voľbu Vlastnosti strán.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti strán vyberte voľbu Poradie polí. Následne vyberte voľbu Použiť štruktúru dokumentu a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Tento postup zopakujte pre všetky miniatúry v dokumente.

Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 2.4.3 Poradie aktivácie (úroveň A)

Kódovanie znakov

Zadaním kódovania pomôžete osobám prehliadajúcim dokument PDF poskytnúť používateľom čitateľný text. Niektoré problémy s kódovaním znakov však nie je možné v aplikácii Acrobat opraviť.

V záujme zaručenia správneho kódovania postupujte takto:

 • Overte, či sú v systéme nainštalované potrebné druhy písma.
 • V pôvodnom dokumente použite iné písmo (pokiaľ možno typ OpenType) a dokument PDF potom opätovne vytvorte.
 • Súbor PDF opätovne vytvorte pomocou novšej verzie aplikácie Acrobat Distiller.
 • Pomocou najnovšieho PostScriptového ovládača Adobe vytvorte nový PostScriptový súbor a následne opätovne vytvorte súbor PDF.
Poznámka:

Norma WCAG sa nevzťahuje na priradenia znakov kódovania Unicode.

Tagované multimédiá

Toto pravidlo kontroluje, či sú všetky multimediálne objekty označené tagom. Dbajte na to, aby bol obsah buď obsiahnutý v strome tagov, alebo označený ako artefakt.

Otvorte panel Obsah a kliknite pravým tlačidlom (Windows) alebo podržte kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na obsah, ktorý chcete označiť ako artefakt. Následne v kontextovom menu vyberte voľbu Vytvoriť artefakt. (Ak chcete zobraziť panel Obsah, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Obsah.)

Obsah označte tagmi výberom volieb Nástroje > Uľahčenie prístupu > Poradie čítania. Vyberte príslušný obsah a podľa potreby vložte tagy.

Priraďte tagy pomocou panela Tagy . Kliknite pravým tlačidlom (Windows) alebo podržte kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na príslušný prvok v strome tagov a vyberte voľbu Vytvoriť tag z výberu. (Ak chcete zobraziť panel Tagy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Tagy.)

Poznámka:

Pozrite si príslušné časti normy WCAG: 1.1.1 Netextový obsah. (A), 1.2.1 Iba zvuk alebo iba video (vopred nahraté). (A), 1.2.2 Popisy (vopred nahraté). (A), 1.2.3 Zvukový opis alebo mediálna alternatívna (vopred nahraté). (A), 1.2.5 Zvukový opis (vopred nahratý). (AA)

Blikanie obrazovky

Prvky, ktoré môžu spôsobiť blikanie obrazovky, ako sú napríklad animácie a skripty, môžu osobám postihnutým fotosenzitívnou epilepsiou spôsobiť záchvat. Tieto prvky tiež môžu byť pri zväčšení obrazovky ťažšie viditeľné.

V prípade neúspechu pravidla Blikanie obrazovky manuálne odstráňte alebo upravte skript či obsah, ktorý blikanie obrazovky spôsobuje.

Poznámka:

Pozrite tieto príslušné časti normy WCAG: 1.1.1 Netextový obsah. (A), 1.2.1 Iba zvuk alebo iba video (vopred nahraté). (A), 1.2.2 Popisy (vopred nahraté). (A), 1.2.3 Zvukový opis alebo mediálna alternatívna (vopred nahraté). (A), 2.3.1 Tri bliknutia alebo pod úrovňou blikania. (Úroveň A)

Skripty

Obsah nemôže závisieť od skriptov, pokiaľ asistenčné technológie nemajú súčasne k dispozícii obsah aj funkcie. Dbajte na to, aby skriptovanie nezasahovalo do ovládania klávesnicou alebo nebránilo využívaniu vstupného zariadenia.

Skripty manuálne skontrolujte. Odstráňte alebo upravte všetky skripty, ktoré znižujú prístupnosť dokumentu.

Poznámka:

Pozrite tieto príslušné časti normy WCAG: 1.1.1 Netextový obsah. (A), 2.2.2 Pozastavenie, zastavenie, skrytie. (Úroveň A), 4.1.2 Názov, rola, hodnota

Časované odpovede

Kontrola tohto pravidla sa vzťahuje na dokumenty obsahujúce formuláre so skriptom JavaScript. V prípade neúspešnej kontroly tohto pravidla skontrolujte, či daná strana nevyžaduje časované odpovede. Upravte alebo odstráňte skripty vyžadujúce včasnú odozvu užívateľa, aby tak používatelia mali dostatok času na prečítanie a využitie obsahu.

Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 2.2.1 Nastaviteľné časovanie. (Úroveň A)

Ak majú byť adresy URL prístupné pre aplikácie na čítanie z obrazovky, musia to byť aktívne odkazy, ktoré sú v dokumente PDF správne tagované. (Prístupné odkazy sa najlepšie vytvárajú pomocou príkazu Vytvoriť odkaz, ktorý pridá všetky tri odkazy, ktoré aplikácie na čítanie z obrazovky vyžadujú na rozpoznanie odkazu.) Skontrolujte, či sa navigačné odkazy neopakujú a či majú používatelia možnosť preskočiť opakujúce sa odkazy.

V prípade neúspešnej kontroly tohto pravidla manuálne skontrolujte navigačné odkazy a overte, či sa v obsahu nenachádza priveľa rovnakých odkazov. Rovnako zabezpečte používateľom možnosť preskočiť položky, ktoré sa tu vyskytujú viackrát. Ak je napríklad na každej strane dokumentu uvedený ten istý odkaz, vložte aj odkaz „Preskočiť navigáciu“.

Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 2.4.1 Vynechať bloky. (Úroveň A)

Formuláre

Tagované polia formulára

V prístupnom dokumente PDF sú všetky polia formulára označené tagom, pričom tvoria súčasť štruktúry dokumentu. Okrem toho môžete užívateľovi poskytnúť informácie alebo pokyny prostredníctvom zadania vlastnosti formulára: tipu.

Ak chcete polia formulára označiť tagom, vyberte voľbu Nástroje > Uľahčenie prístupu > Automaticky otagovať polia formulára.

Poznámka:

Pozrite si príslušné časti normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy. (Úroveň A), 4.1.2 Názov, rola, hodnota

Popisy polí

V záujme zvýšenia prístupnosti musia byť všetky polia formulárov označené textovým opisom (tip).

Ak chcete k poľu formulára pridať textový opis:

 1. Vyberte jeden z nástrojov formulárov a následne na pole formulára kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo kliknite so stlačeným klávesom Ctrl (Mac OS).
 2. Z kontextového menu vyberte voľbu Vlastnosti.
 3. Kliknite na pole vlastností Všeobecné.
 4. Do poľa Typ nástroja zadajte opis poľa formulára.
Poznámka:

Pozrite si príslušné časti normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy. (Úroveň A), 3.3.2 Označenia alebo pokyny (úroveň A), 4.1.2 Názov, rola, hodnota

Alternatívny text

Alternatívny text obrázkov

Dbajte na to, aby bol k obrázkom v dokumente priradený alternatívny text alebo aby boli označené ako artefakty.

V prípade neúspešnej kontroly tohto pravidla vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Na paneli Kontrola uľahčenia prístupu vyberte voľbu Alternatívny text obrázkov a z menu Voľby vyberte voľbu Opraviť. Pridajte alternatívny text podľa pokynov v dialógovom okne Nastaviť alternatívny text.
 • Pre pridávanie alternatívneho textu k obrázkom v súbore PDF použite panel Tagy.
 • Otvorte panel Obsah a kliknite pravým tlačidlom (Windows) alebo podržte kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na obsah, ktorý chcete označiť ako artefakt. Následne v kontextovom menu vyberte voľbu Vytvoriť artefakt. (Ak chcete zobraziť panel Obsah, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Obsah.)
Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.1.1 Netextový obsah. (A)

Vnorený alternatívny text

Aplikácie na čítanie z obrazovky nedokážu prečítať alternatívny text pre vnorené prvky. Preto do vnorených prvkov nevkladajte alternatívny text.

Ak chcete z vnorených prvkov odstrániť alternatívny text, postupujte takto:

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Tagy.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na vnorený prvok na paneli Tagy a z kontextového menu vyberte voľbu Vlastnosti.
 3. Z dialógového okna Vlastnosti objektu odstráňte alternatívny text aj text, na ktorý sa vzťahoval, a kliknite na tlačidlo Zatvoriť.
Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.1.1 Netextový obsah. (A)

Spojený s obsahom

Dbajte na to, aby alternatívny text vždy alternatívnym spôsobom predstavoval obsah strany. Ak je k prvku priradený alternatívny text, no neobsahuje nič z obsahu strany, nie je žiadnym spôsobom možné určiť, na ktorej strane sa nachádza. Ak nie je voľba aplikácie na čítanie z obrazovky v predvoľbách Čítanie nastavená na čítanie celého dokumentu, aplikácie na čítanie z obrazovky alternatívny text vôbec nečítajú.

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši (Windows) alebo podržaním klávesu Ctrl a kliknutím (Mac OS) na položku ju označte.
 2. Otvorte ju na paneli Tagy . (Ak chcete zobraziť panel Tagy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Tagy.)
 3. Na paneli Tagy odstráňte alternatívny text pre všetky vnorené položky, ktoré nemajú žiadny obsah strany.
Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.1.1 Netextový obsah. (A)

Zakrýva anotáciu

Alternatívny text nemôže zakrývať anotáciu. Ak je anotácia vnorená pod nadradeným prvkom s alternatívnym textom, aplikácia na čítanie z obrazovky ju nevidí.

Ak chcete z vnorených prvkov odstrániť alternatívny text:

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Tagy.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na vnorený prvok na paneli Tagy a z kontextového menu vyberte voľbu Vlastnosti.
 3. Odstráňte z dialógového okna Vlastnosti objektu alternatívny text a kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka:

Pozrite si príslušné časti normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy. (Úroveň A), 4.1.2 Názov, rola, hodnota

Alternatívny text iných elementov

Táto správa kontroluje obsah okrem obrázkov, ktorý vyžaduje alternatívny text (napríklad multimédiá, anotácie či 3D modely). Dbajte na to, aby alternatívny text vždy alternatívnym spôsobom predstavoval obsah strany. Ak je k prvku priradený alternatívny text, no neobsahuje nič z obsahu strany, nie je žiadnym spôsobom možné určiť, na ktorej strane sa nachádza. Ak nie je voľba aplikácie na čítanie z obrazovky v predvoľbách Čítanie nastavená na čítanie celého dokumentu, aplikácie na čítanie z obrazovky alternatívny text nečítajú.

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Tagy.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na vnorený prvok na paneli Tagy a z kontextového menu vyberte voľbu Vlastnosti.
 3. Odstráňte z dialógového okna Vlastnosti objektu alternatívny text a kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.1.1 Netextový obsah. (A)

Tabuľky

Keďže štruktúra tabuľky môže byť zložitá, zaužívaným postupom je manuálna kontrola prístupnosti.

Riadky

Toto pravidlo kontroluje, či je každý tag TR v tabuľke podriadený tabuľke alebo sekciiTHead, TBody či TFoot.

Pozrite Opraviť tagy v tabuľke použitím panela Tagy.

Poznámka:

Príslušná časť normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy. (Úroveň A)

Tagy TH a TD

V správnej štruktúre tabuľky sú tagy TH a TD podriadené tagu TR.

Pozrite Opraviť tagy v tabuľke použitím panela Tagy.

Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy. (Úroveň A)

Hlavičky

V záujme dosiahnutia prístupnosti je dôležité, aby mali všetky tabuľky v dokumente PDF hlavičky.

Pozrite Opraviť tagy v tabuľke použitím panela Tagy.

Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy. (Úroveň A)

Pravidelnosť

V záujme dosiahnutia prístupnosti musia tabuľky obsahovať rovnaký počet stĺpcov v každom riadku a riadkov v každom stĺpci.

Pozrite Opraviť tagy v tabuľke použitím panela Tagy.

Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy. (Úroveň A)

Prehľad

Zhrnutia tabuliek  nie sú povinné,  no môžu zlepšiť prístupnosť tabuľky.

 1. Vyberte voľbu Nástroje > Uľahčenie prístupu > Poradie čítania.
 2. Vyberte tabuľku tak, že okolo nej nakreslíte obdĺžnik.  
 3. V dialógovom okne Poradie čítania kliknite na položku Tabuľka.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite (Mac OS) na tabuľku.
 5. Kliknite na voľbu Upraviť zhrnutie tabuľky.
 6. Zadajte zhrnutie a kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy. (Úroveň A)

Zoznamy

Položky zoznamov

Táto kontrola uvádza, či je každá položka zoznamu LI podriadená zoznamu L). Ak je kontrola tohto pravidla neúspešná, štruktúra daného zoznamu nie je správna. Zoznamy musia mať nasledujúcu štruktúru: Element typu Zoznam musí obsahovať elementy typu položka zoznamu. Pričom elementy typu položka zoznamu môžu obsahovať iba elementy typu popis a elementy typu telo zoznamu.

Ak chcete opraviť štruktúru zoznamu:

 1. Vyhľadajte zoznam na paneli Kontrola uľahčenia prístupu tak, že kliknite pravým tlačidlom (Windows) alebo podržíte kláves Ctrl a kliknete (Mac OS) na neúspešný element a vyberte voľbu Zobraziť na paneli Tagy.
 2. Vytváranie elementov, zmena typu elementov alebo zmena poradia existujúcich elementov potiahnutím.
Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy. (Úroveň A)

Lbl a LBody

Zoznamy musia mať nasledujúcu štruktúru: Element typu Zoznam musí obsahovať elementy typu položka zoznamu. Pričom elementy typu položka zoznamu môžu obsahovať iba elementy typu popis a elementy typu telo zoznamu. Ak je kontrola tohto pravidla neúspešná, štruktúra daného zoznamu nie je správna.

Ak chcete opraviť štruktúru zoznamu:

 1. Vyhľadajte zoznam na paneli Kontrola uľahčenia prístupu tak, že kliknite pravým tlačidlom (Windows) alebo podržíte kláves Ctrl a kliknete (Mac OS) na neúspešný element a vyberte voľbu Zobraziť na paneli Tagy.
 2. Vytváranie elementov, zmena typu elementov alebo zmena poradia existujúcich elementov potiahnutím.
Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 1.3.1 Informácie a vzťahy. (Úroveň A)

Nadpisy

Vhodné vnorenie

Toto pravidlo kontrolujte vnorené nadpisy. Ak je táto kontrola neúspešná, nadpisy nie sú vnorené správne.

Ak chcete opraviť štruktúru zoznamu:

 1. Vyhľadajte zoznam na paneli Kontrola uľahčenia prístupu tak, že kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo podržíte stlačený kláves Ctrl a kliknete (Mac OS) na neúspešný element, a vyberte voľbu Zobraziť na paneli Tagy.
 2. Vytváranie elementov, zmena typu elementov alebo zmena poradia existujúcich elementov potiahnutím.
Poznámka:

Pozrite si príslušnú časť normy WCAG: 2.4.6 Nadpisy a označenia. (Úroveň AA). Norma WCAG nevyžaduje poradie nadpisov a ide len o pomocnú techniku.

Priradenie normy WCAG k norme PDF/UA

WCAG 2.0 ISO 14289 -1 (Súbor) Techniky
1.1.1 Netextový obsah. (A)
 • 7.3 sa zaoberá obsahom vyžadujúcim úpravu textu.
 • 7.18.1 štvrtý odsek sa zaoberá opisom ovládania.
 • 7.18.6.2 sa zaoberá časovo závislými alternatívnymi médiami. Prípadmi využitia testov, vnemov a prvkov CAPTCHA sa zaoberajú využívané technické prostriedky.
 • 7.1 odsek 1, veta 2 sa zaoberá dekoráciou.
1.2.1 Iba zvuk a iba video (vopred nahraté). (A)
 • 7.18.6.2 sa zaoberá časovo závislými alternatívnymi médiami. Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
1.2.2 Popisy (vopred nahraté). (A)
 • 7.18.6.2 sa zaoberá časovo závislými alternatívnymi médiami. Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
1.2.3 Zvukový opis alebo mediálna alternatívna (vopred nahraté). (A)
 • 7.18.6.2 sa zaoberá časovo závislými alternatívnymi médiami. Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
1.2.4 Popisy (naživo). (AA)
 • Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
1.2.5 Zvukový opis (vopred nahratý). (AA)
 • 7.18.6.2 sa zaoberá časovo závislými alternatívnymi médiami. Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
1.2.6 Znakový jazyk (vopred nahratý). (AAA)
 • Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
 
1.2.7 Rozšírený zvukový opis (vopred nahratý). (AAA)
 • Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním
 
1.2.8 Mediálna alternatíva (vopred nahratá). (AAA)
 • 7.18.6.2 sa zaoberá časovo závislými alternatívnymi médiami. Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
 
1.2.9 Iba zvuk (naživo). (AAA)
 • Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
 
1.3.1 Informácie a vzťahy. (Úroveň A)
 • 7.1 – 7.10 a 7.20 sa zaoberajú štruktúrou a vzťahmi v obsahu.
 • 7.17 a 7.18 sa zaoberajú štruktúrou a vzťahmi v anotáciách.
1.3.2 Zmysluplná postupnosť. (Úroveň A)
 • 7.2 druhý odsek sa zaoberá zmysluplnou postupnosťou obsahu.
 • 7.17 sa zaoberá navigačnými funkciami.
 • 7.18.3 sa zaoberá poradím polí v anotáciách.
1.3.3 Zmyslové charakteristiky. (Úroveň A)
 • 7.1, odseky 6 a 7
1.4.1 Použitie farieb. (Úroveň A)
 • 7.1, odsek 6
1.4.2 Ovládanie zvuku. (Úroveň A)
 • Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
1.4.3 Kontrast (minimum). (Úroveň AA)
 • 7.1, odsek 6 a poznámka 4
1.4.4 Zmena veľkosti textu. (Úroveň AA)
 • Neuplatňuje sa
1.4.5 Obrázky textu. (Úroveň AA)
 • 7.3, odsek 6
1.4.6 Kontrast (zvýšený). (Úroveň AAA)
 • 7.1, odsek 6
 
1.4.7 Tichý alebo žiadny zvuk na pozadí. (Úroveň AAA)
 • Keďže sa norma ISO 14289 nezaoberá týmto kritériom úspechu, na súlad dokumentu PDF sú potrebné súbory a aplikácie na čítanie v súlade s normou ISO 14289. Spôsob, akým vývojári toto kritérium úspešnosti v dokumente PDF podporujú, nie je stanovený v norme ISO 14289 ani ISO 32000.
 
1.4.8 Vizuálna prezentácia. (Úroveň AAA)
 • Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
 
1.4.9 Obrázky textu (bez výnimky). (Úroveň AAA)
 • 7.3 odsek 1
 
2.1.1 Klávesnica. (Úroveň A)
 • Neuplatňuje sa
2.1.2 Žiadne prvky zamedzujúce úplnému ovládaniu pomocou klávesnice. (Úroveň A)
 • Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
2.1.3 Klávesnica (bez výnimky). (Úroveň AAA)
 • 7.19, odsek 3
 
2.2.1 Nastaviteľné časovanie. (Úroveň A)
 • 7.19, uplatňuje sa tretí odsek, no toto pravidlo zväčša závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
2.2.2 Pozastavenie, zastavenie, skrytie. (Úroveň A)
 • 7.19
2.2.3 Žiadne časovanie. (Úroveň AAA)
 • 7.19
 
2.2.4 Prerušenia. (Úroveň AAA)
 • 7.19
 
2.2.5 Opätovná autentifikácia. (Úroveň AAA)
 • Neuplatňuje sa
 
2.3.1 Tri bliknutia alebo pod úrovňou blikania. (Úroveň A)
 • 7.1, odsek 5
2.3.2 Tri bliknutia.(Úroveň AAA)
 • 7.1, odsek 5
 
2.4.1 Vynechanie blokov. (Úroveň A)
 • Neuplatňuje sa, ak dokument PDF neobsahuje opakujúci sa reálny obsah. Obsah strany, napríklad opakujúce sa hlavičky a päty, musí byť v súlade s časťou 7.8.
2.4.2 Názov strany. (Úroveň A)
 • 7.1, odseky 8 a 9
2.4.3 Poradie aktivácie. (Úroveň A)
 • 7.1, odsek 2, 7.18.1; odsek 2, 7.18.3
2.4.4 Účel odkazov (v kontexte). (Úroveň A)
 • 7.18.5
2.4.5 Viacero spôsobov. (Úroveň AA)
 • Dokumenty PDF môžu požiadavky tohto ustanovenia splniť viacerými spôsobmi vrátane ohraničení (7.17), odkazov (7.18.5) a označení strany.
2.4.6 Nadpisy a označenia. (Úroveň AA)
 • 7.4
2.4.7 Viditeľná aktivácia. (Úroveň AA)
 • Neuplatňuje sa
2.4.8 Umiestnenie. (Úroveň AAA)
 • 7.4, 7.17
 
2.4.9 Účel odkazov (iba odkaz). (Úroveň AAA)
 • 7.18.5
 
2.4.10 Nadpisy sekcií. (Úroveň AAA)
 • 7.4
 
3.1.1 Jazyk strany. (Úroveň A)
 • 7.2, odsek 3.
3.1.2 Jazyk jednotlivých častí. (Úroveň AA)
 • 7.2, odsek 3.
3.1.3 Nezvyklé slová. (Úroveň AAA)
 • Nepokryté v norme ISO 14289. Pozrite si normu ISO 32000-1, časť 14.9.5.
 
3.1.4 Skratky. (Úroveň AAA)
 • Nepokryté v norme ISO 14289. Pozrite si normu ISO 32000-1, časť 14.9.5.
 
3.1.5 Úroveň čítania. (Úroveň AAA)
 • Nemá vplyv na podporu uľahčenia prístupu. Toto pravidlo závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby ho autori aplikácie alebo dokumentu vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
 
3.1.6 Výslovnosť. (Úroveň AAA)
 • Formát PDF ponúka niekoľko mechanizmov nasadzovania médií a iných prostriedkov na pomoc s výslovnosťou. Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
 
3.2.1 Pri aktivácii. (Úroveň A)
 • 7.18, odsek 2
3.2.2 Pri vstupe. (Úroveň A)
 • 7.18, odsek 2
3.2.3 Konzistentná navigácia. (Úroveň AA)
 • 7.1, odsek 1, 7.17
3.2.4 Konzistentná identifikácia. (Úroveň AA)
 • 7.1, odsek 1
3.2.5 Zmena na vyžiadanie. (Úroveň AAA)
 • 7.19, odsek 2
 
3.3.1 Identifikácia chýb. (Úroveň A)
 • Závisí od konkrétneho návrhu. Je dôležité, aby autori a vývojári toto ustanovenie vzali do úvahy a zaručili súlad s ním.
3.3.2 Označenia alebo pokyny (Úroveň A)  
4.1.2 Názov, rola, hodnota  
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu