Príručka používateľa Zrušiť

Informácie o certifikovaných podpisoch vytvorených v aplikácii Adobe Acrobat

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Aplikácia Adobe Acrobat podporuje celý rad riešení pre elektronické a digitálne podpisy. Tieto riešenia zahŕňajú certifikované podpisy, ktoré vám umožnia podpisovať súbory PDF digitálnym identifikátorom na báze certifikátu. Certifikované podpisy sú známe aj ako digitálne podpisy. S aplikáciou Acrobat si môžete vytvoriť svoj certifikovaný identifikátor. Bežný postup však predstavuje práca s certifikovaným identifikátorom od dôveryhodného nezávislého certifikačného orgánu. Ďalšie možnosti podpisovania v aplikácii Acrobat zahŕňajú integráciu so službou Adobe Acrobat Sign.

Prečo používať certifikované podpisy?

Pri mnohých obchodných transakciách vrátane finančných, právnych a iných riadených transakcií sa pri podpisovaní dokumentov vyžaduje vysoká miera zabezpečenia. Pri elektronickom distribuovaní dokumentov sú pre príjemcov dôležité tieto možnosti:

 • Možnosť overenia pravosti dokumentov – potvrdenie totožnosti každej osoby, ktorá dokument podpísala
 • Možnosť overenia integrity dokumentu – potvrdenie, že sa obsah dokumentu na ceste k príjemcovi nezmenil

Podpisy na báze certifikátu poskytujú obe tieto bezpečnostné služby. Mnoho podnikov a organizácií verejnej správy sa v rámci svojej organizácie rozhodlo zriadiť infraštruktúru digitálneho podpisu založeného na certifikáte. Na zabezpečenie nezávislého overovania totožnosti využívajú služby nezávislých certifikačných orgánov. Ako príklady možno uviesť:

 • Spoločnosti v Európskej únii, ktoré musia dodržiavať požiadavky na zdokonalené alebo kvalifikované elektronické podpisy uvedené v nariadení eIDAS týkajúcom sa elektronických podpisov alebo v norme ETSI PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures – Zaručené elektronické podpisy PDF)
 • Farmaceutické spoločnosti, ktoré potrebujú používať podpisy, ktoré sú v súlade s normou pre oblasť biofarmaceutického priemyslu SAFE (Signatures & Authentication For Everyone – Podpisy a overovanie pre všetkých)

Čo môžem robiť s certifikovanými identifikátormi?

Koncoví používatelia, ktorí získali digitálne identifikátory založené na certifikáte, môžu používať softvér Acrobat alebo Acrobat Reader na podpisovanie súborov PDF a overovanie súborov, ktoré dostávajú od iných.

Podpisovanie dokumentov

 • Podpisovanie súborov PDF pomocou certifikovaných identifikátorov
 • Umiestnenie poľa na podpis kdekoľvek na strane
 • Pridanie viacerých podpisov na stranu
 • Pridanie časovej pečiatky pri práci s konfigurovaným serverom časových pečiatok
 • Certifikovanie dokumentu s viditeľným alebo skrytým podpisom tak, aby si príjemcovia mohli overiť pravosť v prípade, že vidia alebo nevidia viditeľný podpis na danej strane
 • Automaticky vložené údaje certifikátu na podporu dlhodobého overovania

Overovanie dokumentov

 • Overovanie všetkých podpisov potvrdzujúce totožnosť každého, kto dokument podpísal
 • Overovanie integrity dokumentov sledovaním všetkých predchádzajúcich podpísaných verzií dokumentu s cieľom overiť zmeny vykonané v priebehu životného cyklu dokumentu

Stanovenie výsad a oprávnení pre ostatných

 • Certifikovanie dokumentu pri sprístupňovaní jeho častí na účely vypĺňania, podpisovania či pripomienkovania formulárov
 • Používanie softvéru Acrobat Pro, ktorým sa používateľom aplikácie Reader 9 alebo jej novšej verzie umožní podpisovať sa certifikovanými identifikátormi
 • Použitie aplikácie Acrobat Standard alebo Pro na šifrovanie dokumentu PDF s certifikovaným identifikátorom s cieľom obmedziť zaobchádzanie s dokumentom, napr. tlač, editáciu alebo kopírovanie

Čo v prípade, že moja organizácia nie je pripravená na zavedenie používania podpisov založených na certifikáte?

Zvážte možnosť zaregistrovania sa v službe Adobe Acrobat Sign online, poprednej službe v oblasti elektronických podpisov a uzatvárania zmlúv prostredníctvom internetu. Prostredníctvom služby Acrobat Sign získate možnosť odosielať, podpisovať a okamžite podávať dokumenty vo formátoch PDF, Microsoft Word a pod. A najlepšie zo všetkého je, že spoločnosť Adobe je jej bezpečným hostiteľom, takže vaše oddelenie IT sa nemusí zaoberať zriaďovaním infraštruktúry podpisu.

Zdroje informácií

Adobe Approved Trust List (AATL): Schválený dôveryhodný zoznam Adobe (Adobe Approved Trust List) je program, ktorý umožňuje miliónom používateľov na celom svete vytvárať digitálne podpisy, ktorých dôveryhodnosť sa overuje pri každom otvorení podpísaného dokumentu v softvéri Acrobat alebo Reader. Pozrite si aktuálnych členov.

Adobe Security and Privacy Portal: Portál bezpečnosti a ochrany osobných údajov Adobe predstavuje prvú vhodnú zastávku, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu osobných údajov v rámci všetkých záležitostí v oblasti aplikácií od spoločnosti Adobe.

Certified Document Services: Program služieb v oblasti certifikovaných dokumentov (Certified Document Services – CDS) bol predchodcom programu AATL.

Content Security Library: Knižnica zabezpečenia obsahu je rozsiahla dokumentácia týkajúca sa správy certifikovaných podpisov Adobe.

Managing Digital IDs: Stránky poskytujúce pomoc pri správe digitálnych identifikátorov.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?