Správa farieb v aplikáciách Adobe

Správa farieb Adobe pomáha zachovať vzhľad farieb pri dodaní obrázkov z externých zdrojov, úpravách dokumentov, prenose dokumentov medzi aplikáciami Adobe a výstupe dokončených kompozícií. Tento systém je založený na konvenciách vyvinutých konzorciom ICC (International Color Consortium), skupinou zodpovednou za štandardizáciu formátov profilov a postupov, aby bolo možné počas celého pracovného postupu dosiahnuť konzistentné a presné farby.

Správa farieb je v aplikáciách Adobe so správou farieb štandardne zapnutá. Ak ste zakúpili balík Adobe Creative Cloud, nastavenia farieb sa synchronizujú medzi aplikáciami, aby sa farby RGB a CMYK zobrazovali konzistentne. To znamená, že farby vyzerajú rovnako bez ohľadu na aplikáciu, v ktorej ich zobrazujete.

Synchronizované nastavenia farieb
Nastavenia farieb pre balík Adobe Creative Cloud sa synchronizujú v centrálnom umiestnení prostredníctvom aplikácie Adobe Bridge.

Ak sa rozhodnete zmeniť predvolené nastavenia, jednoducho použiteľné prednastavenia umožňujú nakonfigurovať správu farieb Adobe tak, aby zodpovedala bežným výstupným podmienkam. Nastavenia farieb tiež môžete prispôsobiť tak, aby spĺňali požiadavky vášho pracovného postupu týkajúceho sa farieb.

Pamätajte na to, že druhy obrázkov, s ktorými pracujete, a požiadavky na výstup majú vplyv na spôsob, akým používate správu farieb. Napríklad existujú rôzne problémy s konzistentnosťou farieb pri pracovnom postupe tlače fotografií RGB, pracovnom postupe komerčnej tlače CMYK, zmiešanom pracovnom postupe digitálnej tlače RGB/CMYK a pracovnom postupe publikovania na internete.

Základné kroky pri vytváraní konzistentných farieb

Spolu s prípadnými produkčnými partnermi zabezpečte, aby boli všetky aspekty vášho pracovného postupu správy farieb bez problémov integrované s aspektmi ich pracovného postupu.

Prediskutujte, ako bude pracovný postup týkajúci sa farieb integrovaný s vašimi pracovnými skupinami a poskytovateľmi služieb, ako bude softvér a hardvér nakonfigurovaný na integráciu do systému správy farieb a na ktorej úrovni bude implementovaná správa farieb. (Pozrite si časť Potrebujete správu farieb?.)

Kalibrácia monitora a vytvorenie jeho profilu.

Profil monitora je prvý profil, ktorý by ste mali vytvoriť. Presné zobrazenie farieb je nevyhnutné, ak robíte kreatívne rozhodnutia týkajúce sa farby, ktorú špecifikujete v dokumente. (Pozrite si časť Kalibrácia monitora a vytvorenie jeho profilu.)

Pridajte do systému profily farieb pre všetky vstupné a výstupné zariadenia, ktoré chcete používať, napríklad skenery a tlačiarne.

Systém správy farieb používa profily na to, aby vedel, ako zariadenie vytvára farby a aké sú skutočné farby v dokumente. Profily zariadení sa často nainštalujú pri pridaní zariadenia do systému. Tiež môžete použiť softvér a hardvér od iných výrobcov na vytvorenie presnejších profilov pre špecifické zariadenia a podmienky. Ak sa bude dokument komerčne tlačiť, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb a zistite profil pre tlačové zariadenie alebo podmienky tlačiarenského stroja. (Pozrite si časť Čo sú profily farieb a Inštalácia profilu farieb.)

Nastavte správu farieb v aplikáciách Adobe.

Predvolené nastavenia farieb sú postačujúce pre väčšinu užívateľov. Nastavenia farieb však môžete zmeniť jedným z týchto úkonov:

 • Ak používate viacero aplikácií Adobe, pomocou aplikácie Adobe® Bridge vyberte štandardnú konfiguráciu správy farieb a pred prácou s dokumentmi synchronizujte nastavenia farieb medzi aplikáciami. (Pozrite si časť Synchronizácia nastavení farieb medzi aplikáciami Adobe.)

 • Ak používate iba jednu aplikáciu Adobe alebo chcete prispôsobiť rozšírené voľby správy farieb, môžete zmeniť nastavenia farieb pre konkrétnu aplikáciu. (Pozrite si časť Nastavenie správy farieb.)

(Voliteľné) Zobrazte kontrolný náhľad farieb.

Po vytvorení dokumentu môžete zobraziť kontrolný náhľad, aby ste videli, ako budú farby vyzerať pri tlači alebo zobrazení na konkrétnom zariadení. (Pozrite si časť Kontrola farieb.)

Poznámka:

Samotný kontrolný náhľad vám neumožní zobraziť, ako bude vyzerať predtlač pri tlači na ofsetovom tlačiarenskom stroji. Ak pracujete s dokumentmi obsahujúcimi predtlač, zapnite funkciu Náhľad predtlače, aby sa pri kontrolnom náhľade zobrazil presný náhľad predtlače.

Používajte správu farieb pri tlači a ukladaní súborov.

Cieľom správy farieb je dosiahnutie konzistentného vzhľadu farieb na všetkých zariadeniach. Pri tlači dokumentov, ukladaní súborov a príprave súborov na zobrazenie online nechajte voľby správy farieb zapnuté. (Pozrite si časť Správa farieb v dokumentoch PDF na tlač (Acrobat Pro DC) a Správa farieb dokumentov na zobrazenie online.)

Synchronizácia nastavení farieb medzi aplikáciami Adobe

Ak používate balík Adobe Creative Cloud, pomocou aplikácie Adobe Bridge CC môžete automaticky synchronizovať nastavenia farieb medzi aplikáciami. Táto synchronizácia zaistí rovnaký vzhľad farieb vo všetkých aplikáciách Adobe so správou farieb.

Ak nie sú nastavenia farieb synchronizované, v každej aplikácii sa v hornej časti dialógového okna Nastavenia farieb zobrazí výstražná správa. Spoločnosť Adobe odporúča synchronizovať nastavenia farieb pred prácou s novými alebo existujúcimi dokumentmi.

 1. Otvorte aplikáciu Bridge.

  Ak chcete otvoriť aplikáciu Bridge z aplikácie Creative Cloud, vyberte voľby File (Súbor) > Browse In Bridge (Prehľadávať v aplikácii Bridge). Ak chcete aplikáciu Bridge otvoriť priamo, v ponuke Štart vyberte položku Adobe Bridge CC (systém Windows) alebo dvakrát kliknite na ikonu Adobe Bridge CC (systém Mac OS).

 2. Vyberte voľby Edit (Úpravy) > Color Settings (Nastavenia farieb).

 3. Zo zoznamu vyberte nastavenie farieb a kliknite na tlačidlo Apply (Aplikovať).

  Ak žiadne z predvolených nastavení nespĺňa vaše požiadavky, vyberte voľbu Show Expanded List Of Color Setting Files (Zobraziť rozšírený zoznam súborov nastavení farieb), aby sa zobrazili ďalšie nastavenia. Ak chcete nainštalovať vlastný súbor nastavení, napríklad súbor, ktorý ste dostali od poskytovateľa tlačových služieb, kliknite na položku Show Saved Color Settings Files (Zobraziť uložené súbory nastavení farieb).

Nastavenie správy farieb

 1. V dialógovom okne Predvoľby vyberte kategóriu Správa farieb.

 2. V ponuke Nastavenia vyberte nastavenie farieb a kliknite na tlačidlo OK.

  Vybraté nastavenie určí, ktoré pracovné priestory farieb bude aplikácia používať, čo sa stane pri otvorení a importovaní súborov s vloženými profilmi a ako systém správy farieb prevádza farby. Ak chcete zobraziť opis nastavenia, vyberte dané nastavenie a opis sa zobrazí v dolnej časti dialógového okna.

  Poznámka:

  Nastavenia farieb v aplikácii Acrobat sú podmnožinou nastavení používaných v aplikáciách InDesign, Illustrator a Photoshop.

  V niektorých situáciách, napríklad ak vám poskytovateľ služieb dodá vlastný výstupný profil, môže byť potrebné prispôsobiť určité voľby v dialógovom okne Color Settings (Nastavenia farieb). Prispôsobenie sa však odporúča iba pre pokročilých užívateľov.

  Poznámka:

  Ak používate viac aplikácií Adobe, dôrazne sa odporúča synchronizovať nastavenia farieb medzi aplikáciami. (Pozrite si časť Synchronizácia nastavení farieb medzi aplikáciami Adobe.)

Správa výťažkových a priamych farieb

Keď je správa farieb zapnutá, každá farba, ktorú aplikujete alebo vytvoríte v aplikácii Adobe so správou farieb, automaticky používa profil farieb zodpovedajúci dokumentu. Ak prepnete farebný režim, systém správy farieb použije príslušné profily na prevod farby na nový farebný model, ktorý vyberiete.

Pri práci s výťažkovými a priamymi farbami majte na zreteli nasledujúce pokyny:

 • Vyberte pracovný priestor CMYK zodpovedajúci výstupným podmienkam CMYK, aby ste zabezpečili, že budete môcť presne definovať a zobraziť výťažkové farby.

 • Použite hodnoty Lab (predvolené) na zobrazenie preddefinovaných priamych farieb (napríklad farieb z knižníc TOYO, PANTONE, DIC a HKS) a prevod týchto farieb na výťažkové farby. Použitie hodnôt Lab poskytuje najvyššiu presnosť a zaručuje konzistentné zobrazenie farieb v aplikáciách balíka Creative Cloud.

Poznámka:

Správa priamych farieb umožňuje blízku aproximáciu priamej farby na zariadení určenom na náhľad a monitore. Je však ťažké presne reprodukovať priamu farbu na monitore alebo zariadení určenom na náhľad, pretože mnoho priamych tlačových farieb existuje mimo gamutov mnohých z týchto zariadení.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online