Príručka používateľa Zrušiť

Vytváranie prístupných PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Poznámka:

V aplikácii Acrobat (vydanie z mája 2020) je nástroj pod názvom Úplná kontrola premenovaný na Kontrola prístupnosti

Postup vytvárania ľahko prístupných PDF

Všeobecne sa proces vytvárania prístupných PDF skladá z nasledujúcich fáz:

 1. Uváženie uľahčenia prístupu pred prevedením dokumentu do PDF.
 2. Pridanie vyplniteľných polí formulárov a ich popisov a nastavenie poradia prechádzania poľami.

 3. Pridanie ďalších funkcií na uľahčenie prístupu do dokumentu PDF.
 4. Tagovanie dokumentu PDF.
 5. Vyhodnotenie dokumentu PDF a oprava problémov s tagovaním.

Tieto fázy sú uvedené v poradí, ktoré je najvhodnejšie pre väčšinu scenárov. Uvedené úlohy však môžete vykonávať aj v inom poradí alebo môžete iterovať medzi niektorými z fáz. Vo všetkých prípadoch identifikujte účel dokumentu a potom určte vhodný pracovný postup. Ďalšie informácie o vytváraní prístupných dokumentov PDF nájdete v návode na vytváranie prístupných elektronických dokumentov.

Uváženie uľahčenia prístupu pred prevodom dokumentu do formátu PDF

Kedykoľvek je to možné, myslite na uľahčenie prístupu už pri vytváraní zdrojových súborov v pôvodnej aplikácii, ako je textový procesor alebo aplikácia pre sadzbu strán.

Medzi typické úkony, ktoré je potrebné vykonať v zdrojovej aplikácii, patrí pridanie alternatívneho textu ku grafikám, optimalizácia tabuliek a aplikácia štýlov odsekov alebo ďalších vlastností určujúcich štruktúru dokumentu, ktoré možno previesť na tagy. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie tagovaného PDF zo zdrojovej aplikácie.

Pridanie vyplniteľných polí formulárov a ich popisu a nastavenie poradia prechádzania poľami

Ak dokument PDF obsahuje polia formulára, vyberte položku Všetky nástroje > Príprava na zjednodušený prístup > Automaticky otagovať polia formulára, aby ste zistili formulárové polia a urobili ich interaktívnymi (vyplniteľnými).

Pomocou nástrojov formulárov vytvorte vyplniteľné polia formulárov, ako sú tlačidlá, začiarkavacie políčka, rozbaľovacie menu a textové rámčeky. Pri vytváraní poľa zadajte popis do poľa Typ nástroja v dialógovom okne Vlastnosti. Aplikácie na čítanie z obrazovky tento text nahlas prečítajú užívateľovi. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytváranie polí formulára.

Poznámka:

Popisy môžete do polí formulára pridávať aj pomocou nástroja Opraviť poradie čítania v aplikácii Acrobat Pro.

Ďalšie informácie o nastavovaní poradia prechádzania na používanie štruktúry dokumentu nájdete v časti Nastavenie navigácie medzi poľami formulára.

Pridanie ďalších funkcií na uľahčenie prístupu do dokumentu PDF

V aplikácii Acrobat Pro táto fáza zahŕňa nastavenie jazyka dokumentu, kontrolu, či nastavenie zabezpečenia nebráni použitiu aplikácií na čítanie z obrazovky, vytvorenie prístupných odkazov a pridanie záložiek. Ďalšie informácie nájdete v častiach Nastavenie jazyka dokumentu, Zabezpečenie, aby nastavenie zabezpečenia nebránilo v činnosti aplikáciám na čítanie z obrazovky, Pridanie ľahko prístupných odkazovO záložkách.

V aplikácii Acrobat Standard táto fáza zahŕňa nastavenie jazyka dokumentu, kontrolu, či nastavenie zabezpečenia nebráni použitiu aplikácií na čítanie z obrazovky, a pridanie záložiek. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie jazyka dokumentu, Zabezpečenie, aby nastavenie zabezpečenia nebránilo v činnosti aplikáciám na čítanie z obrazovky, Pridanie ľahko prístupných odkazov a O záložkách.

Tagovanie dokumentu PDF

Prístupnosť dokumentu PDF môžete zlepšiť pridaním tagov v aplikácii Acrobat. Ak dokument PDF neobsahuje tagy, aplikácia Acrobat sa ho pokúša tagovať automaticky, keď užívatelia dokument čítajú alebo preformátujú, ale výsledky nemusia byť uspokojivé. Ak je dokument PDF tagovaný, strom logickej štruktúry odošle obsah do aplikácie na čítanie z obrazovky alebo do iného asistenčného softvéru alebo hardvéru v zodpovedajúcom poradí.

Pri konvertovaní dokumentu do formátu PDF z autorskej aplikácie označte dokument, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Ako príklady týchto aplikácií je možné uviesť Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign®, Microsoft Word alebo OpenOffice Writer. Ak nemáte prístup k zdrojovej aplikácii, ktorá môže generovať tagovaný dokument PDF, môžete dokument kedykoľvek otagovať použitím aplikácie Acrobat.

Tagovanie v priebehu prevodu do formátu PDF vyžaduje zdrojovú aplikáciu, ktorá podporuje tagovanie vo formáte PDF. Tagovanie počas prevodu umožňuje aplikácii využívať štýly odsekov alebo ďalšie štruktúrne informácie zdrojového dokumentu na vytvorenie stromu logickej štruktúry. Strom logickej štruktúry zodpovedá presnému poradiu čítania a príslušným úrovniam tagov. Toto tagovanie môže ľahšie interpretovať štruktúru zložitých návrhov, ako sú vložené poznámky na okraji, stĺpce s malým odstupom, nepravidelné zarovnanie textu a tabuľky. Tagovanie pri prevode môže tiež správne tagovať odkazy, krížové odkazy, záložky a alternatívny text (ak je k dispozícii), ktoré sa nachádzajú v súbore.

Ak chcete v aplikácii Acrobat otagovať dokument PDF, vyberte položku Všetky nástroje > Príprava na zjednodušený prístup > Automaticky otagovať dokument PDF. Tento príkaz je funkčný pre každý netagovaný dokument PDF, napríklad pre dokument PDF vytvorený pomocou tlačiarne Adobe PDF. Aplikácia Acrobat analyzuje obsah dokumentu PDF, aby mohla interpretovať jednotlivé elementy strany, ich hierarchickú štruktúru a určené poradie čítania každej strany. Potom zostaví strom tagov, do ktorého sa tieto informácie premietnu. Vytvorí tiež tagy pre všetky odkazy, krížové odkazy a záložky, ktoré ste pridali do dokumentu v aplikácii Acrobat.

Príkaz Automaticky otagovať dokument PDF správne taguje väčšinu štandardných rozložení. Nedokáže však vždy správne interpretovať štruktúru a poradie čítania zložitých prvkov strany. Tieto elementy zahŕňajú stĺpce s tesnými rozstupmi, nepravidelné zarovnanie textu, nevypĺňateľné polia formulárov a tabuľky bez orámovania. Tagovanie týchto strán pomocou príkazu Automaticky otagovať dokument PDF môže viesť k nesprávne skombinovaným elementom alebo tagom mimo sekvencie. Tieto chyby vedú k problémom s poradím čítania v dokumente PDF.

Poznámka:

Na vytvorenie presných a podrobných tagov môžete použiť automatické označovanie založené na cloude. Ďalšie informácie nájdete v časti Vylepšenie prístupnosti dokumentu pomocou cloudového automatického označovania.

O vodoznakoch a aplikáciách na čítanie z obrazovky

Do tagovaného dokumentu PDF môžete pridať vodoznak bez toho, aby ste ho pridali aj do stromu tagov. Ak sa vodoznak nezobrazuje v strome tagov, je to užitočné pre osoby, ktoré používajú aplikácie na čítanie z obrazovky, pretože tieto aplikácie nebudú čítať text vodoznaku v rámci obsahu dokumentu.

Najlepším spôsobom, ako pridať vodoznak bez toho, aby to bránilo činnosti aplikácie na čítanie z obrazovky, je vložiť netagované PDF vodoznaku do tagovaného PDF.

Oprava problémov s tagovaním PDF (Acrobat Pro)

Keď už máte tagovaný dokument PDF, vyhodnoťte ho, či sa v ňom nevyskytli problémy s poradím čítania, chyby tagovania a chyby uľahčenia prístupu, a potom ho podľa potreby opravte.

Na opravy tagovania a poradia čítania na stranách so zložitým rozložením alebo pre neobvyklé elementy strán používajte aplikáciu Acrobat, a to bez ohľadu na metódu použitú na tagovanie dokumentu PDF. Napríklad príkaz Automaticky otagovať dokument PDF nevie vždy rozlíšiť významné obrázky od dekoratívnych elementov strany, ako sú rámčeky, linky a prvky pozadia. Všetky tieto elementy sa môžu nesprávne tagovať ako obrázky. Tento príkaz môže tiež chybne tagovať grafické znaky v rámci textu, napríklad iniciály, ako obrázky namiesto toho, aby ich zahrnul do tagu predstavujúceho blok textu. Také chyby môžu spôsobiť zmätok v strome tagov a skomplikovať poradie čítania, na ktoré sa spolieha asistenčná technológia.

Ak tagujete dokument v aplikácii Acrobat, táto aplikácia vygeneruje po dokončení procesu tagovania správu o chybách. Túto správu použite ako pomôcku pri oprave problémov s tagovaním. Ďalšie problémy s tagovaním, poradím čítania a uľahčením prístupu pre ľubovoľný dokument PDF môžete identifikovať pomocou nástroja Úplná kontrola/Kontrola prístupnosti alebo nástroja Opraviť poradie čítania. Pre ďalšie informácie pozrite Kontrola uľahčenia prístupu príkazom Úplná kontrola/kontrola prístupnostiKontrola a opravy poradia čítania.

Vytvorenie tagovaného PDF z webovej stránky

PDF vytvorené z webovej stránky je len tak prístupné, ako zdrojový súbor HTML, na ktorom je založené. Ak napríklad usporiadanie webovej stránky vychádza z tabuliek, tok kódu HTML pre tabuľku nemusí zodpovedať rovnakému logickému poradiu čítania, ktoré vyžaduje tagovaný súbor PDF, aj keď je kód HTML dostatočne štruktúrovaný na to, aby sa v prehliadači správne zobrazili všetky jeho elementy.

V závislosti od zložitosti webovej stránky možno budete musieť vykonávať aj rozsiahle opravy v aplikácii Acrobat Pro pomocou nástroja Opraviť poradie čítania alebo úpravami stromu tagov v aplikácii Acrobat.

Aby z webových stránok, ktoré vytvárate, vznikli čo najprístupnejšie súbory PDF, určte v ich kóde HTML najskôr logické poradie čítania. Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (Zásady prístupnosti webového obsahu) publikovaného konzorciom W3C (World Wide Web Consortium). Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na webe konzorcia W3C.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V Acrobate vyberte ponuku hamburger    (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > Vytvoriť > PDF z webovej stránky, zadajte adresu webovej stránky a potom vyberte položku Nastavenia.

 2. Na karte Všeobecné vyberte položku Vytvoriť tagy PDF a potom vyberte tlačidlo OK.

 3. Vyberte ďalšie požadované voľby a potom vyberte Vytvoriť.

Vytvorenie tagovaného PDF zo zdrojového nástroja

Obvykle sa tagované dokumenty PDF vytvárajú zo zdrojovej aplikácie, ako je napríklad Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign alebo Microsoft Word. Týmto spôsobom sa tagy pridávajú efektívnejšie ako v aplikácii Acrobat.

PDFMaker ponúka nastavenia prevodu, ktoré umožňujú vytvoriť tagované súbory PDF v aplikáciách Microsoft Excel, PowerPoint a Word.

Ďalšie informácie o vytváraní ľahko prístupných dokumentov PDF nájdete na adrese www.adobe.com/accessibility.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k príslušnej zdrojovej aplikácii.

Tagy v skombinovaných súboroch PDF

Jednou operáciou môžete skombinovať viac súborov z rôznych aplikácií a vytvoriť z nich jediný súbor PDF. Môžete napríklad skombinovať súbory z textového editora s prezentáciami, tabuľkami a webovými stránkami. Vyberte ponuku hamburger    (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > Vytvoriť > Skombinovať súbory do jedného súboru PDF.

Pri prevode otvorí Acrobat každú zdrojovú aplikáciu, vytvorí jednotlivé tagované PDF a tie potom zostaví do jedného tagovaného PDF.

Počas prevodu sa nie vždy správne interpretuje štruktúra dokumentu pre výsledné skombinované PDF, pretože zlučované súbory často používajú rôzne formáty. Na vytvorenie ľahko prístupného dokumentu PDF z viacerých dokumentov použite aplikáciu Acrobat Pro.

Keď kombinujete viacero dokumentov PDF do jedného tagovaného dokumentu PDF, skombinovaný dokument je vhodné znova otagovať. Kombinovanie tagovaných a netagovaných dokumentov PDF vedie k čiastočne tagovanému dokumentu PDF, ktorý nie je ľahko prístupný pre ľudí s postihnutím. Niektorí užívatelia, napríklad tí, ktorí používajú aplikácie na čítanie z obrazovky, nevedia o tom, že v dokumente existujú aj strany bez tagov. Ak začínate s tagovanými a netagovanými PDF, pridajte tagy najskôr do netagovaných súborov. Ak sú PDF netagované, pridajte tagy do skombinovaného súboru PDF až potom, čo skončíte s vkladaním, nahradzovaním a odstraňovaním strán.

Pri vkladaní, nahrádzaní a odstraňovaní strán aplikácia Acrobat začlení existujúce tagy do stromu tagov zlúčeného súboru PDF nasledujúcim spôsobom:

 • Keď vložíte strany do dokumentu PDF, aplikácia Acrobat pridáva tagy (ak existujú) pre nové strany na koniec stromu tagov. Toto zaradenie sa používa aj v prípade, ak vložíte nové strany na začiatok alebo do prostriedku dokumentu.

 • Keď nahradíte strany v dokumente PDF, aplikácia Acrobat pridáva tagy (ak existujú) z prichádzajúcich strán na koniec stromu tagov. Toto zaradenie sa používa aj v prípade, ak nahradíte strany na začiatku alebo v prostriedku dokumentu. Acrobat zachová prípadné tagy nahradených strán.

 • Keď odstránite strany z PDF, zachová aplikácia Acrobat prípadné tagy odstránených strán.

Strany, ktorých tagy sú v strome logickej štruktúry prehádzané, môžu spôsobiť problémy aplikáciám na čítanie z obrazovky. Aplikácie na čítanie z obrazovky postupujú pri čítaní tagov v stromovej štruktúre smerom nadol, takže sa môže stať, že sa k tagom pre vloženú stranu dostanú až na konci stromu. Ak chcete odstrániť tento problém, použite aplikáciu Acrobat Pro na zmenu usporiadania stromu tagov. Veľké skupiny tagov umiestňujte v rovnakom poradí čítania ako samotné strany. Ak sa chcete vyhnúť tomuto kroku, plánujte vkladanie strán na koniec dokumentu PDF a dokument zostavujte v poradí od jeho začiatku po jeho koniec. Ak napríklad vytvárate titulnú stranu dokumentu PDF oddelene od obsahu, pridajte obsah dokumentu PDF k titulnej strane dokumentu PDF, aj keď dokument s obsahom je väčší. Tento prístup zabezpečí vloženie tagov pre obsah za tagy pre titulnú stranu. Nie je potrebné neskôr zmeniť usporiadanie tagov v aplikácii Acrobat Pro.

Tagy, ktoré zostali po odstránených alebo nahradených stranách, nie sú spojené so žiadnym obsahom v dokumente. Sú to v podstate veľké úseky prázdnych sekcií stromu tagov. Tieto nadbytočné tagy zväčšujú veľkosť súboru dokumentu, spomaľujú aplikácie na čítanie z obrazovky a môžu spôsobiť, že tieto aplikácie prezentujú zavádzajúce výstupy. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, naplánujte tagovanie ako posledný krok prevodu. Ak chcete odstrániť tagy odstránených strán zo stromu tagov, použite aplikáciu Acrobat Pro.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vytváranie zlúčených dokumentov PDF.

O nástrojoch na vytváranie prístupných formulárov PDF

Adobe ponúka niekoľko nástrojov na vytváranie prístupných formulárov PDF:

Acrobat Pro, Acrobat Standard

Pomocou týchto aplikácií môžete otvárať netagované alebo tagované formuláre PDF (okrem formulárov PDF vytvorených v aplikácii Adobe Designer) a pridávať vyplniteľné polia formulárov, napríklad textové rámčeky, začiarkavacie políčka a tlačidlá. Potom môžete použiť ďalšie nástroje aplikácie a zmeniť formulár na ľahko prístupný. Pridajte popisy k poliam formulára, tagujte netagované formuláre, nastavujte poradie kariet, manipulujte s tagmi a vykonajte ďalšie úlohy na uľahčenie prístupu k dokumentu PDF.

Zdrojové aplikácie

Z väčšiny zdrojových aplikácií, pomocou ktorých môžete navrhovať formuláre, sa pri prevode súborov do PDF nezachovajú vyplniteľné polia formulára. Na pridanie vyplniteľných polí formulára použite nástroje formulárov v aplikácii Acrobat Pro. Ak do formulára pri prevode do formátu PDF doplníte tagy, zdrojová aplikácia môže vygenerovať pre textové popisy polí formulára nesprávne tagy. Napríklad textové opisy pre všetky polia sa môžu v komplexnom formulári zlievať do jedného riadku. Aplikácie na čítanie z obrazovky nemôžu interpretovať tieto polia ako samostatné popisy. Takéto problémy s poradím čítania si môžu vyžadovať časovo náročné rozdeľovanie týchto popisov v aplikácii Acrobat Pro. V tomto prípade je niekedy lepším riešením vytvorenie netagovaného formulára PDF zo zdrojovej aplikácie. Pomocou nástrojov formulárov v aplikácii Acrobat Pro potom môžete pridať vyplniteľné polia formulára pred tagovaním celého dokumentu. Niektoré formuláre sú dostatočne jednoznačné na to, aby vám umožnili vytvoriť tagovaný dokument PDF zo zdrojovej aplikácie. Po pridaní vyplniteľných polí formulára vykonajte jemné retušovanie v aplikácii Acrobat Pro.

Pracovný postup vytvárania prístupných formulárov PDF

S použitím aplikácie Acrobat môžete otvárať netagované a tagované formuláre PDF, pridávať vyplniteľné polia formulárov, pridávať popisy polí a alternatívny text, nastavovať poradie prechádzania a tagovať formuláre (ak ešte nie sú tagované). Môžete tiež upravovať tagy v akomkoľvek tagovanom formulári PDF pomocou nástroja Opraviť poradie čítania alebo stromu tagov.

Návrh formulára pre jednoduchý prístup.

Formuláre majú často pomerne zložité rozloženie v porovnaní s dokumentmi, ktoré majú jednoduchú štruktúru s jedným stĺpcom. Úspešnosť aplikácie pri analýze a tagovaní formulára v značnej miere závisí od pôvodného formátovania a rozloženia dokumentu a od použitých typov polí.

Pri navrhovaní formulára do neho pridajte nadpisy, pokyny a polia, do ktorých budú užívatelia zadávať dáta. Prinajmenšom pridajte ku každému poľu popis. Zadajte tiež špeciálne pokyny pre polia, ktoré ich požadujú. Čiary a rámčeky kreslite pomocou grafických nástrojov. Nepoužívajte znaky ako podčiarknutie a zvislé čiary, pretože tieto textové znaky môžu negatívne ovplyvniť aplikácie na čítanie z obrazovky.

Pridaním popisov k poliam formulára umožníte aplikáciám na čítanie z obrazovky identifikáciu polí pre užívateľov. Popis sa užívateľom prečíta pri prechode na dané pole pomocou tabulátora. Používajte stručné ale výstižné popisy. Pre pole, do ktorého sa zadáva meno, je napríklad vhodný popis „Meno“. Nepoužívajte ako popis pokyny (napríklad „Zadajte meno“).

Nastavenie a testovanie poradia prechádzania poľami formulára.

Poradie prechádzania poľami formulára pomocou tabulátora umožňuje postihnutým prechádzať poľami v logickom poradí pomocou klávesnice. Vo formulároch PDF nastavte pre poradie prechádzania poľami hodnotu Použiť štruktúru dokumentu. Poradie prechádzania formulárom môžete testovať pomocou nasledujúcich klávesových príkazov:

 • Klávesom Tab aktivujte ďalšie pole

 • Kombináciou klávesov Shift+Tab aktivujete predchádzajúce pole

 • Medzerníkom vyberajte voľby

 • Klávesmi so šípkami vyberajte voľby alebo položky zoznamu

Tagovanie formulára PDF a riešenie problémov s tagovaním.

Ak je už formulár PDF tagovaný, vytvorte tagy pre jednotlivé polia formulára pomocou nástroja Opraviť poradie čítania v aplikácii Acrobat. Tento nástroj vám tiež umožňuje riešiť problémy s poradím čítania textových popisov polí formulára. Môže byť napríklad potrebné rozdeliť zlúčené riadky polí do jednotlivých polí.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?