Príručka používateľa Zrušiť

Úpravy zobrazenia PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Nastavenie zväčšenia strany

Ak chcete jasné a podrobné zobrazenie stránky PDF, chcete sa zamerať na konkrétne oblasti alebo zlepšiť prístupnosť, môžete použiť funkciu zväčšenia aplikácie Acrobat.

Úprava zväčšenia pomocou rýchleho nástroja na pravom paneli

Zväčšenie dokumentov PDF môžete zmeniť pomocou nástrojov v spodnej časti pravého panela.

 • Ak chcete zväčšiť stránku alebo ju priblížiť, vyberte
 • Ak chcete stránku oddialiť, vyberte
 • Na navigáciu stranami môžete použiť šípky nahor a nadol.
 • Ak chcete prejsť na stranu, do poľa zadajte požadované číslo strany.
 • Ak chcete otočiť stranu, vyberte ikonu otočenia.
 • Ak chcete zmeniť nastavenia zobrazenia stránky, vyberte a potom zo zobrazenej ponuky vyberte požadovaný nástroj.
Ponuka zobrazenia strany v počítačovej aplikácii Acrobat

Úprava zväčšenia pomocou nástrojov na zväčšenie

Používanie nástroja Posúvanie a zväčšovanie

 1. Vyberte položky   > Zobrazenie > Zväčšenie > Posúvanie a zväčšovanie.

 2. Vykonajte ktorúkoľvek z nasledujúcich činností:

  • Ťahaním za tiahla rámčeka v okne Posúvanie a zväčšovanie zmeňte zväčšenie dokumentu.
  • Potiahnutím stredu rámčeka sa posuniete do želanej oblasti dokumentu.
  • Kliknutím na navigačné tlačidlá prejdite na inú stranu.
 3. Ak chcete upraviť zväčšenie podľa predvolených úrovní, zadajte hodnotu do textového poľa priblíženia alebo vyberte tlačidlá plus alebo mínus.

Nasledovaním týchto jednoduchých krokov môžete jednoducho upraviť zväčšenie dokumentu, posúvať sa v rôznych oblastiach, prechádzať na iné strany a upraviť úroveň priblíženia podľa požadovaných preferencií.

Použitie nástroja Lupa

 1. Vyberte položky  > Zobrazenie > Zväčšenie > Nástroj Lupa.

 2. Kliknite na oblasť dokumentu, ktorú chcete bližšie preskúmať. V dokumente sa zobrazí obdĺžnik zodpovedajúci ploche zobrazenej v okne nástroja Lupa. Potiahnutím alebo zmenou veľkosti obdĺžnika môžete upraviť zobrazenie nástroja Lupa.

 3. Ak chcete zmeniť zväčšenie nástroja Lupa, máte nasledujúce možnosti:

  • Potiahnutím posúvača upravte úroveň zväčšenia.
  • Kliknutím na tlačidlá plus alebo mínus zvýšite alebo znížite zväčšenie.
  • Zadajte hodnotu do textového poľa priblíženia, aby ste nastavili konkrétnu úroveň zväčšenia.
  Nástroj Lupa na zväčšenie oblasti dokumentu
  Použitie nástroja Lupa na zobrazenie zväčšenej oblasti dokumentu.

 4. Farbu obdĺžnika nástroja Lupa zmeníte výberom rozbaľovacej ponuky Farba čiary v pravom dolnom rohu okna nástroja Lupa, kde vyberiete novú.

Podľa týchto krokov môžete jednoducho použiť nástroj Lupa v aplikácii Acrobat Reader na podrobnejšie zobrazenie konkrétnych oblastí dokumentu. Môžete flexibilne upraviť zobrazenie potiahnutím alebo zmenou veľkosti obdĺžnika a môžete zmeniť úroveň zväčšenia pomocou posúvača, tlačidiel plus alebo mínus alebo zadaním konkrétnej hodnoty do textového poľa zväčšenia.

Použitie miniatúry strany

 1. Na pravom paneli vyberte tlačidlo miniatúry strany

 2. Vyhľadajte miniatúru pre požadovanú stranu. Potom umiestnite ukazovateľ nad pravý dolný roh rámčeka zobrazenia strany, až sa ukazovateľ zmení na dvojitú šípku.

 3. Potiahnutím rohu poľa zmenšíte alebo zväčšíte zobrazenie stránky, pričom veľkosť upravíte podľa svojich preferencií.

 4. Podľa potreby podržte ukazovateľ nad rámčekom zobrazujúcim zväčšenie v miniatúre, až sa ukazovateľ zmení na ikonu ruky. Potom pretiahnite rámčeka a preskúmajte inú oblasť strany v rámci dokumentu.

  Rámček zobrazenia strany v miniatúre strany
  Rámček zobrazenia strany v miniatúre strany označuje oblasť strany, ktorá sa práve zobrazuje na table dokumentu.

Podľa týchto krokov môžete ľahko pristupovať k miniatúram strán a manipulovať s nimi v aplikácii Acrobat Reader. Upravte zobrazenie strany zmenou veľkosti poľa zobrazenia strany a preskúmajte rôzne oblasti strany potiahnutím rámčeka poľa zväčšenia.

Zmena predvoleného zväčšenia

 1. Prejdite na položky > Preferencie a potom v časti Kategórie vyberte položku Zobrazenie strany.

 2. Vyberte rozbaľovací zoznam Zväčšenie a potom vyberte požadovanú úroveň zväčšenia.

Zobrazenie oblasti zväčšenej strany, ktoré sú mimo obrazovku

Pri prezeraní strany pri veľkom zväčšení sa môžete stretnúť so situáciou, kedy je viditeľná len časť strany. Zobrazenie môžete našťastie upraviť tak, aby sa zobrazili ďalšie oblasti strany bez zmeny úrovne zväčšenia.

Aby ste to dosiahli, máte dve možnosti:

 • V spodnej časti pravého navigačného panela použite šípky nahor a nadol na pohyb po stranách nahor a nadol alebo vodorovné posúvače na vodorovný pohyb po strane. Tieto posuvné lišty vám umožňujú posunúť zobrazenie a preskúmať rôzne časti strany pri zachovaní aktuálneho zväčšenia.

 • Prípadne vyberte nástroj Ruka na paneli s nástrojmi Bežné nástroje. Keď je tento nástroj aktivovaný, môžete jednoducho potiahnuť stranu, ako keby ste presúvali kus papiera po stole. Tento úkon vám umožňuje posúvať stranu v rámci zobrazovanej oblasti, čím poskytuje flexibilitu pri skúmaní rôznych oblastí strany.

Nastavenie rozloženia a orientácie strán

Ak chcete upraviť rozloženie a orientáciu strany v aplikácii Acrobat Reader, postupujte nasledovne:

 1. Výberom položiek  > Zobrazenie > Zobrazenie strany získate prístup k možnostiam rozloženia strany.

 2. Vyberte si z nasledujúcich rozložení strany podľa svojich preferencií:

  • Zobrazenie jednej strany: Zobrazenie len jednej strany bez žiadnej viditeľnej časti ostatných strán.
  • Povoliť posúvanie: Zobrazenie strany v súvislom vertikálnom stĺpci, čo umožňuje plynulé posúvanie sa po dokumente.
  • Zobrazenie dvoch strán: Zobrazenie každej dvojstránky bez viditeľnej časti ostatných strán.
  • Posúvanie pri zobrazení dvoch strán: Zobrazenie protiľahlých strán usporiadaných v dvojiciach vedľa seba v súvislom zvislom stĺpci.
Poznámka:

Ak dokument obsahuje viac ako dve strany a chcete zabezpečiť, aby sa prvá strana zobrazovala samostatne na pravej strane tably dokumentu, vyberte možnosť Zobrazenie dvoch strán alebo Posúvanie pri zobrazení dvoch strán.
Tiež vyberte položky >Zobrazenie > Zobrazenie strany > Zobraziť titulnú stranu pri zobrazení dvoch strán.

Zobrazenie strany na zobrazenie rozloženia a orientácie strán
Rozloženia Zobrazenie jednej strany, Povoliť rolovanie, Zobrazenie dvoch strán, Rolovanie pri zobrazení dvoch strán

Otočenie zobrazenia strany

Zobrazenie strany môžete otáčať v krokoch po 90 stupňoch. Tým sa zmení zobrazenie strany, ale nie jej skutočná orientácia.

 • Ak chcete dočasne otočiť zobrazenie strany, vyberte položky  > Zobrazenie > Otočiť zobrazenie > Otočiť zobrazenie doprava alebo Otočiť zobrazenie doľava
  Túto zmenu nie je možné uložiť.

 • Ak chcete uložiť otočenie s dokumentom, v ponuke Všetky nástroje vyberte položku Organizovať strany a potom na ľavom paneli vyberte  alebo

Zmeniť predvolené rozloženie strany (počiatočné zobrazenie)

Predvolené nastavenia počiatočného zobrazenia môžete zadať v dialógovom okne Predvoľby. Pozrite si časť Nastavenie predvolieb.

 1. Prejdite na položky  > Preferencie a potom v položke Kategórie vyberte možnosť Zobrazenie strany.

 2. Otvorte rozbaľovací zoznam Zobrazenie strany a vyberte jednu z dostupných možností: Automaticky, Jedna strana, Súvisle na jednu stranu, Na dve strany alebo Súvisle na dve strany.

Poznámka:

Predvolene sa dokument PDF otvorí s rozložením strany špecifikovaným v Preferenciách. Ak je však vo vlastnostiach dokumentu (  > Vlastnosti > Počiatočné zobrazenie) nastavené iné rozloženie strany, prepíše sa tým nastavenie špecifikované v Preferenciách. Ak chcete použiť vlastnosti dokumentu, uložte a zavrite dokument, aby sa zmeny prejavili. Upozorňujeme, že používatelia aplikácie Acrobat majú možnosť zmeniť počiatočné zobrazenie, pokiaľ nie sú zavedené bezpečnostné nastavenia, ktoré zmenám bránia. Používatelia aplikácie Acrobat Reader však nemôžu zmeniť počiatočné zobrazenie.

Použitie zobrazenia s rozdeleným oknom

Rozdelené zobrazenie vám umožňuje rozdeliť tablu dokumentu na dve alebo štyri tably, čo ponúka vylepšené možnosti navigácie.

V rozdelenom zobrazení môžete na aktívnej table nezávisle posúvať zobrazenie, meniť úroveň zväčšenia alebo prejsť na inú stranu bez toho, aby ste tým ovplyvnili druhú tablu.

Zobrazenie s tabuľkovým rozdelením je ideálne pre veľké tabuľky alebo tabuľky, kde hlavičky stĺpcov a popisy riadkov zostávajú viditeľné pri posúvaní. Zmena zväčšenia na jednej table sa vzťahuje na všetky tably a posúvanie je medzi nimi koordinované.

 1. Vytvorenie rozdeleného zobrazenia:

  • Ak chcete zobrazenie rozdeliť na dve tably, buď vyberte voľby Okno > Rozdeliť alebo pretiahnite šedý rámček nad zvislým posuvníkom.

  • Ak chcete zobrazenie rozdeliť na štyri tably so synchronizovaným posúvaním a úrovňami zväčšenia, vyberte voľby Okno > Tabuľkové rozdelenie.

  • Upravte veľkosť tabiel potiahnutím rozdeľovačov nahor, nadol, doľava alebo doprava podľa potreby.

 2. Úprava úrovní zväčšenia:

  • V rozdelenom zobrazení môžete tablu aktivovať kliknutím na túto tablu a zmeniť potom úroveň zväčšenia iba pre túto tablu.

  • V zobrazení s tabuľkovým rozdelením upravením úrovne zväčšenia zmeníte zobrazenie na všetkých štyroch tablách súčasne.

 3. Posúvanie:

  • V rozdelenom zobrazení aktivujete tablu kliknutím a posúvaním zmeníte iba jej obsah.

  • V zobrazení s tabuľkovým rozdelením kliknite na tablu a zvislým posúvaním zmeníte zobrazenie na aktívnej table a table vedľa nej. Vodorovným posúvaním zmeníte zobrazenie na aktívnej table a table nad alebo pod ňou.

 4. Ak chcete obnoviť zobrazenie na jednej table, vyberte voľby Okno > Odstrániť rozdelenie.

Prezeranie dokumentu vo viacerých oknách

Ak chcete vytvoriť viacero okien pre rovnaký dokument v aplikácii Acrobat Reader, postupujte nasledovne:

 1. Na otvorenie ďalších okien použite príkaz Nové okno. Každé nové okno bude mať rovnakú veľkosť, zväčšenie a rozloženie ako pôvodné okno. Nové okno sa otvorí v hornej časti pôvodného okna a na tej istej strane.

 2. Keď sa otvorí nové okno, aplikácia Acrobat pridá k pôvodnému súboru príponu „1“. Následným novým oknám sa postupne priraďujú prípony, ako napríklad „2“ pre druhé okno, „3“ pre tretie atď. To vám umožňuje jednoducho identifikovať a rozlišovať medzi viacerými oknami toho istého dokumentu.

 3. Ak sa rozhodnete okno zatvoriť, zostávajúce okná budú postupne prečíslované. Napríklad, ak máte otvorených päť okien a zatvoríte tretie otvorené okno, zostávajúce okná budú prečíslované príponami „1“ až „4“. Toto prečíslovanie zabezpečuje konzistentnú a organizovanú správu okien.

 4. Nové okno otvoríte výberom položiek Okno > Nové okno.

Pomocou príkazu Nové okno môžete v aplikácii Acrobat Reader pohodlne vytvárať a spravovať viacero okien pre ten istý dokument. Každé nové okno si zachová pôvodné nastavenia okna a môžete jednoducho sledovať a zatvárať jednotlivé okná pri zachovaní postupného číslovania zostávajúcich okien.

Poznámka:

Táto funkcia nie je dostupná, keď prezeráte dokumenty PDF vo webovom prehľadávači.

Zatvorenie okien

 1. Okno zatvoríte výberom X.

  Budete vyzvaní na uloženie akýchkoľvek zmien. Ak je otvorených viac okien ako jedno, dokument sa pri zatvorení okna nezatvorí.

 2. Ak chcete zatvoriť všetky okná dokumentu, vyberte položky Súbor > Zatvoriť. Pred zatvorením jednotlivých okien budete vyzvaní, aby ste uložili vykonané zmeny.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online