Príručka používateľa Zrušiť

Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Nastavenie predvolieb uľahčenia prístupu

Aplikácia Acrobat poskytuje niekoľko predvolieb, ktoré pomáhajú užívateľom so zrakovým alebo telesným postihnutím uľahčiť čítanie dokumentov PDF. Tieto predvoľby určujú spôsob zobrazovania dokumentov PDF na obrazovke, ako aj spôsob ich čítania aplikáciou na čítanie z obrazovky.

Väčšina predvolieb vzťahujúcich sa na uľahčenie prístupu je dostupná prostredníctvom Sprievodcu nastavením prístupu, ktorý zobrazuje pokyny na nastavenie týchto predvolieb na obrazovke. Niektoré predvoľby, ktoré ovplyvňujú uľahčenie prístupu, nie sú k dispozícii prostredníctvom Sprievodcu nastavením prístupu. Patria sem napríklad preferencie v kategóriách Čítanie, Formuláre a Multimédiá. Všetky predvoľby môžete nastaviť v dialógovom okne Predvoľby.

Názvy niektorých predvolieb zobrazené v Sprievodcovi nastavením prístupu sú odlišné od názvov rovnakých predvolieb v dialógovom okne Predvoľby. V pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat sa používajú názvy zobrazované v dialógovom okne Predvoľby.

Ďalšie informácie o funkciách uľahčenia prístupu nájdete na adrese www.adobe.com/accessibility.

Nastavenie predvolieb uľahčenia prístupu pomocou Sprievodcu nastavením prístupu

 1. Spustite Sprievodcu nastavením prístupu jedným z týchto úkonov:
  • Vyberte možnosť Nástroje > Uľahčenie prístupu > Sprievodca nastavením.

  • (Len v systéme Windows) Prvýkrát spustite aplikáciu Acrobat, keď je spustená aplikácia na čítanie z obrazovky alebo na zväčšovanie zobrazenia.

 2. Vyberte vhodnú voľbu pre svoj asistenčný softvér a zariadenie.

  V sprievodcovi nastavením sa zobrazujú len predvoľby, ktoré sú vhodné pre váš asistenčný softvér a zariadenia podľa vybranej voľby.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak v akomkoľvek okamihu kliknete na tlačidlo Zrušiť, aplikácia Acrobat použije predvolené nastavenia predvolieb nastavené sprievodcom (neodporúča sa).

Nastavenie predvolieb uľahčenia prístupu v dialógovom okne Predvoľby

 1. Nastavte príslušné predvoľby pre svoj asistenčný softvér a zariadenie v rôznych paneloch v dialógovom okne Predvoľby.

Predvoľby uľahčenia prístupu

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Uľahčenie prístupu

Nahradiť farby dokumentu

Keď je vybratá táto predvoľba, môžete zvoliť niektorú z kombinácií kontrastných farieb pre text a pozadie zo zoznamu alebo môžete vytvoriť vlastnú kombináciu farieb. Tieto nastavenia zodpovedajú voľbe Použiť kontrastné farby pre text dokumentuSprievodcovi nastavením prístupu.

Vždy použiť štýl usporiadania strán dokumentu

Zodpovedá voľbe Nahradiť štýl usporiadania strán dokumentuSprievodcovi nastavením prístupu.

Vždy použiť nastavenie zväčšenia

Zodpovedá voľbe Nahradiť zväčšenie dokumentuSprievodcovi nastavením prístupu.

Použiť štruktúru dokumentu na určenie poradia polí, keď nie je poradie určené explicitne

Zlepší navigáciu v poliach formulára a v odkazoch v dokumentoch, v ktorých nie je určené poradie prechádzania poľami pomocou tabulátora.

Vždy zobrazovať kurzor na výber z klávesnice

Túto voľbu vyberte, ak používate aplikáciu na zväčšovanie zobrazenia. Táto predvoľba zodpovedá voľbe Vždy zobrazovať kurzor na výber z klávesniceSprievodcovi nastavením prístupu.

Vždy používať farbu výberu systému

Ak je vybratá táto možnosť, predvolená farba výberu (modrá) sa prepíše farbou určenou systémom.

Zobraziť portfóliá v režime súborov

Ak je vybratá táto možnosť, v zozname sú zobrazené čiastkové súbory portfólia PDF a podrobnosti súborov. Režim Súbory umožňuje lepšie čítanie pre osoby s rôznymi druhmi postihnutia, ako sú napríklad telesne postihnutí, nevidiaci alebo slabozrakí.

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Dokumenty

Automaticky ukladať zmeny dokumentu do dočasného súboru každých

Keď táto predvoľba nie je vybratá, vypne sa akcia automatického ukladania. Vždy, keď sa dokument PDF uloží, musí aplikácia na čítanie z obrazovky alebo na zväčšenie zobrazenia dokument znovu načítať. Táto predvoľba zodpovedá voľbe Vypnúť automatické ukladanie dokumentu v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Formuláre

Farba zvýraznenia polí a Farba zvýraznenia požadovaných polí

Tieto predvoľby určujú, aké farby sa používajú na zvýraznenie polí formulára, ktoré možno vyplniť. Zodpovedajú voľbám Farba zvýraznenia políFarba zvýraznenia požadovaných polí v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Automaticky doplňovať

Povoľuje, aby aplikácia Acrobat automaticky ponúkala dokončenie niektorých položiek v poliach formulárov, takže vyplnenie týchto polí potom vyžaduje menej stlačení klávesov. Táto predvoľba nezodpovedá žiadnej voľbe v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Multimédiá

 • Zobrazovať titulky, ak sú k dispozícii

 • Prehrávať dabovaný zvuk, ak je k dispozícii

 • Zobrazovať prídavné textové popisy, ak sú k dispozícii

 • Zobrazovať zvukový popis (alebo video popis alebo popisné video), ak je dostupný

Tieto predvoľby nezodpovedajú žiadnym voľbám v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Zobrazenie strán

Zväčšenie

Nastaví zväčšenie dokumentov na obrazovke a umožní užívateľom so slabým zrakom ľahšie čítať preformátované dokumenty PDF. Táto predvoľba zodpovedá voľbe Nahradiť zväčšenie dokumentuSprievodcovi nastavením prístupu.

Vyhladiť text

Nastavuje vyhladzovanie textu. Ak chcete vypnúť vyhladzovanie textu a zmeniť text na ostrejší a ľahšie čitateľný pri použití aplikácie na zväčšenie zobrazenia, vyberte Žiadne. Táto predvoľba zodpovedá voľbe Vypnúť vyhladzovanie textuSprievodcovi nastavením prístupu.

Predvoľby uľahčenia prístupu na paneli Čítanie

Poradie čítania

Určuje poradie čítania dokumentov. Predvoľby pre poradie čítania sú tiež v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Odvodiť poradie čítania z dokumentu (odporúčame)

Interpretuje poradie čítania netagovaných dokumentov pomocou prepracovanej metódy odvodenia štruktúry z analýzy rozloženia.

Poradie čítania zľava doprava, zhora dolu

Posiela text podľa jeho umiestnenia na strane, číta sa zľava doprava a potom zhora dolu. Táto metóda je rýchlejšia ako voľba Odvodiť poradie čítania z dokumentu. Táto metóda analyzuje iba text; polia formulárov sa ignorujú a tabuľky sa nerozpoznajú ako tabuľky.

Použiť poradie čítania v tlačovom streame

Posiela text v poradí, v ktorom sa zaznamenal do tlačového streamu. Táto metóda je rýchlejšia ako voľba Odvodiť poradie čítania z dokumentu. Táto metóda analyzuje iba text; polia formulárov sa ignorujú a tabuľky sa nerozpoznajú ako tabuľky.

Zmeniť poradie čítania v tagovaných dokumentoch

Použije poradie čítania určené v predvoľbách Čítanie namiesto poradia určeného štruktúrou tagov v dokumente. Túto predvoľbu použite len keď budete mať problémy v nesprávne tagovaných PDF. Táto predvoľba zodpovedá voľbe Zmeniť poradie čítania v tagovaných dokumentoch v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Strana alebo dokument

Táto predvoľba určuje, aká časť dokumentu sa naraz pošle do aplikácie na čítanie z obrazovky. Ak dokument PDF nie je tagovaný, aplikácia Acrobat ho môže analyzovať a pokúsiť sa odvodiť jeho štruktúru a poradie čítania. V prípade dlhého dokumentu môže tento proces trvať dlho. Aplikáciu Acrobat môžete nastaviť tak, aby posielala len práve viditeľnú stranu, takže bude musieť naraz analyzovať len malú časť dokumentu. Toto rozhodnutie závisí od veľkosti a zložitosti dokumentu a od vlastností aplikácie na čítanie z obrazovky. Keď aplikácia Acrobat posiela informácie do aplikácie na čítanie z obrazovky, na zväčšenie zobrazenia na obrazovke alebo ďalšieho asistenčného softvéru, zapisuje informácie do vyrovnávacej pamäte, ktorá je priamo dostupná pre asistenčný softvér. Množstvo informácií, ktoré sa posielajú do tejto vyrovnávacej pamäte, môže ovplyvniť dobu prevádzania úkonov v aplikácii Acrobat, napríklad otváranie dokumentu, prechod na ďalšiu stranu, zmena zobrazenia a vykonávanie príkazov.

Čítať len práve viditeľné strany

Táto voľba je obvykle najlepšia, keď používate aplikáciu na zväčšovanie zobrazenia. Zvyšuje rýchlosť spracovania, pretože softvér nemusí spracovávať časti dokumentu, ktoré nie sú viditeľné. Keď aplikácia Acrobat posiela do vyrovnávacej pamäte len práve viditeľné strany PDF, bude mať asistenčná technológia prístup len k týmto stranám. Nemôže prejsť na ďalšiu stranu, kým táto strana nie je viditeľná a kým aplikácia Acrobat nepošle informácie z tejto strany do vyrovnávacej pamäte. Preto keď je vybratá táto voľba, na navigáciu zo strany na stranu v dokumente musíte použiť navigačné funkcie aplikácie Acrobat, nie funkcie asistenčnej technológie. Ak chcete, aby aplikácia Acrobat posielala do asistenčnej technológie iba aktuálne viditeľnú stranu, treba tiež nastaviť voľbu pre Predvolené rozloženie strán v predvoľbách na možnosť Jedna strana. Keďže aplikácia Acrobat posiela informácie o všetkých viditeľných stranách, asistenčná technológia dostáva okrem informácií o stranách, ktoré sú úplne viditeľné, tiež informácie o stranách, ktoré môžu byť viditeľné iba čiastočne (napríklad spodná časť jednej strany a horná časť nasledujúcej strany). Ak používate iné nastavenie zobrazenia strany, než je Jedna strana, napríklad Priebežne, a potom zobrazíte nasledujúcu stranu, technológia nemôže správne sledovať, aká časť predchádzajúcej strany sa už prečítala nahlas. Pokyny týkajúce sa nastavenia predvoleného rozloženia strany na voľbu Jedna strana nájdete v časti Predvoľby zobrazenia dokumentov PDF.

Táto voľba zodpovedá voľbe Čítať len práve viditeľné strany v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Čítať celý dokument

Táto voľba môže byť najlepšia, ak používate aplikáciu na čítanie z obrazovky, ktorá má vlastnú navigáciu a nástroje na hľadanie, ktoré vám sú bližšie ako nástroje v aplikácii Acrobat. Táto voľba zodpovedá voľbe Čítať celý dokument narazSprievodcovi nastavením prístupu.

Pre veľké dokumenty čítať len práve viditeľné strany

Táto voľba je vybratá v predvolenom nastavení a je obvykle najlepšia, ak používate aplikáciu na čítanie z obrazovky pre dlhé alebo zložité súbory PDF. Umožňuje, aby aplikácia Acrobat posielala malé dokumenty celé, ale pre veľké dokumenty sa vrátila k posielaniu po stranách. Táto predvoľba zodpovedá voľbe Pre veľké dokumenty čítať len práve viditeľné strany v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Potvrdenie pred tagovaním dokumentov

Keď je táto voľba vybratá, umožní užívateľovi potvrdiť voľby, ktoré sa použijú, skôr než aplikácia Acrobat pripraví netagovaný dokument na čítanie. Tagovanie môže byť časovo náročný proces, hlavne pre väčšie dokumenty. Táto predvoľba zodpovedá voľbe Potvrdenie pred tagovaním dokumentov v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Voľby funkcie Čítať nahlas

Pomocou predvolieb nastavte hlasitosť, rýchlosť a výšku hlasu používaného pre funkciu Čítať nahlas. Môžete vybrať používanie predvoleného hlasu alebo ľubovoľného z hlasov poskytovaných operačným systémom. Ak chcete čítať bloky textu, môžete použiť aj šípku nahor a šípku nadol. Tieto predvoľby nezodpovedajú žiadnym voľbám v Sprievodcovi nastavením prístupu.

Medzi dokumentmi môžete prechádzať pomocou klávesnice namiesto myši. V systéme Mac OS je k dispozícii niekoľko funkcií na uľahčenie prístupu z klávesnice. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k operačnému systému. V systéme Windows sa niektoré klávesové skratky, ktoré sa používajú na navigáciu v aplikácii Acrobat, líšia od klávesových skratiek používaných v iných aplikáciách systému Windows.

Keď otvoríte aplikáciu Acrobat vo webovom prehliadači, klávesové príkazy sa mapujú najskôr do webového prehliadača. Niektoré klávesové skratky tak nie sú k dispozícii v aplikácii Acrobat alebo sú k dispozícii len po prechode do okna dokumentu PDF.

Informácie o funkciách uľahčenia prístupu nájdete na adrese www.adobe.com/accessibility.

Zapnutie jednoklávesových skratiek

Pomocou jednoklávesových skratiek môžete vyberať niektoré nástroje a vykonávať určité akcie. Väčšina klávesových skratiek v aplikácii Acrobat nepožaduje povolenie jednoznakových klávesových skratiek.

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie, vyberte položku Všeobecné a potom vyberte voľbu Používať jednoznakové klávesové skratky pre prístup k nástrojom.
Poznámka:

Niektoré aplikácie na čítanie obrazovky nefungujú s jednoznakovými klávesovými skratkami aplikácie Acrobat.

Automatické rolovanie

Funkcia automatického rolovania uľahčuje prechádzanie dlhých PDF a najmä preformátovaných dokumentov. Môžete prechádzať stranami bez použitia klávesových skratiek alebo akcií myši.

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobrazenie strany > Automaticky rolovať.
 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete zmeniť rýchlosť automatického rolovania na určitú rýchlosť, stlačte kláves pre číslicu (9 pre najrýchlejšie, 0 pre najpomalšie).

  • Ak chcete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť rolovania, stlačte kláves so šípkou nahor alebo so šípkou nadol, podľa smeru rolovania.

  • Ak chcete obrátiť smer rolovania, stlačte kláves so znamienkom mínus (-).

  • Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu, stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava.

  Poznámka:

  Ak chcete prerušiť automatické rolovanie, stlačte kláves Esc alebo znova vyberte voľby Zobrazenie > Zobrazenie strany > Automaticky rolovať.

Uloženie ako prístupný text na vytlačenie Braillovým písmom

Poznámka:

Pojmom „Braillova tlačiareň“ sa v tomto dokumente označuje ľubovoľné zariadenie, ktoré sa používa na prevod ľahko prístupného textu do formátu, ktorý môže používať aj nevidiaca alebo slabozraká osoba.

Súbor PDF môžete uložiť ako prístupný text, ktorý je možné vytlačiť v Braillovom písme. Prístupný text potom môžete importovať a vytlačiť ako formátovaný Braillov dokument stupňa 1 alebo 2 pomocou aplikácie na prevod do Braillovho písma. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k prevodníku do Braillovho písma.

Textová verzia dokumentu PDF neobsahuje žiadne obrázky ani multimediálne objekty. Textová verzia prístupného dokumentu PDF však obsahuje alternatívne textové popisy pre takéto objekty, ak boli zadané.

 1. Vyberte voľby SúborExportovať do > Text (Prístupný).

Preformátovanie PDF

Súbor PDF môžete preformátovať, aby sa dočasne zobrazoval v jednom stĺpci na celú šírku tably dokumentu. Toto preformátované zobrazenie môže zjednodušiť čítanie dokumentu na mobilnom zariadení alebo jeho zväčšenie na štandardnom monitore bez vodorovného posúvania na čítanie textu.

Pri preformátovanom zobrazení sa dokument nedá ukladať, upravovať ani tlačiť.

Pri preformátovanom zobrazení sa väčšinou zobrazí len čitateľný text. Medzi textami, ktoré sa nepreformátujú, patria formuláre, poznámky, polia digitálnych podpisov a artefakty strán, ako sú čísla strán, hlavička a päta. Strany, ktoré obsahujú čitateľný text, ako aj polia formulárov a digitálnych podpisov, sa nepreformátujú. Zvislý text sa preformátuje na vodorovný.

Aplikácia Acrobat pred preformátovaním dočasne označí netagovaný dokument tagmi. Ako autor môžete optimalizovať PDF na preformátovanie tak, že ich sami označíte tagmi. Tagovanie zaistí, že sa preformátujú textové bloky a že obsah bude usporiadaný v správnom poradí, aby čitateľ mohol sledovať článok, ktorý pokračuje na niekoľkých stranách a stĺpcoch, bez toho, aby iné články rušili tok textu.

Ak chcete rýchlo skontrolovať poradie čítania dokumentu, zobrazte ho v preformátovanom zobrazení.

(Acrobat Pro) Ak sa tagovaný dokument PDF nepreformátuje požadovaným spôsobom, pozrite sa, či poradie obsahu alebo poradie čítania súboru PDF neobsahuje nezrovnalosti. Skontrolujte aj proces tagovania. Na riešenie problémov s preformátovaním môžete použiť tablu Obsah alebo nástroj Poradie čítania.

Nadpisy a stĺpce (vľavo) sa preformátujú v logickom poradí čítania (vpravo)
Nadpisy a stĺpce (vľavo) sa preformátujú v logickom poradí čítania (vpravo).

Preformátovanie tagovaného dokumentu PDF

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zväčšenie > Preformátovať.

Ak je pred výberom zobrazenia Preformátovať pre zobrazenie strán nastavená hodnota Zobrazenie dvoch strán, nastavenie pre zobrazenie strán sa pri preformátovaní dokumentu automaticky zmení na hodnotu Zobrazenie jednej strany. Ak je pred výberom zobrazenia Preformátovať pre zobrazenie strán nastavená hodnota Rolovanie pri zobrazení dvoch strán, nastavenie pre zobrazenie strán sa pri preformátovaní dokumentu automaticky zmení na hodnotu Povoliť rolovanie.

Návrat na nepreformátovaný pohľad

 1. Ak používate zobrazenie Preformátovať, vyberte voľby Zobrazenie > Zväčšenie > Preformátovať.

Čítanie PDF aplikáciou na čítanie z obrazovky

Aplikácia Acrobat podporuje asistenčné programy a zariadenia, napríklad programy na čítanie z obrazovky alebo na zväčšovanie zobrazenia na obrazovke, ktoré umožňujú osobám s poškodením zraku pracovať s počítačovými aplikáciami. Ak sa používa asistenčný softvér alebo asistenčné zariadenia, aplikácia Acrobat pridáva do otvorených dokumentov PDF dočasné tagy, aby sa zlepšila ich čitateľnosť. Použite Sprievodcu nastavením prístupu, ak chcete zlepšiť spôsob, ako aplikácia Acrobat vstupuje do interakcií s typmi asistenčného softvéru a zariadení, ktoré používate. Pri použití aplikácie na čítanie z obrazovky môžete zmeniť nastavenie čítania pre aktuálny dokument tak, že vyberiete voľby Nástroje > Uľahčenie prístupu > Zmeniť voľby čítania.

Pozrite si dokumentáciu pre váš asistenčný softvér alebo zariadenie. Prípadne kontaktujte predajcu, aby vám poskytoval viac informácií o systémových požiadavkách, požiadavkách na kompatibilitu a pokyny na používanie tohto softvéru alebo zariadenia s aplikáciou Acrobat.

Ďalšie informácie o používaní aplikácií na čítanie z obrazovky nájdete na adrese www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf.

Čítanie PDF funkciou Čítať nahlas

Funkcia Čítať nahlas číta nahlas text v dokumente PDF vrátane textu v poznámkach a alternatívnych textových popisoch obrázkov a vyplniteľných polí. V tagovaných PDF sa obsah číta v poradí, v akom je uvedený v strome logickej štruktúry dokumentu. V netagovaných dokumentoch sa poradie čítania odhaduje, ak nie je určené v predvoľbách Čítanie.

Funkcia Čítať nahlas využíva dostupné hlasy nainštalované v systéme. Ak máte nainštalované hlasy SAPI 4 alebo SAPI 5 z aplikácie na prevod textu na reč alebo z jazykovej aplikácie, môžete ich vybrať na čítanie dokumentu PDF.

Poznámka:

Funkcia Čítať nahlas nie je aplikáciou na čítanie z obrazovky a niektoré operačné systémy ju nepodporujú.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Čítať nahlas

Pred použitím funkcie Čítať nahlas ju musíte aktivovať. Funkciu Čítať nahlas môžete deaktivovať, aby ste uvoľnili systémové prostriedky a zvýšili výkon ostatných operácií.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte voľby Zobrazenie > Čítať nahlas > Aktivovať funkciu Čítať nahlas.

  • Vyberte voľby Zobrazenie > Čítať nahlas > Deaktivovať funkciu Čítať nahlas.

  Poznámka:

  Na určenie umiestnenia textu môžete použiť aj nástroj na výber objektu. Aktivujte funkciu Čítať nahlas a potom vyberte voľby Nástroje > Interaktívne objekty > Vybrať objekt. Na navigáciu v dokumente používajte klávesy so šípkou nahor, nadol, doľava alebo doprava. Máte možnosť počuť, na ktorom mieste dokumentu sa nástroj na výber objektu nachádza (napríklad v nadpise alebo v odseku).

Čítanie PDF funkciou Čítať nahlas

 1. Prejdite na stranu, ktorú chcete čítať.
 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte voľby Zobrazenie > Čítať nahlas > Čítať len túto stranu.

  • Vyberte voľby Zobrazenie > Čítať nahlas > Čítať do konca dokumentu.

Hlasité čítanie polí formulárov PDF

 1. Na paneli Čítanie v dialógovom okne Predvoľby v sekcii Voľby čítania nahlas vyberte voľbu Čítať polia formulárov.
 2. Vo formulári PDF stlačte tabulátor, aby ste vybrali prvé pole formulára.
 3. Vykonajte zadanie a výber podľa potreby a potom stlačením tabulátora prejdite do nasledujúceho poľa a tento postup opakujte, kým nevyplníte celý formulár. Aplikácia Acrobat prečíta stav vybratých začiarkavacích políčok a prepínacích tlačidiel.
  Poznámka:

  Funkcia Čítať nahlas nečíta klávesy, ktoré stlačíte. Ak chcete počuť, čo zadávate, použite aplikáciu na čítanie z obrazovky.

Prerušenie čítania nahlas

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte voľby Zobrazenie > Čítať nahlas > Pauza.

  • Vyberte voľby Zobrazenie > Čítať nahlas > Stop.

O nástrojoch operačného systému na uľahčenie prístupu

Nástroje na uľahčenie prístupu v systéme Windows

Operačné systémy Windows XP, Vista, Windows 7 a Windows 8 obsahujú vstavané nástroje, ktoré poskytujú rozšírený alebo alternatívny prístup k informáciám na obrazovke počítača. Narrator je jednoduchá verzia aplikácie na čítanie z obrazovky. Lupa je nástroj na zväčšenie zobrazenia na monitore.

Ďalšie informácie o nástrojoch na uľahčenie prístupu v operačných systémoch Windows XP, Vista, Windows 7 a Windows 8 nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft, ktorá sa zaoberá uľahčením prístupu.

Nástroje na uľahčenie prístupu v systéme Mac OS

Operačný systém Mac OS X obsahuje vstavané nástroje, ktoré poskytujú rozšírený alebo alternatívny prístup k informáciám na obrazovke počítača.

Ďalšie informácie o nástrojoch na uľahčenie prístupu v operačnom systéme Mac OS X nájdete na webovej lokalite spoločnosti Apple® Inc., ktorá je venovaná uľahčeniu prístupu.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu