Príručka používateľa Zrušiť

Meranie 3D modelov v súboroch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Zistite, ako môžete pomocou Nástroja merania v 3D, merať 3D modely v súboroch PDF vytvorením meraní medzi bodmi alebo hranami 3D modelu.

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Meranie 3D modelov

Nástroj merania v 3D vám umožňuje vykonávať štyri typy merania: meranie kolmej vzdialenosti medzi dvoma rovnými hranami, meranie priamej vzdialenosti medzi dvoma bodmi, meranie polomeru oblých hrán a meranie uhla medzi dvoma hranami (alebo troma bodmi).

Zobrazenie merania v 3D
Zobrazenie merania v 3D

 1. Ak chcete začať merať model 3D v dokumente PDF, musíte vybrať model 3D a vykresliť ho pre nástroje.

 2. Prejdite na panel nástrojov 3D kliknutím pravým tlačidlom myši na objekt 3D a výberom položky Zobraziť panel s nástrojmi. Ak je pre konsolidované nástroje nastavený pohľad panela s nástrojmi 3D, vyberte Nástroj merania v 3D v rozbaľovacom menu vedľa Navigačného nástroja.

 3. Vyberte ikonu Nástroja merania v 3D, ktorá sa zobrazuje na paneli s nástrojmi 3D. Tým sa aktivuje možnosť Povolené priťahovanie a Typy merania.

 4. Vyberte možnosti, ktoré chcete mať v paneli nástrojov Povolené priťahovanie a Typy merania.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na pozadie modelu a zmeňte voľby podľa potreby. Ponechajte paletu Nástroj merania v 3D otvorenú.

 6. Zmerajte 3D model:
  • Ak chcete zmerať vzdialenosť medzi dvomi polohami na 3D modeli, vyberte počiatočný bod a potom presuňte ukazovateľ na iné miesto alebo na okraj.
  • Ak chcete zmerať obvod okrúhleho tvaru, umiestnite ukazovateľ na okraj tvaru, kým sa nezobrazí kruh, a potom jedenkrát kliknite.
  • Ak chcete vytvoriť a použiť poznámku pre meranie, kliknite pravým tlačidlom myši na pozadie objektu a vyberte položku Zmeniť štítok označenia. Zadajte štítok označenia a potom zmerajte model 3D, ako je to opísané vyššie. Jedným kliknutím nastavte koncový bod a potom opätovným kliknutím nastavte miesto merania a štítka.
  • Ak chcete meranie uložiť ako poznámku, vyberte nástroj Ruka, kliknite pravým tlačidlom myši na meranie a potom vyberte položku Previesť na poznámku.
  • Ak chcete zastaviť meranie, kliknite pravým tlačidlom myši na model 3D a vyberte možnosť Zrušiť meranie.
  • Ak chcete odstrániť označenie merania, vyberte ho Nástrojom merania v 3D a stlačte kláves Delete.
  Poznámka:

  Ak sa chcete naučiť otáčať, posúvať, približovať a priťahovať počas merania, kliknite pravým tlačidlom myši na model a vyberte položku Tipy pre meranie v 3D.

Voľby pre povolené priťahovanie na palete Nástroj merania v 3D

3D priťahovanie ku koncovým bodom okrajov 

Priťahuje k celému okraju.

3D priťahovanie k lineárnym okrajom 

Priťahuje k lineárnemu segmentu okraja.

3D priťahovanie k radiálnym okrajom 

Priťahuje k obvodu.

3D priťahovanie k siluetám 

Priťahuje k viditeľnému okraju časti, ako je napríklad strana valca.

3D priťahovanie k rovinným plôškam 

Priťahuje ku geometrickej rovine, ktorá vytvára plochu časti.

Voľby typov merania na palete Nástroj meranie v 3D

3D meranie z bodu do bodu  

  

Meria vzdialenosť medzi dvomi polohami na modeli 3D. Kliknutím nastavíte počiatočný bod a potom kliknite na ďalšiu polohu pre nastavenie koncového bodu alebo okraja.

3D kolmý rozmer 

Meria vzdialenosť medzi dvoma okrajmi ako kolmú vzdialenosť od počiatočného okraja.

3D radiálny rozmer 

  

Meria radiálnu vzdialenosť v umiestnení, na ktoré ste klikli.

3D meranie uhla 

Meria uhol medzi dvoma okrajmi.

Voľby pre jednotky a označenia

Ak chcete používať nástroje na meranie Jednotky a označenia, vyberte voľbu Nástroj merania v 3D a potom kliknite pravým tlačidlom myši dovnútra modelu 3D. Potom prejdite do časti Predvoľby a vyhľadajte nasledujúce položky:

Definovať jednotky modelu

Túto voľbu vyberte, ak chcete zmeniť jednotky merania.

Povoliť zobrazenie súradníc

Zobrazuje alebo skrýva súradnice umiestnenia ukazovateľa myši v okne s informáciami o meraní.

Zmeniť štítok značky

Zadajte text, ktorý sa má zobrazovať s meraním na ploche 3D modelu aj na paneli Poznámky. (Nie je k dispozícii, ak nie je vybratá voľba Značka merania.)

Zakázať značky merania

Túto voľbu vyberte, ak chcete vykonávať merania v modeli, ale nechcete ich pridať do dokumentu. Merania sú viditeľné iba v prípade, ak je aktuálne meranie aktívne. Ak spustíte ďalšie meranie alebo zmeníte nástroje, značka zmizne.

Nepriťahovať k obsahu 3D

Deaktivuje možnosť priťahovania bodu vkladania k potenciálnemu cieľu. Túto voľbu vyberte na zlepšenie výkonu pri práci s veľkým modelom. Ak chcete dosiahnuť presné meranie v 3D objektoch, vráťte sa k používaniu voľby Priťahovať na 3D obsah.

Tipy pre meranie v 3D

Otvára dialógové okno, ktoré obsahuje klávesové skratky pre niektoré akcie navigácie. Tieto skratky môžete použiť pri meraní.

Predvoľby

Otvorí dialógové okno predvolieb merania 3D.

Skryť/Zobraziť okno s informáciami o meraní

V okne s informáciami o meraní sa zobrazujú nastavenia jednotiek a označenia pre model. Túto voľbu vyberte, ak chcete odstrániť toto okno z okna modelu.

Skryť/Zobraziť panel s nástrojmi merania

Odstráni alebo zobrazí paletu Nástroj merania v 3D.

Predvoľby merania

Zmenou predvolieb 3D merania určíte, ako sa budú merať 3D dáta. Na prístup k týmto možnostiam stlačte Command + K na otvorenie časti Predvoľby a prejdite na panel Meranie (3D).

Poznámka:

V aplikácii Adobe Acrobat Reader sa tieto predvoľby uplatňujú na dokumenty PDF s povoleným vytváraním poznámok.

Použiť mierku a jednotky z modelu (keď existujú)

Zobrazí meranie na základe jednotiek modelu (ak existujú) generovaných z pôvodného 3D modelu. Odznačte túto voľbu, ak chcete určiť jednotky meraní ručne. Toto nastavenie môžete zmeniť na palete Nástroj merania v 3D.

Použiť predvolené jednotky zobrazenia

Použije jednotky meraní, ktoré zadáte tu, a nie jednotky meraní v 3D modeli.

Zobraziť významné číslice

Určuje maximálny počet číslic v hodnote merania.

Farba čiary meraní 3D

Určuje farbu čiary, ktorá sa zobrazuje, keď kliknete alebo ťaháte pri meraní objektu.

Veľkosť odozvy merania

Nastavuje veľkosť textu pre zobrazenie merania.

Uhlové meranie zobraziť ako

Určuje jednotky ako stupne alebo radiány.

Kruhové meranie zobraziť ako

Určuje, či sa bude merať priemer alebo polomer kruhových častí.

Zobraziť kruh pre radiálne merania

Zobrazuje obvod priradený k radiálnemu meraniu.

Nastavenie priťahovaní pre 3D

Zapne priťahovanie a určuje, či sa vykoná priťahovanie k bodom, oblúkom, okrajom, okrajom siluet alebo k hranám. Citlivosť naznačuje, ako blízko musí byť ukazovateľ, aby došlo k pritiahnutiu k položke. Vo voľbe Farba tipov priťahovania určite farbu čiary priťahovania, ktorá sa zobrazí, keď podržíte ukazovateľ nad 3D objektom.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?