Príručka používateľa Zrušiť

Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Informácie o dodatočných kontrolách a vlastnostiach

Nástroj Kontrola pred výstupom obsahuje sadu dodatočných kontrol (v predchádzajúcich verziách aplikácie Acrobat nazývaných pravidlá), ktoré je možné pridať do profilu. Tieto kontroly sú dostupné v sekcii Custom Checks (Vlastné kontroly) jednotlivých profilov. Tieto kontroly môžete upravovať rôznymi spôsobmi v závislosti od vlastností PDF, ktoré opisujú. Môžete tiež vytvoriť samostatné kontroly, ktoré je možné rýchlo spustiť bez toho, aby boli súčasťou profilu. Po spustení samostatných kontrol sa všetok označený obsah zobrazí vo výsledkoch ako chyby.

Niektoré vlastnosti sú definované jednoduchým výrokom, ktorý je pre daný objekt v dokumente PDF pravdivý alebo nepravdivý, napríklad „Font is not embedded“ (Písmo nie je vložené) alebo „Color managed color used“ (Je použitá farba riadená správou farieb). Niektoré výroky o vlastnostiach udávajú vzťahy medzi skutočnou hodnotou vlastnosti (napríklad veľkosťou textu alebo názvom priamej farby) a hodnotou, ktorú uvediete v dialógovom okne (napríklad „12“ alebo „tmavomodrá“). Iné výroky porovnávajú numerické hodnoty.

Vzťah medzi hodnotou vlastnosti a určenou hodnotou

Vzťah medzi číselnými hodnotami

Logické vlastnosti

is equal to (rovná sa)

is not equal to (nerovná sa)

is less than (je menší ako)

is true (je pravda)

contains (obsahuje)

does not contain (neobsahuje)

is less than or equal to (je menší ako alebo sa rovná)

is not true (nie je pravda)

begins with (začína sa)

does not begin with (nezačína sa)

is equal to (rovná sa)

ends with (končí sa)

does not end with (nekončí sa)

is not equal to (nerovná sa)

is contained in (je obsiahnuté v)

is not contained in (nie je obsiahnuté v)

is greater than (je väčšie ako)

is greater than or equal to (je väčšie ako alebo sa rovná)

Skupiny vlastností

Vlastnosti na definovanie kontroly sú zoskupené do kategórií. Zoznam všetkých skupín vlastností si môžete prezrieť v dialógovom okne Edit Check (Upraviť kontrolu). Okrem toho môžete zobraziť jednotlivé vlastnosti, ktoré tvoria jednotlivú skupinu, a tiež vysvetlenie, ako nástroj kontrola pred výstupom tieto vlastnosti využíva.

K dispozícii sú tieto skupiny vlastností:

text

Zahŕňa informácie o spôsobe vykresľovania textu, či je nerovnomerne zväčšený v jednom smere alebo naklonený alebo či ho možno mapovať do Unicode a teda správne kopírovať a exportovať.

Písmo

Opisuje všetky aspekty písma, ktorým je text vykreslený. Veľkosť textu je vlastnosťou textu a nie písma, pretože písmo je možné v dokumente PDF použiť v mnohých rôznych veľkostiach. Veľkosť textu patrí do skupiny vlastností Text.

Obrázok

Zahŕňa rozlíšenie obrázka, bitovú hĺbku, počet obrazových bodov, reprodukčný zámer a ďalšie.

Colors (Farby)

Zahrňuje farebné charakteristiky, ako sú farebné priestory, alternatívne farebné priestory, vzorky a priame farby. Alternatívne farebné priestory umožňujú aplikácii Acrobat zobrazovať alebo tlačiť určité priame farby a viaczložkové priame farby (DeviceN). Napríklad na reprodukciu oranžovej farby na monitore alebo tlačiarni vyžaduje PDF alternatívny farebný priestor (tvorený farbami RGB alebo CMYK), ktorý definuje, ako táto priama farba vyzerá.

ICC Color Spaces (Farebné priestory ICC)

Zahrňuje vlastnosti pre prístup k charakteristikám vo vložených profiloch ICC, ktoré definujú farebné priestory ICC. Profily ICC obsahujú dáta na prevod farieb závislých od zariadenia na farebný priestor nezávislý od zariadenia, ako napríklad Lab. Toto vám pomáha konzistentne reprodukovať farby na rôznych platformách, zariadeniach a aplikáciách kompatibilných so štandardmi ICC (ako sú napríklad aplikácie Illustrator alebo Adobe InDesign). Dokument, ktorý obsahuje objekty v rôznych farebných priestoroch (napríklad RGB, CMYK a stupne sivej) môže mať rôzne profily ICC na kalibráciu každého farebného priestoru.

Graphic State Properties For Fill (Vlastnosti grafického stavu pre výplň)

Zahŕňa informácie grafického stavu o tom, ako sa oblasti vyplnia, hlavne farebné hodnoty z platného farebného priestoru.

Graphic State Properties For Stroke (Vlastnosti grafického stavu pre ťah)

Zahŕňa informácie grafického stavu o tom, ako sa kreslia ťahy, hlavne farebné hodnoty z platného farebného priestoru, a tiež špecifické vlastnosti čiar, napríklad hrúbku čiary.

General Graphic State Properties (Všeobecné vlastnosti grafického stavu)

Zahrňuje nastavenia, ktoré určujú, ako sa text, grafiky alebo obrázky zobrazia na strane PDF. Patria sem napríklad nastavenia predtlače.

Halftone (Poltóny)

Zahŕňa nastavenie grafického stavu, dôležité pre predtlačové operácie, napríklad uhly rastrov, hustoty rastrov a tvary bodov.

Page Description (Popis strany)

Zahŕňa všeobecné informácie o objektoch na strane PDF, ako je typ objektu (napríklad či je to obrázok, časť textu alebo plynulé tieňovanie), alebo či je vo vnútri alebo mimo zobraziteľnej oblasti strany alebo ako ďaleko je od orezávacieho rámčeka.

OPI

Zahŕňa vlastnosti pre analýzu všetkých existujúcich odkazov OPI (komentárov), či už z OPI verzie 1.3 alebo z verzie 2.0. Možné položky OPI v PDF sú rovnaké ako v PostScriptových súboroch.

Embedded PostScript (Vložený PostScript)

Vzťahuje sa na postskriptový kód, ktorý môže byť vložený v PDF. Existujú tri vlastnosti: jedna pre PostScriptový operátor použitý priamo v opise strany, jedna pre PostScriptový kód vložený v PostScriptovom XObjekte a jedna pre prvotný formát PostScriptového XObjektu, PostScriptový XObjekt formy.

Object Metadata (Metadáta objektu)

Zahŕňa informácie vložené s objektom, ako je jeho autor, rozlíšenie, farebný priestor, autorské práva a kľúčové slová, ktoré sú naň aplikované. Ak sa napríklad do dokumentu aplikácie InDesign vloží obrázok aplikácie Photoshop s metadátami a potom sa tento dokument prevedie do PDF, tieto informácie je možné vyhľadať a skontrolovať podľa vlastností v tejto skupine.

Komentáre

Zahŕňa väčšinu charakteristík poznámok, kreslených označení, presahov a tlačových značiek.

Polia formulára

Zahŕňa vlastnosti pre pole formulárov.

Layers (Vrstvy)

Kontroluje voliteľný obsah, ktorý môže mať niekedy vplyv na vzhľad strany.

Strany

Zahrňuje čísla strán a veľkosti strán, ktoré predstavujú rôzne rámčeky dokumentu, ktoré podporuje technológia Adobe PDF 1.3 a novšia (rámček média, spadávka, rámček orezania a rámček obrazu). Táto skupina zahŕňa aj názvy výťažkov pre strany PDF, ktoré patria do vopred separovaného súboru PDF.

Dokument

Zahŕňa všetky informácie, ktoré sa týkajú PDF ako celku, napríklad či je dokument zašifrovaný, či obsahuje pole formulárov alebo záložky.

Document Info (Informácie o dokumente)

Uvádza všetky štandardné položky, ktoré sú dostupné tiež v dialógovom okne Informácie o dokumente v aplikácii Acrobat, a štandardizované informácie stanovené normou ISO 15930 (PDF/X).

Dokument Metadáta

Zahŕňa informácie vložené v dokumente, ako sú jeho názov, autor, autorské práva a kľúčové slová, ktoré sú naň aplikované. Tieto informácie sú v aplikácii Acrobat dostupné aj v sekcii Metadáta dokumentu v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu. TAk chcete otvoriť tieto informácie, vyberte položku Súbor > Vlastnosti dokumentu, vyberte kartu Opis a potom vyberte položku Ďalšie metaúdaje.

Signatures (Podpisy)

Obsahuje informácie o podpisoch v dokumente.

Structured PDF (Štruktúrovaný PDF)

Zahŕňa niekoľko základných vlastností pre štruktúru tagovania v tagovanom PDF, pre ktorý definuje obmedzenia štandardov PDF/A.

Output Intents For PDF/X, PDF/A, or PDF/E (Výstupné zámery pre PDF/X, PDF/A alebo PDF/E)

Určuje, pre aký výstupný proces bol dokument PDF pripravený. PDF určený na tlačový výstup s vysokým rozlíšením typicky obsahuje výstupný zámer s vloženým profilom ICC na použitie v zariadení na nátlač alebo v zariadení RIP (Raster Image Processor).

Output Intent For PDF/X, PDF/A, or PDF/E (ICC Profile Properties) (Výstupný zámer pre PDF/X, PDF/A alebo PDF/E (Vlastnosti profilu ICC))

Zahŕňa vlastnosti na prístup k informáciám z profilu ICC vloženého vo výstupnom zámere. Táto skupina obsahuje rovnaké vlastnosti ako ICC profily pre objekty, napríklad názov a typ profilu. Profil ICC opisuje výstupné podmienky zariadenia, na ktorom sa bude dokument zobrazovať.

Efficiency Of PDF Content Stream (Efektívnosť streamu obsahu PDF)

Pomáha určiť, ako efektívne sú zakódované opisy strán. Napríklad text Ahoj je možné zahrnúť ako textový operátor na celé slovo alebo ako niekoľko textových operátorov pre jednotlivé znaky v tomto slove. Druhá možnosť je menej efektívna a spomaľuje vykresľovanie strany. Kontroly efektivity počítajú hodnoty v percentách pre niekoľko typov operátorov. Vo väčšine prípadov je menšia hodnota lepšia ako vyššia hodnota.

Errors In PDF Syntax (Chyby syntaxe PDF)

Vráti informácie o špecifických chybách v syntaxi PDF. Ak napríklad nie sú zahrnuté určité kľúče požadované špecifikáciou PDF, aplikácia Acrobat môže byť i napriek tomu schopná vykresliť súbor. Na predvídateľné vykresľovanie PDF je však lepšie kódovať všetky dokumenty PDF v prísnom súlade so špecifikáciou PDF.

Errors In Structured PDF (Chyby v štruktúrovanom PDF)

Vypočíta informácie o chybách v štruktúre tagov tagovaného PDF. Kontrola napríklad vypočíta chybu, ak nie je správne špecifikovaný typ tagovaného objektu. Vlastnosti v tejto skupine pomáhajú identifikovať chyby v štruktúre tagov.

Errors In PDF Content Stream (Chyby v streame obsahu PDF)

Vypočíta informácie o chybách v opisoch stránok v PDF. Napríklad na definovanie farby RGB sú nevyhnutné tri číselné operátory. Ak je operátorov menej než tri, nemožno stranu vykresliť. Vlastnosti v tejto skupine pomáhajú určiť, prečo sa strana PDF nevykreslí.

Prehľad dialógového okna Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil) (vlastné kontroly)

Zoznam Profiles (Profily) v dialógovom okne Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil) obsahuje preddefinované profily dodávané s aplikáciou Acrobat a tiež všetky používateľské profily, ktoré ste vytvorili. Ak vyberiete Custom Checks (Vlastné kontroly), budete mať viac možností výberu a úpravy položiek. Tlačidlá na spodnom okraji stĺpca slúžia na vykonávanie základných úprav, ako je duplikovanie, odstraňovanie a vytváranie. Rámček hľadania vám pomôže vyhľadať určitú kontrolu.

Zobrazí sa dialógové okno Kontrola pred výstupom a zvýraznia sa funkcie vlastných kontrol
Vlastné kontroly

A. Hľadanie B. Popis C. Výstrahy D. Povoliť kontrolu  E. Vytvoriť novú kontrolu a zahrnúť ju do aktuálneho profilu F. Duplikovať kontrolu a priradiť ju k aktuálnemu profilu G. Upraviť kontrolu  H. Odstrániť kontrolu z profilu I. Zahrnúť do profilu J. Nová kontrola  K. Duplikovať kontrolu  L. Upraviť kontrolu  M. Odstrániť kontrolu  

Pridávanie kontrol do profilu

Acrobat obsahuje niekoľko preddefinovaných profilov kontroly pred výstupom, ktoré môžete použiť tak, ako sú, alebo ich môžete upraviť a vytvoriť z nich vlastné profily. Profil, ktorý takmer zodpovedá vašim potrebám, môžete upraviť tak, že do neho pridáte jednu alebo niekoľko kontrol, ktoré analyzujú dokument s použitím rôznych kritérií. Existujúca kontrola napríklad mohla detekovať všetok text, ktorý nie je úplne čierny – to znamená text, ktorý používa čiernu farbu s pridaním určitého množstva azúrovej, purpurovej a žltej farby. Pretože by to mohol byť problém pri tlači malého textu, mohli by ste túto kontrolu upraviť tak, aby označila textové objekty, ktoré používajú viac ako jednu farbu a majú veľkosť textu 12 bodov alebo menšiu.

Kontrolu môžete opakovane použiť v ľubovoľnom profile, kde ju potrebujete. Nezabudnite ale, že ak zmeníte kontrolu, ktorá sa používa vo viacerých profiloch, zmení sa vo všetkých profiloch, ktoré ju používajú. Aby ste zabránili nežiaducim zmenám, premenujte kontrolu pre určitý profil. Aby ste mohli profil kontroly pred výstupom upraviť, musíte ho odomknúť.

 1. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom vyberte kartu Profily a potom vyberte profil. Vyberte položku Upraviť vedľa názvu profilu.

 2. V rozbaľovacej ponuke v ľavej hornej časti vyberte položku Odomknuté.

 3. Zo zoznamu položiek pod názvom profilu v ľavom paneli vyberte položku Vlastné kontroly.

 4. Ak chcete pridať kontrolu do profilu, vyberte kontrolu v časti  Všetky dostupné vlastné kontroly vyberte šípku smerujúcu doľava a v prípade potreby upravte typ upozornenia z kontextového menu v ľavej dolnej časti dialógového okna.

  Poznámka:

  Typ výstrahy, čo je štandardne Error (Chyba), určuje, aký druh výstrahy nástroj Kontrola pred výstupom zobrazí, ak nájde nejakú nezrovnalosť. Môžete pridať toľko kontrol, koľko ich je potrebných.

 5. Ak chcete odstrániť kontrolu z profilu, vyberte ju na paneli CVlastné kontroly v tomto profile a vyberte šípku smerujúcu doprava.

  Ak chcete kontrolu opraviť, dvakrát na ňu kliknite.

Ak chcete rýchlo nájsť konkrétnu kontrolu, zadajte celý jej názov alebo jeho časť do vyhľadávacieho poľa v časti Všetky dostupné vlastné kontroly. Zobrazia sa iba položky obsahujúce vyhľadávaný výraz. Po odstránení názvu z poľa na hľadanie sa znova zobrazia všetky kontroly.

Vytváranie alebo úpravy vlastných kontrol

Aj keď môžete upraviť akúkoľvek odomknutú preddefinovanú kontrolu, najlepšie je nemeniť konfiguráciu týchto kontrol. Namiesto toho môžete vytvoriť novú kontrolu alebo ju založiť na existujúcej kontrole.

Poznámka:

Uzamknuté kontroly sa nachádzajú v uzamknutých profiloch a nie je možné ich upraviť, kým sa neodomknú profily, ktoré kontrolu používajú.

Vytvorenie vlastnej kontroly pre profil

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na Vybrať profily.

 2. Vyberte profil a následne položku Upraviť vedľa názvu profilu.

 3. V prípade potreby vyberte z rozbaľovacieho menu položku Odomknutý.

 4. Vyberte položku Vlastné kontroly na ľavej table dialógového okna Kontrola pred výstupom: Upraviť profil.

 5. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom Upraviť profil v časti Vlastné kontroly v tomto profile, vyberte ikonu Nový , ak chcete vytvoriť novú kontrolu, alebo vyberte kontrolu a ikonu Duplikovať , ak chcete novú kontrolu založiť na existujúcej kontrole.

 6. Na ľavej strane dialógového okna Kontrola pred výstupom: Nová kontrola alebo Duplikovať kontrolu vykonajte podľa potreby niektorý z týchto úkonov:

  • Napíšte správu, ktorú chcete zobraziť, keď sa pri kontrole nájde nezrovnalosť a keď sa nezrovnalosť nenájde. Ak napríklad definujete kontrolu použitia priamych farieb, správa, ktorá sa zobrazí, keď sa nezistí žiadna nezhoda, by mohla znieť napríklad takto: V dokumente sa nenachádzajú žiadne priame farby.

  • Zadajte vysvetlenie kontroly.

  • Vyberte položky, pri ktorých chcete aplikovať kontrolu.

 7. Vyberte skupinu, vyberte vlastnosť skupiny a potom vyberte položku Pridať. Výberom položky Ok potvrďte pridanie.

Vytvorenie samostatnej kontroly

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontroly pred výstupom prejdite na Vybrať jednotlivé kontroly .

 2. Vyberte položku Voľby> Vytvoriť kontrolu.

 3. Vyberte skupinu, vyberte vlastnosť skupiny a potom vyberte položku Pridať. Výberom položky Ok potvrďte pridanie.

  Nová samostatná kontrola sa zobrazí v skupine, ktorá zodpovedá jej skupine a vlastnosti.

Duplikovanie samostatnej kontroly

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontroly pred výstupom prejdite na Vybrať jednotlivé kontroly .

 2. Vyberte existujúcu kontrolu a potom položku Voľby > Duplikovať kontrolu.

 3. Vyberte skupinu, vyberte vlastnosť skupiny a potom vyberte položku Pridať. Výberom položky Ok potvrďte pridanie.

Nastavenie obľúbených samostatných kontrol

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontroly pred výstupom prejdite na Vybrať jednotlivé kontroly .

 2. Rozbaľte skupiny podľa potreby.
 3. Vyberte samostatnú kontrolu, kliknite na príznak vedľa názvu a potom vyberte položku Obľúbené.

Zistenie, kde je použitá kontrola alebo vlastnosť

V dialógovom okne Kontrola pred výstupom: Upraviť profil dvakrát kliknite na kontrolu a potom kliknite na položku Použitie v dialógovom okne Upraviť kontrolu, čím sa zobrazia informácie o tom, ktoré profily túto kontrolu používajú.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online