Príručka používateľa Zrušiť

Správy kontroly pred výstupom (Acrobat Pro)

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Vytvorenie správy s výsledkami

Výsledky kontroly pred výstupom môžete zachytiť v rôznych typoch správ. Výsledky môžete zachytiť ako textový súbor, ako súbor XML alebo ako samostatný súbor PDF. Správa PDF môže zahŕňať iba prehľad alebo podrobné informácie, prezentované rôznymi spôsobmi.

Správa PDF zahŕňa informácie o dokumente a problémových objektoch vo vrstvách, ktoré môžete zapnúť alebo vypnúť na navigačnej table Vrstvy.

Poznámka:

Môžete tiež vytvoriť zoznam všetkých objektov a zdrojov použitých v PDF.

Vytvorenie správy s výsledkami kontroly pred výstupom

 1. Na paneli Výsledky v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na položku Vytvoriť správu alebo v menu Voľby vyberte položku Vytvoriť správu.
 2. Uveďte názov a umiestnenie správy. K názvu správy sa automaticky pridá prípona „_report“.
 3. Vyberte typ správy a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Typy správ

Správa PDF

Vytvorí súhrn problémov spolu s podrobnosťami, ktoré sa zobrazia pomocou priehľadných masiek, poznámok alebo vrstiev pre každý problémový objekt.

Prehľad

Zhustí výsledky kontroly pred výstupom do krátkeho dokumentu, ktorý obsahuje použité opravy, súhrn výsledkov a informácie o dokumente.

Podrobnosti

Zobrazí sa správa s ďalšími informáciami o každom problematickom objekte (napríklad o umiestnení objektu na strane). Voľba Problémy zvýraznené priehľadnými maskami umiestni cez problémové oblasti farebnú masku podobnú maske v aplikácii Photoshop, aby sa tieto problémové oblasti zvýraznili. Farbu masky môžete zmeniť pomocou predvolieb kontroly pred výstupom. Voľba Problémy zvýraznené poznámkami vloží výsledky kontroly ako poznámky. Voľba Problémy zvýraznené vrstvami zobrazí súbor rozdelený do vrstiev nezrovnalostí alebo nájdených objektov podľa kritérií použitých v samotnom profile. Ďalšia vrstva s názvom Ostatné objekty obsahuje objekty, ktoré nemajú s použitým profilom nič spoločné.

Správa XML

Vytvorí štruktúrovanú správu pre systémy pracovných postupov, ktoré umožňujú interpretáciu a spracovanie výsledkov kontroly. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa tlačových služieb.

Textová správa

Vytvorí správu vo formáte čistého textu, kde je každý riadok odsadený podľa hierarchie v dialógovom okne výsledkov kontroly pred výstupom. Túto správu si môžete otvoriť v textovom editore.

Skrytie a zobrazenie vrstiev v správe PDF

 1. Na navigačnej table pre správu PDF kliknite na tlačidlo Vrstvy  a otvorte panel Vrstvy.
 2. Na paneli Vrstva rozbaľte správu a kliknutím na štvorec naľavo od názvu vrstvy skryte alebo zobrazte túto vrstvu.

O prehľadových správach

Prehľadová správa zobrazuje zdroje použité v dokumente PDF vrátane farebných priestorov, obrázkov, vzoriek, tieňovania, metadát, písiem a glyfov v jednotlivých rodinách písiem. Súvisiace informácie sú zoskupené spolu a usporiadané na strane PDF tak, aby ste mohli požadované položky vyhľadať. Prehľadovú správu môžete vygenerovať pred kontrolou pred výstupom alebo po nej. Na rozdiel od správy s výsledkami kontroly pred výstupom, ktorá poskytuje iba informácie vyžadované kontrolami vo vybratom profile, prehľadová správa obsah dokumentu PDF nefiltruje. Správa o kontrole pred výstupom spolu s prehľadovou správou vám môžu pomôcť identifikovať a odstrániť problémy.

Informácie v prehľadovej správe môžu byť užitočné pri vykonávaní úkonov ako:

 • Skúmanie súborov, ktoré vyzerajú neobvykle, ako sú napríklad súbory vytvorené pomocou neznámej aplikácie alebo súbory, ktoré sa pomaly prekresľujú na obrazovke, prípadne nefunkčné akcie kopírovania a vkladania.

 • Skúmanie problémov spracovania, napríklad nesprávnej tlače alebo problémov pri prevode farieb, vyradení strán, umiestnení na stranu aplikácie InDesign a podobne.

 • Identifikovanie aspektov PDF, ktoré nie sú ideálne, ako je neúmyselné vloženie písma pre nespozorovaný znak medzery na vzorovej strane, orezané obrázky s nadbytočnými obrázkovými dátami alebo objekty iného než očakávaného typu (napríklad text alebo vektorové objekty prevedené na obrázky alebo zlúčené s obrázkami).

 • Získanie ďalších informácií o objekte okrem upozornenia na jeho prítomnosť. Napríklad vyhľadávaním priamej farby v prehľadovej správe môžete určiť, či je použitá samostatne alebo v kombinácii s inými tlačovými farbami, napríklad v duplexovom obrázku. Alebo môžete určiť, ktoré glyfy v písme sú vložené, ako vyzerajú a ktorý znak majú predstavovať. Tieto informácie vám môžu pomôcť vyriešiť chybu súvisiacu s chýbajúcim glyfom.

 • Skúmanie metadát XMP vložených do súboru, ako je meno autora, rozlíšenie, farebný priestor, informácie o autorských právach a kľúčové slová aplikované na dokument. Tieto informácie sa ukladajú štandardizovaným spôsobom s použitím štandardu XMP (Extensible Metadata Platform).

Vytvorenie zoznamu obsahu PDF

 1. Z menu Voľby v dialógovom okne Kontrola pred výstupom vyberte Vytvoriť prehľad.
 2. Vyberte typy objektov a zdrojov, ktoré chcete zahrnúť do prehľadu. Okrem písiem, farieb, obrázkov a podobne môžete zahrnúť aj nasledujúce informácie:

  Form XObjects (XObjekty formulára)

  Objekty, na ktoré sa v dokumente PDF odkazuje. Ak napríklad PDF obsahuje mnoho výskytov rovnakého objektu, bude tento objekt existovať ako jeden zdroj, na ktorý ukazuje mnoho odkazov.

  Include XMP Metadata (Zahrnúť metadáta XMP)

  Zahrnie informácie vložené v PDF, ktoré môže využiť aplikácia alebo zariadenie podporujúce XMP v pracovnom postupe. Tieto informácie môžu zahŕňať zmysluplné opisy a tituly, vyhľadávateľné kľúčové slová, meno autora a informácie o autorských právach. Ak vyberiete Include Advanced Fields (Vrátane rozšírených polí), môžete zahrnúť polia a štruktúry používané na ukladanie metadát s použitím menných priestorov a vlastností. Tieto rozšírené informácie sa zobrazujú ako textový pohľad na stromovú štruktúru všetkých dát XMP v PDF, a to pre dokument, ako aj pre tie obrázky v PDF, pre ktoré sú obsiahnuté metadáta XMP.

  Poznámka:

  Metadáta celého dokumentu PDF môžete zobraziť aj v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu. Vyberte voľby Súbor > Vlastnosti, kliknite na kartu Opis a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie metadáta. Ak chcete zobraziť rozšírené polia, kliknite v zozname vľavo na Pokročilé.   

 3. (Voliteľne) Správu uložte.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?