Príručka používateľa Zrušiť

Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Zistite, ako môžete pomocou rôznych nástrojov komentovania aplikácie Adobe Acrobat v súboroch PDF komentovať 3D dizajny.

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Poznámky pridané k 3D obrázku sú spojené s určitými pohľadmi, ktoré sa definujú pri pridaní poznámok. Ak sa tento pohľad zmení, napríklad ak otočíte alebo presuniete 3D objekt, komentáre už nebudú viditeľné.

Nižšie sú uvedené tri spôsoby, ako pridať komentáre k 3D modelu v dokumente PDF:

 • Možnosť Pridať 3D poznámku na paneli nástrojov na pridávanie poznámok do konkrétnych častí 3D modelu.
 • Možnosť Pridať poznámky na table Všetky nástroje na pridávanie rôznych typov komentárov do 3D pohľadu.
 • Prevod 3D meraní na poznámky.
Poznámka:

Ak chcete pridávať poznámky do zobrazení 3D modelu, potrebujete aplikáciu Acrobat alebo aplikáciu Reader, verziu 7.0.7 alebo novšiu.

Keď sa zmení zobrazenie 3D objektu, všetky poznámky priradené k tomuto objektu zmiznú (vpravo)
Keď sa zmení zobrazenie 3D objektu, všetky poznámky priradené k tomuto objektu zmiznú (vpravo).

Poznámka:

Ak nechcete, aby bola poznámka priradená k určitému 3D zobrazeniu, pridajte poznámku mimo plochy 3D objektu.

Pridávanie komentárov z panela s nástrojmi 3D

Nástroj na 3D komentáre sa používa na pridávanie meraní rôznych častí 3D modelu. Tieto komentáre sú spojené s týmito konkrétnymi časťami. Pridaním 3D komentárov sa vytvorí nový pohľad s názvom 3D zobrazenie poznámky a tieto komentáre sú uvedené ako komponenty v strome modelu. 3D komentáre môžete upravovať a odstraňovať rovnako ako merania.

 1. Vyberte možnosť Pridať 3D poznámku na paneli s nástrojmi 3D.

  Poznámka:

  Ak možnosť Pridať 3D poznámku nie je zobrazená na paneli s nástrojmi, kliknite pravým tlačidlom na 3D model a vyberte položku Nástroje > Pridať 3D poznámku. Štandardný panel s nástrojmi 3D je tiež možné rozbaliť kliknutím pravým tlačidlom na 3D model a výberom volieb Nástroje > Rozbaliť 3D nástroje.

 2. Vyberte súčasť 3D modelu, do ktorého chcete pridať 3D poznámku.

 3. V dialógovom okne Zadať text poznámky zadajte svoju poznámku.

Pridávanie poznámok pomocou súpravy nástrojov Poznámka

Pri pridávaní poznámok pomocou súpravy nástrojov Poznámka sa v strome modelu vytvorí nové zobrazenie s názvom CommentView.

Poznámka:

Používatelia aplikácie Adobe Reader môžu pridávať poznámky do dokumentu len vtedy, ak autor dokumentu umožní pridávanie poznámok do tohto dokumentu PDF.

 1. Prejdite do časti Všetky nástroje > Pridať poznámky.

  Na paneli nástrojov s rýchlymi i sa zobrazí súprava nástrojov Poznámka.

 2. Na paneli nástrojov s rýchlymi akciami vyberte položku Pridať poznámku.

 3. Vyberte oblasť 3D modelu, do ktorej chcete pridať poznámku. Vaša poznámka je pridaná.

  V strome modelu sa vytvorí aj nová definícia zobrazenia s predvoleným názvom, napríklad „CommentView1“.

 4. Ak chcete pridať viac poznámok, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vytvoriť ďalšiu poznámku v zobrazení, skontrolujte, či je v strome modelu vybraté zobrazenie, do ktorého chcete pridávať poznámky. Potom vyberte oblasť 3D modelu.

  • Ak chcete vytvoriť ďalšiu poznámku v novom zobrazení na pridávanie komentárov, zabezpečte, aby v strome modelu nebolo vybraté žiadne zobrazenie na pridávanie poznámok. Potom vyberte oblasť 3D modelu.

Poznámka:

Keď odstránite niektorý z týchto automaticky vygenerovaných pohľadov s poznámkami, zostanú príslušné poznámky dostupné. Môžete ich prezerať a vyberať na paneli Poznámky v pravej hornej časti obrazovky alebo v strome modelu, kde sa zobrazuje ich zoznam pod pohľadmi. Keď vyberiete poznámku, prepnite 3D model do rovnakej konfigurácie zobrazenia, v akej bol pri pridaní poznámky.

Prevod 3D meraní na poznámky

Jednotlivé merania je možné previesť na poznámky tak, aby ich bolo možné revidovať a komentovať ako bežné komentáre.

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na znamienko plus vedľa zobrazenia merania na table Zobraziť v strome modelu zobrazte zoznam jednotlivých meraní.

  Poznámka:

  Zobrazenie merania je k dispozícii, len ak ste merania pridali pomocou nástroja 3D merania .

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov merania a potom vyberte položku Previesť na poznámku.

  Prevod merania na poznámky
  Prevod meraní na poznámky

Zobrazenie komentárov pre 3D model

 1. Ak chcete zobraziť komentár na 3D modeli, vyskúšajte niektorú z nasledujúcich možností:

  • V strome modelu vyberte pohľad, ktorý obsahuje poznámky.

  • Vyberte položky Všetky nástroje > Pridať poznámky, poznámky sa zobrazia v zozname poznámok na pravej table.

  • Na table Zobraziť v strome modelu kliknite na položku Možnosti a vyberte položku Zoznam poznámok.

  Zoznam poznámok
  Povolenie voľby zoznamu poznámok na table Zobrazenie v strome modelu

 2. Ak chcete otvoriť okno určitej poznámky, dvakrát kliknite na príslušnú poznámku.
 3. Opakujte kroky 1 a 2, aby ste si prezreli ostatné komentáre priradené k iným zobrazeniam.

Keď vyberiete poznámku, 3D model sa zobrazí v rovnakej konfigurácii zobrazenia, v akej bol pri pridaní poznámky.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?