Príručka používateľa Zrušiť

Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Poznámky pridané k 3D objektu sú spojené s určitými pohľadmi, ktoré sa definujú pri pridaní poznámok. Ak sa tento pohľad zmení — napríklad keď sa 3D objekt natočí alebo posunie — poznámky už nebudú viditeľné.

K dispozícii máte tri spôsoby pridávania poznámok do 3D objektu:

 • pridávanie poznámok do konkrétnych častí 3D modelu pomocou nástroja 3D poznámok na paneli s nástrojmi 3D,

 • pridávanie rôznych typov poznámok do 3D zobrazenia pomocou nástrojov na anotáciu dostupných na sekundárnom paneli s nástrojmi nástroja poznámok,

 • prevod 3D meraní na poznámky.

Poznámka:

Ak chcete pridávať poznámky do zobrazení 3D modelu, potrebujete aplikáciu Acrobat alebo aplikáciu Reader, verziu 7.0.7 alebo novšiu.

Keď sa zmení zobrazenie 3D objektu, všetky poznámky priradené k tomuto objektu zmiznú (vpravo)
Keď sa zmení zobrazenie 3D objektu, všetky poznámky priradené k tomuto objektu zmiznú (vpravo).

Poznámka:

Ak nechcete, aby bola poznámka priradená k určitému 3D zobrazeniu, pridajte poznámku mimo plochy 3D objektu.

Pridanie 3D poznámky do objektu

Poznámky vytvorené pomocou nástroja 3D poznámok sú ako merania, pretože sú priradené ku konkrétnej časti 3D geometrie. Pri pridaní 3D poznámok do predvoleného zobrazenia modelu sa vytvorí nové zobrazenie s názvom 3D zobrazenie poznámky. 3D poznámky pridané do iných zobrazení sú uvedené ako súčasti tohto zobrazenia v strome modelu. 3D poznámky môžete upravovať a odstraňovať rovnako, ako upravujete a odstraňujete merania.

 1. Kliknite na nástroj Pridať 3D poznámku na paneli s nástrojmi 3D.

  Poznámka:

  Panel s nástrojmi 3D sa zobrazí pri prechode kurzorom ponad 3D model. Ak nástroj Pridať 3D poznámku nie je zobrazený na paneli s nástrojmi, kliknite pravým tlačidlom na 3D model a vyberte voľby Nástroje > Pridať 3D poznámky. Štandardný panel s nástrojmi 3D je tiež možné rozbaliť kliknutím pravým tlačidlom na 3D model a výberom volieb Nástroje > Rozbaliť 3D nástroje.

 2. Vyberte súčasť modelu, do ktorého chcete pridať 3D poznámku.
 3. V dialógovom okne Zadať text poznámky zadajte svoju poznámku.

Pridávanie poznámok pomocou súpravy nástrojov Poznámka

Pri pridávaní poznámok pomocou súpravy nástrojov Poznámka sa v strome modelu vytvorí nové zobrazenie s názvom CommentView.

Poznámka:

Užívatelia aplikácie Adobe Reader môžu pridávať poznámky do dokumentu, ak autor dokumentu umožní pridávanie poznámok do tohto dokumentu PDF.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Komentár.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov Poznámka.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte nástroj na pridávanie poznámok a potom kliknite dovnútra plochy 3D objektu.

 3. Ak chcete vytvoriť poznámku, kliknite dovnútra plochy 3D objektu. V strome modelu sa vytvorí aj nová definícia zobrazenia s predvoleným názvom, napríklad „KomentárovýPohľad1“.
 4. Ak chcete pridať viac poznámok, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vytvoriť ďalšiu poznámku v zobrazení, skontrolujte, či je v strome modelu vybraté zobrazenie, do ktorého chcete pridávať poznámky. Potom kliknite dovnútra plochy 3D objektu.

  • Ak chcete vytvoriť ďalšiu poznámku v novom zobrazení na pridávanie poznámok, zabezpečte, aby v strome modelu nebolo vybraté žiadne zobrazenie na pridávanie poznámok. Potom kliknite dovnútra plochy 3D objektu.

Poznámka:

Keď odstránite niektorý z týchto automaticky vygenerovaných pohľadov s poznámkami, zostanú príslušné poznámky dostupné. Môžete ich prezerať a vyberať na paneli Poznámky alebo v strome modelu, kde sa zobrazuje ich zoznam pod pohľadmi. Keď vyberiete poznámku, prepnite 3D model do rovnakej konfigurácie zobrazenia, v akej bol pri pridaní poznámky.

Prevod 3D meraní na poznámky

Jednotlivé merania je možné previesť na poznámky tak, aby ich bolo možné revidovať a komentovať ako iné typy poznámok.

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na znamienko plus vedľa zobrazenia merania na table Zobraziť v strome modelu zobrazte zoznam jednotlivých meraní.
  Poznámka:

  Zobrazenie merania je k dispozícii, len ak ste merania pridali prostredníctvom nástroja 3D Measurement Nástroj .

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov merania a potom kliknite na voľbu Previesť na poznámku.
  Prevod merania na poznámky
  Prevod meraní na poznámky

Zobrazenie poznámok pre 3D objekt

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V strome modelu vyberte pohľad, ktorý obsahuje poznámky.

  • Vyberte položky Nástroje > Poznámka, poznámky sa zobrazia v zozname poznámok na pravej table.

  • Na table Zobraziť v strome modelu kliknite na položku Voľby a vyberte položku Zoznam poznámok.

  Zoznam poznámok
  Povolenie voľby zoznamu poznámok na table Zobrazenie v strome modelu

 2. Ak chcete otvoriť okno určitej poznámky, dvakrát kliknite na príslušnú poznámku.
 3. Opakujte kroky 1 a 2, aby ste si prezreli ostatné poznámky priradené k iným zobrazeniam.

Pri výbere určitej poznámky sa 3D model zobrazí v rovnakom zobrazení, v ktorom sa zobrazoval pri pridaní poznámky.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu