Poznámky pridané k 3D objektu sú spojené s určitými pohľadmi, ktoré sa definujú pri pridaní poznámok. Ak sa tento pohľad zmení — napríklad keď sa 3D objekt natočí alebo posunie — poznámky už nebudú viditeľné.

K dispozícii máte tri spôsoby pridávania poznámok do 3D objektu:

 • pridávanie poznámok do konkrétnych častí 3D modelu pomocou nástroja 3D poznámok na paneli s nástrojmi 3D,

 • pridávanie rôznych typov poznámok do 3D zobrazenia pomocou nástrojov na anotáciu dostupných na sekundárnom paneli s nástrojmi nástroja poznámok,

 • prevod 3D meraní na poznámky.

Poznámka:

Ak chcete pridávať poznámky do zobrazení 3D modelu, potrebujete aplikáciu Acrobat alebo aplikáciu Reader, verziu 7.0.7 alebo novšiu.

Keď sa zmení zobrazenie 3D objektu, všetky poznámky priradené k tomuto objektu zmiznú (vpravo)
Keď sa zmení zobrazenie 3D objektu, všetky poznámky priradené k tomuto objektu zmiznú (vpravo).

Poznámka:

Ak nechcete, aby bola poznámka priradená k určitému 3D zobrazeniu, pridajte poznámku mimo plochy 3D objektu.

Pridanie 3D poznámky do objektu

Poznámky vytvorené pomocou nástroja 3D poznámok sú ako merania, pretože sú priradené ku konkrétnej časti 3D geometrie. Pri pridaní 3D poznámok do predvoleného zobrazenia modelu sa vytvorí nové zobrazenie s názvom 3DZobrazeniePoznámky. 3D poznámky pridané do iných zobrazení sú uvedené ako súčasti tohto zobrazenia v strome modelu. 3D poznámky môžete upravovať a odstraňovať rovnako, ako upravujete a odstraňujete merania.

 1. Kliknite na nástroj Pridať 3D poznámku na paneli s nástrojmi 3D.

  Poznámka:

  Panel s nástrojmi 3D sa zobrazí pri prechode kurzorom ponad 3D model. Ak nástroj Pridať 3D poznámku nie je zobrazený na paneli s nástrojmi, kliknite pravým tlačidlom na 3D model a vyberte voľby Nástroje > Pridať 3D poznámky. Štandardný panel s nástrojmi 3D je tiež možné rozbaliť kliknutím pravým tlačidlom na 3D model a výberom volieb Nástroje > Rozbaliť 3D nástroje.

 2. Vyberte súčasť modelu, do ktorého chcete pridať 3D poznámku.
 3. V dialógovom okne Zadať text poznámky zadajte svoju poznámku.

Pridávanie poznámok pomocou súpravy nástrojov Poznámka

Pri pridávaní poznámok pomocou súpravy nástrojov Poznámka sa v strome modelu vytvorí nové zobrazenie s názvom CommentView.

Poznámka:

Užívatelia aplikácie Adobe Reader DC môžu pridávať poznámky do dokumentu, ak autor dokumentu umožní pridávanie poznámok do tohto dokumentu PDF.

 1. Vyberte položky Nástroje > Poznámka.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov Poznámka.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte nástroj na pridávanie poznámok a potom kliknite dovnútra plochy 3D objektu.

 3. Ak chcete vytvoriť poznámku, kliknite dovnútra plochy 3D objektu. V strome modelu sa vytvorí aj nová definícia zobrazenia s predvoleným názvom, napríklad „KomentárovýPohľad1“.
 4. Ak chcete pridať viac poznámok, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vytvoriť ďalšiu poznámku v zobrazení, skontrolujte, či je v strome modelu vybraté zobrazenie, do ktorého chcete pridávať poznámky. Potom kliknite dovnútra plochy 3D objektu.

  • Ak chcete vytvoriť ďalšiu poznámku v novom zobrazení na pridávanie poznámok, zabezpečte, aby v strome modelu nebolo vybraté žiadne zobrazenie na pridávanie poznámok. Potom kliknite dovnútra plochy 3D objektu.

Poznámka:

Keď odstránite niektorý z týchto automaticky vygenerovaných pohľadov s poznámkami, zostanú príslušné poznámky dostupné. Môžete ich prezerať a vyberať na paneli Poznámky alebo v strome modelu, kde sa zobrazuje ich zoznam pod pohľadmi. Keď vyberiete poznámku, prepnite 3D model do rovnakej konfigurácie zobrazenia, v akej bol pri pridaní poznámky.

Prevod 3D meraní na poznámky

Jednotlivé merania je možné previesť na poznámky tak, aby ich bolo možné revidovať a komentovať ako iné typy poznámok.

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na znamienko plus vedľa zobrazenia merania na table Zobraziť v strome modelu zobrazte zoznam jednotlivých meraní.

  Poznámka:

  Zobrazenie merania je k dispozícii, len ak ste merania pridali pomocou nástroja 3D merania .

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov merania a potom kliknite na voľbu Previesť na poznámku.
  Prevod merania na poznámky
  Prevod meraní na poznámky

Zobrazenie poznámok pre 3D objekt

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V strome modelu vyberte pohľad, ktorý obsahuje poznámky.

  • Vyberte položky Nástroje > Poznámka, poznámky sa zobrazia v zozname poznámok na pravej table.

  • Na table Zobraziť v strome modelu kliknite na položku Voľby a vyberte položku Zoznam poznámok.

  Zoznam poznámok
  Povolenie voľby zoznamu poznámok na table Zobrazenie v strome modelu

 2. Ak chcete otvoriť okno určitej poznámky, dvakrát kliknite na príslušnú poznámku.
 3. Opakujte kroky 1 a 2, aby ste si prezreli ostatné poznámky priradené k iným zobrazeniam.

Pri výbere určitej poznámky sa 3D model zobrazí v rovnakom zobrazení, v ktorom sa zobrazoval pri pridaní poznámky.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online