Aplikácia Adobe Acrobat teraz poskytuje prepracované nástroje produkcie tlače, ktoré umožňujú kompletný pracovný postup s dokumentmi PDF pre kvalitný farebný výstup. Nástroje produkcie tlače otvoríte výberom voľby Nástroje > Produkcia tlače.   

Otvorenie nástrojov produkcie tlače

  1. Vyberte položky Nástroje > Produkcia tlače.

    Na table vpravo sa zobrazia nástroje produkcie tlače.

    Nástroje produkcie tlače v aplikácii Acrobat
    Nástroje produkcie tlače na table vpravo.

Náhľad výstupu

Kombinuje náhľad výťažkov, kontrolný náhľad na obrazovke, výstrahy farieb a ďalšie možnosti v jednom praktickom dialógovom okne.

Kontrola pred výstupom

Umožňuje vykonávať viac ako 400 preddefinovaných kontrol pre všetky bežné chyby výstupu a opraviť všetky opraviteľné chyby.

Upraviť objekt

Umožňuje vybrať, presunúť a upraviť rastrové aj vektorové objekty. Môžete upraviť vlastnosti jednotlivých objektov, napríklad tagov, farebného priestoru alebo zámeru reprodukcie.

Previesť farby

Umožňuje vám previesť ľubovoľný farebný priestor v dokumente na cieľový farebný priestor.

Náhľad zlúčenia priehľadností

Umožňuje definovať a použiť nastavenia zlúčenia pre priehľadné objekty. Zahŕňa náhľad na zobrazenie priehľadných objektov a účinkov, ktoré bude mať nastavenie na tieto objekty. Nastavenia môžete uložiť ako predvoľby a použiť ich na ďalšie strany dokumentov PDF.

Uložiť ako PDF/X

Umožňuje uložiť aktuálny dokument podľa štandardov PDF/X.  

Nastaviť prechody strán

Umožňuje určiť na strane orezový rámček a rámček orezania a rámčeky spadávky, obrázka a média. Tieto elementy sú dôležité pre správne umiestnenie strany a tlačových značiek, hlavne na vyraďovanie strán.

Pridať tlačové značky

Pridá k strane PDF štandardné tlačové značky pre umiestňovanie. Tieto značky sa vložia do PDF.

Opraviť vlasové čiary

V závislosti od používateľských nastavení vyhľadáva vlasové čiary a nahrádza ich hrubšími čiarami.

Správca tlačových farieb

Modifikuje spôsob, akým sa spracujú tlačové farby v otvorenom dokumente PDF. Správca tlačových farieb v aplikácii Acrobat používa rovnaké voľby a ovládače ako v ostatných aplikáciách spoločnosti Adobe.

Prednastavenia presahov

Umožňuje vytvárať a aplikovať nastavenia presahov (trappingu) na neskoršie vykonanie v nástroji Adobe RIP, ktorý licencuje Adobe In-RIP Trapping.

Pridať rámček článku

Umožňuje definovať sériu rámčekov článkov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online