Príručka používateľa Zrušiť

Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Určenie počiatočného zobrazenia Na celú stranu

Režim Na celú obrazovku je vlastnosť, ktorú môžete nastaviť pri dokumentoch PDF používaných na prezentácie. V režime Na celú obrazovku vyplnia strany dokumentu PDF celú obrazovku a menu, panel s nástrojmi a ovládače okna aplikácie Acrobat sa skryjú. Môžete tiež nastaviť iné počiatočné zobrazenie, aby sa vaše dokumenty alebo sady dokumentov otvárali v stále rovnakom zobrazení. V každom prípade môžete pridať prechody strán vylepšujúce vizuálny efekt pri prechádzaní stranami dokumentu.

Ak chcete nastaviť spôsob navigácie v dokumente PDF (napríklad automaticky prechádzať stranami), použite voľby na paneli Na celú obrazovku v dialógovom okne Predvoľby. Tieto predvoľby sú špecifické pre systém – nie pre dokument PDF – a ovplyvňujú všetky dokumenty PDF, ktoré v danom systéme otvoríte. Ak teda vytvoríte prezentáciu na systéme, ktorý máte pod kontrolou, môžete nastaviť aj tieto predvoľby.

Normálne zobrazenie a zobrazenie Na celú obrazovku.

Definícia počiatočného zobrazenia

Keď užívateľ otvorí dokument PDF alebo portfólio PDF, zobrazí sa počiatočné zobrazenie PDF. Pre počiatočné zobrazenie môžete nastaviť úroveň zväčšenia, stranu a rozloženie strán, ktoré chcete použiť. Ak ide o dokument PDF, ktorý je prezentáciou, môžete nastaviť počiatočné zobrazenie na režim Na celú obrazovku. V aplikácii Acrobat Pro môžete vytvárať sprievodcov akciami na zmenu predvolených nastavení viacerých dokumentov.

Po určení počiatočného zobrazenia PDF môžete k vybratým stranám alebo k celému dokumentu pridať prechody strán.

Poznámka:

Aplikácia Acrobat podporuje prechody strán a animované odrážky z programu PowerPoint.

Definícia počiatočného zobrazenia

 1. Vyberte Súbor > Vlastnosti.
 2. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu kliknite na kartu Počiatočné zobrazenie.
 3. Vyberte požadované voľby a potom vyberte tlačidlo OK. Aby ste tieto efekty videli, uložte súbor a znovu ho otvorte.

Definícia počiatočného zobrazenia Na celú stranu

Keď nastavujete počiatočné zobrazenie PDF na režim Na celú obrazovku, musíte určiť, ako sa dokument otvorí.

 1. Vyberte Súbor > Vlastnosti.
 2. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu vyberte kartu Počiatočné zobrazenie.
 3. Aby ste dostali čo najlepšie výsledky, vykonajte nasledujúce úkony:
  • V menu Navigačná karta vyberte položku Iba strana.

  • V menu Usporiadanie strán vyberte položku Jedna strana.

  • Nastavte voľbu Otvoriť na strane na stranu, na ktorej chcete prezentáciu začínať.

 4. Vyberte voľbu Otvoriť v režime Na celú obrazovku, aby sa dokument otvoril bez zobrazených menu, panela s nástrojmi a ovládacích prvkov okna. Kliknite na tlačidlo OK. (Aby ste tieto efekty videli, musíte súbor uložiť a znovu otvoriť.)
  Poznámka:

  Užívateľ môže režim Na celú obrazovku ukončiť stlačením klávesu Esc, ak má túto možnosť povolenú v predvoľbách. V režime Na celú obrazovku však nebude môcť používať príkazy a vyberať nástroje, ak nepozná príslušné klávesové skratky. Môžete v dokumente vytvoriť akcie strán, aby ste poskytli prístup k týmto funkciám.

Voľby počiatočného zobrazenia dokumentu

Možnosti ponuky Počiatočné zobrazenie v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu sú usporiadané do troch oblastí: Usporiadanie strán a zväčšenie, Voľby okna a Voľby užívateľského rozhrania.

Usporiadanie strán a zväčšenie

Určuje vzhľad dokumentu.

  

Poznámka:

Usporiadanie strán a zväčšenie môžu ovplyvniť dve podmienky. 1) Niekto už nastavil konkrétny dokument PDF na iné počiatočné zobrazenie pomocou položiek Súbor > Vlastnosti. 2) Je zvolená možnosť Pri otváraní dokumentov obnoviť posledné nastavenie zobrazenia v ponuke Úpravy > Predvoľby > kategória Dokumenty.

Navigačná karta

Určuje, ktoré panely sa zobrazia na navigačnej table.

Rozloženie strany

Určuje spôsob rozloženia strán dokumentu.

Zväčšenie

Nastaví pre dokument po jeho otvorení úroveň zväčšenia. Voľba Predvolené použije zväčšenie, ktoré má užívateľ nastavené.

Otvoriť na strane

Určuje, ktorá strana sa zobrazí po otvorení dokumentu.

  

Poznámka:

Nastavenie Predvolené pre voľby Zväčšenie a Usporiadanie strán použije nastavenia, ktoré má užívateľ nastavené v predvoľbách Zobrazenie strán.

Voľby okna

Určí, ako sa okno prispôsobí ploche na obrazovke, keď užívateľ otvorí dokument. Tieto voľby sa aplikujú na vlastné okno dokumentu vo vzťahu k ploche na obrazovke monitora užívateľa.

Zväčšenie okna podľa počiatočnej strany

Nastaví okno dokumentu tak, aby sa do neho presne zmestila začiatočná strana podľa vybratých možností v sekcii Voľby dokumentu.

Okno na stred obrazovky

Umiestni okno doprostred obrazovky.

Otvoriť v režime Na celú obrazovku

Maximalizuje okno dokumentu a zobrazí dokument bez menu, panela s nástrojmi a ovládacích prvkov okna.

Zobraziť názov súboru

Na lište s názvom okna sa zobrazí názov súboru.

Zobraziť názov dokumentu

Na lište s názvom okna sa zobrazí názov dokumentu. Názov dokumentu sa získa z panelu Opis v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu.

Voľby užívateľského rozhrania

Určuje, ktoré súčasti používateľského rozhrania – menu, panely s nástrojmi a ovládacie prvky okna – sú skryté.

  

Poznámka:

 Ak skryjete menu a panely s nástrojmi, užívatelia nebudú môcť používať príkazy a vyberať nástroje, ak nepoznajú príslušné klávesové skratky. Môžete tiež v dokumente vytvoriť akcie strán, ktoré dočasne skryjú prvky užívateľského rozhrania, keď sa strana zobrazuje. (Pozrite Pridanie akcií pomocou miniatúr strán.)

Pridanie prechodov strán

Pomocou prechodov strán môžete vytvoriť zaujímavý efekt, ktorý sa objaví vždy, keď sa prechádza medzi stranami.

Môžete tiež nastaviť prechody strán pre skupinu dokumentov pomocou sprievodcu akciami v aplikácii Acrobat Pro.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte položku Nástroje > Organizovať strany > Viac > Prechody strán.

  • Na paneli Miniatúry strán vyberte miniatúry strán, na ktoré chcete použiť prechody, a potom vyberte voľbu Prechody strán v ponuke Voľby .

 2. V dialógovom okne Nastaviť prechody vyberte efekt prechodu v ponuke Prechod. Tieto efekty prechodov sú rovnaké ako efekty, ktoré sa nastavujú v predvoľbách Na celú obrazovku.

 3. Vyberte smer, v ktorom sa má efekt prechodu zobraziť. Dostupné voľby závisia od vybratého prechodu.
 4. Vyberte rýchlosť prechodového efektu.
 5. Vyberte Automaticky listovať a zadajte počet sekúnd medzi automatickým obrátením strán. Ak túto voľbu nevyberiete, užívateľ bude prechádzať stranami pomocou klávesových príkazov alebo pomocou myši.
 6. Vyberte Rozsah strán, na ktorý chcete aplikovať prechody.

  Poznámka:

  Ak užívateľ vyberie voľbu Ignorovať všetky prechody v predvoľbách Na celú obrazovku, neuvidí žiadne prechody strán.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?