Príručka používateľa Zrušiť

Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Pridanie 3D modelov na stranu dokumentu PDF (Acrobat Pro)

Pomocou nástroja 3D môžete vložiť súbor 3D (vo formáte 3. vydania U3D alebo PRC) na stranu dokumentu PDF. V aplikácii Acrobat Pro je možné vytvárať súbory 3D PDF, ale len zo súborov U3D ECMA 1.

Po vložení súboru 3D môžete nastaviť plochu alebo plátno, na ktorom sa 3D model zobrazí, upraviť vlastnosti prezentácie pre obsah a panel s nástrojmi 3D a vytvoriť ďalšie pohľady.

Pridanie 3D modelu na stranu

 1. Vyberte Nástroje > Multimédiá > Pridať 3D.

 2. Ťahaním nakreslite na strane obdĺžnik určujúci plochu plátna pre 3D súbor.
 3. V dialógovom okne Vložiť 3D kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyberte 3D súbor a potom kliknite na položku Otvoriť. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

V dialógovom okne Vložiť 3D začiarknite políčko Zobraziť rozšírené voľby a nastavte počiatočné 3D vlastnosti súboru.

Presunutie, odstránenie alebo zmena veľkosti 3D plátna

 1. Vyberte Nástroje > Multimédiá > Vybrať objekt .

  Poznámka:

  Dajte pozor, aby ste nezamenili nástroj na výber objektu so základným nástrojom na výber. Ak chcete upraviť 3D plátno, použite nástroj na výber objektu.

 2. Vyberte 3D plátno a vykonajte v ňom potrebné zmeny:
  • Ak chcete plátno premiestniť, presuňte ho do novej polohy na strane.

  • Ak chcete plátno (a 3D model) odstrániť, vyberte ho a stlačte Delete.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť plátna, ťahajte za rohy rámčeka. V zmenenom rámčeku sa zachovajú proporcie 3D obsahu.

3D vlastnosti (Acrobat Pro)

Zobrazte 3D vlastnosti dvojitým kliknutím na aktivovaný model pomocou nástroja na výber objektu (Nástroje > Multimédiá > Vybrať objekt).

Karta 3D

Voľby na karte 3D určujú spôsob prezentácie 3D modelu. Na rozdiel od nastavenia na ostatných kartách neovplyvnia 3D nastavenia samotný importovaný súbor.

Voľby na karte 3D sú rovnaké ako voľby na paneli s nástrojmi 3D okrem nasledujúcich volieb:

Schéma osvetlenia

Toto nastavenie určuje svetelnú tému zobrazenia animácie v aplikácii Acrobat.

Štýl vykreslenia

Umožňuje vybrať štýl vizualizácie pre pridaný 3D model.

Štýl animácie

Ak ide o modely vytvorené s animáciou, toto nastavenie určuje spôsob spúšťania animácie v aplikácii Acrobat.

Pridať predvolené pohľady

Umožňuje vám používať rôzne pohľady na model. Pravouhlé premietanie účinne odstraňuje jeden rozmer, zachováva pomer veľkosti objektov, ale 3D model bude mať menej realistický vzhľad. Pravouhlé premietanie je užitočné najmä pri prehliadaní určitých diagramov, ako sú 3D matematické funkcie vykreslené v grafe. Perspektívne premietanie ponúka viac realistické scény, v ktorých objekty v diaľke vyzerajú menšie, ako rovnako veľké objekty v popredí.

Zobraziť panel s nástrojmi

Zobrazí panel s nástrojmi 3D spolu s obrazom. Ak táto voľba nie je vybratá, môžete kliknúť pravým tlačidlom na 3D obraz a zobraziť panel s nástrojmi 3D.

Otvoriť strom modelu

Zobrazí strom modelu na table Strom modelu. Strom modelu obsahuje tri tably. Na každej table je zobrazený špecifický typ informácií alebo ovládacích prvkov.

Skript

Určuje súbor JavaScript, ktorý sa spustí, ak je aktivovaný 3D model. Ak chcete pridať súbor JavaScript do dokumentu PDF, kliknite na položku Prehľadávať.

Nastavenie spustenia

Povoliť v týchto prípadoch

Určuje, kedy je 3D model aktivovaný. Keď je 3D model aktivovaný, môžete vstupovať do interakcií s ním, napríklad prostredníctvom 3D navigačných nástrojov.

Zakázať v týchto prípadoch

Určuje, ako je možné 3D model deaktivovať. Keď je 3D model deaktivovaný, na plátne sa zobrazí obraz 2D náhľadu alebo úvodný obraz.

Štýl prehrávania

Umožňuje zobraziť 3D model v plávajúcom okne mimo strany. Ak vyberiete voľbu Prehrať obsah v plávajúcom okne, môžete vybrať veľkosť okna (v pixeloch) v menu Výška a Šírka.

Šírka rámu

Túto voľbu vyberte, ak chcete vytvoriť rám okolo 3D objektu.

Priehľadné pozadie

Odstraňuje všetky farby pozadia.

Úvodný obraz

Ak chcete nahradiť predvolené zobrazenie 3D modelu, keď tento model nie je aktivovaný, vyberte voľbu Úvodný obraz. Ak chcete vyhľadať požadovaný obraz, kliknite na položku Prehľadávať.

Spustenie JavaScriptu

Ak je k dokumentu PDF 3D modelu priradený samostatný súbor JavaScript, môžete ho aktivovať.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Kliknutím na 3D model nástrojom Ruka aktivujte tento model a potom kliknite pravým tlačidlom myši na 3D model a vyberte položku Spustiť JavaScript.

 3. Vyhľadajte súbor JavaScript, ktorý chcete pridať, a kliknite na položku Otvoriť.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu