Príručka používateľa Zrušiť

Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Prehľad

Aplikácia Acrobat vám umožňuje previesť jeden alebo viac dokumentov PDF na súbory rôznych formátov, vrátane súborov pre aplikácie Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Sú dostupné textové aj obrázkové formáty. Keď exportujete dokumenty PDF do rôznych formátov súborov, každý formát súboru používa jedinečné nastavenia prevodu.

Upozorňujeme, že portfóliá PDF ani súbory PDF v rámci portfólií nie je možné exportovať do iných formátov súborov.

Adobe Acrobat deeplink

Vyskúšajte to v aplikácii
Konvertujte svoje súbory PDF do iných formátov súborov v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Prevádzajte dokumenty PDF

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a na hornom paneli nástrojov vyberte možnosť Previesť. Prípadne v ponuke Všetky nástroje vyberte položku Export PDF.

  Zobrazí sa panel Previesť s rôznymi formátmi, do ktorých môžete exportovať súbor PDF.

  Poznámka: Môžete vybrať ponuku s vodorovnými čiarami  (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > Export PDF a potom vybrať požadovaný formát súboru.

  Vyberte formát súboru na exportovanie dokumentu PDF.

 2. Vyberte požadovaný formát súboru (napríklad Microsoft Word) a potom vyberte možnosť Previesť na (formát súboru, ktorý vyberiete).  

 3. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia prevodu, vyberte položku a potom podľa potreby upravte nastavenia. 

 4. V zobrazenom dialógovom okne Uložiť ako vyberte požadované umiestnenie alebo vyberte možnosť Vybrať iný priečinok a vyberte alternatívne umiestnenia. 

  Vyberte umiestnenie na uloženie exportovaného súboru.

 5. Vyberte položku Uložiť.

  Týmto exportujte dokument PDF do vybratého formátu súboru. Štandardne sa ako názov súboru použije názov zdrojového súboru s novou príponou a exportovaný súbor sa uloží do rovnakého priečinka ako zdrojový súbor.

  Poznámka:

  Keď súbor PDF uložíte vo formáte obrázka, každá strana sa uloží ako samostatný súbor, pričom k názvu každého súboru sa priradí číslo strany.

Exportujte obrázky zo súborov PDF

Okrem exportovania celého dokumentu alebo jednotlivých strán do iného formátu môžete exportovať jednotlivé obrázky v dokumente PDF do samostatných súborov obrázka.  

Poznámka:

Môžete exportovať rastrové obrázky, ale nie vektorové objekty.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a na hornom paneli nástrojov vyberte možnosť Previesť. Prípadne v ponuke Všetky nástroje vyberte položku Export PDF.

  Zobrazia sa rôzne formáty, do ktorých je súbor PDF možné vyexportovať.

 2. Na paneli Previesť vyberte formát obrázka a potom v rozbaľovacej ponuke vyberte požadovaný formát súboru obrázka.

  Vyberte formát obrázka, do ktorého chcete exportovať obrázky.

 3. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia prevodu, vyberte položku a potom podľa potreby upravte nastavenia. Po dokončení vyberte položku OK.

 4. Konfigurácia nastavení obrázka:

  1. Vyberte položku Exportovať všetky obrázky a potom vyberte
  2. V zobrazenom dialógovom okne nastavte položky Nastavenia súboru, Správa farieb, Prevod a Extrahovať pre typ súboru.
  3. Vo voľbe Vylúčiť obrázky menšie ako vyberte najmenšiu veľkosť obrázka, ktorý sa bude extrahovať. Vyberte Bez obmedzenia, aby sa extrahovali všetky obrázky.
  4. Vyberte OK.
  nastavenia exportu obrázkov

  Poznámka:

  Ak nevyberiete možnosť Exportovať všetky obrázky, vo vybranom obrazovom formáte sa uložia všetky stránky daného súboru PDF.   

 5. Vyberte položku Prevod do JPEG.

 6. V zobrazenom dialógovom okne Uložiť ako vyberte požadované umiestnenie alebo vyberte možnosť Vybrať iný priečinok a vyberte alternatívne umiestnenia. 

 7. Vyberte položku Uložiť.

  Exportujú sa iba obrázky z dokumentu PDF do zvoleného formátu súboru obrázkov. Štandardne sa ako názov súboru použije názov zdrojového súboru s novou príponou a exportovaný súbor sa uloží do rovnakého priečinka ako zdrojový súbor.

Exportovanie vybranej časti súboru PDF do iného formátu

Ak chcete exportovať časť súboru PDF v inom formáte, nemusíte previesť celý súbor a potom extrahovať príslušný obsah. Môžete vybrať text v súbore PDF a uložiť ho v niektorom z podporovaných formátov: DOCX, DOC, XLSX, RTF, XML, HTML alebo CSV.

 1. Pomocou nástroja na výber označte obsah, ktorý chcete uložiť.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a vyberte voľbu Exportovať výber ako.

  Vyberte konkrétny text a potom vyberte položku Exportovať výber ako

 3. Zo zoznamu Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát a vyberte položku Uložiť.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online