Príručka používateľa Zrušiť

Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Súbory PDF môžete jednoducho exportovať alebo prevádzať na súbory rôznych formátov, vrátane súborov pre aplikácie Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Sú dostupné textové aj obrázkové formáty.

Pozrite si rýchly video kurz a začnite

Prevod súborov PDF do formátu aplikácie Word, RTF, tabuliek, aplikácie PowerPoint alebo iných formátov

Poznámka:

Portfóliá PDF ani súbory PDF v rámci portfólií nie je možné exportovať do iných formátov súborov.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Exportovať súbor PDF.

  Zobrazia sa rôzne formáty, do ktorých je súbor PDF možné vyexportovať.

  Možnosti exportovania súborov PDF
  Vyberte formát, do ktorého chcete súbor PDF vyexportovať.

  Poznámka:

  Súbor PDF je možné exportovať do požadovaného formátu výberom možností Súbor > Exportovať do > [Typ súboru].   

 2. Vyberte formát súboru, do ktorého chcete súbor PDF exportovať, a jeho verziu (alebo formát), ak je dostupná. Ak sa napríklad rozhodnete exportovať súbor PDF do formátu Word, budete mať možnosť exportovať ho do dokumentu aplikácie Word (.docx) alebo aplikácie verzie Word 97-2003 (.doc).   

  Poznámka:

  Kliknutím na ikonu ozubeného kolieska vedľa vybraného formátu súboru je možné nakonfigurovať aj nastavenia prevodu. Nastavenia prevodu je možné upraviť aj výberom kategórie Prevod z PDF v dialógovom okne Predvoľby.

 3. Kliknite na položku Exportovať.
  Zobrazí sa dialógové okno Exportovať.

  V aplikácii Acrobat kliknite na položku Exportovať.
  Exportujte dokument PDF do miestneho priečinka alebo služby Adobe Document Cloud.

 4. V dialógovom okne Exportovať vyberte miesto, kam chcete súbor uložiť.

 5. Kliknutím na Uložiť exportujte PDF do vybratého formátu súboru.

  Štandardne sa ako názov súboru použije názov zdrojového súboru s novou príponou a exportovaný súbor sa uloží do rovnakého priečinka ako zdrojový súbor.

  Poznámka:

  Keď súbor PDF uložíte vo formáte obrázka, každá strana sa uloží ako samostatný súbor, pričom k názvu každého súboru sa priradí číslo strany.

Voľby prevodu

Pred uložením súboru môžete nakonfigurovať voľby prevodu. Pri predvolenom nastavení sa použijú možnosti prevodu určené v časti Predvoľby

 1. Vyberte položky Upraviť > Predvoľby > Previesť z PDF.
 2. Zo zoznamu Prevod z PDF vyberte požadovaný formát a kliknite na Upraviť nastavenia.
 3. Vyberte nastavenia prevodu a kliknite na tlačidlo OK.

Exportovanie obrázkov v dokumente PDF do iného formátu

Okrem uloženia každej strany (celého textu, obrázkov a vektorových objektov na strane) do obrazového formátu pomocou príkazu Súbor > Exportovať do > Obrázok > [Typ obrázka] môžete aj jednotlivé obrázky v dokumente PDF exportovať do samostatných obrazových súborov.

Poznámka:

Môžete exportovať rastrové obrázky, ale nie vektorové objekty.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Exportovať súbor PDF.

  Zobrazia sa rôzne formáty, do ktorých je súbor PDF možné vyexportovať.

 2. Kliknite na položku Obrázok a následne vyberte formát obrazového súboru, do ktorého chcete obrázky uložiť.

  Možnosti exportovania do obrázka
  Vyberte formát, v ktorom má aplikácia uložiť exportované obrázky.

 3. Ak chcete upraviť nastavenia prevodu vybraného formátu súboru, kliknite na ikonu ozubeného kolieska .

 4. V dialógovom okne Nastavenia položky Exportovať všetky obrázky ako [vybraný formát súboru] upravte nastavenia Nastavenia súboru, Správa farieb, PrevodExtrahovať pre daný typ súboru.

 5. V nastaveniach položky Extrahovať v časti Vylúčiť obrázky menšie ako vyberte minimálnu veľkosť obrázkov, ktoré chcete extrahovať. Vyberte Bez obmedzenia, aby sa exportovali všetky obrázky.

 6. Kliknutím na položku OK sa vrátite na obrazovku Exportujte súbor PDF do ľubovoľného formátu.

 7. Vyberte možnosť Exportovať všetky obrázky, ak chcete extrahovať a uložiť iba obrázky z daného súboru PDF.

  Poznámka:

  Ak nevyberiete možnosť Exportovať všetky obrázky, vo vybranom obrazovom formáte sa uložia všetky stránky daného súboru PDF.   

 8. Kliknite na položku Exportovať.
  Zobrazí sa dialógové okno Exportovať.

 9. V dialógovom okne Exportovať vyberte miesto, kam chcete súbor uložiť.

 10. Kliknutím na položku Uložiť do vybraného formátu súboru uložíte iba obrázky z daného súboru PDF.

Exportovanie vybranej časti súboru PDF do iného formátu

Ak potrebujete iba časť súboru PDF v inom formáte, nemusíte previesť celý súbor a potom extrahovať príslušný obsah. Môžete vybrať text v súbore PDF a uložiť ho v niektorom z podporovaných formátov: DOCX, DOC, XLSX, RTF, XML, HTML alebo CSV.

 1. Pomocou nástroja na výber označte obsah, ktorý chcete uložiť.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a vyberte voľbu Exportovať výber ako.

  Spôsob exportu výberu v aplikácii Acrobat
  Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a z rozbaľovacieho menu vyberte voľbu Exportovať výber ako.

 3. Zo zoznamu Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu