Oznámenia programu Acrobat sú zvyčajne aktualizácie o akejkoľvek zmene stavu dokumentov, ktoré ste zdieľali na prezeranie, recenzovanie a podpísanie. Upozornia vás na akékoľvek akcie vykonané v dokumente vrátane prichádzajúcich a odchádzajúcich žiadostí o dokumenty zdieľané vami alebo s vami. Informáciu o zmene v stave dokumente a o aktivite v pracovných postupoch dostane ihneď odosielateľ aj príjemca. Prostredníctvom e-mailu vám bude odoslaný aj denný súhrn oznámení.

 

Ikona informačného zvončeka

Ikona zvončeka sa nachádza vedľa ponuky Profil v pravom hornom rohu počítačovej aplikácie Acrobat DC a vo webovom rozhraní služby Document Cloud. Ak máte nové oznámenia, na ikone zvončeka sa zobrazí červený štítok. Kliknutím na ikonu môžete zobraziť všetky oznámenia.

Oznámenia v aplikácii Acrobat DC

Poznámka:

Členovia služby Creative Cloud môžu vidieť oznámenia aj v počítačovej aplikácii Creative Cloud.

Panel oznámení

Po kliknutí na ikonu zvončeka sa oznámenia zobrazia v paneli oznámení. Nové oznámenia sú zvýraznené, aby ste jednoducho našli nové položky od vašej poslednej návštevy. Každé oznámenie sa zobrazuje ako karta a obsahuje potrebné podrobnosti.

Oznámenia zobrazené pre rozličné pracovné postupy sú uvedené v tabuľkách nižšie.

Pracovné postupy recenzovania

Pracovný postup Oznámenie

Odoslaný alebo zdieľaný dokument: (pozvánka na recenzovanie)

Vykonať akciu
Značky @ na uvedenie používateľov Vykonať akciu (pre daného recenzenta)
Aktivita komentovania príjemcom: pridanie, úprava, vyriešenie alebo odstránenie komentárov a odpovedí Úloha dokončená
Kliknutím na položku Hotovo príjemca označí recenziu ako dokončenú Úloha dokončená
Pripomienky termínov: spustené na základe rozvrhu, ktorý určil iniciátor Vykonať akciu

Zdieľať a sledovať

Pracovný postup Oznámenie
Zdieľaný alebo odoslaný dokument: doručený Vykonať akciu
Aktivita príjemcu: dokument zobrazený Úloha dokončená

Pracovné postupy podpisovania

Pracovný postup Oznámenie
Dokument odoslaný na podpis Vykonať akciu (pre príjemcu)
Príjemca schváli, odmietne, deleguje, prijme, vyplní alebo potvrdí prijatie zmluvy Úloha dokončená (pre odosielateľa)
Pripomenutie vykonania akcie (podpísať alebo schváliť) Vykonať akciu

Poznámka:

  • Počítačová aplikácia Acrobat – oznámenia o podpisoch nie sú v súčasnosti dostupné pre podnikových používateľov.
  • Aplikácia Acrobat Reader Mobile – oznámenia o podpisoch pre zmluvy, ktoré odošlete na podpísanie pomocou mobilnej aplikácie, nie sú v súčasnosti dostupné. Budete však dostávať oznámenia o podpise zmlúv, ktoré dostanete na podpísanie.

Pracovné postupy vypĺňania, podpisovania a odosielania

Pracovný postup Oznámenie
Dokument zdieľaný/odoslaný Vykonať akciu (pre príjemcu)
Príjemca si prezrie dokument Úloha dokončená (pre odosielateľa)

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online