Príručka používateľa Zrušiť

Vrstvy dokumentu PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

O vrstvách v PDF

Môžete zobraziť, prechádzať alebo tlačiť obsah vo vrstvách súborov PDF, ktoré boli vytvorené napríklad v aplikáciách InDesign, AutoCAD alebo Visio.

Zobrazenie vrstiev môžete riadiť pomocou nastavenia predvoleného a počiatočného stavu. Môžete napríklad nastaviť, aby sa vrstva obsahujúca upozornenie o autorských právach pri každom zobrazení dokumentu na obrazovke skryla, ale aby sa pri tlači vždy vytlačila.

V aplikácii Acrobat Pro môžete vrstvy premenovať, zlúčiť alebo zlúčiť do jednej vrstvy, alebo môžete zmeniť vlastnosti vrstiev a pridávať k vrstvám akcie. Môžete tiež zmeniť usporiadanie vrstiev, importovať vrstvy zo súborov s obrázkami alebo z iných súborov PDF a uzamknúť vrstvy, aby ste zabránili ich skrytiu.

Aplikácia Acrobat Pro neumožňuje vytvárať vrstvy, ktoré menia svoju viditeľnosť na základe úrovne zväčšenia. Ale môžete zvýrazniť časť vrstvy, keď vytvoríte záložku, ktorá pomocou akcií strany zväčší alebo skryje vrstvu. Môžete tiež pridať odkazy, ktoré umožnia užívateľom vybrať viditeľný alebo neviditeľný odkaz, a tak prejsť na vrstvu alebo zväčšiť zobrazenie vrstvy.

Ak chcete pri prevode dokumentov aplikácie InDesign CS do formátu PDF v aplikácii Acrobat Pro zachovať vrstvy, uistite sa, že kompatibilita je nastavená na verziu Acrobat 6 (PDF 1.5) alebo vyššiu. Ďalej sa uistite, že v dialógovom okne Exportovanie súboru Adobe PDF je vybratá voľba Vytvoriť vrstvy aplikácie Acrobat.

Zobrazenie a skrytie vrstiev

Informácie môžu byť uložené v rôznych vrstvách PDF. Vrstvy obsiahnuté v PDF sú založené na vrstvách vytvorených v pôvodnej aplikácii. Pomocou panela Vrstvy môžete skontrolovať vrstvy a zobraziť alebo skryť obsah priradený ku každej vrstve. Položky na zamknutých vrstvách nemožno skryť.

Niektoré vrstvy môžu byť usporiadané do vnorených skupín v rámci rodičovskej vrstvy. Iné vrstvy sa môžu nachádzať v skupinách, ktoré nemajú rodičovskú vrstvu.

Poznámka:

Ikona zámku na paneli Vrstvy označuje, že príslušná vrstva slúži len na informačné účely. Zamknuté vrstvy možno vytvoriť zo súborov aplikácií AutoCAD a Visio. V aplikácii Acrobat Standard nemožno zmeniť viditeľnosť zamknutej vrstvy. V aplikácii Acrobat Pro na zmenu viditeľnosti zamknutej vrstvy použite dialógové okno Vlastnosti vrstvy.

Panel Vrstvy
Panel Vrstvy

A. Ikona oka označuje zobrazenú vrstvu B. Zamknutá vrstva C. Skrytá vrstva 

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Vrstvy.
 2. Aby ste vrstvu skryli, vyberte ikonu oka. Aby ste zobrazili skrytú vrstvu, vyberte prázdny rámček. (Vrstva je viditeľná, keď je zobrazená ikona oka a skrytá, keď ikona oka chýba. Toto nastavenie dočasne zmení nastavenie v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy.)

  Poznámka:

  Ak je skrytá rodičovská vrstva vo vnorenej skupine vrstiev, automaticky sa skryjú aj vnorené vrstvy. Ak je rodičovská vrstva viditeľná, vnorené vrstvy je možné nastaviť ako skryté alebo viditeľné.

 3. V ponuke Voľby  vyberte jednu z nasledujúcich položiek:

  Zoznam vrstiev pre všetky strany

  Zobrazí všetky vrstvy vo všetkých stranách dokumentu.

  Zoznam vrstiev pre viditeľné strany

  Zobrazí vrstvy iba pre aktuálne viditeľné strany.

  Obnoviť na pôvodnú viditeľnosť

  Obnoví vrstvy do ich predvoleného stavu.

  Aplikovať nastavenie pre tlač

  Zobrazí vrstvy podľa nastavení tlače v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy (Tlačí sa, keď je viditeľná, Nikdy sa netlačí, Vždy sa tlačí).

  Aplikovať lokálne nastavenie exportu

  Zobrazí vrstvy podľa nastavení exportu v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy (Exportuje sa, keď je viditeľná, Nikdy sa neexportuje, Vždy sa exportuje).

  Aplikovať lokálne nastavenie vrstvy

  Zobrazí všetky vrstvy Táto voľba ovplyvní všetok voliteľný obsah v PDF, dokonca aj vrstvy, ktoré nie sú uvedené na paneli Vrstvy. Všetky vrstvy sú viditeľné, bez ohľadu na nastavenie v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy. Viditeľnosť vrstiev môžete zmeniť pomocou ikony oka až po zrušení výberu príkazu. Ak upravíte vlastnosti vrstvy v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy, zmeny sa prejavia až po výbere voľby Obnoviť na pôvodnú viditeľnosť v ponuke Voľby. (Výnimkou sú zmeny názvu vrstvy, ktoré sa prejavia okamžite.)

  Poznámka:

  Zobrazenie PDF s vrstvami nastavené zobrazením a skrytím vrstiev pomocou ikon oka na paneli Vrstvy nemožno uložiť. Keď súbor uložíte, vráti sa viditeľnosť vrstiev automaticky do počiatočného stavu.

  Ak chcete v aplikácii Acrobat Pro uložiť iné zobrazenie dokumentu PDF s vrstvami, musíte zmeniť predvolený stav vrstiev v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy.

Úprava vlastností vrstvy (Acrobat Pro)

Môžete skombinovať nastavenia predvoleného stavu, nastavenia viditeľnosti a nastavenia tlače, aby ste určili, kedy sa má vrstva zobrazovať a tlačiť. Ak napríklad vrstva obsahuje vodoznak, môžete budete chcieť, aby sa nezobrazovala na obrazovke, ale aby sa vždy tlačila a exportovala do iných aplikácií. V tomto prípade môžete nastaviť predvolený stav na zapnutý, počiatočnú viditeľnosť na Vždy neviditeľná (obraz sa nezobrazí na obrazovke) a počiatočné stavy tlače a exportu na Vždy tlačiť a Vždy exportovať. Vrstva nemusí byť uvedená na paneli Vrstvy, pretože sa všetky zmeny stavov spracovávajú automaticky.

Poznámka:

Nastavenia v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy sa uplatnia len v prípade, že je vybratá voľba Povoliť nastavenie stavu vrstvy podľa informácií užívateľa v predvoľbách Dokumenty. Ak táto voľba nie je vybratá, ignorujú sa nastavenia v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy, s výnimkou volieb Názov vrstvy a Predvolený stav.

 1. Vyberte tlačidlo Vrstvy na navigačnej table.

 2. Vyberte vrstvu a vyberte voľbu Vlastnosti vrstvy v ponuke Voľby .

 3. V dialógovom okne Vlastnosti vrstvy upravte názov vrstvy alebo ľubovoľné z nasledujúcich vlastností a potom vyberte tlačidlo OK:

  Zámer

  Vyberte Zobrazenie, aby ste povolili zapnutie alebo vypnutie vrstvy, alebo vyberte Referencia, aby bola vrstva stále zapnutá a aby ste povolili úpravy vlastností. Keď je vo voľbe Zámer vybratá voľba Referencia, názov vrstvy sa zobrazí kurzívou.

  Predvolený stav

  Určuje počiatočnú viditeľnosť vrstvy, keď sa dokument prvýkrát otvorí alebo keď sa obnoví počiatočná viditeľnosť. Ikony oka pre vrstvy sú na počiatku zobrazené alebo skryté podľa nastavení tejto hodnoty. Ak je napríklad táto hodnota nastavená ako vypnutá, bude ikona oka pre vrstvu skrytá, keď dokument otvoríte prvýkrát alebo keď zvolíte položku Obnoviť na pôvodnú viditeľnosť v ponuke Voľby.

  Viditeľnosť

  Určuje viditeľnosť vrstvy PDF na obrazovke. Vrstvu môžete po otvorení dokumentu zobraziť alebo skryť, alebo môžete zobrazenie alebo skrytie vrstvy po otvorení dokumentu určiť podľa predvoleného stavu.

  Tlač

  Určuje, či sa vrstva bude tlačiť.

  Exportovať

  Určuje, či sa vrstva objaví vo výslednom dokumente, keď sa súbor PDF exportuje do aplikácie alebo formátu súboru, ktorý podporuje vrstvy.

  Akékoľvek ďalšie vlastnosti, ktoré autor dokumentu PDF s vrstvami priradil k určitej vrstve, sa zobrazia v rámčeku dole v dialógovom okne Vlastnosti vrstvy.

Preusporiadanie vrstiev

Poradie jednotlivých vrstiev môžete zmeniť na table Vrstvy. Táto akcia je užitočná, ak chcete zmeniť poradie vrstiev v zozname alebo presunúť vrstvu z jednej skupiny vrstiev do druhej.

Poznámka:

Nemôžete meniť poradie zamknutých vrstiev a nemôžete meniť poradie vo vnorenej skupine vrstiev.

 1. Vyberte vrstvu na navigačnom paneli Vrstvy.
 2. Umiestnite kurzor naľavo od názvu vrstvy, potom podržte kláves Alt a pritom presúvajte myšou danú vrstvu na novú pozíciu.

Pridanie navigácie vo vrstvách

K vrstvám môžete pridať odkazy a cieľové miesta, umožňujúce zmeniť zobrazenie dokumentu, keď užívateľ vyberie záložku alebo odkaz.

Poznámka:

Všeobecne sa zmeny viditeľnosti vrstvy vykonané pomocou ikony oka na paneli Vrstvy nezaznamenajú na paneli s nástrojmi Navigácia.

Priradenie viditeľnosti vrstvy k záložke

 1. Na table dokumentu nastavte požadované vlastnosti vrstvy, viditeľnosť a úroveň zväčšenia pre cieľovú vrstvu PDF.
 2. Vyberte tlačidlo Záložky a vyberte položku Nová záložka v ponuke Voľby .

 3. Vyberte novú záložku a vyberte položku Vlastnosti v ponuke Voľby .

 4. V dialógovom okne Vlastnosti záložky vyberte kartu Akcia.

 5. Vo voľbe Vybrať akciu vyberte položku Nastaviť viditeľnosť vrstvy, vyberte položku Pridať a potom vyberte tlačidlo OK.

 6. Vyberte popis záložky na paneli Záložky a záložku pomenujte.
 1. Na table dokumentu nastavte požadované vlastnosti vrstvy pre cieľové miesto.
 2. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Cieľové miesta.

  Tabla Cieľové miesta sa zobrazí na plávajúcom paneli. Môžete ho pridať k ostatným panelom potiahnutím do navigačnej tably. Ak je panel zbalený, rozbaľte ho vybraním položky Cieľové miesta.

 3. V ponuke Voľby vyberte voľbu Nové cieľové miesto a zadajte názov pre toto miesto.

 4. Vyberte nástroj odkaz a ťahaním na table dokumentu vytvorte odkaz. (Pretože sa obsah pridáva k všetkým vrstvám, nevadí, že to vyzerá, ako by ste vytvárali odkaz na cieľovej vrstve. Odkaz funguje z akejkoľvek vrstvy.)
 5. V dialógovom okne Vytvoriť odkaz vyberte položku Vlastný odkaz a vyberte tlačidlo Nasledujúce.

 6. Vyberte kartu Vzhľad v dialógovom okne Vlastnosti odkazu a nastavte vzhľad odkazu.

 7. Vyberte kartu Akcia v dialógovom okne Vlastnosti odkazu, vyberte položku Nastaviť viditeľnosť vrstvy a vyberte tlačidlo Pridať.

 8. Zatvorte dialógové okná.

  Odkaz môžete otestovať tak, že zmeníte nastavenie vrstvy, vyberiete nástroj ruka a vyberiete odkaz.

Import vrstiev (Acrobat Pro)

Do cieľového dokumentu PDF môžete importovať vrstvy z dokumentu PDF alebo súboru s obrázkom. Podporované sú nasledujúce formáty súborov s obrázkami: BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG a TIFF.

 1. Vyberte tlačidlo Vrstvy na navigačnej table.

 2. V ponuke Voľby  vyberte možnosť Importovať ako vrstvu.

 3. V dialógovom okne Importovať ako vrstvu vyberte tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor, ktorý chcete importovať. Ak je zdrojovým súborom dokument s viacerými stranami, do poľa Číslo strany zadajte číslo strany, ktorú chcete importovať. Ak je cieľovým súborom dokument s viacerými stranami, zadajte v sekcii Náhľad dialógového okna hodnotu do poľa Číslo cieľovej strany.

 4. Vyberte jednu z nasledujúcich volieb importu:

  Vytvoriť novú vrstvu

  Vytvorí sa jedna samostatná vrstva zo zdrojového dokumentu. Zadajte názov pre novú vrstvu.

  Pridať do skupiny

  Určuje existujúcu skupinu vrstiev, do ktorej sa má vložiť importovaná vrstva. Táto voľba je dostupná len vtedy, ak cieľový dokument PDF obsahuje jednu alebo viacero existujúcich skupín vrstiev, a ak je vybratá voľba Vytvoriť novú vrstvu.

  Pridať do existujúcej vrstvy

  Pridá obsah zo zdrojového dokumentu do existujúcej vrstvy v cieľovom dokumente. Vyberte vrstvu z cieľového dokumentu. Importovaný obsah bude mať rovnaké vlastnosti vrstvy ako existujúca vrstva v cieľovom dokumente. Táto voľba je dostupná len vtedy, ak cieľový dokument obsahuje vrstvy.

  Skopírovať vrstvy zo zdroja

  Importuje vrstvy zo zdrojového dokumentu. Táto voľba je dostupná len vtedy, ak zdrojový dokument obsahuje vrstvy.

 5. Podľa potreby upravte nastavenia Poloha a Vzhľad a potom vyberte tlačidlo OK.

Zlúčenie vrstiev alebo zlúčenie všetkých vrstiev do jednej (Acrobat Pro)

Zlúčené vrstvy budú mať rovnaké vlastnosti ako vrstva, do ktorej sa zlúčia (cieľová vrstva). Pri zlúčení všetkých vrstiev PDF do jednej sa skryje všetok obsah, ktorý nie je viditeľný v okamihu zlúčenia vrstiev a zlúčia sa všetky vrstvy.

Poznámka:

Operácie zlúčenia vrstiev ani zlúčenia do jednej vrstvy nemožno odvolať.

Zlúčenie vrstiev

 1. Vyberte tlačidlo Vrstvy a v ponuke Voľby vyberte položku Zlúčiť vrstvy.

 2. Na table Zlúčiť tieto vrstvy vyberte jednu alebo viacero vrstiev, ktoré sa majú zlúčiť, a potom vyberte tlačidlo Pridať.

 3. Ak chcete odstrániť vrstvu z prostredného panela, vyberte jednu alebo viacero vrstiev a potom vyberte príkaz Odstrániť.

 4. Na table Cieľová vrstva zlúčenia vyberte vrstvu, do ktorej chcete zlúčiť vybraté vrstvy.

Zlúčenie všetkých vrstiev do jednej

 1. Vyberte tlačidlo Vrstvy a v ponuke Voľby vyberte položku Do jednej vrstvy.

Úpravy obsahu vo vrstvách

V dokumente PDF s vrstvami môžete vyberať alebo kopírovať obsah pomocou nástroja na výber alebo nástroja snímka. (V aplikácii Reader musí dokument PDF zahŕňať práva na používanie.) V aplikácii Acrobat môžete obsah upravovať pomocou nástroja Upraviť text a obrázky. Tieto nástroje rozpoznajú a vyberú akýkoľvek obsah, ktorý je viditeľný, bez ohľadu na to, či je vo vybratej vrstve.

Ak je v aplikácii Acrobat upravovaný alebo odstraňovaný obsah zviazaný s jednou vrstvou, príslušná zmena sa prejaví v obsahu tejto vrstvy. Ak je obsah, ktorý upravíte alebo odstránite, zviazaný s viac ako jednou vrstvou, prejaví sa zmena v obsahu všetkých týchto vrstiev. Ak chcete napríklad zmeniť nadpis a podtitulok s menom autora, ktoré sú na jednom riadku na prvej strane dokumentu a nadpis a podtitulok sú na rôznych viditeľných vrstvách, potom sa úpravou obsahu na jednej vrstve zmení obsah na oboch vrstvách.

Do dokumentov s vrstvami môžete pridať obsah, napríklad poznámky, recenzie, pečiatky alebo pole formulára, rovnakým spôsobom, ako do akéhokoľvek iného dokumentu PDF. Obsah sa ale nepridá do určitej vrstvy ani v prípade, že je táto vrstva pri pridávaní obsahu vybratá. Namiesto toho sa obsah pridá k celému dokumentu.

V aplikácii Acrobat môžete na kombinovanie dokumentov PDF, ktoré obsahujú vrstvy, použiť voľbu Skombinovať súbory do jedného súboru PDF. Vrstvy z každého dokumentu sa na paneli Vrstvy na navigačnej table zoskupia pod samostatným nadpisom. Skupinu môžete rozbaliť alebo zbaliť výberom ikony v riadku s názvom skupiny.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu