Príručka používateľa Zrušiť

Náhľad výstupu (Acrobat Pro)

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Dialógové okno Náhľad výstupu – prehľad

Dialógové okno Náhľad výstupu poskytuje nástroje a ovládacie prvky, ktoré vám pomôžu simulovať vzhľad dokumentu PDF v rôznych podmienkach. V hornej časti dialógového okna sa vyskytujú viaceré ovládacie prvky na zobrazenie náhľadu dokumentu. Menu Náhľad umožňuje prepínať medzi prezeraním náhľadu výťažkov a náhľadu výstrah pre farby. Keď vyberiete položku Separácie, v dolnej polovici dialógového okna sa zobrazia informácie o tlačových farbách v súbore, ako aj ovládacie prvky pre celkové krytie oblasti. Ak vyberiete položku Upozornenie o farbách, sekcia so separáciami sa nahradí sekciou s upozorneniami, ktorá poskytuje informácie o ovládacích prvkoch upozornení na tlačové farby. Nastavenie náhľadu, ktoré určíte v dialógovom okne Náhľad výstupu, sa prejaví priamo v otvorenom dokumente.

Ak chcete skontrolovať obsah dokumentu, môžete použiť aj nástroj Kontrola objektu v sekcii Náhľad v dialógovom okne Náhľad výstupu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie informácií o obsahu dokumentu PDF.

Okno Náhľad výstupu zahŕňa aj prístup k úplnému nástroju Správca tlačových farieb, ktorý sa používa na premapovanie priamych tlačových farieb pri tlači aj náhľade. Mapovanie tlačových farieb pre náhľad sa aplikuje iba vtedy, keď je dialógové okno Náhľad výstupu otvorené.

Poznámka:

Ak používate systém správy farieb (CMS) s presne kalibrovanými profilmi ICC a máte kalibrovaný monitor, náhľad farieb výťažkov zobrazený na obrazovke bude lepšie súhlasiť s výsledným farebným výstupom výťažkov.

Dialógové okno Náhľad výstupu
Dialógové okno Náhľad výstupu umožňuje zobraziť náhľad výťažkov, upozornení o farbách a podrobností o jednotlivých objektoch.

Otvorenie dialógového okna Náhľad výstupu

 1. Vyberte položky Nástroje > Produkcia tlače.

 2. Na pravej table vyberte položky Náhľad výstupu.

Výber simulačného profilu a volieb náhľadu

Vyberte existujúci profil na simuláciu vzhľadu dokumentu po vytlačení.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte voľbu z profilu simulácie.
 2. Vyberte niektorú z týchto volieb:

  Simulovať pretlač

  Simuluje prelínanie a pretlač farieb na výstupe s farebnými výťažkami.

  Simulovať čiernu tlačovú farbu

  Simuluje čiernu a tmavé farby na základe nastavenia čiernej určeného v profile simulácie. V ostatných prípadoch sa čierne farby mapujú podľa najtmavšej farby, ktorú monitor dokáže vykresliť.

  Simulovať farbu papiera

  Simuluje vzhľad farieb pri tlači na papier s danou farbou. Ak zrušíte výber tejto voľby, ako farba papiera sa použije biela farba monitora.

  Nastavenie farby pozadia strany

  Zobrazí farbu strany. Vyberte požadovanú farbu kliknutím na paletu.

Zobrazenie farieb podľa zdrojového priestoru alebo zobrazenie náhľadu špecifických elementov

Môžete obmedziť farby, ktoré sa v náhľadu zobrazia. Môžete tiež zobraziť špecifické typy elementov, ako sú napríklad objekty s plnou farbou, obrázky, plynulé odtiene, text a čiarová grafika. Keď vyberiete zdrojový farebný priestor, uvidíte iba objekty v tomto farebnom priestore. Obmedzenie farieb je napríklad užitočné, keď chcete vidieť, či strana obsahuje nejaké farby RGB alebo kde je použitá priama farba.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte jednu z dostupných volieb v menu Zobraziť.
 2. Zobrazte zadefinované rámčeky strán výberom položiek Zobraziť rám kresby, orezania a spadávky. Ďalšie informácie o zadefinovaní rámčekov strán nájdete v časti Prehľad dialógového okna Nastavenie strán.

Zobrazenie náhľadu farebných výťažkov

Môžete si prehliadnuť náhľad výťažkov a krytia tlačových farieb, aby ste zaistili, že bude vytlačený dokument spĺňať vaše požiadavky. Napriek tomu, že vám náhľad výťažkov na obrazovke môže pomôcť odhaliť niektoré problémy bez výdavkov za tlač výťažkov, neumožní vám zobraziť náhľad presahov, volieb emulzie, tlačových značiek, poltónových rastrov a rozlíšenia. Tieto nastavenia najlepšie skontrolujete so svojím poskytovateľom tlačových služieb pomocou integrálnej alebo krycej testovacej tlače.

Poznámka:

Objekty v skrytých vrstvách sa do náhľadu na obrazovke nezahŕňajú.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte Separácie z rozbaľovacieho menu Náhľad.

 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete zobraziť jeden alebo viac výťažkov, vyberte prázdne pole vľavo od názvov jednotlivých výťažkov. Každý výťažok sa zobrazí v jemu priradenej farbe.

  • Ak chcete skryť jeden alebo viac výťažkov, odznačte pole vľavo od názvu výťažku.

  • Ak chcete naraz zobraziť všetky výťažkové alebo priame tlačové platne, vyberte pole pre Výťažkové platne alebo Priame platne.


  Poznámka:

  Jedna výťažková alebo priama tlačová platňa sa samostatne zobrazí ako čierna. Tak zaistíte, že budú objekty na výťažkoch so svetlými farbami (napríklad žltá farba) lepšie viditeľné.

Kontrola krytia tlačovou farbou

Príliš veľké množstvo tlačových farieb môže nasýtiť papier a spôsobiť problémy pri sušení alebo zmenu očakávaných farebných charakteristík dokumentu. Celkové krytie oblasti určuje v percentách celkové krytie všetkými použitými tlačovými farbami. Napríklad 280 znamená 280 % krytie tlačovými farbami, čo môže byť dosiahnuté s 60C, 60M, 60Y a 100K. Opýtajte sa svojho poskytovateľa tlačových služieb na maximálne krytie tlačovou farbou pre tlačiarenský stroj, na ktorom budete tlačiť. Potom môžete zobraziť náhľad dokumentu a zistiť, v ktorých oblastiach celkové krytie tlačovou farbou prekračuje limit tlačového stroja. Ak nájdete problémy, môžete vložiť poznámky stlačením klávesu Alt a kliknutím (v systéme Windows) alebo klávesu Option a kliknutím (v systéme Mac) na danú oblasť. Poznámka bude vopred vyplnená podrobnosťami o krytí tlačovou farbou.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte Separácie z rozbaľovacieho menu Náhľad.

 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete nastaviť veľkosť vzorky, vyberte príslušnú voľbu v zozname Veľkosť vzorky. Vzorka bodu určuje hodnotu obrazového bodu, na ktorý kliknete. Priemer 3 krát 3 a Priemer 5 krát 5 určuje priemernú hodnotu zadaného počtu obrazových bodov v rámci oblasti, na ktorú kliknete. Veľkosť vzorky nemá vplyv na upozornenia v časti Celkové krytie oblasti. Ovplyvňuje len percentuálne hodnoty vedľa jednotlivých separácií.

  • Ak chcete skontrolovať celkové krytie dokumentu, vyberte Celkové krytie oblasti a vyberte číslo z rozbaľovacieho menu alebo zadajte percentá do textového poľa. Zvýraznenia identifikujú oblasti, kde krytie tlačovou farbou presahuje dané percento. Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia, kliknite na paletu a vyberte novú farbu.

  • Ak chcete skontrolovať krytie v určitej oblasti, umiestnite ukazovateľ nad túto oblasť v okne dokumentu. Percentá krytia tlačovou farbou sa zobrazia v zozname tlačových farieb vedľa ich názvov.

  Poznámka:

  Krytie tlačovou farbou môžete upraviť tým, že niektoré priame farby prevediete na výťažkové farby pomocou Správcu tlačových farieb.

 3. Ak chcete zaznamenať problémy, stlačte kláves Alt a kliknite (v systéme Windows) alebo kláves Option a kliknutím (v systéme Mac) na danú oblasť. Aplikácia Acrobat vloží poznámku, ktorá obsahuje percentá krytia tlačovou farbou.

Nastavenie farby pozadia

Môžete simulovať, ako bude váš dokument vyzerať po vytlačení na farebnom papieri.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte Separácie z rozbaľovacieho menu Náhľad.

 2. Vyberte voľbu Nastaviť farbu pozadia strany v spodnej časti dialógového okna a vyberte požadovanú farbu.

Zobrazenie výstrah pre farby

Problémy s výstupom sa môžu vyskytnúť, keď farby dokumentu nemožno reprodukovať na určitom tlačiarenskom stroji alebo keď sa pre text neúmyselne použije sýta čierna farba. Aby ste takéto problémy s farbami diagnostikovali pred odovzdaním dokumentu PDF pre kvalitný výstup, môžete použiť rôzne výstrahy pre farby v dialógovom okne Náhľad výstupu. Obrazové body v oblastiach, ktoré prekračujú sledovanú podmienku, sa zobrazia vo výstražnej farbe, ktorá je určená farbou vzoru vedľa typu výstrahy.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte v rozbaľovacom menu Náhľad položku Upozornenie o farbách.

 2. Vyberte jednu alebo obe z nasledujúcich volieb:

  Zobraziť predtlač

  Ukazuje, kde sa na strane zobrazia predtlače vo výstupe s farebnými výťažkami. Ak vyberiete voľbu Simulovať pretlač na paneli Výstup v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače, môžete tiež vidieť efekty pretlače, keď výstup pošlete na tlačové zariadenie so zloženými farbami. Táto voľba je užitočná pre kontrolnú tlač výťažkov farieb.

  Ak tlačíte nepriehľadne, najvyššie umiestnená farba v prípade prekrývajúcich sa farieb štandardne prekryje oblasti nachádzajúce sa pod ňou. Pomocou predtlače môžete zabrániť takémuto prekrytiu a nastaviť tlač najvyššej tlačovej farby v prekryve priehľadne vo vzťahu k nižšie ležiacej tlačovej farbe. Miera priehľadnosti pri tlači závisí od tlačovej farby, papiera a použitej metódy tlače.

  Sýta čierna

  Označuje oblasti, ktoré sa budú tlačiť ako sýtočierne (tlačené výťažkovou čiernou (K), ktorá je zmiešaná s farebnými tlačovými farbami, aby sa zvýšilo krytie a sýtosť farby). Sýta čierna sa používa pre veľké oblasti, ak potrebujete výnimočne tmavú farbu, aby text vyzeral skutočne čierny, a nie sivý.

  Zadajte percentuálnu hodnotu pre voľbu Spustiť odrezanie a definujte tak minimálne percento čiernej farby na diagnostikovanie obsahu ako sýto čierneho. Sýta čierna pre toto upozornenie je percento čiernej farby (na základe hodnoty odrezania) a ľubovoľné nenulové hodnoty C, M alebo Y.

  Poznámka:

  Ak chcete zmeniť výstražnú farbu používanú v náhľade, vyberte farbu z okna výberu farby.

Zobrazenie informácií o obsahu dokumentu PDF

Ak chcete zobraziť rozlíšenie obrázkov, farebný režim, priehľadnosť a ďalšie informácie o obsahu dokumentu, použite dialógové okno Kontrola objektu. Ak nájdete problémy s objektom, môžete vložiť poznámky stlačením klávesu Alt a kliknutím (v systéme Windows) alebo klávesu Option a kliknutím (v systéme Mac) na daný objekt. Poznámka bude vopred vyplnená všetkými údajmi zistenými funkciou Kontrola objektu.

 1. V sekcii Náhľad dialógového okna Náhľad výstupu vyberte voľbu Kontrola objektu.

 2. Ak chcete zobraziť informácie o objektoch, na ktorých sa nachádza ukazovateľ v dialógovom okne Náhľad výstupu, kliknite na okno dokumentu.

 3. Ak chcete označiť problémové oblasti, stlačte kláves Alt a kliknite (v systéme Windows) alebo kláves Option a kliknite (v systéme Mac) na objekt. Aplikácia Acrobat vloží poznámku s informáciami, ktoré sa zistili pomocou funkcie Kontrola objektu.

Výber viacerých objektov s možnosťou náhľadu výstupu

Odteraz môžete vybrať viacero objektov, keď je otvorené dialógové okno náhľadu výstupu.

Ak chcete vybrať viacero objektov, použite kláves Shift a kliknutie. Ak chcete pridať lístky s poznámkami s farebnými hodnotami, použite kláves Alt a kliknutie (v systéme Windows) alebo kláves Option a kliknutie (v systéme Mac).

Ak chcete túto funkciu zakázať, prejdite na Upraviť > Preferencie > Zobrazenie strany a následne v časti Obsah a informácie strán vyberte začiarkavacie políčko Stlačením klávesu Shift a kliknutím zvoliť výber viacerých položiek s možnosťou náhľadu výstupu.

Výber viacerých objektov s možnosťou náhľadu výstupu

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu