O výstupných zámeroch

Výstupný zámer opisuje konečné výstupné zariadenie, ktoré použijete na reprodukciu farieb v PDF, napríklad zariadenie na tlač výťažkov. Výstupné zámery majú prednosť pred pracovnými priestormi pri zobrazovaní a tlači, ale neprevádzajú farby v dokumente PDF.

Poznámka:

V pracovnom postupe s použitím PDF/X1-a výstupný zámer opisuje pracovný priestor CMYK. V pracovnom postupe s použitím štandardu PDF/X-3 sa všetky objekty so správou farieb dynamicky prevedú s použitím profilu ICC vloženého vo výstupnom zámere do farebného priestoru profilu ICC vo výstupnom zámere. Väčšinou to bude CMYK, ale môže to byť i RGB alebo Stupne šedej.

Existujú dva druhy výstupných zámerov: Jeden zahŕňa vložený profil zariadenia, ktorý definuje farebný priestor výstupného zariadenia, ako je napríklad U.S. Web Coated (SWOP) v2, a druhý je názov, ktorý definuje cieľový farebný priestor, pričom zvyčajne je to názov štandardných výstupných podmienok. Použitie pomenovaného výstupného zámeru namiesto vloženého profilu pomôže zmenšiť veľkosť súboru PDF, ale to je typicky možné iba v prípade súborov PDF/X-1a alebo súborov PDF/X-3, ktoré neobsahujú farby so správou farieb.

Pri vytváraní súborov PDF/X (alebo PDF/A) do nich zahrniete výstupný zámer pomocou panela Štandardy v dialógovom okne Nastavenia Adobe PDF. (Do dialógového okna Nastavenia Adobe PDF sa môžete dostať rôznymi spôsobmi podľa toho, akú aplikáciu využívate.) Na pridanie výstupných zámerov môžete použiť aj zásuvné moduly od iných spoločností. V prípade dokumentov, ktoré majú namiesto vloženého profilu pomenovaný výstupný zámer, program hľadá profil farieb spojený s pomenovaným zámerom.

Vytváranie výstupných zámerov

 1. Zvoľte Nástroje > Produkcia tlače > Kontrola pred výstupom. Na karte Výstupné zámery v okne predvolieb kontroly pred výstupom vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete vytvoriť úplne nový výstupný zámer od začiatku, kliknite na ikonu Vytvoriť nový výstupný zámer.

  • Ak chcete vytvoriť výstupný zámer založený na existujúcom zámere, vyberte voľbu zo zoznamu vľavo a potom kliknite na ikonu Duplikovať vybratý výstupný zámer. K názvu duplikovaného výstupného zámeru sa pridá poradové číslo.

 2. Nastavte voľby výstupného zámeru.

Vyňatie výstupného zámeru na opätovné použitie

Vložený výstupný zámer môžete vyňať z iného PDF a potom ho pridať do zoznamu výstupných zámerov v predvoľbách kontroly pred výstupom.

 1. Na karte Výstupné zámery v dialógovom okne predvolieb kontroly pred výstupom kliknite na položku Zachytiť.

 2. Nájdite súbor s požadovaným vloženým výstupným zámerom a otvorte ho.

Výstupný zámer sa zobrazí na konci zoznamu a jeho názov naznačuje, že bol zachytený z určitého typu súboru, napríklad „Captured Output Intent from PDF/X file“ (Zachytený výstupný zámer zo súboru PDF/X).

Export profilu ICC z výstupného zámeru

 1. Vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Kontrola pred výstupom. Na karte Výstupné zámery v dialógovom okne predvolieb kontroly pred výstupom vyberte výstupný zámer a kliknite na položku Exportovať profil ICC.

 2. Zadajte názov a umiestnenie a kliknite na Uložiť.

  Profil ICC sa zobrazí spolu s ostatnými profilmi ICC v priečinku Profily.

Odstránenie výstupného zámeru

 1. Na karte Výstupné zámery v dialógovom okne predvolieb kontroly pred výstupom vyberte výstupný zámer a kliknite na položku Odstrániť.

 2. Odstránenie potvrďte.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online